FMT: Derfor tester vi ikke artilleri-kandidaterne

Den 1. maj kunne nytkampfly.dk fortælle, at Forsvarets Materieltjeneste ikke har testet de tre tilbageværende kandidater i konkurrencen om nyt artilleri til det danske forsvar. Et indkøb til op mod 1 mia. kroner for anskaffelse samt drift og vedligehold over 10 år. Man har kun besøgt producenterne i Korea, Israel og Frankrig i 2,5 dag hvert sted.

Tidligere i denne uge var nytkampfly.dk så inviteret til kaffe hos Forsvarets Materieltjeneste i Ballerup for at få forklaringen fra de flinke mennesker i artilleriindkøbets projektkontor på hvorfor, man har valgt ikke at teste kandidaterne. En praksis, der står i skærende kontrast til PMV-konkurrencens 18 uger lange intensive tests.

Når det kommer til artilleri, så er der ikke sket den store udvikling på selve platformen i de seneste årtier. Ildledelsessystemerne er blevet digitaliserede og kaliberen er blevet større og dermed er skudafstanden blevet længere. Det der primært har udviklet sig er primært ammunitionen.

Login

 • Anmeld

  olavi

  En fråga man kan ställa sig är hur M109-artilleripjäserna skulle fungera på slagfältet idag. De bör ju rent mekaniskt vara i gott skick då de endast använts för övningsskjutning. Visst, skjutavstånd och eldhastighet kanske inte är i klass med modernt artilleri, men trots allt är M109 långt ifrån irrelevant. Såvitt mig bekant, har Norge som har M109 beslutat att avbryta inköp av nytt artillerisystem. Deras behov av ett effektivare, mera rörligt artilleri förefaller ju långt mera angeläget än Danmarks. Frågan om Danmark behöver nytt artillerisystem är enligt min mening relevant, inte för att Danmark skall lita på artlleristöd från andra nationer, utan för att nuvarande fortfarande är fullt stridsdugligt. Och som skribenten menar, syns det finnas andra bättre alternativ att spendera skattepengar på till försvaret.

 • Anmeld

  Kenneth

  "Såvitt mig bekant, har Norge som har M109 beslutat att avbryta inköp av nytt artillerisystem."

  Det är faktiskt andra gången de avbryter ett inköp av nytt artillerisystem! De avbröt ett inköp från nån tyskt tillverkare, vilken kommer jag inte ihåg. Har för mig att det var nån gång i början eller mitten av 2000-talet?

 • Anmeld

  Erik Petersen

  Er det hele ikke et spørgsmål om arbejdspladser i Yderkants Danmark (Varde/Oksbøl)

  1 stk CAESAR koster ca. 35 – 40 mill. Køber vi 12 stk. som som M109 skal holde i 50 år bliver det ca 9 millioner/år – ikke meget ud af et forsvarsbudget på 17 milliarder(efter nedskæring).

  Men med ca. 1000 ansatte på Varde, hvoraf en stor del kan henføres til artilleriet, så er det driften der koster som igen bevirker at vi bevarer den måske største arbejdsplads i Varde (Yder Danmark).

  Og sådan bruges de fleste forsvarskroner
  ”De nyeste tal fra Forsvarets Personeltjeneste viser, at der er i alt 8.158 ledere ansat i Forsvaret fordelt på 3.818 officerer og 4.340 sergenter. De skal kommandere og lede 7.042 konstabler, dertil kommer omkring 4.800 værnepligtige.” (2012)

  For øvrigt er det lidt komisk, at man sparer besøg væk hos procenterne, fordi det i følge artilleriets hjemmeside er hyldevare og man kan for øvrigt ikke teste om de kan skyde 40 km når de kommer til Danmark for så stort er øvelsesarealet ikke i Oksbøl. (De må være en meget dyr rejse såfremt en investering på 500 – 1000 millioner skal klares fra et skrivebord pga. rejseudgifter !!).

 • Anmeld

  Erik Petersen

  @ hov hvad skete der med Oves´s indlæg :-)

 • Anmeld

  Erik Petersen

  @ men det er vist korrekt at det for 2 måneder blev overflyttet fra Varde til Oksbøl - den havde jeg ikke fået med :-)

 • Anmeld

  Ove Aslaug

  @Erik Petersen. De tal var aktuelle i 2005, som der tydeligt står ... Pr. 1. marts blev Danske Artilleriregiment nedlagt. Alt dansk artilleri indgår nu i 1 Danske Artilleriafdeling, der er en del af Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, HKIC, der er i Oksbøllejren. I øvrigt har haubitser og soldaterne længe forinden været i Oksbøl, nu er deres ledelse det også.
  Mht mit tidl. lille indlæg, ved jeg ikke hvor det blev af. Hvis redaktøren har været ind over, så tag den lige direkte med dig, venligst. :-) Andreas, du har mit nummer ...

 • Anmeld

  Ove Aslaug

  @Andreas, du skriver "Vi har i de forgangne 49 år anvendt kanonerne i kamp nul (0) gange! Ja, det var ikke meget vel. I Afghanistan fik vi hjælp fra englændernes kanoner."
  Jeg tror godt du kender logikken under den kolde krig: "Vi er nødt til at have et troværdigt forsvar og være villig til at bruge det. Det var vi, og derfor blev det ikke brugt."
  Mht. Afghanistan har der jo nok været grunde til det. Grav hellere i det aspekt.

 • Anmeld

  Kristian

  Man ville gerne have haft m109 med til Afganistan, men da vi kun har en håndfuld der kan kører den dag i dag. Så kunne mand ikke sende dem derned. For de var/ er slidt op

 • Anmeld

  Thomas H. Jørgensen

  Here we go again. Synes efterhånden vi har vendt den flere gange før, altså den med, at vi ikke har anvendt vores M109 i skarpe missioner - underforstået; lad os spare og undlade at anskaffe nye.
  Men lad os da bare tage den igen. At M109 ikke er blevet udsendt skyldes ikke manglende behov, snarer tværtimod. Men derimod, at M109 er gammel og ikke blevet opdateret i en længere årrække. Man har tidligere især vurderet, at de ikke lever op til nuværende standart vedr. personelsikkerhed. Behovet for artilleri har været der bl.a. i Afghanistan, men DK har måtte "nøjes" med engelsk artilleristøtte. Udenlandsk artilleri er imidlertid ikke en holdbar løsning i længden. Uden dansk artilleri ingen dansk hær. Ildstøtte og herunder artilleri er helt essentiel for soldaters ageren. Det være sig både i forbindelse med internationale missioner og nationalt forsvar.
  Uden artilleri er det ikke muligt at træne som man kæmper, hvilket er utrolig vigtigt, for at undgå farlige fejl.

 • Anmeld

  MN

  Først en tak til Andreas for at formidle FMTs argumentation.

  Dernæst til kommentaren om den ikke-eksisterende indsats af dansk artilleri i 49 år. For det handler ikke om at bruge en kapacitet, men at besidde den.

  Med nul-brugt-gange-logikken, så burde indtil flere atomare magter jo reducere deres masesødelæggeleseskapacitet til nul, eftersom de ikke har brugt kapaciteten i 49 år.

  At besidde kapaciteten og at opbygge evne og vilje til at kunne bruge den, er hvad som er afgørende.

  Men at dansk artilleri ikke har været udsendt og brugt i 49 år, er militært set, en strategisk katastrofe på det operative erfarings-felt. Fuldstændig og totalt langt ude at danske artillerister ikke har samme erfaringsgrundlag som de andre komponenter. Erfarings-massen i dansk landforsvar er tydeligvis i stærk ubalance.

  Men ja ja, meget lidt overrasker mere, når indtil flere i forsvaret kan finde F-35 -et nyttigt system for dansk suverænitet-håndhævelse.

 • Anmeld

  Jay

  Du har fandme ikke tro til dit land vi har AA fregatter der kan skyde russiske fly ned ind over Tyskland vi har kampfly, stingers, et godt forsvar, Nato og hvad vi skal bruge artilleri til spørger du hvis Polen, og Baltikum er under angreb så skal de bruge al den ildkraft de kan få. Sagde du ikke noget med at Danmark vil blive overtaget af russere med det samme så tænk på Norge, og Sverige vi har 11.000 mere i forsvaret end i Norge, og vi har 30.000 mere i forsvaret end i Sverige.

 • Anmeld

  MN

  Vi skal bruge artilleri til at opbygge, opretholde og udvikle en afgørende faktor-kapacitet i den ligning der kaldes forsvaret.

  At Danmark bliver overtaget af russere har jeg ikke sagt noget om. Tværtimod ser jeg ikke Rusland som vores fjende. Dermed ikke sagt at den nuværende udvikling bør ignoreres, det bør den bestemt ikke. Den indeholder flere udviklingslinjer, herunder trussels-scenarier.

  Manglende test af artilleri, samt manglende brug af artilleri igennem mange år med missioner, svækker kun min tillid til vores forsvar.

  Grundlæggende har jeg ikke tillid til dansk forsvars nuværende evne til at opretholde vores suverænitet, der i min optik, - fuldstændig og totalt hviler på USAs opbakning.

  Jeg er fortaler for et forstærket nordisk sikkerhedssamarbejde, da vi deler mange af de regionale udfordringer. Men som John Berg også har skrevet så skal der en økonomisk startmotor af en vis størrelse til, før sådanne et samarbejde kan bære frugt.

  Artilleri kan ikke blive det - Gripen kan.

  Med hensyn til artilleri, så forstår jeg ikke hvor danske artillerister har været henne i de sidste 10 års debat? Jeg anede ikke at vi ikke har haft vort eget artilleri med ude. Den info er ny for mig. Regnede ganske enkelt med at der som minimum havde været bare ét batteri ude.

  Åbenbart ikke.

  Så det...tja...lol

 • Anmeld

  Thomas H. Jørgensen

  Nu er det jo ikke hverken hæren eller dens artillerister der bestemmer om DK vælger at udsende sit artilleri, men derimod de danske politikere.
  Jeg synes bestemt både nuværende og tidligere artillerister har været aktive i debatten vedr. dansk artilleri og kvaliteten af denne. Beklageligvis har politikkerne bare ikke været særligt lydhøre, hvorfor artilleriet materiel er blevet mere og mere nedslidt, og derfor også mindre egnet. Det danske forsvar og især artilleriet er desværre blevet skåret mere og mere ned. Så meget at artilleri- kapaciteten endda har været i farezonen for helt at ende med at blive nedlagt, og dermed dele skæbne med ubådene.
  Hvor vigtig artilleriet rent faktisk er indikeres bl.a., at man fra dansk side, for år tilbage deltog i det indledende udviklingsarbejde med Archer. Hæren forsøgte også for år tilbage at lave et lynkøb af 18 franske Ceasar. Så man har med andre ord flere gange forsøgt sig men...For år tilbage var der mig bekendt også afsat penge til netop indkøb af artilleri, men man valgt istedet at prioritere indkøbet af IKK. Jeg skal ikke kunne sige om denne disposition var korrekt eller ej, men den illustrere beklageligvis udmærket, at artilleri ikke har været højt prioriteret. Muligvis fordi politikkerne ikke forstår vigtigheden af artilleri.
  Info: Dansk artilleri dansk har dog trods sine nedslidte M109, forsat trænet og skudt med disse. Men operativt er antallet af disse haubitzeres antal blevet færre og færre. Beklageligvis ikke nogen ny problematik.
  Artilleriet og dets artillerister har dog været udsendt bl.a. med 120 mm morter.

 • Anmeld

  Lars Hansen

  Artilleriet er en grundsten i hæren - uden artilleri, ingen hær - det ville svare til at have kampfly uden luft-til-luft-missiler. Og dem, missilerne, har vi heller ikke brugt i internationale operationer - så dem vil hr. Krog efter samme logik måske også spare væk til fordel for flere inspektionsfartøjer i Arktis - så vi kan yde en bedre myndighedsservice til udviklingen af den grønlandske økonomi.

 • Anmeld

  Mark

  Det er korrekt at vi ikke har udsendt artillerisystemer. Men pjecerne har dannet grundlaget for uddannelsen af vores observatører.
  Vil du overføre samme logik til andre områder?
  Vi har f.eks. stort set kun udsendt soldater op til graden af oberstløjtnant... vil du derfor fyre hele forsvarstoppen?

 • Anmeld

  Cphmoose

  @jer der ved noget om det her

  Jeg har stort set Ingen interesse eller viden om hæren.

  Men som skatteborger virker det tåbeligt at afskaffe ARTHUR og så alligevel anskaffe nyt artilleri.

  Enten får man en halv kapacitet eller så kommer der en regning på en erstatning af ARTHUR og tilhørende personel struktur som man ikke har fortalt politikerne om.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Erik Petersen

  @og det er vel også pointen i artiklen om hvad får vi for de 17 milliarder vi hvert år bruger på forsvaret.

  9 milliarder går til løn, 2 milliarder til nyt materiel og 6 milliarder til service/vedligehold.

  Der står direkte

  Nedlægningen af ARTHUR betyder, at Hæren i fremtiden ikke
  længere råder over radarbaserede pejlekapaciteter til at fastslå fjendtlige mortér- og artilleristillingers
  position.

  Nå - så hvorfor så købe nyt artilleri med et setup på et par hundrede mand. Jeg kan kun se det - primært som et jobstøtte projekt til yder Danmark.

  Og så kan det godt være vi burde have artilleri i forsvaret som kapacitet. Men fakta er stadig vi ikke har brugt det i 50 år og så må man vælge A: kampfly eller B: Artilleri C: Inspektionsskibe D o.s.v. hvis budgettet skal holde.

  Vi skal bare kende konsekvensen og det er at vi så fremover ved udstationering stadig vil være afhængig at ildstøtte fra f.eks. britiske styrker.

 • Anmeld

  MN

  Meget enig Erik, konsekvensen er at vi stadigvæk udsender enheder der ikke kan modtage støtte fra egne styrker, men i stedet allierede. Holder ikke i længden. Eneste grund til at det faktisk har fungeret, er at vi ikke har været oppe imod en modstander med samme kapaciteter som os selv.

  Den dag vi opnår føling med bedre udrustede og organiserede oprørsgrupper, end i Irak og Afghanistan, eksempelvis udrustet med slørede haubitser, der beskyder både egne og allierede styrker, så får vores soldater et chok. Vi er jo trods alt blevet vænnet til at de tunge bolsjer der kommer ned fra oven, oftest er vore egne.

  Og så står vi med håret i suppen, for briterne er allerede i gang med at beskyde de fjendtlige positioner der beskyder deres egne infanterister - de har ikke pjecer til rådighed for en dansk 79 der anmoder om at låne et par lag eller tre, eller flere af samme.

  Alene det faktum at vi har vænnet os at skulle låne støtte fra andre siger alt om uduligheden i både forsvarets top, vores journaliststand og vores politiske beslutnings-miljø.

  Sender vi militære enheder ud, skal de kunne støtte sig selv. Det SKAL være fremtidens minimumskrav. Mig bekendt kan de også forpleje sig selv. Vi ringer ikke op til briterne og anmoder om 700 gange kaffe og mælk når folkene er tørstige. For vi har det selv med.

  Med hensyn til at vælge kampfly A: så er Gripen jo netop så billig at vi med den, får råd til at købe artilleri samt at udsende det, indenfor budgettet. Fiasko 35 er som skabt til en hel perlerække af kommende nedskæringer, i alle dele af systemet, undtaget flyvevåbnet.

 • Anmeld

  Lars Hansen

  Nu kan måldata jo komme fra andet end danske artilleripejleradarer, fx. vores egne artilleriobservatører, hvad jo ikke er helt uhørt i krigshistorien. Men det ville naturligvis være at foretrække, om vi også rådet over en pejleradarkapacitet, men selvom vi ikke gør - giver det godt mening at have egne pjecer - rigtig god mening.

 • Anmeld

  Thomas H. Jørgensen

  @ Erik Petersen

  "Og så kan det godt være vi burde have artilleri i forsvaret som kapacitet. Men fakta er stadig vi ikke har brugt det i 50 år og så må man vælge A: kampfly eller B: Artilleri C: Inspektionsskibe D o.s.v. hvis budgettet skal holde".

  Ja vi burde - og det forlængst - have anskaffet nyt artilleri. Men som tidligere beskrevet, så er årsagen til at dette ikke allerede nedskæringer og omprioriteringer, altså politiske hensyn. Politiske hensyn der langtfra altid skaber det bedste forsvar, men som forsvaret efter bedste evne må forsøge at navigere efter.
  At tungt artilleri ikke har været udsendt i 50 år eller mere, er i min optik irrelevant. Om det så ikke havde været udsendt i 100 år, så skal vi da fortsat kunne "TRÆNE SOM MAN KÆMPER", hvilket nødvendig nyt dansk artilleri. Og at artilleriet ikke har været udsendt tidligere, skal da heller ikke forhindre os i fremover at have eller få den mulighed. Her må det efter min opfattelse aldrig blive hensyn til et budget, som alene bliver udslagsgivende for hvilket materiel vi fremover skal have i værktøjskassen. Materialeanskaffelser foretaget på bekostning af andre værn eller kapaciteter er en glidebane, som i sidste ende kun fører yderligere nedskæringer med sig.
  Nyt dansk artilleri bør klart være en del af værktøjskassen, da hæren ikke kan løse sine opgaver uden ildstøtte. Nyt dansk artilleri ville også fjerne noget af den operative afhængighed af andre landes artilleri. Det bør jo ikke være andre landes tilstedeværelse og materiel (artilleri), som diktere hvor vi/DK kan agere. Den frihed tror jeg, at vi foretrækker ligger hos politikere og hærledelse i DK.

 • Anmeld

  Ove Aslaug

  "I Afghanistan fik vi hjælp fra englændernes kanoner."
  Ja - og ofte fik "vi" (dvs. soldaterne i Helmand) ingen hjælp. Engelsk artilleri kunne ikke række så langt, og i øvrigt var det en sekundær opgave at hjælpe danskerne. I 2009 bad soldaterne om at få dansk artilleri sendt med ud.

 • Anmeld

  Erik Petersen

  Lidt tankevækkende, at man ikke aktivt har brugt artilleriet i 50 år og den ene gang hæren efterspørger kapaciteten, får de den ikke bevilliget.

  Så går Danmark da vist ikke i krig med den hær man har - men med den hær man synes man har råd til at udsende.

 • Anmeld

  jenoghen

  @Erik Petersen, gad vide, hvor det går med dette:

  "Så går Danmark da vist ikke i krig med den hær man har – men med den hær man synes man har råd til at udsende",

  hvis/når man vælger det dyreste kampfly?

 • Anmeld

  Keld sørensen

  At vi ikke har brugt vores artilleri i mange år er ikke lig unødvendighed. Mål Og -Succeskriterium for dansk forsvar er jo ikke at komme i kamp..det er at undgå kamp. En del af opskriften på at undgå kamp er at have evne og vilje. Derfor skal vi selfølgelig have artilleri.
  Jeg fornyr også stadig min brandforsikring selv om mit hus ikke er brændt endnu, og har stået helt uberørt af ild i 100 år. Jeg er sådan set glad for, at jeg intet får for de penge.

  Vi har i dag en situation som på nogle måder giver mindelser om 30 erne. Vi har haft sikkerhedspolitisk frikvarter på hjemmebanen, stigende antal ubekendte i omfang og antal af sikkerhedspolitiske potentielle trusler omkring os, efterhånden som vi agerer mere og mere som deltager i et alliancesytem i en globaliseret verden. Her er det ikke vejen frem at værn går på rov ved hinanden. Når man læser tråden her er det svært ikke at få mindelser om diskussionen mellem hær og flåde da krybben blev tom i forsvarsordningerne under SR regeringernes rovdrift på mellemkrigstidens forsvar. Dengang burde generaler og admiraler have stået sammen i rådgivnng af regering og folketing, i stedet for at kæmpe bevillingskrig mellem de to værn.
  Danmark har brug for såvel fly som kanoner. Det er bevillingerne, der måske er for små. Opgave-potentialet er der for både fly og kanoner. Derfor er opgaven ikke at finde på argumenter omkring, hvorfor sidemanden ikke skal have. Så er opgaven i stedet at vise argumenter for, hvorfor der skal være økonomisk plads til begge.
  Sålænge vi kun har et værn som vinder, så har vores forsvar tabt.
  ..

 • Anmeld

  Thomas H. Jørgensen

  At dansk artilleri ikke blev udsendt i 2009 eller derefter skyldtes efter sigende, at man vurderede, at M109 ikke var var tidssvarende angående personelsikkerhed. Formentlig er M109 ikke pansret kraftig nok.
  De udsendte måtte med andre ord lide under gammelt og utilsvarende artilleri/materiel, som følge af manglende opgraderinger og, eller ny indkøb. Paradoksalt, at politikkerne - i nyere tid - aldrig har anvendt militæret så meget som nu, samtidig med at forsvaret skal spare mere og mere. Ligesom på de fleste andre områder synes der blandt politikere at herske den udbredte misforståelse, at man kan få mere for mindre.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Et sprgsmål til de mange army grønne. Jeg forstår det sådan at CAESAR kan monteres på et antal lastvogns understel. Er der en MAN eller andet vi anvender i forvejen, som vil kunne erstatte Renault’en ?

 • Anmeld

  Erik Petersen

  @Thomas

  Ingen tvivl om at panseret på M109 sikkert ikke er up to date - men ser jeg på Caesar som er favorit og som franskmændene brugte i Afghanistan er den væsentlig mindre panseret, så det er det er da et tyndet grundlag for at vi ikke udsendte M109 i 2009 hvor hæren bad om det eller ?.

 • Anmeld

  MN

  Ove Aslaug
  "Ja – og ofte fik “vi” (dvs. soldaterne i Helmand) ingen hjælp. Engelsk artilleri kunne ikke række så langt, og i øvrigt var det en sekundær opgave at hjælpe danskerne. I 2009 bad soldaterne om at få dansk artilleri sendt med ud."
  Ove, har du et link til svaret på anmodningen om dansk artilleri? Vil være meget interessant at læse det/de argumenter der er blevet brugt. I sær hvis det britiske artilleri alligevel ikke havde den rækkevidde vores folk havde brug for.


  Erik Petersen
  "Så går Danmark da vist ikke i krig med den hær man har – men med den hær man synes man har råd til at udsende."
  Det virker i den grad sådan Erik.

  Keld sørensen
  "Danmark har brug for såvel fly som kanoner. Det er bevillingerne, der måske er for små. Opgave-potentialet er der for både fly og kanoner. Derfor er opgaven ikke at finde på argumenter omkring, hvorfor sidemanden ikke skal have. Så er opgaven i stedet at vise argumenter for, hvorfor der skal være økonomisk plads til begge.
  Sålænge vi kun har et værn som vinder, så har vores forsvar tabt."
  Meget rigtige ord. Og med et eventuelt indkøb af Fiasko-fly 35 så bliver der i de næste 5-6 årtier kun ét vinder-værn, og det ved vi alle hvad der. Et ’værn’ bestående af 22 super cool and stealthy bombefly, navngivet fighters ...suk


  Thomas H. Jørgensen
  "At dansk artilleri ikke blev udsendt i 2009 eller derefter skyldtes efter sigende, at man vurderede, at M109 ikke var var tidssvarende angående personelsikkerhed. Formentlig er M109 ikke pansret kraftig nok."
  Den med pansringen køber jeg ikke. Vores folk havde adgang til større base-faciliteter. Med lidt held havde vi godt kunne få plads til et batteri på 6-8 pjecer. De havde sagtens kunne levere effektiv støtte.

  Thomas H. Jørgensen
  "Ligesom på de fleste andre områder synes der blandt politikere at herske den udbredte misforståelse, at man kan få mere for mindre."
  Meget enig. Sidste blad i den katastrofe-opfattelse er naturligvis F-35, som måske indkøbes i hele 22 stykker! lol, et luftvåben på 22 fly. Det værste er at der blandt vores politikere, vitterligt findes personer der tror at man kan forsvare et luftrum på dansk størrelse med så få enheder. Mit minimumsbud på et effektivt luftforsvar er 80 enheder, hvoraf omkring halvdelen er i reserve. Med 22 F-35 fiasko fly så skal man blot oprette en lille organisation af professionelle mordere, for at eliminerer flyene ved at bruge den indirekte tilgang; dræbe piloterne i stedet for at bekæmpe flyene. Med kun få større flyvestationer til de famøse 22 usynlige bombefly bliver det ikke et problem at finde frem til piloternes boliger.

  Gripen derimod, fordi den er billigere i både fly som base-struktur, lægger op til en decentraliseret base-struktur samt flere fly for de samme penge. 50 enheder burde vi kunne forhandle os frem til for det allokerede indkøbsbeløb. For slet ikke at tale om de samarbejdsmuligheder der ligger mellem Danmark og Sverige, indenfor miljø og energi. Sverige bliver ikke nødvendigvis ved med at bibeholde sin kernekraft. Der kommer utvivlsomt nye atomare katastrofer ude i verden. Danmark kan hjælpe Sverige med grøn omstilling. Vi har både kompetencen og erfaringen.

  Men det kræver en økonomisk startmotor de to lande imellem. Og Sverige ligger ikke på månen, men klods op ad os.

 • Anmeld

  Thomas H. Jørgensen

  @ Lars-Henrik Arvedsen

  Svar: Både den israelske og franske kandidat kan mig bekendt monteres på forskellige lastvogns understel, og det omfatter formentlig også på MAN. Derfor har vi også her på siden tidligere diskuteret netop denne mulighed. Tror dog umiddelbart, at man har meget fokus på at anskaffe en færdig hyldevarer løsning, altså ikke en dansk specialløsning. Derfor ikke sikkert man fra dansk side satser på at erstatte Renault’en eller Mercedes Unimog. Eksportmodellen af Ceasar har som regel været monteret på sidstnævnte.

 • Anmeld

  Thomas H. Jørgensen

  @ Erik Petersen

  Svar: Isoleret set synes jeg ikke umiddelbart, at det var på tyndt grundlag, at man i 2009 valgte ikke at udsende M109. Angående artilleriild kunne M109 nok i nogen grad have stået sig ganske udmærket. I hvert fald hvis alternativet var ingen eller kun begrænset ild- støtte fra engelske 105mm haubitzere.
  Men personelsikkerhedsmæssigt var og er den simpelthen for ringe i forhold til moderne standart og trussels niveau...Og M109 var jo - ud over 120mm morter - eneste tilbageværende mulighed at forholde sig til i dansk artilleriregi. Da man jo fra dansk side har nedlagt alt trukket artilleri og MLRS.
  Angående pansret på M109, så kan jeg ikke på nogen måde kalde mig ekspert. Men husker, at vi spøgte med (da jeg var ved artilleriet), at man kunne skyde igennem M109es panser med gevær M75. Trods M109 robuste udseende, altså ikke nogen imponerende pansring, hvis altså førnævnte udsagn havde noget på sig.
  Vedr. Ceasar - tja hvor robust er den så? Den kan jo i modsætning til eksempelvis M109 godt se noget mere svag ud. Måske den som helhed, baseret på et hjulkøretøj også er svar på nogle områder. Men producenten har gjort meget for at sikre netop kabinen og dermed personellet mod f.eks. IED, miner og ild fra håndvåben. En sikring af kabinen som der ifølge Nexter fortsat arbejdes på løbende at forbedre.

 • Anmeld

  cphmoose

  "At dansk artilleri ikke blev udsendt i 2009 eller derefter skyldtes efter sigende, at man vurderede, at M109 ikke var var tidssvarende angående personelsikkerhed"

  Er det en politisk korrekt omskrivning af at de der betjener pjecen kan komme tilskade - hvis man burger den intensivt?

  Den israelske 120 millimeter morter blev vel officielt indkøbt med henblik på udsendelse og den må da alt andet lige tilbyde dårligere eller same personelsikkerhed med mindre vi taler om noget helt andet end pansring?

  Cphmoose

 • Anmeld

  Thomas H. Jørgensen

  @ cphmoose

  Jeg erindre ikke om forsvaret anvendte samme formulering som jeg. Men budskabet var klart nok, at man frygte for personellets sikkerhed, hvis de skulle operere i udsendte M109.
  Tror dog ikke umiddelbart, at det handlede om øget risiko i forbindelse med intensiv anvendelse. Men derimod mere fokus på personelsikkerhed under forskydning, altså kørsel til og fra lejre/ild- stillinger.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Nu kan det jo være at "nogen" tester CAESAR for os. Hvis disse når at smøle sig færdig, og hvis HRN får lov at se med over skulderen.

  http://www.defensenews.com/article/20140621/DEFREG/306210019/Artillery-Experiment-Shows-Deepening-UK-French-Ties

  Og gad vide hvad denne sag betyder for ny PMV ?