"Hvornår sker der noget, hva?"

Det er tilsyneladende ikke kun forsvarsindustrien, de tre kampflykandidaters salgs- og pr-folk samt undertegnede, der utålmodigt venter på at forsvarsministeriet skal præsentere den samlede pakke af notater, der skal danne grundlag for forhandlingerne om valg af kampflytype. Nu ser politikerne i forsvarsudvalget også ud til gerne at vil se noget. Således har udvalget sidste mandag stillet i alt fem spørgsmål til forsvarsminister Søren Gade, hvor de spørger:

- "Vil ministeren oplyse, hvornår udarbejdelsen af det samlede beslutningsgrundlag forventes at ligge klar?"

- "Vil ministeren oplyse, hvornår forsvarsministeriet ventes at have den militærfaglige vurdering i hænde, og hvornår denne vil blive offentliggjort?"

- "Vil ministeren oplyse, hvornår de politiske forhandlinger om den politiske principbeslutning forventes indledt?"

- "Vil ministeren oplyse, om beslutningsgrundlaget vil blive offentliggjort forud for beslutningen?"

- "Vil ministeren oplyse, hvor langt arbejdet er kommet i den tværministerielle arbejdsgruppe, der behandler de økonomiske forhold ved en kampflyanskaffelse?"

Det kan man vist kalde ganske interessante spørgsmål. Ministerierne har efter reglerne 10 dage til at svare på disse spørgsmål. Jeg så en undersøgelse fornylig af hvilke ministerier der oftest overskred denne tidsfrist og her var forsvarsministeriet ikke i top 5. Spørgsmålenes karakter taget i betragtning så kan man sikkert nok forvente svar senest fredag.

Rygterne vil vide at den centrale brik i pakken, Den militærfaglige anbefaling, for længst er skrevet. Og mon ikke også de fire andre delelementer er på plads - og har været det siden det første gang var planen at offentliggøre dem tilbage i april. Så svaret på spørgsmål 1 kunne være "om fem minutter" og svaret på spørgsmål 3 kunne være "På mandag kl. nul otte hundrede".

Login