Halvandet år efter indkøbet: Forsvaret undersøger stadig om skibe har plads til Seahawk (opdateret fredag kl. 14:25)

Hvor grundige var Forsvaret egentlig, med at undersøge, hvordan de danske skibe skulle ombygges for at få plads til MH-60R Seahawk-helikopteren inden vi i 2012 besluttede at købe ni helikoptere?

Ja, det spørgsmål kan man ikke lade være med stille sig selv når man læser artiklen på side 17 i februar-udgaven af Forsvarsavisen, som udgives af Forsvarskommandoen.

Her kan man nemlig læse hvordan tømrer i en hangar i Karup i træ har bygget en tro kopi af hangarerne på de danske inspektionsskibe af Thetis-klassen og af en MH-60R Seahawk-helikopter. Træmodellerne bruges til at se på hvordan hangarerne skal udbygges for at få plads til helikopterne, der umiddelbart er for store til hangarerne. Og til at se på hvilet udstyr, der evt. skal flyttes ud af hangaren til et rum under den.

Men hvis man går omkring to år tilbage og læser gamle artikler her på siden og på Ingeniørens hjemmeside, så vil man se, at Forsvarets Materieltjeneste (FMT) dengang oplyste, at man skam allerede havde set på hvad der skulle til for at få plads til Seahawken og set på hvad det ville koste. Så det issue, der var en af de væsentligste udfordringer ved at vælge Seahawk’en fremfor den meget mindre AW-159 Wildcat, var skam allerede afklaret.

Den 15. marts 2012 oplyste FMT til Ingeniøren:

”Der gennemføres p.t. en kandidatspecifik analyse, hvor de ombygningsmæssige konsekvenser ved de to kandidater identificeres og indledningsvist prisestimeres. Det gælder blandt andet ombygning af hangar, forstærkninger af helodæk, ændringer af nødvendige landingshjælpemidler om bord på skibet som dækslys, adgang til el og brændstof med mere.”

Og efter et spændende oplæg fra lederen af indkøbsprocessen, Kim Bo Meier fra FMT, hos Marineflyverforeningen i februar 2012, skrev vi her på nytkampfly.dk:

”Præcis hvad det vil koste at ombygge hangarerne ved Meier og co. ikke endnu, men det er kollegerne i FMT’s afdeling for anskaffelse og vedligeholdelse af Søværnets skibe ved at regne på. De har dog en pris liggende på hvad det vil koste at ombygge dem til at kunne rumme vores nuværende EH-101’ere. Og prisen for en Seahawk-ombygning er lavere.”

To år senere kan man i Forsvarsavisen læse denne udtalelse fra kommandørkaptajn Stig Kastberg, der leder snedkerarbejdet i hangaren i Karup:

”Vi har bygget modellen, fordi der er så mange faktorer, der spiller ind, og med modellen kan vi se, om vores ideer virker. Det er vigtigt, at vi gør tingene rigtigt første gang. Gør vi ikke det, forsinkes og fordyres projektet.”

Forsinkes og fordyres. Ikke just ord som vi skatteydere bryder os om, at Forsvaret tager i sin mund i forbindelse med materielindkøb.

OPDATERING:

FMT’s kommunikationsafdeling oplyser fredag eftermiddag til nytkampfly.dk:

· I f.m. evalueringsprocessen frem mod beslutningen ultimo 2012 om anskaffelse af Seahawk som forsvarets nye skibsbaserede helikoptere har FMT afdækket, at det vil være teknisk muligt at ombygge Thetis-klassen, så Seahawk kan stationeres på og operere fra Thetis. Endvidere har FMT vurderet de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser heraf, således at dette kunne indgå i evalueringsgrundlaget.

· I f.m. indstilling til Finansudvalget om godkendelse af anskaffelsen af Seahawk er disse økonomiske og tidsmæssige konsekvenser indarbejdet i udkast til aktstykke, således at den samlede økonomi og tidsmæssige angivelser i aktstykker også inkluderer disse.

· I forlængelse af Finansudvalgets godkendelse af anskaffelsen af Seahawk er FMT nu overgået til implementeringsfasen, hvor de enkelte delaktiviteter i det samlede projekt konkretiseres yderligere således at disse kan gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. Dette gør sig også gældende for ombygningen af Thetis-klassen.

· I relation til ombygningen af Thetis-klassen er det særligt vigtigt, at denne delaktivitet forberedes så grundigt som muligt, således at den tid, hvor det enkelte skib af Thetis-klassen skal tages ud af operativ drift, minimeres mest muligt - ikke mindst i lyset af, at der i samme periode dels skal gennemføres normale vedligeholdelsesaktiviteter samt andre modifikationsarbejder.

· Den forberedende aktivitet vedr. ombygning af Thetis-klassen, som der er beskrevet i Forsvarsavisen, er udtryk for "rettidig omhu", således at det samlede projekt vedr. anskaffelse af skibsbaserede helikoptere kan gennemføres som planlagt.

· Det samlede projekt vedr. Seahawk forløber p.t. planmæssig i forhold til den samlede, overordnede tidsplan, og FMT har løbende fokus på at projektet gennemføres som godkendt i henhold til de i aktstykket anførte forhold vedr. indhold, tid og økonomi.


Opdateret fredag kl. 14:25 med kommentar fra FMT.

Forrige artikel Missilforsvar mere relevant og med større goodwill-gevinst end PMV'er og artilleri Missilforsvar mere relevant og med større goodwill-gevinst end PMV'er og artilleri Næste artikel SAAB på ny på glatis i Schweiz SAAB på ny på glatis i Schweiz
 • Anmeld

  Markos

  Det virker da meget smart at man først bygger en mock-up og at man på den måde kan optimere indretningen af skibene osv. At gøre tingene rigtigt første gang og at undgå at det forsinkes og fordyres er vel ikke nogen dårlig ting?
  Overskriften virker noget grebet ud af luften?

 • Anmeld

  Svend

  Markos, som Andreas skriver, har det været udlagt som om at de undersøgelse allerede har været foretaget FØR købet for de forskellige kandidater.
  Med andre ord, hvis de først laver undersøgelsen nu, hvordan vidste de så hvad det ville koste at ombygge skibene i 2012. Har de taget den på øjemål?

 • Anmeld

  Lars Hansen

  Her er jo tale om to forskellige ting - de foreløbige undersøgelser og prisestimater før typevalg og køb - og så de efter typevalg og køb påbegyndende nu eksakte arbejde med at få helikopteren indfaset.

  Hr. Krog vil på skatteborgernes vegne da ikke have - at forsvaret brænder skattekroner af på at udføre de eksakte, indledende indfasningsarbejder på samtlige udbudte helikoptertyper - når nu man kan spare mange penge ved kun at lave dette forearbejde for den helikoptertype vi faktisk vælger og nu har valgt?

  Og selvfølgelig vil der skulle foretages ændringer på samtlige helikopterbærende skibe - det jo en anden helikopter, der fx skal bruge noget andet vedligeholdelse-, løfte- og håndteringsgrej - plads er kun et issue på THETIS-kl.

 • Anmeld

  Markos

  Det ligner da ikke undersøgelser, størrelsen på helikopteren kommer da ikke bag på nogen, den kan man da google sig frem til.
  Det her ligner mere en god måde at udføre tilrettelæggelsen af ombygningen på så den bliver lavet helt rigtigt første gang (som der står). Der er da mange ting man kan se ved at lave en mock-up, som du ikke ser ved alene at benytte tegninger. Så kan man bedre flytte lidt på lamper, stikkontakter og slanger osv. inden det endelige design besluttes.
  Denne løsning virker da smartere end at først udføre en ombysning for derefter at tilpasse den præcist til helikopteren?
  Derfor kan man da godt tidligere have undersøgt hvad det koster og om det kan lade sig gøre at bygge om, og så planlægge alle detaljerne senere.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Andreas journalistiske baggrund fornægter sig ikke. Kan noget misforstås, så der kan slås en knaldhistorie op, så gør man det. ;-)

 • Anmeld

  Henrik

  Jeg er enig i, at Andreas her vælger en lidt mere ugeblads-agtig overskrift, end han normalt dyrker, men omvendt er det blot erstatte ordet ’om’ med ordet ’hvordan’ i overskriften og så rammer han plet.

  Problemet her er de to kommandørkaptajners udtalelser:
  Kim Bo Meier der blot oplyser, at koster et "stort to-ciftret millionbeløb" (artiklen i Ing) og Stig Kastberg, der allerede nu trækker Metro-byggeri-kortet og åbner op for, at hvis vi ikke gør som vi vil, så "forsinkes og fordyres projektet".

  Når man er med til at betale gildet, er en budgetramme på 10-99 mio +/- yderligere til dækning af forsinkelse og fordyrelse ikke særligt imponerende. Havde sidstnævnte kommandørkaptajn læst på lektien og været mere konkret, havde der næppe været en historie for Andreas i første omgang.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Jeg kan ikke finde det nøjagtige citat. Men i min erindring ligger det fast, at FMT umiddelbart efter kontrakt på MH-60R oplyste at ombygningerne af de 4 Thetis-klasse ville koste 80 mill. Først var det op til 100, senere mere specificeret til 80 mill.

  Men snedkeriet i Karup skal ses som en yderst fornuftig del af en detail projektering, og sikring at tingene passer. det flytter næppe mange kroner om et skot skal stå der eller der, specielt hvis vi taler bredde, som nok er det der er mest behov for at øge. Men det er vigtigt for arbejdet ombord, og uforholdsmæssigt dyrt at rette sidenhen. Så denne tråd er i mine øjne en orkan i et snapseglas.

 • Anmeld

  Andreas

  Hr. Krog / Andreas bliver som skatteyder blot bekymret, da jeg troede, at man skam havde regnet på tidsforbrug og omkostninger ved en ombygning FØR vi valgte. Seahawk var den eneste af de to tilbageværende kandidater, der krævede en ombygning. Derfor ret væsentligt at finde ud af.

  FMT brugte da også formuleringen "kandidatspecifik analyse, hvor de ombygningsmæssige konsekvenser ved de to kandidater identificeres."

  Det virker som man først nu, med fukssvans og hammer, er ved at lave en specifik analyse af en kandidat, som vi allerede har valgt.

  Og projektlederens udtalelse lugter af at man ikke kender tidsforbrug og pris endnu. Og det gør mig utryg som skatteborger og mit mistroiske jeg lugter en potentiel indkøbsskandale når forsvaret finder ud af at det tager længere tid og bliver dyrere end man først troede.

  Top of mind kommer 100 mio. mere end bevilliget til strategisk lufttransport og ca. 40 mio. til motorreparationer på EH-101 frem, når jeg tænker merforbrug fornylig i Forsvaret.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  @ Andreas

  strategisk lufttransport & motorreparationer på EH-101 Er nok 2 emner man har MEGET MINDRE kendskab & erfaring med end prisen pr kg stål leveret monteret ombord i skibe - Netop det, er nok det enkleste at ramme. Så jeg holder fast ved min formulering oven over, samt flere andre i samme spor.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Det ser altså ud til at hangar spørgsmålet på skibene er på skinner. Men er der nogen som ved om det også er tilfældet i Karup ?? Er der hæderlige hangarforhold til 9 styk nye lidt mere volumiøse fly ??