Grønlandsk valg udsætter Arktis-analyse

Fredag i næste uge, den 28. november, går grønlænderne til valg. Grønland spiller ikke overraskende en ret central rolle i den analyse af forsvarets fremtidige opgaver, som Forsvarsministeriet sammen med en lang række andre myndigheder arbejder på lige nu. Men da alt i Grønland er sat på hold indtil valget, så er færdiggørelsen af rapporten udskudt fra december i år til april næste år. Det erfarer nytkampfly.dk

Op mod 100 forskellige myndigheder er på den ene eller anden måde involveret i arbejdet.

Til at lede analysearbejdet er der nedsat en styregruppe under formandskab af Forsvarsministeriets departementschef. Analysearbejdet udføres af en arbejdsgruppe under ledelse af Forsvarskommandoen med chefen for Planlægningsstaben, generalmajor Flemming Lentfer, for bordenden. Til at koordinere analysearbejdet, herunder drøfte spørgsmål af tværgående karakter mellem relevante ministerier, med universiteter samt med andre nationer m.v. nedsættes en Koordinationsgruppe med chefen for ministeriets Planlægnings- og Operationsafdeling, afdelingschef Kim Jesper Jørgensen, som formand.

Login