Import af affald er dårligt for klimaet på lang sigt


Ny analyse fra DTU peger på, at de danske kraftvarmeværker på længere sigt udelukkende bør dimensioneres til de danske affaldsmængder.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget