Ph.d-forsvar om deltagerinvolverende ergonomisk intervention med tekniske målinger i byggebranchen

Kan man forbedre det fysiske arbejdsmiljø i byggebranchen ved at involvere bygningsarbejderne og deres ledere i arbejdet med at undgå situationer med uhensigtsmæssigt høje belastninger i arbejdet? Det har Mikkel Brandt Petersen undersøgt i sit ph.d.-projekt, som han forsvarer den 15. juni 2018 kl. 13.00 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget