Nedtælling til sammensmeltning

Samarbejdet mellem Folketingets partier om dansk forsvarspolitik står lige nu ved en skillevej, der kan ende med at betyde et farvel til mange års bredt samarbejde i den såkaldte forsvarsforligskreds.

Det er lovforslag L200 ”om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.”, som for alvor har sået splid mellem Regeringen og VKO. L200 blev førstebehandlet i folketingssalen i går eftermiddags, og debatten kan genses på Folketingets udemærkede web-tv fra kl. ca. 17:23.

Lovforslaget indeholder en uskyldig del om forsvarets uddannelse. Men det, der giver årsag til den store debat, er lovforslagets anden del om hvordan forsvaret fremover skal ledes og hvordan forholdet mellem forsvarsministeren og forsvarschefen skal være. Hvem skal lede forsvaret og skal ministeriet og forsvarskommandoen lægges sammen eller blot bo i samme hus? Det er sagens kerne, som skaber stor splittelse.

Login

  • Anmeld

    Keld Sørensen

    tjooo, -Det er jo et godt gammelt socialistisk værktøj, at blande det politiske niveau med håndværkerens. Vi kunne jo også have politiske kommisærer på kaserner samt flyve- og flådestationer?

    Hold nu skæg og snot hver for sig. Måske kan der spares lidt, måske er der noget praktisk omkring sagsgange, men politik og håndværk adskilt. Ellers opbygger vi for mange gråzoner mellem niveauerne. Vi skal have et klart skel. Klar for såvel den menige dansker, som for forsvarschefen og ministeren. Det gøres blandt andet organisatorisk.