Køer på diæt udleder 40 procent mindre metan


Ændringer i foder kan reducere metan-dannelsen fra mikroorganismer i koens vom og nedbringe køers udledning med 40 procent, uden at mælkeydelsen kompromitteres.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget