Rigsrevisor må på banen nu

Rigsrevisionen oplyser til nytkampfly.dk, at vagthunden først kommer på banen og vurderer beslutningsgrundlaget efter at politikerne - på baggrund af beslutningsgrundlaget - har truffet et typevalg og peget på det fly, som de mener skal afløse F-16.

En oplysning, der står i skærende kontrast til hvad rigsrevisoren skrev i juni 2009 om arbejdet med beslutningsgrundlaget. Her lagde han netop op til at komme på banen efter at beslutningsgrundlaget var fremlagt og inden det dannede grundlag for en beslutning om køb af kampfly.

”Når Forsvarsministeriet har offentliggjort beslutningsgrundlaget, vil det være naturligt, at jeg følger op på mine anbefalinger om beslutningsgrundlaget i beretningen,” skrev rigsrevisor Henrik Otbo i juni 2009 i et notat, der fulgte op på en beretning fra 2008 om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly.

I november 2010 noterede rigsrevisoren sig så, at Forsvarsministeriet ville inddrage rigsrevisorens beretning i deres arbejde med at udarbejde en model for en ny evaluering af kampflykandidaterne og udarbejdelse af et nyt beslutningsgrundlag.

”Forsvarsministeriet har oplyst, at evalueringen sammen med anbefalinger fra den eksterne kvalitetssikring af ministeriets og forsvarets arbejde og Rigsrevisionens beretning skal sætte rammen for den videre anskaffelsesproces og et justeret beslutningsgrundlag.”

Den daværende VK-regerings beslutning fra marts 2010 om at sætte kampflyindkøbet på pause og forsikringen om, at hans tidligere anbefalinger i 2008-beretning ville indgå i udarbejdelsen af en ny evalueringsmodel, fik rigsrevisoren til at lukke sagen.

”Regeringens udsættelse betyder, at et typevalg af det nye kampfly tidligst vil blive truffet ca. 3 år efter, at jeg afgav beretningen til Statsrevisorerne, ligesom det vil ske på et fornyet grundlag. I det lys har jeg valgt at afslutte beretningssagen,” skrev rigsrevisor Henrik Otbo i november 2010.

Han holdt dog døren åben for at se på sagen igen:

”Jeg drøfter gerne med Statsrevisorerne, om en ny undersøgelse af kampflyindkøbet på et senere tidspunkt skal igangsættes.”

Og man kan med rette spørge sig selv, om ikke det ville være på sin plads om statsrevisorerne bad rigsrevisoren kigge på beslutningsgrundlaget inden det overdrages til politikerne og bruges som grundlag for en beslutning i 30 milliarders klassen.

For den nuværende plan med ingen rigsrevisor-kontrol inden typevalg, kan skabe flere problemer.

For det første, at eventuelle fejl, mangler og unøjagtigheder i evalueringsarbejdet ikke bliver opdaget og korrigeret inden at politikerne med beslutningsgrundlaget i hånden vælger kampfly. Ja, der foretages ekstern kvalitetssikring af Deloitte og Rand Europe. Men det sker efter kriterier, som kampflykontoret selv har opstillet og af konsulenter betalt af kampflykontoret. Rigsrevisionen kommer ikke til at kaste sit kritiske blik på materialet før det danner grundlag for en af vor tids største offentlige investeringer - indkøb af nye kampfly for 20-30 mia. kroner.

For det andet, så betyder det gode arbejdsvilkår for dem, der måtte ønske at kaste grus i maskineriet efter et typevalg og få beslutningen omstødt og konkurrencen til at gå om - om dem vil der uden tvivl være nogen af. Det kunne eksempelvis være en eller begge de to tabende kampflyproducenter eller andre, der kunne have gavn af en omkamp. For uden rigsrevisorens blå stempel af beslutningsgrundlaget er der rig lejlighed til at sagligheden af grundlaget kan betvivles og bruges som politiske ammunition til at kræve en omstødelse af beslutningen og en omkamp.

Så på vegne af skatteyderne vil nytkampfly.dk gerne opfordre statsrevisorerne til at bede rigsrevisoren om at kigge på beslutningsgrundlaget fra kampfly-programkontoret inden det afleveres til politikerne.

Forrige artikel Overraskende vinder af mediekrig Overraskende vinder af mediekrig Næste artikel US Navy: Vi behøver ikke flere Super Hornets. Men når nu I gerne vil give os dem... US Navy: Vi behøver ikke flere Super Hornets. Men når nu I gerne vil give os dem...