Biosensor kan reducere antibiotikaforbrug til smågrise


Biosensor med nanochip kan afsløre diarrébakterier hos smågrise og nedbringe landbrugets forbrug af antibiotika.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget