Let’s make some noise - nu med lydklip

Vil de nye kampfly larme mere end de nuværende F-16 fly? Det er der delte meninger om. Og burde der ikke laves en VVM-undersøgelse og udstedes en ny miljøtilladelse til Flyvestation Skrydstrup INDEN man vælger fly?

I USA går debatten lystigt om støjen fra de kommende JSF-fly. Især i de områder hvor den lokale flyvestation muligvis skal huse eskadriller af det nye fly.

I en rapport fra 2008 om mulig JSF-støj i nærheden af Eglin Airforce Basen i Florida står der på side 13:

Login

 • Anmeld

  Anonymous

  Pressemelding fra Luftforsvaret: Utredning om støy fra nye kampfly <br />Utredning om støy fra nye kampfly kan få konsekvenser for basevalg. <br />Pressemelding fra Luftforsvaret, 21. desember 2007 <br />Luftforsvaret mottok i løpet av høsten informasjon som tilsa at fremtidige kampflykandidater støyer betydelig mer enn dagens F-16. Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) ba derfor om en utredning av estimert støynivå for nye kampfly, og hvilke konsekvenser de ulike støynivåene kunne få for fremtidig basestruktur. Utredningen er utarbeidet av Forsvarsbygg i samarbeid med Sintef, og den ble overlevert GIL 13. desember 2007. <br />Utredningen viser med stor sannsynlighet at støybelastningen fra fremtidige kampfly vil få betydelige konsekvenser, både for lokalsamfunnene og for valg av fremtidig basestruktur. Dette gjelder alle basealternativene. <br />Forsvarsstudien har adressert en betydelig usikkerhet rundt fremtidig støysituasjon for nye kampfly, og siden relokalisering betyr store kostnader, må en forsøke å unngå dette. Det arbeides derfor med å innhente sikre støydata fra kampflykandidatene. Det understrekes også at støyutredningen ikke gir absolutt sikre svar, fordi det er begrenset tilgang på sikre data. Det foreligger ikke støymålinger fra alle kampflykandidatene, og utredningen er derfor basert på faglig skjønn og de beste tilgjengelige støydata vi har i dag.

 • Anmeld

  PSJ

  Ingeniøren havde i november sidste år en historie om støjniveauet og JSF. Som jeg husker den skulle et meget stort antal boliger støjisoleres ved Bodø og de øvrige baser, hvilket ville koste et tilsvarende højt milliardbeløb. <br /><br />//peter

 • Anmeld

  Anonymous

  Hvis man kalder til borgermøde i Vojens og Skrydstrup, vil man næppe finde flertal for modstand mod nye fly, uanset næsten hvor meget de støjer - det er så klart områdets største arbejdsplads med 700-800 mennesker. <br /><br />Det er sjovt med støjklager - Værløse endte jo med at blive lukket bla. på grund af vedvarende støjklager. Støjklagerne kom fra parcelhusejere, der hele tiden havde vidst at der lå en flyvestation, før de byggede eller købte hus. Og parcellerne rykkede tættere og tættere på i løbet af Værløses sidste 30 år, i takt med nye udstykninger. <br /><br />Men nej, støjen skal helt sikkert ikke afgøre flyvalg.<br />Jeg er sikker på, at Karup gerne modtager de nye fly, hvis Vojens/skrydstrup synes de støjer for meget...

 • Anmeld

  Andreas

  Næh, det er ikke det jeg mener. Men i alle andre sammenhænge må du ikke gå i gang med at bygge eller lignende før du har fået en miljøtilladelse. Og da Skrydstrup ikke ligger isoleret på sin egen planet er det vel rimeligt at den lokale miljømyndighed ser på konsekvenserne for naboerne.<br /><br />@Jesper: Mange mener meget om SAS i disse dage - ikke alt lige klogt. Personligt synes jeg ikke jeg har så meget at tilføje.

 • Anmeld

  Ole

  Selvfølgelig skal der tages mest mulig hensyn til naboers støjgener osv, men mener du helt ærligt at dette kriterie skal være afgørende i forhold til om Forsvaret får det bedste kampfly? Er det tilfredsstillende at bede en pilot sætte livet på spil i noget udstyr som ikke er optimalt, fordi Hr og Fru Danmark skal have lov at sove middagslur?

 • Anmeld

  Jesper Andersen

  Super indlæg! Men kunne vi ikke også få lidt analyser af SAS...(og måske specialt ham formanden)