Nyt brev fra bekymret borger til forsvarsudvalget

En bekymret borger sendte tre gange sidste år breve til Folketingets forsvarsudvalg og luftede sin skepsis omkring de på det tidspunkt tre kandidater i konkurrencen om at blive Danmarks nye maritime helikopter. I efteråret, da udvalget havde modtaget det tredje brev, bad jeg producenterne af de tre helikoptere svare på hans kritik. Det kom der disse tre ganske oplysende indlæg ud af: 1, 2 og 3.

Nu er den gode borger på banen igen med et advarselsbrev om valget af helikoptere. Nu er der som bekendt kun to kandidater tilbage i konkurrencen, hvor vinderen forventes udpeget i 3. kvartal i år.

Om den ene kandidat, AgustaWestlands AW-159 Wildcat, skriver han:

Login

 • Anmeld

  PerThorup

  Prøv at google: Villy Schjøtt - morsom læsning... Jeg håber da virkelig ikke folketinget tager den herre alvorlig.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Jo da, man kan blive forundret af at læse mandens skriverier, og forundret over modet af at skrive som han gør, men det er jo ikke uden relation til maritim flyvning - kassere i Marineflyverforeningen 2006.
  Det ufortalt så er han pointe jo ikke uden en vis mening - blot uden realisme - at vente nogle år på at NH90,som indtil nu har vist sig for dyr og uden "modenhed" m.h.t. hvad DK ønsker er vist lidt urealistisk.

 • Anmeld

  TeamNordic, Tom Petersen

  Kunstigt nok at DETTE udemærkede site kun nævner EEN skribent til FOU, selvom der er flere kompetente,som tilskriver.

  For mit eget vedkommendene har flere af FOU s medlemmer modtaget og givet tilbagemelding til mig.

  Men det glemmer nyt kampfly.dk vidst eller er du betalt af
  Sikorsky eller AW ?? med alle de reklamer - men det gør jo stadig ikke de to kandidater nyere, de er og blir "tabere" og sikkert bliver hele processen "skrottet" eller udskudt på ubestemt tid, ligesom kampfly.

  Sorry for den kontante udtalelse.

 • Anmeld

  Andreas

  @Tom: Jeg ser skam alle offentlige skrivelser. Din seneste er blot en støtteerklæring til Villys seneste brev. Jeg omtaler de breve, som jeg ud fra en journalistisk vurdering finder relevante at omtale.

 • Anmeld

  TeamNordic, Tom Petersen

  Jo I kan alle tro at Hr. Villy Schøtts udtalelser bliver taget højtideligt, og kanske årsag til Dansk rep for MH 60 R og same for AW 159

  Der er allerede visse ting som tyder på at de to Helo reps er "skide bange" for disse facts fra Flere i Marineflyverforeningen.
  Og for info så er Hr. Villy Schøtt ikke kassere, men Formand for en skare af specialister udi helikopterverdenen.

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Tom Petersen

  Hvad er alternativet udover at udsætte typevalget og acceptere at man i x år ikke kan udføre sø redning i nord atlanten og piratjagt i Aden bugten?

  Sikorsky ønsker ikke at sælge os S-92 / CH148 - hvad man godt kan forstå med de problemer de har i Canada.

  NHI / Eurocopter ønsker ikke at sælge os NH-90 hvad der også er logisk i forhold til de problemer de har med stort set alle deres kunder.

  Du må gerne forklare den sidste sætning: "Og for info så er Hr. Villy Schøtt ikke kassere, men Formand for en skare af specialister udi helikopterverden"

  Hvad er det for en forening du hentyder til? I følge de offentlige vedtæger er Marineflyverforeningens formand - Chefen for SVN’s flyvetjeneste / ESK 723. Og han skriver næppe breve til forsvarsudvalget.

  Du og andre (fx Willy Schjøtt) er velkomne til at ønsker en anden helikopter end de to som er tilbage i konkurrencen - men det ville være rart hvis I ville forholde jer til de kendte problemer som NH-90 og CH-148 har.

  Cphmoose

 • Anmeld

  TeamNordic, Tom Petersen

  Til cphmoose.

  Jeg ville sådan set gerne svare dig, men da du "gemmer" dig bag ovennævnte synonym / annonym. så synes jeg ikk det er så relevant.

  Og helt OK med Andreas, han laver et stort stykke med "sitet"
  Men stadig ser det lidt sponsoreret ud.

  mvh. Tom

 • Anmeld

  Andreas

  @Tom: Så svar os alle sammen. For jeg er lige som Cphmoose meget åben for at høre jeres argumenter imod de nuværende kandidater, men retfærdigvis bør I også forholde jer til problemerne med alternativerne.

  Det er korrekt observeret, at der er kommet annoncer på sitet. Men det har ikke ændret ved sitets redaktionelle uafhængighed. Hvis det gjorde, ville mine skarpe læsere opdage det. Og husk at I får indholdet gratis.

 • Anmeld

  GD

  Det er jo en del af vilkårene for at kommentere på blogs, at en del vil foretrække anonymitet. Det fungerer ligesom de Chatham House Rules Andreas nævner i et nyere indlæg. Jeg mener det er frugtbart.

  Ultimativt er der vel tale om redaktionel linje, og om det fungerer, dvs. at der ikke er for mange galninge løs.

  (Det er vist blevet antydet andetsteds på bloggen at jeg tilhører et lettere paranoidt segment med hensyn til sikkerhedspolitik, så jeg er måske en af dem? :D)

  Lockheed Martin reklamerer flittigt på Aviation Week, selvom Bill Sweetman tæver løs på deres vigtigste produkt.

 • Anmeld

  TeamNordic, Tom Petersen

  Andreas,jeg skal nok komme med argument og facts vedr NHIndustries produkt NH 90 NFH.

  Og med hensyn til s-92 Cyclone, så kender du jo ligeså godt den DK Sikorsky rep. som jeg gør, så prøv at fravriste ham et svar, om hvorfor man ikke evt. vil promovere et bedre (og måske dyrere produkt, i stedet for noget gammelt "LEGO-skrammel" der for længst er blevet "past"

  Jeg vender tilbage når jeg kan svare fra NHI

  Tom.P

 • Anmeld

  Andreas

  @Tom: Jeg beder ikke om at du skal indhente svar fra NHI, men at du skal redegøre for hvorfor du finder, at NH90 og S-92 er bedre valg.

  Lego-skrammel? Hvorfor har USN så bestilt 300 eksemplarer? Og Australierne. Jeg savner generelt argumenter og dokumentation for de påstande du slynger ud. Ikke blot om Seahawk’en, men om begge de nuværende kandidater.

 • Anmeld

  TeamNordic, Tom Petersen

  Andreas.
  Mit argument er at både Seahawk og Lynzx er rigtig GAMLE konstruktioner, aerodynamisk håbløse. Se på begge påbygninger af FLIR, det ligner noget ude fra Måløv Maskinværksted og LEGO.
  Sea Hawk er uden harpun. Begge har gammel alu skrog unen moderne teknologi. Seahawk har helehjul som Spitfire fra krigens tid (håbløst forældet) - Begge har ALT,ALT for lille kabine til evt.SAR, som må forventes i Nordatlanten og Arktis,
  Ja alt i alt GAMMELDAGS i konstruktion. Der findes jo ikke dokumentation for gammel og umoderne konstruktion, men de nuværendene helikoptere fra AW, har jo ikke ligefrem performet særligt imponerendene.
  S-92 Cyclone og NH-90 er vel ikke så dårlige, og flyver samt bliver stadig bestilt af mange.
  M.H.T USN og AW mange og få eksemplarer, så kommer det jo an på hvem og hvad de skal bruges til. 300 lyder jo af mange, men det er måske for at få halvdelen til at flyve.

  Tom

 • Anmeld

  Søren Lassen

  Både NH90 og S-92 har et ganske plettet omdømme. Det gør dem imidlertid ikke til ’dårlige’ helikoptere. Om EH101 var det rigtige typevalg, kan endvidere også diskuteres.

  Seneste kapitel i EH101-sagaen er som bekendt vedligeholdelsesproblemer med RTM322 turbinen (der ligeledes benyttes i NH90). Hvilken type i det indledende kandidatfelt, der i grunden er ’bedst’, tangere efterhånden en følelsesbetonet langpiskonkurrence.

  Hvad der mangler at blive adresseret, er ret beset den tværinstitutionelle sammenhæng en ny maritimhelikopter nu engang skal indgå i.

  I denne forbindelse er det i sagens natur væsentligt at medholde, at forsvaret nu engang allerede råder over 14 stk. EH101. Af den grund alene, savnes der en militærfaglig vurdering, der uden videre omsvøb, redegør for bevæggrunden for at fravælge EH101 i maritimudversionen (AW101).

  Jo, man har fra tid til anden understreget, at EH101 og AW101 er meget forskellige som følge af forskellige sensorpakker. Dertil kommer politikernes frygt for en ny anskaffelses-"skandale".

  Denne rædsel står i skærende kontrast til forsvarsministerens selvproklamerede opgør med "nulfejlskulturen" i forsvaret. Særligt i lyset af, at der nu engang er betydelige risici forbundet med militære materielanskaffelser - særligt luftmilitære systemer.

  Og lade det være sagt med det samme: AW101 er bestemt ikke et "drømmevalg". Snarer tværtimod...

  AW101 vil være dyr i anskaffelsespris. Driftsomkostningerne vil ligeledes være ganske pebrede og prisen per flyvetime vil få det til at løbe koldt ned ad ryggen. Endvidere er AW101 et stort skrummel, der vil give anledning til grå hår i hovedbunden og være årsag til gevaldige irritationsmomenter.

  Det være sagt, skal AW101 ligeledes vurderes i forhold til den tværinstitutionelle sammenhæng, kapaciteten nu engang skal indgå i - navlig i forhold til Helicopter Wing.

  Kan der realiseres meningsgivende synergieffekter ved strømligning af vedligeholdelse, lageropbygning og pilot- og teknikeruddannelse mv., mellem EH101/AW101? Det er som bekendt det store 1000 kroners spørgsmål mange har stillet sig selv og vedbliver med at forundres over (inklusiv undertegnede)

  Problemstillingen er ikke blevet belyst af Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen eller FMT i offentligt tilgængelige analyser. Det burde ellers ikke være noget større problem, at redegøre for, hvorfor det i givet fald ikke skulle være noget at komme efter...

  Helicopter Wing er heller ikke videre meddelsomme. Det skyldes formentlig frygt for at blive fanget med hånden i det politisk hvepsebo alt imens der valses rundt i et værnfælles minefelt. Her er der som bekendt mange andre anskaffelsesprojekter der ligeledes trænger sig på. Navnlig JSF, nye pansrede mandskabsvogne mv.

  Krydspresset er således enormt. Mange hensyn og aktører, er nu engang i spil på samme tid og det påvirker selvsagt dagsordenfastsættelsen, beslutningsgrundlaget og beslutningsprocessen.

  Hvilke muligheder et sådan typevalg (AW101) i givet fald kunne tilvejebringe, angående operativt og driftsmæssigt samarbejde med UK, er heller ikke belyst. Det vil i så fald påkræve en politisk aftale mellem Danmark og UK. Om man overhovedet har tænkt i de baner kan der kun gisnes om.

  Det til trods for den megen sniksnak om Smart Defense. Det samme kan siges om kapabilitetsafvejningen. Med udsigt til besparelser på 3 mia. kr. om året, er anti-ubådsbekæmpelse så et område, der bør opprioriteres eller er andre hensyn mere presserende?

  Disse afvejninger forstærker selvsagt krydspresset. Derfor kræver det en klar politisk tilkendegivelse, at fremme en forventningsafstemning mellem aktørene og de mange hensyn.

  En utvetydig politisk markering fra forligskredsen, skal man imidlertid ikke gøre sig nogen forhåbninger om. Herfra er budskabet, at der efterspørges militær-faglige vurderinger.

  Derfor vil rivegildet fortsætte ufortrødent ud i al fremtid. Den politiske modvilje mod at forholde sig konstruktivt til disse problemstillinger øger risikoen for at købe katten i sækken.

  Hvorfor Danmark endvidere ikke er med i det fællesnordiske vedligeholdelsesprogram for RTM322 turbiner, er ligeledes svært at blive klog på...

  Der er således flere uafklarede spørgsmål, der ligger uden for den rent tekniske overvejelse om typevalg og styrkemål. Flere af disse har selvsagt politiske over- og undertoner. Navnlig hensynet til modkøbscirkulæret.

  Den manglende fokus på støttestrukturen knytter sig endvidere til et andet problem: Navnlig hensynet til Flyvevåbnets medarbejdere og det gennemgående vedligeholdelsesregime. CS har for nylig politianmeldt forsvaret for brud på arbejdsmiljøloven som følge af massivt overarbejde for Flyvevåbnets klarmeldere.

  Det er så sandelig ikke en uvæsentlig detalje. Når der nu engang anskaffes et nyt avanceret system, der uafværgeligt øger presset på Flyvevåbnets medarbejdere er det i sagens natur væsentlig at forholde sig til personelstrukturens kvaler.

  Der kan i sagens natur være fordele og ulemper ved ethvert typevalg. Problemet er blot, at de institutionelle implikationer i beslutningsgrundlaget samt den doktrinære sammenhæng der burde afdækkes heri, er svært usammenhængende - et problem der fremstår som værende kronisk undereksponeret i den løbende debat.

  At AW101 hurtigt blev siet fra i kandidatfeltet kan der være nok så mange gode grunde til. Med al den snak om ’modularitet’, ’samtænkning’, ’synergi’ etc., der nu engang pågår på materielområdet (i Danmark såvel som i udlandet), er det i grunden ganske bemærkelsesværdigt, at der ikke redegøres for disse perspektiver.

  Den mest oplagte mulighed for at udnytte gevinster ved en teknisk strømligning droppes jo i en håndvending, uden nogen udførlig begrundelse herfor. Den savnes stadig. Det samme gør overvejelser omkring den tværinstitutionelle sammenhæng en ny maritimhelikopter nu engang skal indgå i.

  Det ser ud til, at forsvaret fremover, komme til at råde over tre væsenforskellige helikoptertyper. Om dette setup tilvejebringer den mest hensigtsmæssige ressourceudnyttelse, ud fra et strategisk synspunkt, er stærkt tvivlsomt.

  Mestendels fordi der ikke redegøres for det bagvedliggende doktrinkoncept. Afvejningen beror således på et passivt fravalg frem for et aktivt tilvalg.

  Fra et institutionelt perspektiv, vælge man, tilsyneladende, den mindst effektive-, mest usammenhængende og billige løsning. Det gøres ved at vælge alt andet fra. I stedet burde ambitionsniveauet i højere grad afspejle betalingsviljen (eller manglen på samme).

  Årsagen er, at der fattes penge. Derfor vælges de foretrukne løsninger fra og typevalget bliver derfor ikke ’samtænkt’ med resten af Helicopter Wing’s virke. Det afspejles imidlertid ikke i beslutningsgrundlaget, hvilket det i sagens natur burde.

  Om balladen ligefrem burde give anledning til en udskydelse af typevalget med 5 år, blot fordi der hverken er hoved eller hale i det man gør (og siger), kan diskuteres. Intet tyder på, at det ville flytte noget som helst.

  Krydspresset vil nu engang være identisk. Det samme vil politikernes modvilje mod at påtage sig et ansvar, når deres lederskab ellers er påkrævet for at sikre ro på bagsmækken.

  Disse betingelser er så at sige et permanent vilkår i moderne forsvarspolitik. Kønt er det ikke. Effektiviteten kan tillige diskuteres. At politiudformningen er ’moderne’ eller ligefrem ’postmoderne’, er bestemt ikke ensbetydende med øget kvalitet i beslutningsprocesserne eller fornuftig omtanke i strategiplanlægningen... Snarer tværtimod.

  At det på nogen mulig måde skulle bringe noget nyt til torvs, at lade hele beslutningsprocessen gå om, er ikke videre sandsynligt. Med medmindre forsvarsudvalget tager sig gevaldigt sammen, (hvilket intet tyder på) vil der blot være tale om en gentagelse.

  Derfor vil det formentlig ikke gøre hverken fra eller til. Man vil allerhøjst udskyde det uundgåelige: at endnu en beslutning træffes med hovedet under armen...

 • Anmeld

  Andreas

  @Tom:
  S-92 og NH90 var med i den danske SAR-/TTT-helikopterkonkurrence i 2001, så de har også nogle år på bagen. FMT ville gerne have set på dem, men Sikorsky og Eurocopter valgte kun at stille med MH-60R og AW-159. Og så er det jo svært at vælge de andre, når producenten ikke vil sælge dem.
  Vi har meget snart brug for helikopterne, så vi kan ikke vente på at NH90 en dag bliver en hyldevare med lille projektrisiko. Og som Kim Bo Meier sagde på mødet i Marineflyverforeningen den 9. februar, så er der 16 brugere og lige så mange versioner af NH90. Og dem der kommer tættest på det vi havde brug for, var hollænderne, som ikke ønskede at tale med os.

  Så snakken om NH90 som den store åbenbaring er i mine øjne ikke brugbar.

  @Søren: AW-101 var blandt de fem kandidater, som FMT i 2007 udsendte et Request for information (RFI) til. Men man kunne se, at der ikke var den store synergi mellem EH-101 og AW-101, og derfor blev den siet fra. Desuden er den i mine øjne en alt for stor helikopter til Thetis-klassen og de opgaver, som den skal løse.

 • Anmeld

  TeamNordic, Tom Petersen

  Andreas,først tak for denne dialog, men vedr NSHP i 2001,så var den italienske 101 I-L101 første gang i DK til demo ved RDAF Jubilæum på FSN SKP- Ak ja og i al beskedenhed så var jeg på projektet dengang (civil side) altså Westland, og jeg husker tydeligt mit udsagn til Westland. "At såfremt de ville noget med DK, så skulle de møde op med prototypen eller en Cormorant CH-149 ( Canadian) Forøvrigt havde Canada valgt 101,
  og derfor var 101 et godt bud dengang til DK.
  Westland lyttede (også til flere forslag fra DK consult ) Og de vandt ordren.
  Men hvis I vidste hvor TÆT NH-90 var på at vinde så !!!!
  Nu er tiden jo gået,og jeg våger at fortælle sandheden.
  SAR-flyvelægerne blev kontaktet, og de forkastede den lave kabinehøjde, hvorefter NHIndustries kom til DK - FSN VÆR med en mock-up af NH-90 med højt tag, senere Svensk HKP-14
  som flyver. Derefter kom en operativ NH-90 fra SydTyskland
  til Værløse. Jeg mødte den i luftrummet over FemernBelt, hvor jeg havde air to air radiokontakt med den i 1500 ft agl og 135knob. Det blev til et flot forsidebillede på FLYV.
  Nok om det. Med S-92 var der en helt anden historie, som er autentisk, og kan komme en anden gang.
  Men i korte træk gjorde DK Sikorsky Rep slet ikke nok for S92. Horimod Westland rep var særdeles aktiv og (aggressiv) professionel på alle alle fronter. mvh TDP

 • Anmeld

  Andreas

  @Tom: Altid hyggeligt med anekdoter. Det er meget interessant at høre det fra dem, der var med.

  Men du svarer ikke på de ting, som taler mod at vælge NH90. Dels at producenten ikke mener den passer til de behov DK har. (Deres officielle begrundelse, som er den jeg forholder mig til. Konspirationer og hear say kan jeg ikke bruge til noget). Dels at det var svært at finde en samarbejdspartner, der havde en NH90-version bare nogenlunde magen til vores. Og de problemer der fortsat er med projektet sat op mod det snarlige behov for en afløser for Lynx.

 • Anmeld

  TeamNordic, Tom Petersen

  Nå så pyt da Andreas:

  Det er jo således,at NH-90 har undergået det specielle, at AW er blevet medejer af NHIndustries,som er en slags Eurocopter - EADS ( lidt Airbus ) Men som bekendt er det jo også Finmeccanica som ejer AW og har "aktier" i både Wildcat og NHIndustries NH-90. Og helt sikkert har man brugt argumentet,
  (måske samme som S-92) AT DISSE TO ER FOR DYRE for at komme i betragtning. Og det er sikkert den største årsag til fravælgelsen til ellers perfekte afløsere - Men du kan jo selv spørge om, hvorfor S-92 Cyclone ikke anbefales af Sikorsky. For den er faktisk sikkert den mest velegnede til en samspiller med 101 i fremtiden. 101 må vel forventes at blive for dyr, og forecastes til at kunne stå for tidlig udfasning med NH-90 eller S-92.

  Forøvrigt bliver det sikkert ikke AW som repræsenterer NH-90, men DK rep for Eurocopter / NHIndustries.
  Der er INGEN oficielle begrundelser til at NH-90 (NFH) ikke er anbefalet af NHIndustries, absolut INGEN. Det tætteste er at Holland som har NH-90 (NFH) ikke på det tidspunkt havde tid / erfaring -og kunne tale med Kim/ FMT Shipsbased Helo Group.
  Go eftermiddag. TDP

 • Anmeld

  Andreas

  @Tom: Jeg kender godt ejerforholdene, og har også tidligere skrevet om hvordan hverken EC eller AW har nogen synderlig lyst til at tage ansvar for NH90.

  Men jeg mangler stadig dine argumenter for hvorfor NH90 er et bedre bud end de nuværende.

 • Anmeld

  TeamNordic, Tom Petersen

  Glemte lige at sige at 13 NATO lande har valgt NH-90
  NH-90 langt OVERLEGEN mht Wildcat og Seahawk på performance.
  Payload.
  Den eneste som har MULTIMISSION capability som Sea-land helo.
  TTH og NFH (NATO fregate helicopter) - Fully SAR equipped and dual hoist. Moderne FBW og composite frame.
  I modsætning til Wildcat og Seahawks ældgamle skrogopbygninger,som giver dem meget ringe flightenvelopes,
  dårlig endurance, dårlig payload, da de begge er håbløs for tunge,så de næsten ikke kan slæbe sig selv. Samtidig alt for høj fuel consumtion == dårlig økonomi.
  Både Wildcat og Seahawk er mainteneance tunge, grundet ældgammelt teknisk opbygning. Det eneste som er nogenlunde er lidt nyere avionics. TDP

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  NFH er ikke færdigudviklet og har endnu ikke bevist at den er en kapabel fregathelikopter - og så koster den nok hen imod 200 mill Dkr mere pr stk.
  Derudover ville det da være super HVIS det var et REALISTISK alternativ - for den har på papiret mange dyder, som du lovpriser. Men endnu er det kun på papir - og det nytter ikke at henvise til landudgaven, for det er IKKE den der på tale, men den næsten 1 ton tungere NFH.
  Og hvor velafprøvet er de endnu ikke færdige sensor pakker ??? Og hvilken af de cirka 3 forskellige pakker skal man vælge.
  Tror gerne politikerne vil betale for et ældre design, der er opdateret, men som beviseligt funker. Ikke flere indkøbssager - hvor der opstår "sager" uanset hvor forklarlige de er - det er ligegyldig, når først pressen lugter blod. Tilsvarende har jeg tidligere sammenlignet med et MEGET ældre design som funker fint = C-130J (anno 1954)

 • Anmeld

  Tom Petersen

  Til Lars.
  På Leuwarden Naval Base er der baseret X antal Hollandske NFH,som flyver operativt, så NFH er i operativ drift.
  Jeg ved ikke hvor du har prisen fra.
  At den er tungere,ses tydeligt på RRTM 322-T9 motorens næsten 3000SHP.
  Jeg tror IKKE at politikerne vil være begejstret for facts som håbløs endurance,og at skramlet (Wildcat og Seahawk) IKKE er istand til at krydse f.eks indlandsisen på det korteste stykke, da fremtiden byder på arktisk operation.
  Det kan NFH, som også kan udstyres (quick-connect) med ext, pylon tanks. Og forøvrigt kan du ikke sammenligne FW C130J med RW High Tech som produktet fra NHIndustries.
  mvh tom

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Jeg tvivler på at hollænderne har NFH operativ, men de er sikkert i trænings- og opstartfasen, men ingen hollandske fregatter sejler med NFH endnu. Og jeg er glad for du skriver antal X - mon der er mere end et par stykker. (Cirka 5 år senere end planlagt)

  M.h.t. xtra tanke tar Seahawk 2 af dem.

  Og jeg er sikker på du tar 180 grader fejl af politikernes risikovillighed i denne sag.

  Og selvfølgelig kan jeg sammenligne et fly projekt med et andet.

 • Anmeld

  Tom Petersen

  Kære Lars-Henrik.

  Jeg tager ikke fejl, Her rimelig mange Helikopterflyvetimer, og mere end to vellykkede "projekter" bag mig som er gået godt / hvor jeg forecastede KORREKT.

  Der er himmelvid forskel på et mudseumfly som C-130 og High-Tech NH-90.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Jeg har stor respekt for sagkundskab - så de erfarne helikopterpiloter med søofficersuddannelse, der sidder med sagen, må jo bøje sig i gruset for din ekspertise på den sømilitære brug og valg af ny helikopter.

 • Anmeld

  Tom Petersen

  Nu er det jo sådan Lars Henrik at Villy Schiøtt NETOP er søofficer og rimelig højt estimeret helikopterpilot, og kunstigt nok har jeg samme mening som ham.

