Svar om EH-101 notat fra Forsvarsministeriet

Efter 18 dages venten fik jeg i går Forsvarsministeriets svar på mine spørgsmål om forsvarsminister Nick Hækkerups notat om EH-101 helikopterne til Folketingets Finansudvalg.

Spørgsmål 1:
"Hvorfor oplyser ministeren i sit notat til Finansudvalget 2011-tallet og ikke det tal for 2012 på 94.425 kroner per flyvetime, som fremgår af Rigsrevisionens "Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere (II)" fra oktober 2012, når 2011-tallet allerede i april 2011 blev betegnet som "mangelfuldt og ikke et reelt udtryk for omkostningerne forbundet med driften af EH-101 helikopterne"?

Besvarelse af spørgsmål 1:
"Alle tal i orienteringen er hentet fra Rigsrevisionens beretning om forsvarets EH-101 helikoptere af oktober 2012. Tallene i tabel 6 på beretningens side 23 er således alle beregnet ud fra totalomkostningsprincippet. Som det fremgår af beretningen, er tallene for 2012 budgettal. Det er Forsvarsministeriets vurdering, at det er rigtigst at oplyse de senest realiserede driftsomkostninger frem for budgettal, som i sagens natur vil være behæftet med en vis usikkerhed."

Min kommentar til svaret:
Notatet er tænkt som et referat af beretningen fra Rigsrevisionen. Og en af de væsentligste oplysninger i beretningen er timeprisen. At 2012-tallet er budgettal afholder ikke Rigsrevisionen fra at nævne det. De gør blot opmærksom på, at der er tale om budgettal og ikke realiseret tal. Det kunne ministeren også blot have gjort. I stedet vælger han kun at gengive det laveste tal. Det er således det tal, der kommer frem på Finansudvalgets radar, når de skal vurdere hvor meget dyrere driften er blevet. Og ikke det meget højere 2012-tal, som formentlig bliver tættere på det tal man budgetterer med for 2012 end 2011-tallet.

Spørgsmål 2:
"Hvorfor skriver ministeren til Finansudvalget den 20/12-2012 at 2011-prisen på 57.800 kroner er totalomkostningen, når rigsrevisionen for 1,5 år siden skrev, at det ikke var totalomkostningen?"

Besvarelse af spørgsmål 2:
"Som nævnt er tallene i notatet hentet fra Rigsrevisionens beretning, og alle tallene i tabel 6 i beretningen er totalomkostninger. Opgørelsesmetoden for flyvetimeprisen for forsvarets fly blev i 2012 ændret som følge af bl.a. kritik fra Rigsrevisionen. Det betyder, at beregninger foretaget ud fra den nye metode ikke kan sammenlignes med tidligere beregninger. Det er den tidligere beregningsmetode, der kritiseres i Rigsrevisionens notat fra april måned 2011. I forbindelse med Rigsrevisionens beretning om forsvarets EH-101 helikoptere af oktober 2012, er der foretaget beregninger af flyvetimeprisen for årene 2008-2012 ud fra den nye opgørelsesmetode (som baserer sig på totalomkostningsprincippet). Lønninger, brændstof, afskrivninger m.m. er altså inkluderet i tallene for alle årene i tabellen."

Min kommentar til svaret:
Den allersidste sætning i svaret er lodret løgn. Lige over tabel 6 i Rigsrevisionens beretning fra oktober 2012 står der: ” Omkostninger til fx løn til besætningsmedlemmer medregnes fra 2012.” Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at totalomkostningerne for 2011 kun er 300 kroner højere end den 2011-timepris, som fremgår af Rigsrevisionens beretning fra april 2011, og som Rigsrevisionen bedømte til ikke at indeholde alle omkostninger. Det kan umiddelbart udlægges som om brændstof og afskrivninger i 2011 kun beløber sig til 300 kroner! Spøjst.

Forrige artikel Terma scorer nye JSF-ordrer hos Lockheed Martin Terma scorer nye JSF-ordrer hos Lockheed Martin Næste artikel Sund fornuft Sund fornuft