Cocktail af kendte antibiotika kan bekæmpe resistente E. coli


Forskere fra DTU har opdaget, at en kombination af to alment kendte antibiotika er i stand til at udrydde multiresistente E. coli af typen ESBL, der forårsager urinvejsinfektioner. Kombinationsbehandlingen kan blive et effektivt middel mod udvikling af antibiotikaresistente urinvejsinfektioner.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget