Kontrakt-forvirring, splittelse i fanklubben og ringe tro på JSF-gevinst

Der er uro i geledderne hos JSF DK Team, der er ”fangruppen” af virksomheder bag JSF-kampflyet, der er megafavorit til at løbe med sejren som Danmarks nye kampfly. Adskillige medlemmer tvivler således stærkt på at de overhovedet får ordrer fra Lockheed-Martin, der skal bygge JSF, og spår at det ender med kontrakter til meget få virksomheder og ikke det massive boost til bred vifte af virksomheder, som man ellers kunne have troet.

Lockheed-Martin siger at de skam allerede har kontrakter med 13 virksomheder for ”real money”. Men flere af virksomhederne kan ikke genkende dette billede. Så vidt de ved har de ikke nogen kontrakter med Lockheed-Martin.

Forvirret? Joh, det tror jeg vist. Lad os tage det fra en ende af. Jeg sendte en mail rundt med et par spørgsmål til en skare af de mest centrale virksomheder, hvor sandsynligheden for at den vindende kampflyproducent placerer ordrer burde være stor.

En af dem er Danish Aerotech i Karup, hvor direktør Søren Petersen skriver således:

”Jeg (kan) oplyse, at vi pt. hverken har underskrevne aftaler med Lockheed Martin som producenten af JSF, eller med nogle af de store underleverandører til flyet (Pratt & Whitny, BAE mfl).

Jeg har godt bemærket at du på din blog - vel baseret på input fra Lockheed Martin - har nævnt os blandt de danske virksomheder med kontrakter, og vi er ved at undersøge hvad det er som de refererer til.

Vi har deltaget i mange møder/forhandlinger vedrørende JSF, men indtil nu har det ikke ført til konkrete kontrakter. Vore forventninger er meget begrænsede, tenderende til at vi nok ikke får nogen kontakter.”

Interessant mail at modtage fredag morgen, når jeg torsdag sent på aftenen sad overfor Lockheed-Martins øverste danske kampagnechef, Tom Burbage, der viste mig en liste med i alt 13 virksomheder, som de havde ”real contracts for real money” med. En af de virksomheder var netop Danish Aerotech.

Opdatering (kl. 12.27): Efter to gange at være blevet præsenteret for lister fra Lockheed-Martin hvor Danish Aerotech var nævnt, har jeg i dag modtaget en tredje liste, hvor det nu fremgår at Danish Aerotech ikke har en kontrakt med LM. Til gengæld er der kommet en helt ny virksomhed på i forhold til i torsdags, så der stadig er tale om 13 virksomheder.

En anden virksomhed på Tom Burbages liste var Sønderborg-virksomheden SAAB Danmark.

Men virksomhedens direktør Troels Birkedal har en anden opfattelse af virkeligheden:

”Trods medlemskab af Dansk Industri, FAD og JSF DK Team, på linje med de øvrige virksomheder i branchen i Danmark, har vi imidlertid ikke været i stand at identificere ordrer fra LM med baggrund i en mulig dansk ordre vedr. JSF. Det er min opfattelse, at sådanne muligheder blot er tilgængelige for en meget smal del af den danske industri.”

Opdatering (kl. 12:31): Lockheed-Martin fastholder at man har en aftale med SAAB Danmark. Der er dog tale om en mindst fire år gammel mindre aftale med Maersk Data Defence, som virksomheden hed indtil den for 3,5 år siden blev købt af SAAB. En aftale ja, men en lidt gammel en af slagsen, som ikke ligefrem bringer arbejdspladser og skatteindtægter til det sønderjyske i årene fremover.

At eventuelle ordrer fra Lockheed-Martin bliver forbeholdt en lille snæver kreds af virksomheder er også en opfattelse man deler hos Århus-virksomheden Systematic.

”Vi har ikke nogen reel viden om, hvor mange virksomheder det drejer sig om – det er noget, Erhvervs- og Byggestyrelsen holder regnskab med. Men vi formoder, at tyngden naturligt ligger ved de tre-fem største forsvarsvirksomheder i Danmark,” skriver Morten Rørbøk Brøndum, communications manager, i en mail.

Heller ikke hos Danish Aerotech tror man på ordrer til særligt mange virksomheder:
”Som du jo selv ved, er der ingen krav om modkøb på JSF. Samtidigt må vi konstatere, at andre JSF køberlande støtter deres industrier væsentligt mere aktivt - nogle endda økonomisk - end den danske regering. Et forhold, som gør det særdeles svært for små og mellemstore danske virksomheder at konkurrere i denne sag, og et forhold som Erhvervs og Byggestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, også ved møder med JSF DK Team.

Det er på denne baggrund vores forventning, at kun 3-4 større danske virksomheder har fået og vil få ordrer i denne forbindelse, men at bredden af dansk industri ikke vil få det teknologiske løft og ordregrundlag som et køb af JSF med krav om modkøb ville afstedkomme.”

Hos sværvægteren i branchen, Lystrup-baserede Terma, er man opsatte på at politikerne træffer et typevalg i år, så de kan komme i gang med at producere.

”Terma har med tilfredshed noteret sig det politisk brede forsvarsforlig fra juni 2009, hvor der er enighed om et typevalg i indenværende kalenderår. I og med vi har indgået aftaler med alle tre konkurrenter, er det ressourcekrævende at vedligeholde dialogen og de forretningsmæssige relationer til de tre konkurrenter over så lang en periode. Derfor ser Terma gerne et typevalg inden længe,” skriver vice president Jørgen Henrik Levy Rasmussen i en mail.

Men det behov for en afgørelse her og nu har de andre ikke:

Systematic:
”Jo hurtigere valget bliver truffet, jo hurtigere vil vi kunne få nye ordrer i hus, men det er ikke kritisk for os, om valget træffes nu eller senere. Vi er af den opfattelse, at hvis der skal yderligere fire år til for at træffe den for landet rigtige beslutning, er dét, der skal til. Det vil også give de tre kampfly-leverandører mere tid til at arbejde med dansk industri om mulige samarbejdsprojekter i forbindelse med køb af kampfly.”

Søren Petersen, Danish Aerotech:
”For små og mellemstore virksomheder som Danish Aerotech er det kun en fordel at typevalget trækker ud, og måske endda bliver udsat. Det giver tid til følgende ting, som er vigtige for os med ikke for mange ressourcer.

For det første får vi tid til via vort medlemskab af de forskellige teams at presse på for at få politikerne til at forstå, at Lockheed bør presses til at sikre 100% modkøb hos danske virksomheder hvis de vinder, vel at mærke før Regeringen skriver under.
Det giver os samtidig tid til at sikre flere konditionelle kontrakter hos alle tre kandidater.

Tilslut giver det mulighed for at få etableret en debat i presse, befolkning mv om hvorvidt at antallet af arbejdspladser, udvikling af små og mellemstore virksomheder samt teknologioverførsel skal eller ikke skal have betydning ved valget af en investering på i størrelsesorden 30-40 mia samt en driftsudgift på måske 100-150 mia over hele levetiden.

Vi synes selvfølgelig at Forsvaret skal have et værktøj i form af nye kampfly, der opfylder de af Forsvaret stillede krav baseret på den politiske opgaveformulering. Det forventes vel udtrykt i den militære anbefaling.

Men når det er sagt, er det vel også vigtigt at holde fast i, at hvis alle tre kandidater opfylder de stillede militære krav, ja så bør man vælge det der bedst opfylder de samfundsøkonomiske krav, og der bør vel i den forbindelse sikres lige vilkår fra alle tre kandidater, ligesom på det militære performance område.”

Godt så. Interessante udmeldinger, der stiller alvorlige spørgsmålstegn ved det glansbillede som Lockheed-Martin ellers har forsøgt at tegne af JSF, sig selv og sine aftaler med den danske forsvarsindustri.

Login