To forskellige grafen nanomaterialer udløser begge DNA-skader i lungeceller hos mus

Undersøgelser af farligheden af to grafen materialer tyder på at begge nanomaterialer er skadelige at indånde. Til gengæld tyder målinger fra 2 forskellige arbejdspladser på, at udsættelsen for grafen er meget lille.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget