Rigsrevision: EH-101 har en flyvetimepris på 27,4 kr. i sekundet

Da Flyvevåbnets store EH-101 helikoptere i 2013 fløj omkring 4.000 timer, så skete det til en timepris på 98.639 kroner. Det svarer til 27,4 kroner per sekund. Det konkluderer Rigsrevisionen i et nyt notat om EH-101 helikopterne, som Rigsrevisionen netop har offentliggjort.

Det skal dog tages med et stort gran salt. For der er ikke tale om en egentlig totalomkostningsopgørelse - dvs. med indregning af det bagvedliggende beredskab til besætningen. En sådan gennemføres i relation til den operative opgaveløsning vedrørende miljøovervågning og fiskeriinspektion i Nordatlanten. Men her er det åbenbart ikke nødvendigt, mener Forsvarsministeriet, hvilket Rigsrevisionen accepterer.

Rigsrevisionen stiller sig også tilfreds med, at opgørelserne fortsat er ”behæftet med nogen usikkerhed på grund af mangler i datakvaliteten”. Men opgørelserne er mere præcise end tidligere, og Forsvaret arbejder fortsat med at forbedre omkostningsopgørelserne. Og det er åbenbart godt nok for Rigsrevisionen. De agter i hvert fald ikke at følge sagen yderligere. Dagens notat afrunder således det arbejde, som Rigsrevisionen startede i 2012 med en beretning i oktober 2012.

Login