Forskning i bedre produktion af muslinger og søpølser


Nyt, stort internationalt forskningsprojekt skal forbedre dyrkning og udnyttelsen af produkter fra organismer nederst i havets fødekæde.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget