Analyse af forsvarets fremtidige opgaver og kapacitetsbehov i Arktis skudt i gang

Kommissoriet for Forsvarsministeriets analyse af forsvarets fremtidige opgaver og kapacitetsbehov blev præsenteret torsdag. Analysen skal være færdig om et år.

Formålet med analysen er at fastlægge, på hvilke områder og med hvilket tempo opgaveløsningen og tilstedeværelsen i Arktis bør styrkes og ændres. Analysen skal danne grundlag for beslutning om indledende tiltag inden for den nuværende aftaleperiode frem til 2017, samt bidrage til grundlaget for beslutninger om yderligere tiltag i efterfølgende forligsperioder. Analysen skal munde ud i konkrete anbefalinger vedrørende ministerområdets fremadrettede kapaciteter i Arktis.

Når man på forsvarssprog taler om "kapaciteter", så er det materiel. Så analysen skal altså kigge på præcis det, som vi har diskuteret meget her på nytkampfly.dk. Nemlig hvad der bliver behov for af skibe, fly, helikoptere, droner eller satelitter til fremtidens opgaveløsning på Grønland.

Login