Finanslov er godt nyt for universiteterne

Aftalen om finansloven for 2020 mellem S-regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stopper flere års sparekurs på universiteterne, og det vækker glæde i sektoren. Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk Slut med omprioriteringsbidraget, væk med uddannelsesloftet, og videreførelse af taxameterløftet til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser de næste tre år. Næste års finanslov er […]


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget