Danske F-35'ere bliver 1 mia. kroner billigere

En lav dollarkurs betyder nu, at anskaffelsesprisen for de 27 danske F-35 kampfly samt udstyr og reservedele nu bliver omkring 1 mia. kroner lavere end der var lagt til grund i aktstykket for kampflyanskaffelsen. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse udsendt torsdag aften.

Som nytkampfly.dk skrev i sidste uge, så var Nationalbanken i en periode i januar ude på valutamarkederne og har kurssikret 3,7 mia. dollars til indkøbet af de 27 kampfly. Banken drog fordel af en lav dollarkurs, der i løbet af januar har svinget mellem 6,23 og 5,97 kroner for en dollar. Med de kurser har Nationalbanken hevet omkring 22,2 mia. danske kroner hjem. Konkret er der tale om, at vi har indgået aftaler om levering af dollars ud i fremtiden til januar 2018-kurser.

Og vi har altså fået lovning på at kunne veksle til så gode kurser, at det har gjort den forventede anskaffelsespris lavere end forventet.

Login