PMV-indkøb stik imod hvad Forsvaret har lovet Rigsrevisionen

Når Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indstiller til politikerne i forsvarsforligskredsen, at man skal købe den pansrede mandskabsvogn Piranha 5, så strider det lodret imod de principper for materielanskaffelser, som Forsvaret for 5,5 år siden lovede Rigsrevisionen, at man ville købe ind efter.

Ifølge Rigsrevisionens ”Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets indkøb af større materiel” fra 2010, så var Forsvaret dengang gået i gang med at udarbejde ”Principper for Forsvarets materielanskaffelser”, som skulle indeholde de ”overordnede principper for hele indkøbsfasen fra planlægning til kontraktindgåelse. Fx at Forsvaret fortrinsvis anskaffer materiel, som er færdigudviklet, introduceret og operativt afprøvet, samt at projekters totaløkonomi og risici skal afdækkes.”

Færdigudviklet er Piranha 5 muligvis. Men introduceret og operativt afprøvet. Det er det schweiziske køretøj i hvert fald ikke. Det er ellers som bekendt den pansrede mandskabsvogn, som forsvarsforligskredsen efter indstilling fra FMI den 30. april valgte som Danmarks nye pansrede mandskabsvogn. Et overraskende valg.

Login