Nye jagerfly: Socialdemokratiet ligger for i politiker-rundspørge

De politiske udmeldinger i offentligheden er meget sparsomme i jagerfly-spørgsmålet, og det skyldes nok primært at de politiske udredninger foregår bag lukkede døre i forsvarskommissionen, og der er derfor ikke brug for at involvere os andre.

Men min erfaring er at politikere ikke kan lade være med at markere deres og deres partis standpunkter, hvis bare man trykker dem lidt på maven med en række direkte spørgsmål. Her til formiddag fyrede jeg derfor en svada af spørgsmål afsted til partiernes forsvarsordførere på mail. Og 10 minutter efter havde jeg fået svar fra Socialdemokraternes John Dyrby Paulsen, der derfor får lov at indlede denne lille politiker-rundspørge her på webloggen. Her kommer spørgsmål og svar, efterfulgt af en lille kommentar til svarene nederst.


Forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) ligger for i den lille jagerfly-rundspørge


Er der efter dit partis opfattelse stadig brug for jagerfly i fremtidens forsvar?Ja, men ikke i samme antal som vi har nu.

Mener du og dit parti at vi partout skal have nye jagerfly, eller er en levetidsforlængelse af F-16 flyene stadig en mulighed i jeres øjne?
En levetidsforlængelse er absolut en mulighed!

Søren Gade har meldt ud, at han ikke mener at kamphelikoptere er en mulighed. Er I enige? Eller bør vi købe færre end de planlagte 48 fly og kamphelikoptere for resten af pengene? Eller kun færre fly?
Kamphelikoptere er ikke relevante til det danske forsvar.

Hvor stor betydning vil Norge og Hollands valg af flytype i jeres øjne få for Danmarks valg af fly?
Det kan få temmelig stor betydning, spcielt hvis Norge vælger Grippen. -

Hvor stort indtryk gør den seneste tids internationale kritik af JSF-projektet?
Vi følger kritikken nøje, men det gælder ikke kun JSF ... de andre kandidater følger vi også nøje.

De nye fly skal vælges ud fra fem kriterier (Den militære anbefaling, omfang og karakter af industrisamarbejde med dansk industri, økonomiske forhold, strategiske overvejelser og sikkerhedspolitiske forhold). Vægter de fem kriterier lige højt, eller er nogle kriterier vigtigere end andre og i så fald hvilke?
Det er forsvaret selv, der har opstillet de fem kriterier, og vi vil gerne se de nærmere analyser, før vi tager endelig stilling, men det er oplagt, at det vigtigste er de opgaver der SKAL løses, og derefter økonomien.

Hvor vigtigt er det for jagerfly-indkøbet at vinderen har sammensat et godt industrisamarbejdsprogram?
Danske arbejdspladser er altid vigtige for socialdemokraterne.

Hvordan vil du karakterisere lobbyindsatsen i denne sag i forhold til andre store sager? Kan man mærke at der er meget på spil rent økonomisk?
Ja, rigtig meget!

---------------------

Kommentar:
At levetidsforlængelse af de gamle F-16 fly stadig er på tapetet i en socialdemokratisk optik er nok det der er mest værd at hæfte sig ved her. Sammen med udmeldingen om at der ikke er behov for helt så mange fly som i dag, gør det at det bestemt ikke er givet at Danmark bare piller 48 superlækre JSF’ere med alt i tilbehør ned af hylderne næste år. Der er lagt op til hårde forhandlinger mellem parterne.

Som bekendt kommer jagerflyindkøbet - eller hvad det nu ender med - til at indgå som en del af forsvarsforliget, der har så stor en økonomisk og politisk betydning samt rækkevidde, at der er tradition for at forliget indgås mellem en bred kreds af Folketingets partier. Regeringen vil højest sandsynligt ikke bare fedte den igennem med DF, men gå efter i det mindste også at få S og R med. Og i det seneste forsøg på at vise ansvarlighed har SF jo sågar også erklæret sig parate til at gå med i et forsvarsforlig. Så det skal blive spændende at se tilbagemeldingerne fra de andre forsvarsordfører.

Login

 • Anmeld

  PSJ

  Spændende initiativ med sådan en spørgerunde - håber, at de alle sammen med er med på at deltage...</></>Tyder disse (lidt sparsomme) svar ikke på, at Sosserne ikke er helt trygge ved JSF løsningen?

 • Anmeld

  Anonymous

  Interessant er også, at man erkender at vores valg afhænger af hvad der sker i Norge. </></>Og at Socialdemokratiet er enig med Søren Gade i at kamphelikoptere er udelukket. </></>cphmoose

 • Anmeld

  Andreas

  @psj:</>Jo, sosserne er i hvert fald meget kritiske, og tager ikke nødvendigvis bare den løsning som forsvaret peger på. Diverse indkøbsskandale har med garanti været med til at skærpe politikernes kritiske sans. </></>Om de er særligt kritiske over for JSf kan jeg ikke vurdere. Jeg hæfter mig mest ved at de generelt virker kritiske over for hele ideen om nye fly, da de stadig ser levetidsforlængelsen som en mulighed. </></>@cphmoose:</></>Ja, det er interessant at man lige ud siger at Norges valg spiller en rolle. Det ved vi jo alle at det gør, men det er ikke ensbetydende med at man ville sige det direkte. Det må unægteligt være med til at gøre JSF- og Gripen-folkene endnu mere spændte på udfaldet i Oslo den 19. december.