Administrativ finte skal redde modkøb

Regeringen foreslår nu at pille kravet om modkøbsforpligtelser i forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel helt ud af loven om erhvervsfremme. I stedet vil man lave nogle administrative retningslinjer. Det betyder at Forsvarsministeriet fra sag til sag tager stilling til om der skal stilles krav om modkøbsforpligtelser. Det skal blandt andet ske ud fra en vurdering af om det er nødvendigt for at varetage væsentlige danske sikkerhedsinteresser.

Dermed håber man på at kunne undgå at få en sag på halsen fra EU-Kommissionen, der gerne så modkøb afskaffet helt, og samtidig kunne opretholde det danske modkøbssystem.

Umiddelbart ser det ud som en god finte, men gad vide om ikke de gennemskuer den nede i Bryssel. Inden det sker, så hatten af for at gøre et forsøg i stedet for at vedtage det oprindelige forslag. Så bliver det spændende at se hvor ofte ministeriet mener det er nødvendigt at forlange modkøb. Om det bliver ved hvert eneste indkøb over 50 mio. kroner, ved mange eller kun ved de allerstørste og/eller med størst betydning for landets sikkerhedsinteresser.

Login