Rigsrevisor må på banen nu

Rigsrevisionen oplyser til nytkampfly.dk, at vagthunden først kommer på banen og vurderer beslutningsgrundlaget efter at politikerne - på baggrund af beslutningsgrundlaget - har truffet et typevalg og peget på det fly, som de mener skal afløse F-16.

En oplysning, der står i skærende kontrast til hvad rigsrevisoren skrev i juni 2009 om arbejdet med beslutningsgrundlaget. Her lagde han netop op til at komme på banen efter at beslutningsgrundlaget var fremlagt og inden det dannede grundlag for en beslutning om køb af kampfly.

”Når Forsvarsministeriet har offentliggjort beslutningsgrundlaget, vil det være naturligt, at jeg følger op på mine anbefalinger om beslutningsgrundlaget i beretningen,” skrev rigsrevisor Henrik Otbo i juni 2009 i et notat, der fulgte op på en beretning fra 2008 om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly.

Login