Giver det stadig mening at placere F-35 på Skrydstrup?

Det kommer sandsynligvis til at koste i omegnen af 860 mio. kroner at bygge de nødvendige faciliteter på Flyvestation Skrydstrup til at kunne huse Danmarks 27 F-35 kampfly. Det er mere end dobbelt så meget som de 400 mio. kroner, som man ved typevalget i juni 2016 forventede det ville koste. Dermed melder spørgsmålet sig om hvorvidt man ikke bare skal flytte kampflyene til Flyvestation Karup.

For bare seks år siden bragte Forsvaret faktisk selv det scenarie i spil - hvis implementeringen på Skrydstrup ville være forbundet med væsentlige investeringer. I en analyse af forsvarets fremtidige behov for kaserner, flådestationer og flyvestationer, som Forsvaret lavede i 2012, skrev man på side 179:

"Såfremt implementeringen af et nyt kampfly er forbundet med væsentlige investeringer, bør det overvejes at gennemføre disse investeringer på en af de øvrige flyvestationer, således at Flyvestation Skrydstrup i givet fald kan afhændes.”

Login