Rigsrevision: Omkostninger til støjsikring og vedligehold ikke undersøgt godt nok

Der er store usikkerheder omkring udgifterne til støjsikring og ekstern vedligehold af Danmarks nye F-35 kampfly. Og det kan risikere at påvirke de samlede levetidsomkostninger. Det konkluderer Rigsrevisionen, som siden december sidste år har finkæmpet det beslutningsgrundlag, som lå til grund for valget af F-35 som Danmarks nye kampfly. Rigsrevisionen har gransket om de forudsætninger, som ligger til grund for udregningerne af de samlede levetidsomkostninger, holder. Resultaterne præsenterede de onsdag i rapporten "Rigsrevisionens beretning omForsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly".

Her rejser man advarselsflag ved de forudsætninger, som handler om støjsikring og ekstern vedligehold.

Inden vi dykker ned i materien, så lad os lige "reklamere" for indlægget om den andel del af Rigsrevisionens undersøgelse, som Statsrevisorerne godkendt og knyttede en kommentar til ved deres møde igår - omtrent samtidig med at regeringen fremlagde sit udspil til forsvarsforlig. Den anden del handler om hvorvidt 27 fly nu også er nok til at løse de opgaver, som flyene skal kunne løse. Det kan I læse meget mere om her.

Login