Bekendtgørelser

Tina Møller
Om indhold af transfedtsyrer i olier og fedtstoffer m.v.
Det er pr. 1. april 2003 forbudt at sælge olier og fedtstoffer, hvis de har et højere indhold af transfedtsyrer end to gram pr. 100 gram. Bekendtgørelsen er et resultat af regeringens projekt "Alt om kost" og Ernæringsrådets rapport om "Transfedtsyrers betydning for sundheden".
Læs mere her

Om ændring af bekendtgørelse om EF-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som dyrlæge i Danmark
For at kunne udøve virksomhed som dyrlæge i Danmark, skal det pågældende eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis være udstedt i overensstemmelse med EU-direktivet 78/1026/EØF.
Læs mere her

Om tilskud til pilot- og demonstrationsprojekter om græsningsselskaber og naturplaner
Bekendtgørelsen gør det muligt at søge tilskud til pilot- og demonstrationsprojekter. En ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Direktoratet for FødevareErhverv.

Læs mere her

Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00