Menneskers påvirkning af indeklima kortlægges


Avancerede målinger i klimakamre skal give ny viden om menneskers emissioner og påvirkning af indeklima i bygninger.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget