Vil have vedligeholdelsescenter skrevet ind i forsvarsforliget

Folketingets forsvarsudvalg har modtaget en hel konkret tekstpassage fra Haderslev Kommunes borgmester H.P. Gejl (V). Borgmesteren ser gerne passagen indskrevet i det kommende forsvarsforlig. Den handler om det fælles offentligt-private vedligeholdelsescenter, Aeronautical Center of Excellence (ACE), for de nye kampfly, som Haderslev arbejder ihærdigt for at få etableret på Flyvestation Skrydstrup.

Gejl foreslår at der i det kommende forsvarsforlig skal stå:

"Forligspartierne er enige om at tilskynde positivt til erhvervsfremmende tiltag og til et øget samarbejde mellem danske virksomheder og Forsvaret med henblik på at sikre nyttiggørelse af forsvarets viden m.v. I den forbindelse besluttes det, at Forsvaret kan støtte etablering af et dansk center for vedligeholdelse af militære fly som et offentligt privat samarbejde placeret på Flyvestation Skrydstrup."

Login

 • Anmeld

  KimE

  Så skicka planet till Turkiet för att serva motorn ,till Nederländerna för själva planet till Danmark för avionics sen kanske servicen förhoppningsvis är klar?

 • Anmeld

  KlausJ

  Nej vi laver selv det hele i Danmark

 • Anmeld

  Halken

  Ja, vi kan jo lægge service i Skrydstrup, og så kan de blive malet i Aalborg og de kan pudse vinduer i Karup. Er Værløse lukket? Ellers kan den bruges til at F35 kan få skiftet dæk og lavet bremser der.
  Fantasteriet blandt lokalpolitikerne fejler ikke noget. Det er bare ikke forsvarets opgave at lave regionsudvikling - det findes der nogle fine EU programmer til. Men her er årsagen til at vi ikke få så meget for vores forsvarskroner.
  Set i min optik så bør forsvaret have to-tre kaserner, to flådebaser og to flybaser, gerne med lidt geografisk afstand. Danmark er ikke større. Den ene skal være Karup, da den ligger mest ugenet og jorden der ikke kan sælges til meget mere end landbrugspris. Samtidig kan man pendle fra Århus og Aalborg i en snæver vending. Skrydstrup vil få problemer med at tiltrække kvalificerede folk, og så når vi har Karup, så er det der en fejl at placere F35 på Skrydstrup og sprede aktiviteterne. Der er allerede heli-vedligehold, så der er fint med synergi. Men det er en Venstreborgmester...

 • Anmeld

  Rene

  Ja, lokalpolitikernes ambitiøse forslag, til statsstøttet projekter, fejler bestemt ikke noget.
  Utopi at tro, at Flyvestation Skrydstrup, vil kunne tiltrække kvalificeret personel, i den størrelsesorden det ville kræve, når man i forvejen, har enddog, særdeles svært, ved at fastholde og tiltrække flymekanikere mm, på nuværende tidspunkt. Det vil kræve, at man, igen, vil kunne leje hollandske flyvmekanikere til opgaven, som man gjorde, da F-16 blev samlet i det Sønderjyske.
  Mig bekendt, ligger der et Hovedværkstedog som servicerer både F-16, EH-101mm, og en Flyvestation, i Aalborg, som ikke har besvær med, at tiltrække kvalificeret personel, mon ikke det vil være mere samfundsøkonomisk, at kigge i den retning, hvis man skulle kigge på eventuel dansk vedligeholdelse.
  Alle har efterhånden en holdning til antallet af Kaserner, Flyve og flådestationer, dog skal man nok til at overveje, den geografiske placering, da det ikke nytter at ligge dem i udkantsområder, hvor de færreste ansatte, ønsker og har svært ved, at etablere sig med familie. Man skal selvfølgelig også kigge på hvilke Militære etablissementer, der er billigst at drive, rummer mest udviklingspotentiale og indeholder flest blandede kapaciteter, da al samdrift med civile myndigheder mm, vil være en økonomisk gevinst for Forsvaret, og dermed de danske skatteydere.