Dansk model for antibiotikaovervågning inspirerer i Asien


Asiatiske myndigheder har i bestræbelserne på at overvåge og kontrollere mennesker og dyrs antibiotikaforbrug hentet erfaringer fra danske eksperter på DTU.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget