Nyt forskningscenter: De store udfordringer ligger i tiden

09/02/2018
CBS har fået et tværfagligt forskningscenter, Centre for Organizational Time, der skal være centrum i et forskningsnetværk for tænkning om organisationer og tid. Ved indvielsen talte nogle af CBS’ fremmeste forskere om, hvilken rolle tid spiller inden for deres forskellige erhvervsøkonomiske discipliner.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget