Derfor er EH-101 pludselig meget billigere i drift - eller er den?

I oktober 2012 kom regeringsapparatets overdommer, Rigsrevisionen, frem til, at EH-101 helikopterne kostede 94.425 kroner i timen at operere. Men på et samråd i Folketingets Forsvarsudvalg i november sidste år, kunne forsvarsminister Nicolai Wammen pludselig fortælle, at prisen rent faktisk var knap 40.000 kroner lavere. 54.668 kroner i timen er stadig mange penge. Rigtig mange skatteyderpenge.

Emnet for samrådet var EH-101’ernes motorproblemer og derfor gik Wammen ikke i detaljer omkring den lavere timepris. Det var blot en del af en generel orientering i relation til Forsvarets brug af EH-101’erne, som Wammen valgte at tage med, når nu alligevel var hidkaldt for at tale om de store helikoptere.

Men kort før jul oversendte han et notat fra Forsvarskommandoen, som meget klart forklare, hvorfor timeprisen pludselig er så meget lavere. Skåret ud i pap, så handler det om budgetterede omkostninger og faktiske omkostninger. Altså hvad man regnede med det ville koste og hvad det så endte med at koste. Og her har man tilsyneladende skudt temmelig meget ved siden af på især posten ”Drift og vedligeholdelse, anden drift”. Her havde man for 2012 budgetteret med 200 mio. kroner fordelt på 4000 flyvetimer svarende til 50.000 kroner i timen. Men det har bagefter vist sig, at der kun blev brugt 40 mio. fordelt på 4017 flyvetimer svarende til lige knap 10.000 kroner. Blandt andet fordi man i de 200 mio. kroner havde indregnet indkøb af reservedele, som ikke blev anvendt i 2012 og derfor ikke skal medregnes i driftsomkostningerne for 2012.

Login

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Andres

  Er det så kompliceret?

  Du får at vide hvad prisen pr time viste sig at være da man lavede efterkalkulation (en yndet sportsgren i central administrationen - mest fordi Rigsrevisionen bliver knotten hvis man lader være) og du får at vide hvorfor den faktiske pris afveg drastisk fra budgettet.

  Så længe Forsvaret og Rigsrevisionen er enige om hvilke "overheads" der skal indregnes i timeprisen så stemmer regnestykket. Og det har så vidt jeg kan læse af papirerne ikke været debat.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Andreas

  Min pointe er at man glemmer nogle væsentlige overheads og for eksempel kun regner med en halv besætning

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Andreas
  Det har du muligvis ret i. Men Rigstevisionen har så vidt jeg kan læse accepteret overhead beregningen og så er der formelt ikke mere at komme efter.

  Hvis du vil skabe nogle DJØF job og forbruge nogle sorte tuscher så kan du jo søge agt indsigt i hvordan forsvaret har defineret overhead helt præcist i deres beregninger og hvilken dialog de har haft med Rigsrevisionen omkring det.

  Det vil sikkert bringe en yngre fuldmægtig til grådens rand, men definitionerne og beregningsteknikken kunne være sjov at få indsigt i og meget vil kunne anvendes på hvad en F 16 time koster. Og dermed også hvad en time med nytkampfly kommer til at koste i DK.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Lars Hansen

  Sådanne omkostningsberegninger vil altid være meget aktivitetsvariable.