  Og det jeg har er såmen bare rigtig god indsigt i de moderne high tech konstruktioner og avionik gennem et langt liv med "hands on" på jorden og i luften samt ved div. messer og store int. luftfartsudstillinger.

  Men jeg fatter ellers udemærket din lettere spydighed og sarkasme, men det kan jeg sagtens ta.
  god aften Tom

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Tom

  Generelt og i det daglige ville jeg foretrække en europæisk løsning, fordi vi ofte gør det lidt smartere, men i denne sag er det et pragmatisk valg. Og jeg basere mig på flere tiårs arbejde med at vælge tekniske løsninger.

  For nogen år siden syntes jeg det ville være naturligt med den opdaterede udgave af Merlin som UK Royal Navy bruger med Lockheed indmad. – Der var jo også bevilget ca 1,6 milliarder til indkøb af 4 styk. Men de penge forsvandt i Helmand.
  Så syntes jeg det burde være NFH – men kunne så læse om alle problemerne og manglende fremskridt i udviklingen. – Samtidig tårnede alle sagerne sig op med EH101 herhjemme. Meeeen et udmattelses resistent og korosionsfrit kompositskrog, det ville være godt til skibsbrug. Og så med FBW. jooo – Men den var dyr efter alle solemærker at dømme. Det var ikke en farbar vej med PROJEKTRISIKO i det hele taget. Tror det er et ord som man KUN kan tillade sig når der er tid og penge nok. Fik så øje på MH-60R – den gør jobbet – har en god track record – den er i drift – der er garanteret service, vedligehold og udvikling i mindst 20 år frem - og så er den en HEL DEL billigere end de 2 ovennævnte. Sensorpakken/ Indmaden er fra samme stable som UK RN’s Merlin og den er færdigudviklet. NFH har endnu ikke udviklet en sensorpakke, der har vist at den dur – men har cirka 3 pakker under udvikling til forskellige kunder.
  Grundlæggende gælder det vel for vores lille nationale system, at få fat i noget, der er bygget i store antal, og hvor der er sikret support i laaaang tid. (Så falder AW159 og H92 fra inklusive på projektrisiko).

  Og jeg er helt sikker på at hvis man nævner eller antyder projektrisiko – så får vore bevilgende politikere røde knopper og svedeture. Desuden - Det er NU kassen er åben. Alle disse faktorer får mig til at vælge Seahawk. Ikke ideel, men på samme måde som med museumsflyet C-130 – sagen er at det funker. Alle omtalte såkaldte problemer – hangarer på 4 skibe og landingssystemet / harpun er jo reelt peanuts, sammenlignet med projektets størrelse.

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Tom

  Jeg kan ikke bedømme om NH-90 er den fedeste helikopter med det bedste tekniske koncept. Hvis du og Marinflyver foreningen siger det, så tror jeg på jer. Men det er IKKE pointen.

  Pointen er at NH-90 har nogle problemer som er ret lette at forklare til politikerne.

  Politikerne ønsker en "billig" pålidelige hyldevare - det der fra tid til anden kaldes MOTS eller Military of the shelf - som er i drift hos en betydende allieret.

  Det er den diskussion NH-90 fortalerne skal forholde sig til. Og som I skal vinde hvis DK skal have NH-90.

  Om et skrog i composit materialer med fly by wire er bedre end et skrog i aluminium, er totalt ligegyldigt for den politiske process. Det er også ligegyldigt om den ene eller anden kandidat kan krydse indlandsisen. At der er politisk fokus på arktis betyder ikke at det er et dimensionerende krav.

  Når det kommer til at få bevillingen igennem Finansministeriet, så er det eneste der betyder noget "her og nu" prisen og projektrisikoen.

  Du og andre skal selvfølgelig blive ved med at påpege at DK udfra en teknisk betragtning har de forkerte kandidater i konkurrencen.

