Stor spørgelyst i aktstykke-debat

Embedsmænd i Forsvarsministeriet har de seneste døgn haft travlt med at besvare spørgsmål i forbindelse med det beslutningsforslag, som Enhedslisten, SF og Alternativet har stillet for at få forsvarsminister Claus Hjort til at trække aktstykket om 16,4 mia. kroner til kampflyindkøbet tilbage fra Folketingets finansudvalg. Her skulle det have været på dagsordenen torsdag i sidste uge. Med finansudvalgets godkendelse ville pengene være bevilget og kampflyindkøbet definitivt gennemført.

Men de tre partier stillede to dage før et beslutningsforslag, som skal pålægge ministeren at trække aktstykket tilbage og først foreligge det igen når man er mere sikker på hvad flyene kommer til at koste. Beslutningsforslaget blev førstebehandlet i folketingssalen sent tirsdag eftermiddag som 21. og sidst punkt på dagsordenen. Anden og sidste behandling vil finde sted på tirsdag, ligesom beslutningsforslaget skal diskuteres på forsvarsudvalgets møde senere i dag - når det igangværende samråd med forsvarsministeren om Rigsrevisionens kritik af beslutningsgrundlaget bag valget af F-35 i juni sidste år er overstået.

I forbindelse med behandlingen af beslutningsforslaget har SF og Enhedslisten stillet 47 spørgsmål, som Forsvarsministeriet i dag har besvaret.

Login