Derfor er EH-101 pludselig meget billigere i drift - eller er den?

I oktober 2012 kom regeringsapparatets overdommer, Rigsrevisionen, frem til, at EH-101 helikopterne kostede 94.425 kroner i timen at operere. Men på et samråd i Folketingets Forsvarsudvalg i november sidste år, kunne forsvarsminister Nicolai Wammen pludselig fortælle, at prisen rent faktisk var knap 40.000 kroner lavere. 54.668 kroner i timen er stadig mange penge. Rigtig mange skatteyderpenge.

Emnet for samrådet var EH-101’ernes motorproblemer og derfor gik Wammen ikke i detaljer omkring den lavere timepris. Det var blot en del af en generel orientering i relation til Forsvarets brug af EH-101’erne, som Wammen valgte at tage med, når nu alligevel var hidkaldt for at tale om de store helikoptere.

Men kort før jul oversendte han et notat fra Forsvarskommandoen, som meget klart forklare, hvorfor timeprisen pludselig er så meget lavere. Skåret ud i pap, så handler det om budgetterede omkostninger og faktiske omkostninger. Altså hvad man regnede med det ville koste og hvad det så endte med at koste. Og her har man tilsyneladende skudt temmelig meget ved siden af på især posten ”Drift og vedligeholdelse, anden drift”. Her havde man for 2012 budgetteret med 200 mio. kroner fordelt på 4000 flyvetimer svarende til 50.000 kroner i timen. Men det har bagefter vist sig, at der kun blev brugt 40 mio. fordelt på 4017 flyvetimer svarende til lige knap 10.000 kroner. Blandt andet fordi man i de 200 mio. kroner havde indregnet indkøb af reservedele, som ikke blev anvendt i 2012 og derfor ikke skal medregnes i driftsomkostningerne for 2012.

Der er også brugt færre penge på andre poster, mens der omvendt er brugt flere penge på blandt andet brændstof og afskrivninger. Men slutresultatet er altså knap 40.000 kroner lavere end hvad Rigsrevisionen kom frem til.

Man skal dog stadig huske på, at Forsvarskommandoen i efteråret sidste år kom frem til, at timeprisen var hvad det kostede at operere for eksterne kunder med en minimumsbesætning og uden at indregne en lang række faste omkostninger i forbindelse med opretholdelsen af et helikopterberedskab. Nytkampfly.dk gjorde i ugen op til samrådet i et indlæg opmærksom på det misvisende i denne nye definition, som vi ikke havde hørt om før. For det vi skatteydere og vores tro væbner, Rigsrevisionen oprindeligt ville vide, var hvad det kostede at operere helikopterne, når man tog alle omkostninger og dividerede med antal flyvetimer. Altså rub og stub. Brændstof, reservedele, løn, forplejning, afskrivninger, hangarer, træning, deltagelse i øvelser og så videre. Uanset hvilke typer missioner og for hvem man fløj. Alle flyvetimer og alle udgifter.

Men sådan skulle det pludselig ikke forstås. Det skrev Forsvarsministeriets departementschef i et brev til rigsrevisoren. Et brev som Wammen også omtalte på samrådet og som blev oversendt sammen med notatet.

Dep-chefen skriver:

"Opgørelsen er således ikke udtryk for en opgørelse af omkostningerne forbundet med løsningen af de operative opgaver og indeholder derfor ikke omkostninger til fx løn til den operative struktur, men alene lønudgifter til en besætningsstørrelse på tre."

Men så er den faktiske timepris jo sandsynligvis langt højere. Og de 54.668 kroner fortæller os reelt ingen ting. Det svarer vel lidt til at jeg kun beregnede udgifterne per kilometer når jeg om sommeren på sommerdæk kørte langt i min gamle bil og ikke når jeg om vinteren med vinterdæk kørte korte og brændstofslugende ture.

Min påstand er derfor stadig, at vi skatteydere ikke aner hvad det koster os om året at have EH-101’erne flyvende rundt.

Når det er sagt, så fortjener Forsvarskommandoen stor ros for at have leveret en af de mest direkte og præcise redegørelser om timeprisen på EH-101 som jeg har set i den tid jeg har fulgt sagen. Det beløb de finder frem til fortæller os ikke det vi gerne vil vide. Men de forklarer på en nem og letforståelig måde hvordan de er kommet frem til det tal, som de nu en gang er blevet bedt om at fremskaffe. Og det skal de have ros for. Ja, faktisk er det en af de mest præcise og fyldestgørende redegørelser jeg har set i forbindelse med alle de forskellige sager på forsvarsområdet, som jeg har fulgt med i og skrevet om de senere år. Uanset om det er EH-101 motorer, Small Planet Airlines, patientflyvninger eller andet.

Jeg ved ikke om det er tilfældigt, eller om der er en sammenhæng til den opstramning i ministeren og ministeriets betjening af Folketinget og Forsvarsudvalget, som vi tydeligt har set efter ministerskiftet i august. Spørgsmål bliver besvaret lynhurtigt og oftest også rimeligt fyldestgørende. Talepapirer fra samråd oversendes oftest få dage efter samrådet er blevet afholdt og ministeren kommer i forbindelse med samråd af egen drift med mere information, end udvalget havde bedt om.

Det så vi tydeligst netop ved EH-101 samrådet, hvor der egentlig kun var motorproblemerne på dagsorden. Af egen drift kom ministeren omkring EH-101’erens drift og sundhedstilstand generelt.

Som jeg har været inde på før, så tyder meget på at dette er en del af en større charmeoffensiv, hvor Nicolai Wammen prøver rette op på det anstrengte forhold, som der i Nick Hækkerups tid som forsvarsminister opstod mellem regering og opposition.

Forrige artikel Modig nytårstale om Rigsfællesskabet og Arktis Modig nytårstale om Rigsfællesskabet og Arktis Næste artikel Modstanderne sætter sig på kampfly-debatten
 • Anmeld

  Cphmoose

  @Andres

  Er det så kompliceret?

  Du får at vide hvad prisen pr time viste sig at være da man lavede efterkalkulation (en yndet sportsgren i central administrationen - mest fordi Rigsrevisionen bliver knotten hvis man lader være) og du får at vide hvorfor den faktiske pris afveg drastisk fra budgettet.

  Så længe Forsvaret og Rigsrevisionen er enige om hvilke "overheads" der skal indregnes i timeprisen så stemmer regnestykket. Og det har så vidt jeg kan læse af papirerne ikke været debat.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Andreas

  Min pointe er at man glemmer nogle væsentlige overheads og for eksempel kun regner med en halv besætning

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Andreas
  Det har du muligvis ret i. Men Rigstevisionen har så vidt jeg kan læse accepteret overhead beregningen og så er der formelt ikke mere at komme efter.

  Hvis du vil skabe nogle DJØF job og forbruge nogle sorte tuscher så kan du jo søge agt indsigt i hvordan forsvaret har defineret overhead helt præcist i deres beregninger og hvilken dialog de har haft med Rigsrevisionen omkring det.

  Det vil sikkert bringe en yngre fuldmægtig til grådens rand, men definitionerne og beregningsteknikken kunne være sjov at få indsigt i og meget vil kunne anvendes på hvad en F 16 time koster. Og dermed også hvad en time med nytkampfly kommer til at koste i DK.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Lars Hansen

  Sådanne omkostningsberegninger vil altid være meget aktivitetsvariable.