  Men det er nødvendigt at du (og andre fx medlemmer af Marineflyverforeningen) forholder jer til indkøringsprobelmerne med NH-90 og den politiske virklighed i DK. Ellers bliver jeres tekniske sagkundskab ignoreret af poltikerne og typevalget overladt til embedsmænd som er ligeglade med om de køber helikoptere til FLV, tog til DSB eller bygger motorveje i Jylland. Men som kender de poltiske spilleregler,

  Cphmoose

 • Anmeld

  T.D.Petersen

  Til både Lars-Henrik og CPHmoose.
  Fint nok med jeres argumenter, MEN det som tæller er facts med ALLE de mange lande som har valgt LANGTIDSHOLDBAR kvalitet som ikke er FORÆLDET fra dag 1, såsom de to kandidater AW 159 og MH 60 R (Wildcat-Seahawk)
  Det gælder om en "god" forecast af det som med størst sansynlighed holder længst og er billigst længden.
  Samt "reliability" Og på disse punkter slår NH-90 med flere skibslængder.
  mvh Tom.P

 • Anmeld

  Andreas

  @Tom:
  Så lad os få de facts på bordet, som du bruger som begrundelse for at kalde NH90 langtidsholdbar og de andre for forældede. Og facts på realibility, der beviser din påstand.

  Hvis du har ret, vil jeg meget gerne vide det.

 • Anmeld

  Tom Petersen

  Kære Andreas:
  Seahawk er ÆLDRE end S-61. Det må vel være forældning nok.
  AW 159 er ligeså gammel som Lynx. Og må vel også være Nok.

  Der er jo IKKE hoppet så mange lande på "NATO-limpinden" -
  UDEN det var langtidsholdbart kram fra EADS firma concern.

  Eurocopter er vel nok verdens bedste helikopterfabrikant med en leveringstid på små to år. De kan simpelthen ikke følge med efterspørgslen. Eksempeltvis er 135 og 145 den mest anvendte HEMS helikopter, det siger vel lidt.
  vg. Tom

 • Anmeld

  Andreas

  @tom: Den første Boeing 747 jumbojet fløj i 1969. Men det betyder jo ikke at den nye 747-8i, som Lufthansa netop har modtaget som den første kunde, er ældre end A380’eren, som blev leveret for et par år siden. Det er et familienavn, ligesom Krog og Seahawk.

  At AW-159 er lige så gammel som Lynx er det samme som at påstå, at min far og jeg er lige gamle.

  Den gennemsnitlige leveringstid (kan du dokumentere de to år?) for alle helikoptere i ECs enorme portefølje af civile og militære helikoptere har ikke den store betydning i denne sammenhæng. For vi kan ikke bruge det til noget at små civile helikoptere produceres hurtigt og til prisen, hvis de helikoptere vi har bestilt bliver dyrere og leveret senere. Tillad mig igen igen at pege på Norge og Sveriges erfaringer med NH90.

  Lufthansa kunne heller ikke bruge det til noget, at Boeing sikkert har en fin gennemsnitlig track rekord for levering af sine mange civile og militære fly, når nu 747’eren blev tre år forsinket.

 • Anmeld

  Kent

  Øhhhh..
  "Seahawk er ÆLDRE end S-61...." ?!??!?!?!?

  Det danske Flyvevåben modtog S-61 i 1965 i følge Wikipedia http://da.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_S-61

  Og "In early 1978 the Navy selected Sikorsky’s S-70B design,[2] which was designated "SH-60B Seahawk"...." i følge Wikipedia.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_SH-60_Seahawk

  Kent

 • Anmeld

  Tom Petersen

  Ja, men så lade os sige, at de er bygget på samme tunge gammeldags platform.

  Det ses tydeligt på håbløst forældet for for hatehjul, og endvidere legetøjs "LEGO" - platforme, som fortvivlet er hægtet på udvendig forskellige steder til stor skade for performance og aerodynamik. -Utroligt- at ingen kan se det.
  De venligste hilsner
  Tom

 • Anmeld

  Børge Jørgensen

  Kun ett av de 14 NH-90-helikoptrene Forsvaret bestilte i 2001 er levert. Forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) sier til Aftenposten.no at Regjeringen kan bli nødt til å vurdere andre alternativer.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Truer-med-a-vrake-milliardkontrakt-6847894.html?fb_ref=.T9dislatWwA.like&fb_source=home_multiline#.T9egJ7_S7Gt

 • Anmeld

  Endnu et brev i 11. time fra bekymret borger « nytkampfly.dk

  [...] 30 – 40 år, har de modtaget endnu et brev fra en borger ved navn Villy Schjødt. Han har 4 gange tidligere skrevet til Folketingets forsvarsudvalg og udtrykt sin bekymring over de kandidater, som er med i [...]