Den statslige bolighaj

Af Olav W. Bertelsen, formand for Universitetslærerafdelingen i DM, FTR på AU Dette nummer af Forskerforum afdækker, at staten gennem Bygningsstyrelsens udlejning af universiteternes egne bygninger til universiteterne tilbagefører store dele af bevillingerne til statskassen. Det er den såkaldte SEA-model for huslejeberegning, der er omdrejningspunktet. Princippet er, at Bygningsstyrelsen skal drive bygningerne erhvervsmæssigt; konkret er […]


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget