Nye modkøbsregler et fornuftigt kompromis

Som beskrevet flere gange tidligere her på nytkampfly.dk, så bryder EU-Kommissionen sig ikke om de regler om modkøb i forbindelse med medlemslandenes indkøb af forsvarsmateriel, som Danmark og en række andre lande med meget små forsvarsindustrier benytter sig meget af.

Danmark lænede sig op af risikoen for at få en såkaldt åbningsskrivelse fra Kommissionen. Et første skridt på vejen hen mod en egentlig sag mod et land. Men vi ønskede heller ikke helt at nedlægge den danske forsvarsindustri, for hvem modkøb udgør en god indtægtskilde og ikke mindst en god måde til at få de store udenlandske forsvarsindustriers opmærksomhed på. For med modkøb er virksomheder som Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Nexter og lignende tvunget til at besøge de danske virksomheder for at identificere mulige steder at placere modkøbsordrer.

Derfor har embedsmænd fra Erhvervsstyrelsen, som står for den daglige administration af reglerne for industrisamarbejde, arbejdet ihærdigt på at strikke et kompromis sammen, hvor vi tilfredsstiller EU-Kommissionen uden at smadre den danske forsvarsindustri.

Login