E-fuels kan erstatte fossile brændstoffer


Fremtidens fly, skibe og lastbiler skal drives frem af e-fuels - brændstoffer produceret ud fra dels indfanget CO2 og dels brint, der er fremstillet ved spaltning af vand.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget