Hvor stærkt ville Gripen og Rafale have stået?

I dagene omkring jul og nytår så vi på de tre kampflykandidaters interne styrkeforhold indenfor hvert af de fire evalueringsområder, som kampflykontoret i Forsvarsministeriet vurderer og vejer kandidaterne indenfor.

Som en lille service til de, der stadig ikke har forstået, at SAAB og den svenske stat i juli 2014 valgte at trække Gripen ud af den danske konkurrence, så kigger vi her på hvordan Gripen og Rafale ville have stået i kampen med de tre tilbageværende fly, hvis SAAB havde valgt at svare på RBI-spørgsmålene i juli 2014 og hvis Dassault tilbage i 2005 havde valgt stille til start i den danske kampflykonkurrence med Rafale.

Vi starter med den strategiske evaluering, hvor vi tog de tilbageværende kandidater under luppen før jul. På dette område har kampflykontoret kun rådført sig med en række uafhængige eksperter. De har set på de sikkerhedspolitiske implikationer ved hver af flyene og på samarbejdspotentialet mellem Danmark og landene bag det enkelte fly.
Desuden har man set på de sikkerhedspolitiske målsætninger hos de lande, som bruger hvert af de tre fly. Hvad er eksempelvis Tysklands sikkerhedspolitiske målsætninger relateret til anvendelse af kampfly? Herefter har man bygget en såkaldt strategisk fremtid for hvert fly.

Og det er uden tvivl SAAB og Gripens ømmeste punkt/akilleshæl. For Sverige er IKKE medlem af NATO. Det er ikke dem vi normalt drager i krig med. Det er ikke dem vi er i alliance med. Jeg er ked af at sige det, men sådan er det. Og Gripen E-versionens strategiske fremtid? Ja, den kommer nok til at udfolde sig i de svenske granskove og brasilianske regnskove, som en del af territorialforsvaret for Sverige og Brasilien.

For Dassault og Rafale ser det lidt bedre ud. Frankrig er sammen med UK og USA udpeget som Danmarks strategiske samarbejdspartnere indenfor materielindkøb. Og danskerne har gode erfaringer fra samarbejde med franskmændene på andre områder. Franskmændene har gennem flere år manifesteret sig som europæisk militær supermagt. Det var således Frankrig, der var forrest i indsatsen i Libyen i 2011 og i Mali i årene efter. Og Frankrig har efter terrorangrebene i Paris kastet sig vild og blodigt over Islamisk Stat. Ja, de gode franskmænd har faktisk et hangarskib.

Rafale bliver dog endnu ikke brugt af andre end franskmændene selv. Det kommer de sikkert til i en årrække, men det er risikabelt at binde an med et fly, med kun én bruger. Et dansk indkøb ville dog måske gøre et belgisk køb mere sandsynligt. Men uanset hvad, så er det en noget usikker strategisk fremtid med så få andre brugere.

På det militærfaglige felt handler det om hvad flyet kan. Hvad sker der med det i fremtiden? Og hvordan er risiciene nu og over de næste 30-40 år? Det er noget af det, som man har kigget nærmere på i den militærfaglige evaluering. Det største og uden tvivl mest tidskrævende evalueringsområde. Evalueringen er delt op i fire delelementer. Det er missionseffektivitet, overlevelsesevne, fremtidssikring og kandidatrisici.

De første to delelementer – missionseffektivitet og overlevelsesevne – har vi, der ikke har haft adgang til de detaljerede data og ikke har testfløjet flyene – ikke en jordisk chance for at kloge os på med hensyn til de tre tilbageværende kandidater. Her må vi bare væbne os med tålmodighed og se i beslutningsgrundlaget hvad kampflykontorets folk er kommet frem til.

Når det kommer til Gripen og Rafale, så har vi faktisk noget at støtte os en lille smule opad. Begge fly deltog nemlig i testflyvninger i både Schweiz og Indien. I begge lande kom Rafale ud som det bedste fly, mens Gripen blev nummer tre ud af tre i Schweiz og var blandt de fire frasorterede ud af seks i Indien, hvor Eurofighter og Rafale gik i finalen. En finale, som Rafale vandt.

Evalueringen af det tredje delelement under militærfaglige evaluering – fremtidssikring – handler om hvorvidt flyet vil være operativt og teknisk up-to-date i hele dets levetid. Her kigger man på hvilke lande, der forventes at ville bruge flyet parallelt med Danmark. Hvad de operative og tekniske erfaringer er. Hvad udviklingspotentialet er og hvor højt de andre brugere prioriterer flyet. Desuden ser man på mulige såkaldte aftalemæssige forhold. Hvor mange lande kommer til at anvende flyet i fremtiden og i hvor mange eksemplarer? Hvad er der af planer og aftaler om opdateringer, og hvordan skal regningen for opdateringerne fordeles?
Det fjerde delelement – kandidatrisici – ligger meget tæt op af fremtidssikringen og handler om at identificere usikkerheden ved hver af de tre fly. Ikke bare usikkerhederne i dag, men også sandsynlige risici i løbet af flyets levetid.

Her spiller det for begge flys vedkommende kraftigt ind, at der er meget få brugere af flyene. Og dermed meget få til at dele regningerne til opdateringer. Brugerne prioriterer til gengæld flyene ret højt, da det for Sverige og Frankrigs vedkommende er landenes egne hjemmebyggede fly.

Men alt i alt, så tror jeg især Gripen ville have svært ved at bide skeer med de tre tilbageværende kandidater på det militærfaglige område. Rafale ville muligvis kunne positionere sig som en reel mulighed i stil med Eurofighter og Super Hornet. Det har trods alt et stort NATO-land som bruger.

På det økonomiske felt drejer det sig helt overordnet om at lave en regnemodel, hvor man kan smide en beskrivelse af omfanget af de opgaver flyene skal løse ind i den ene ende. Og ud i den anden ende kommer så et svar på hvor mange flystel, der skal til at løse de opgaver. Der kommer formentlig forskellige tal ud afhængig af flytype. Og hvis det laveste tal alligevel er for højt for politikerne, så er det her, at der bliver behov for at regne baglæns. Hvis ikke vi vælger X antal fly, men kun Y antal fly, så betyder det at vi kan lave så meget mindre hvad angår flyvetimer, udsendelsesperiode m.m.

Lidt mere detaljeret, så kan man sige, at vi starter med en opgavedimensionering. Her regner kampflykontoret ud fra et opgavekompleks, der består af opretholdelsen af et permanent afvisningsberedskab, støtte til politi og andre myndigheder, udsendelse af fire fly op til 12 måneder samt air policing over Island og Baltikum fire måneder hvert 3. år. Der tages udgangspunkt i, at de to sidste opgaver ikke udføres samtidigt.

Herfra går man i to retninger. For det første ser man på hvad det vil kræve af flyvetimer og antal missioner for at løse opgaverne. For det andet ser man på hvad det vil kræve af besætninger og operativ struktur. Resultaterne bruges på kryds og tværs i en række andre analysemodeller vedrørende uddannelses- og træningsrammer, infrastruktur samt vedligeholdelse og logistik. Til sidst samles det hele i én omkostningsmodel, hvor der tilsættes input fra en model for beregning af risiko. Til sidst står man så med det endelige svar på hvad de samlede leveomkostninger vil være. Det er i hvert fald målet.

Denne store analysemotor må betegnes som noget nær hjertet i kampflyevalueringen. Det kan derfor være svært at forudsige præcist hvad den kommer ud med. Men afholdte os ikke fra mellem jul og nytår at se lidt på anskaffelsespriser og driftsomkostninger for de tre tilbageværende kampflykandidater.

Det er almindeligt accepteret, at Gripen var det billigste fly i den danske kampflykonkurrence, når det kommer til anskaffelsespris. Men igen. Hvad så med de samlede levetidsomkostninger, når Danmark risikerer at blive et meget stor medlem af en meget lille klub af brugerlande. Vil de samlede levetidsomkostninger ikke eksplodere, når man indregner levetidsopgraderinger, som Danmark skal betale en meget stor andel af udgifterne til? Det kunne have været interessant at se hvad kampflykontorets regnemaskine havde sagt om det.

Rafale... Tjaa... Har ingen anelse om hvordan den ville være kommet ud.

Endelig er der den industrielle evaluering. Her kigger kampflyprogrammet på, om de projekter med danske forsvarsvirksomheder, som kampflyproducenterne har oplistet i deres svar på informationsanmodningen, kan siges at understøtte danske sikkerhedsinteresser. Man kigger ikke på potentialet for at skabe arbejdspladser, for det må man som bekendt ikke længere bruge som kriterium. Det er aftalen med EU-kommissionen. Hvis vi holder os til det, så kan vi godt slippe afsted med stadig at kræve modkøb ved materielindkøb, der har betydning for Danmarks sikkerhedsinteresser.

Gripen gik som bekendt rundt og lovede ikke mindre end 180 procents modkøb, da man også indregnede civile ordre til dansk flyindustri og andre danske virksomheder. Et lidt spøjst koncept, som man lidt kynisk vel godt kan betegne som et pr-stunt. Vi nåede kun at se en lille flig af SAAB’s industriplaner. Svenskernes helt store problem var dog, at der ikke er særlig meget for danske forsvarsvirksomheder at være underleverandører til. Der skal bygges ganske få fly. Og langt det meste arbejde i forbindelse med de 36 Gripen E-fly til Brasilien skal udføres af brasilianske virksomheder.

Så er der den øvrige SAAB-butik. Men for det første så har Erhvervsstyrelsen flere gange understreget, at modkøbet skal være relateret til det enkelte fly. For det andet er det usikkert hvor meget af SAAB’s forretning der kunne passe ind under den paraply, der hedder, at modkøbet skal afvikles indenfor en række specifikke områder. Det var ifølge kilder utilfredshed med Danmarks valg af fokusområder, som fik svenskerne til at trække sig. Man mente, at valget af områder favoriserede Lockheed Martin og F-35.

Rafale på det industrielle felt? Tjaa... Da de aldrig har deltaget i konkurrencen, så kan det være svært at vurdere hvor stærke de ville have været på dette felt. Men mon ikke man havde kunnet trække noget op af hatten.

Summa summarum, så havde Rafale måske kunne tilkæmpe sig en position som seriøs udfordre til F-35, sådan som Super Hornet og Eurofighter er det nu. Men så havde man været én ud af tre. Og så havde en af de to andre nok trukket det længste strå qua deres større gruppe af brugerlande. Men det er ikke til at sige med sikkerhed, når vi ikke kender Rafales anskaffelsespris og driftsøkonomi.

Gripen derimod havde helt afgjort ikke haft en ærlig chance. Sorry to say. Moderlandets manglende NATO-medlemsskab og meget få kunder er det lille svenske flys største udfordringer. For selvom man køber den nyeste version, så skal flyet fortsat opdateres gennem sin måske mere end 30 år lange levetid. Og her er det bare bedst at være flere til at deles om regningen. Desuden er det begrænset hvor stor en palette af interessante modkøbsprojekter en lille koncern som SAAB kan diske op med sammenlignet med store aktører som Boeing, Airbus og Lockheed Martin.

Så havde det gjort en forskel om Gripen og Rafale havde været med? Tjooo.... Der havde i hvert fald været flere F-35 alternativer at vælge imellem. Men ingen af de to fly havde været første udfordrer. De havde sandsynligvis været outsidere uden en reel vinderchance.

Forrige artikel Kan man stadig tage Danmark seriøst? Næste artikel Fest i den frustrerede familie
 • Anmeld

  kurt.

  Trist læsing, at vi skal købe ting, der er skudt langt over målet. Og ikke få lov til at købe vi har brug for.

 • Anmeld

  Tor

  Ingen överraskning alls att Andreas skriver ett Gripen-fientligt inlägg. Det gärna spekuleras friskt och görs massa antaganden beträffande upplevda svagheter, men när det gäller styrkor, ja då sträcker skribenten upp armarna och hävdar, "det vet vi inget om".

  Gripens E’s avionik är i många fall mer modern än den i både F35 och Super Hornet, och mycket är off-the-shelf från Brittiska och Amerikanska producenter, ändå beskrivs uppgraderingar som osäkra och dyra? Motorn är samma som i Super Hornet. Radarn är besläktad med den i Typhoon. Och så vidare.

  Gripen E vann evalueringen i både Schweiz och Brasilien. Det vill säga, det militärfackliga var tillräckligt gott och systemtet uppfyllde samtliga krav medans det var två till tre gånger billigare i inköp och drift. Andreas lyckas vrida det till "Gripen förlorade..."

  Driftskostnader ja, Andreas spekulerar i dyr drift, det är magstarkt, eftersom Andreas egna favorit F-35 enligt medial konsensus är svindyr i drift. Många gånger dyrare än Gripen.

  Sen har vi den gamla falska Nato-visan, som om det skulle vara ett problem? Frankrike använder Rafale i krig. Tornado används. Massa icke-amerikanska system används. Gripen C används av Nato-länder. Sverige har deltagit i en mängd Nato-övningar.

 • Anmeld

  Dan

  Det er da også lidt morsomt at EU skal bestemme hvilke parametre det danske forsvar skal indkøbe efter, når Danmark ikke er med i forsvarssamarbejdet i EU.

  Det lyder også skægt at Danmark ikke burde interessere sig for Gripen, fordi udviklingsomkostningerne i konkurrence med de øvrige deltagere vil være for høje, og fordi Sverige ikke er med i NATO. Tænk hvis Gripen rent faktisk VAR det bedste kampfly? Så ekskluderer Danmark et vinderfly pga. pris og politik. Og jeg er klar over at Saab er ude af konkurrencen, men skægt er det at tænke på at vi under den kolde krig godt kunne flyve F-35 Saab Draken og T-17 Safari, desuagtet at svenskerne i den grad førte neutralitetspolitik uden om NATO. Er vi blevet bundet lidt strammere?

 • Anmeld

  VSMUT

  "Rafale bliver dog endnu ikke brugt af andre end franskmændene selv."

  Tja, Egypten og Qatar tæller åbenbart ikke selv om Egypten har modtaget flere fly allerede, og 2 Rafale i Qatars farver blev set under en parade i Doha for nylig...

  Iøvrigt, var den Schweiziske evaluering ikke basseret på Gripen C/D? Flyet som de blev tilbudt var Gripen E/F.

 • Anmeld

  CP

  Så har jeg sandelig også set det med. Et offset på 180% bliver fejet af bordet uden videre, modsat readaktørens favorit som slet ikke har noget garanteret modkøb. Meget seriøst arbejde.

  "Som en lille service til de, der stadig ikke har forstået, at SAAB og den svenske stat i juli 2014 valgte at trække Gripen ud af den danske konkurrence"
  Dette citat, sammenholdt med det tidligere indlæg "derfor valgte Norge F35" giver mig lyst til både at grine og græde på samme tid. Jeg gider, (ja jeg skrev gider) ikke forsøge at modargumentere her, det er forsøgt uden held, men hvis jeg blev svinet til uden grund ville jeg nok også træde lidt forsigtigt fremover. Jeg kan ikke bebrejde Saab at de trak sig, kun begræde det.

  Uanset hvordan man vender og drejer det, så er (bliver) F35 et glimrende fly, med mange brugere og meget kamperfaring.
  Det er bare alt alt for dyrt. Den endelige scene i denne græske tragedie som dette indlæg udgør, er at der bliver sået tvivl om Gripens levetidsomkostninger.. Fra en mand som støtter F35...


  Mon der kommer en om lidt og råber aprilsnar ind i øret på mig..

  Mit stadige håb er at dollarkursen lander på 10kr inden året er omme, og man bliver tvunget ud i at genstarte konkurrencen. Alle i hele verden (minus readaktøren og Lockeheed Martin) kan se at selv US air force har problemer med at betale. Og vi er et lille land. Kommer der en Luksusfælden - National edition?

 • Anmeld

  Jeps

  Når vi åbenbart ikke har modet til at købe svensk fornuft og kvalitet, tilpasset vores økonomi, geografi og millitærer opgaver, så strejfer tanken om, hvordan det kunne se ud, hvis Gripen E nu havde været et Saab/Boeing projekt. Det har andre åbenbart også tænkt!
  http://dailycaller.com/2016/01/22/american-gripen-the-solution-to-the-f-35-nightmare/

 • Anmeld

  S.O.H. Poulsen

  Jeg er faktisk enig med Tor, at Gripen sagtens kunne have været et godt køb for DK.
  Alene set i lyset af finanseringsproblemerne - modkøb eller ikke modkøb - er det trist, at konkurrencens billigste fly er ude af betragtning.
  At det forhold, at Gripen produceres af et firma i et ikke-Nato land skulle have nogen som helst praktisk betydning, anser jeg for noget fortænkt vrøvl. Og under alle omstændigheder er det ikke den slags overvejelser, som i den sidste ende bliver afgørende. Bare kig på PMV-processen.
  Det udviklingsmæssige potentiale er måske højere for f.eks. F35 - men det hjælper jo ikke meget, hvis
  1. amerikanerne alligevel ikke vil sælge det mest avancerede udstyr til os, men holde det for dem selv
  2. hvis de mest avancerede opgradringer er så dyre, at DK ikke har råd til dem.
  Svensk våbenteknologi er ikke at kimse ad - i en række nicher er de blandt de førende i verden - og desuden udelukker Grippen ikke brug af Nato-våbensystemer. Tværtimod.
  Vi er nødt til at være realistiske her. For 30 år siden kunne man i Vesteuropa måske hygge sig over, at nok havde russerne langt flere fly og piloter - men vi havde de bedste fly og de bedste piloter, men den holder ikke længere efter dette indkøb, uanset om det bliver det ene eller det andet fly.
  Vi skal bare have noget, der duer til vores behov.

 • Anmeld

  CP

  Det skal da i øvrigt lige tilføjes, at selvom det klart må foretrækkes at klare fjenden BWR, så er verden ikke altid så simpel.
  Og selv hvis vi lige antager at F35 vs F16 dogfight debatten ikke har vist hele sandheden, så tror jeg der er ret bred enighed om at Gripen vil flænse F35 sønder og sammen i en WVR kamp.
  Missiler bliver konstant bedre, men man kan ikke og vil aldrig kunne forlade sig 100% på dem. Så betyder attrition rate (og cost) lige pludselig en del...
  https://defenseissues.wordpress.com/2013/06/15/air-to-air-weapons-effectiveness/

 • Anmeld

  jenoghen

  Den artikel er så langt væk fra at være saglig neutral, at jeg mener, at moderatøren burde se på den .... nåh nej, det er jo ham, der har skrevet den.... ;-)
  Men sådan er der jo så meget.
  Sagen er, at vi er endt op med at valget er umuligt, da ingen af de tilbageværende kandidater passer til vores behov eller vores forsvarsbudget (læs angrebsbudget).

 • Anmeld

  Steen Morthorst

  Lidt sjovt at der i artiklen står at modkøb skal være relevant i det købte fly, når der fokuseres så meget på alle mulige og umulige modkøb fra de sidste kandidater ???

 • Anmeld

  VSMUT

  @CP

  Præcist, og oven i det kommer F-35 til at være næsten helt afhængig af et BVR missil som er 25 år gammelt, og ikke har en afløser på vej. Russerne og Kineserne må efterhånden have lært en hel del om hvordan AIM-120 kan jammes. Uanset hvor god F-35 viser sig at være, så er den i stor stil begrænset af dens udvalg af våben når det kommer til luft-til-luft missioner.

 • Anmeld

  GD

  Så er det da heldigt at F-35 ud over aim-120C-7 og aim-120D vil have følgende luft-luft missiler, før Gripen E går IOC...

  AIM-9X block 2 & 3
  ASRAAM "new build"
  Meteor

  http://i.imgur.com/SKSuldO.png

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @GD

  If. dit link ligger Meteor i Block 4,3.

  Er det ikke i omegnen af 2025-6, den softwareblok kan være klar?

 • Anmeld

  GD

  Nej det er 4.4.

 • Anmeld

  Thomas Larsen

  Jeg ved ikke om det er lidt tidligt at tale om Gripen NG’s manglende udbredelse, flyet er vel knap nok lige blevet færdigudviklet - man kan nok ikke normalt både få udbredelse og splinter ny teknologi. Men ok, med Norges valg af F-35 vil der nok ikke komme nogle større, nærliggende Nato-land, der vil anvende flyet.

 • Anmeld

  Halken

  Skulle de ikke bare købe en stak brugte/nye F16 og skyde det til hjørne i de næste 10-15 år?

  Gripen er et godt valg rent value for money og i dogfight, men der er desværre få brugere. Til gengæld koster det ikke en arm og et ben når et mere agilt firma som Saab laver en upgrade i fordhold til USAF og LM.

  Til 1/3 af prisen og meget lavere driftsomkostninger er det mere oplagt, som verden ser ud i dag og riget og forsvaret fattes penge, uden at politikerne vil skære i opgaverne. Men siden det ikke er med, så må SH ligge lige efter. Har ikke agiliteten i dogfight, men vi kan koble os på USN som bruger til at sørge for upgrades og koster kun lidt mere.

 • Anmeld

  Oden

  @GD
  The view that F-35 will have Meteor before Gripen E IOC is simply not correct. Please check your facts..Meteor, as well as the equivalent to AIM-9X, the IRIS-T, is already operational on the current version of Gripen, the Gripen C.

  Other than that I Think that the whole article, and many before this one, is very biased towards one platform, and against some of the others.

 • Anmeld

  JakobS

  Hur skulle det bli dyrt för Danmark att uppdatera sina flyg? Skulle Saab och Sverige helt plötsligt sluta med uppdateringar till Gripen?

  Är det någonting vi vet så är det att Saab konstant släpper nya uppdateringar till Gripen som dessutom inte kostar flera hundra miljoner kronor! Dessa uppdateringar är också oberoende från det svenska Flygvapnet och är optional för alla som använder flyget.

  För övrigt så har du fel med Schweiz, Gripen kom inte sist i tävlingen. Det var ett Gripen Demo plan som deltog och som i första evakueringen saknade AESA radar och som i den andra evakueringen saknade IRST.

 • Anmeld

  CP

  @ GD Det er helt rigtigt at F35 kommer til at have Meteor i blok4. Lad os nu ikke hænge os i hvornår den kommer (den slags har for vane at blive forsinket), men i stedet for konkludere at den ikke vil kunne bære mange hvis stealth fordelen skal kunne opretholdes.

  Hvis to fly kommer styrtende mod hinanden med langt over mach 1 vil BVR hurtigt blive til WVR. F35 bliver en fremragende bomber et glimrende BVR kampfly, men et stinkende ringe WVR fly.
  Ingen skal komme og fortælle mig at et kæmpe fly med en sustained turn rate som en lastbil, en "langsom" gatling og en visuel profil som en ladeport kan hamle op med en lille canardvinget jager med "hurtig" mauser tromle kanon.

  Man troede missiler ville afgøre Vietnam luftkampene, man blev klogere. Det samme med Yom Kipur, Første golfkrig og alle andre konflikter med A2A kampe. Nu er vi der igen.
  Show me the money!
  Indtil da, så kig på emperien om emnet og vær seriøs om de forskellige kapaciteter flytyperne har.

 • Anmeld

  Henrik Ø

  Vedr. Gripens opgraderings muligheder. Har SAAB ikke altid været i den situation, at opgraderinger skal betales på relativt få fly. Er Gripen Idag ikke opgraderede på rimeligt niveau. Hvordan har Gripens performance udviklet sig ift F16 set over et langt forløb? Jeg er ikke ekspert på dette område og vil gerne bliver klogere. Men umiddelbart mener jeg ikke at de svenske fly er blevet totalt forældede og ikke udviklet ift primært amerikanske med stor volumen.
  Politisk forstår jeg ikke helt NATO argumentet. Både alliancen OG ikke mindst USA er da politisk interesseret i at knytte Sverige så tæt som muligt til alliancen. Desuden er der en klar forsvarsmæssig interesse i at styrke forsvaret overfor den stigende russiske trussel i vores nærområde. Europa skal kunne mere selv mantraet - begge dele Taler for et køb a Gripen NG. Den indeholder jo desuden mange amerikanske komponenter og SAAB er vel industripolitisk ikke en trussel mod US dominans og slet ikke ift eads.
  Vi burde naturligvis finde en vej hvor Gripen er med. Men løbet er nok kørt. Alternativet er nok F18 sh med mindre dollaren gør eurofighter billigere. At nogen politikere tør binde an med F35 er en gåde.

 • Anmeld

  Bättre flyg än stå i hangaren

  Det verkar som om författaren e riktigt har klart för sig Danmarks relation till NATO så varför inte kolla in Peter Viggo Jakobsen förklarande föredrag https://www.youtube.com/watch?v=3nUnLekVP4c&list=PLvwJs1kdVFh53nDBQPbjW7k-HALcNiuCr&index=2

  Sen så kanske författaren inte noterat att både Ungern och
  Tjeckien ingår i NATO och använder Gripen och att chansen/risken att även Slovakien kommer att använda Gripen C/D så då måste dom alltså i konsekvens med resonemanget kastas ut ur NATO?

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Det kan undre mig at der er så mange der véd hvad den danske spec for mulige opgaver er - "passer til vore behov" Sidder man med ved bordet ???

  I NATO har vi garantier for leveranser i enhver situation - Sverige ville ikke være politisk forpliktet at levere i ENHVER situation NATO går ind i.

  @ bl.a. Tor "Gripen-fientligt inlägg." Det er da kun hvis man er biased FOR Gripen man kan sige sådan.

 • Anmeld

  E. Petersen

  De fleste glemmer ofte at en af hovedopgaverne for Danmarks kommende kampfly er, at de skal indgå i internationale missioner herunder bombetogter.

  Det formål er Gripen ikke bygget til - den kan kun bære en meget begrænset last. Flyet er bygget som forsvars fly.

  De fleste glemmer også fremtidens kampfly i langt højere grad skal kommunikere med hinanden, samt modtage store mængder information fra andre observationskilder.

  F-35´s softwaresystem er så kompleks, at man nok indtil videre skal stille sig tilfreds hvis det kan kommunikere med sig selv og andre "Amerikanske" systemer" så det er ikke fordi SAAB ikke vil, men SAAB vil komme til at stå med regningen hver gang for systemintegration og da Danmark ydermere ville være den eneste Gripen kunde der ville deltage i internationale "bombe" missioner vil vi selvstændig stå med en kæmperegning til dette.

  Skal tingenes gang ændres, skal konkurrencen genstartes med nye kravspecifikationer for flyene - men det sker næppe

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Hvis vi skal se på tilfældet F-16, så har den KUN relevans i dag 35 år efter levering, fordi vi er med i en stor familie af brugere, som samlet har kunnet købe opgraderinger for rimelige penge - Ellers ville den næsten være på niveau med en MIG 21 fra dengang.

 • Anmeld

  CP

  E Petersen, det der er jo decideret vrøvl. NATO standarder bliver ikke bare sådan ændret, tænk lige over hvor mange enheder man så skal ændre på..

  Gripen C/D er fuldt NATO kompatibel, og det vil E/F også være. Hvorfor i alverden ville du dog forsøge at antyde andet?

  F35 vil være et bedre bombefly end Gripen. Jeg var så ikke klar over vi skulle købe bombefly, men det er en interessant udvikling. Nogen skulle fortælle kamflykontoret det...

 • Anmeld

  CP

  Lars-Henrik Arvedsen Hele F35 til Norge affæren viser vist at USA heller ikke føler sig forpligtet til at levere under alle omstændigheder.

  Jeg kan simpelthen ikke se problemet, andet end en teoretisk øvelse.. Hvad er det for nogle stumper du mener vi ikke vil kunne få adgang til?

 • Anmeld

  Cphmoose

  Hvorfor er det så svært at diskutere Gripen uden at mange forfalde til SAAB pressemeddelelser som objektiv sandhed?


  Lars-Henrik rammer vel egentlig problemstillingen fuldstændigt præcist med formuleringen "I NATO har vi garantier for leveranser i enhver situation – Sverige ville ikke være politisk forpliktet at levere i ENHVER situation NATO går ind i."

  Med JSF eller F18 vil vi altid have adgang til våben, reservedele og opdaterede selvforsvarssystemer, hvis ellers vi har råd til at betale og USA ellers har en politisk interesse i at vi deltager i en international opearation.

  Den politiske interesse i at vi deltager i USA’s krige vil (næsten) altid være tilstede. Og USA er i modsætning til Sverige og Gripen tvunget til at holde JSF / F18 opdateret også til offensive operationer. Så med mindre vi vil deponere vores udenrigspolitik i Stockholm eller understøtten Gripen alene så er flyet uinteressant.

  @Tor / JacobS
  Nej - Gripen "tabte" evalueringerne i Brasilien og i CH. Men det var det fly som blev valgt af politiske / økonomiske. Og ingen af de to lande prioriterer de offensive operationer som danske politikere kræver.

  @Dan
  Måske vi er blevet bundet lidt strammere. Men Draken købet var en kombination af et forsøg på at styrke det nordiske og en konsekvens af at USA stort set havde brug for alle de fly de kunne producere i Vietnam -samtidg kan man argumentere for at den våben og navigations opdatering man lavede på Draken vel lærte os at vi ikke kan opdatere et fly alene.

  Cphmoose

 • Anmeld

  E. Petersen

  @CP

  Det er da kun dig der vrøvler.
  Jeg skriver intet sted vi køber et bombefly, men skriver at en af hovedopgaverne er at deltage i sådanne missioner. Det er der ingen Gripen kunder ej heller Sverige der gør. OG Danmark har om nogen deltaget i disse missioner.

  Og den anden påstand omkring NATO standarden er det ikke bedre – for hvem tror du skal betale for dette - det skal Danmark. At følge en NATO standard er ikke en kodebog fra 1960 – Det er kravspecifikationer der løbende udbygges. Og F-35 bliver det fly de andre må tilrette sig efter – det er helt enkelt.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Det er vist gået næsen forbi på de fleste, at man også står alene med unikke opdateringer på F-35.

  Norge skal f.eks. selv betale for udviklingen af en bremseskærm. Mens Holland får arbejdspladserne for produktionen af delene til monteringen. Lang næse til Norge.

  Saab går efter at få certificeret så mange våben på Gripen som muligt. Jeg er ikke sikker på om, atomvåben er undtaget?
  Det gør de af den simple årsag, at det er et godt salgsargument. Så, hvilke offensive våben frygter man ikke at kunne bruge på Gripen?

  Derudover er der altså ingen 100 % garanti for, at USA altid vil levere det, vi behøver, når vi behøver det, selvom vi er et Natoland. Se bare, hvordan de behandlede Norge.

  De giver jo heller ikke os adgang til F-35, hvorimod Gripen E er forberedt til, at man selv kan koble nye moduler på uden problemer.

  Terma kan få lov til at lave en kompositskal til en ekstern pod på F-35, men kan de få lov til at lave nogen elektroniske systemer på F-35?

  OG, hvis vi får så få F-35, at vi ikke har mulighed for at sende dem ud på internationale bombetogter, hvor afgørende er dets evner på internationale bombetogter så i sidste ende?

  Tak til Andreas for at tage Rafale og Gripen med, men en lidt mere seriøs tilgang havde været super.

 • Anmeld

  Halken

  @CP
  Det er det de har gjort. Data fra de sidste mange krige siger at dogfights er på vej ud. F35 skal derfor ikke dogfighte men fyre et par missiler af på lang afstand, inden at fjenden nogen sinde ser den med noget der kan lave et missillock.
  F35 er en jagerbomber. F22 er en airsuperiority fighter. Der er forskel.

  ---
  Selvom vi købte Gripen ville vi ikke ende i lommen på Stockholm. Så solgte Sverige aldrig et fly mere. Om amerikanerne vil af med alle kapabiliteterne i F35 til os andre er et godt spørgsmål, og driftsomkostningerne er høje. Men det bliver ikke katten i sækken, men noget af det mest kompetente fly og noget af det dyreste.
  Så det virkelige spørgsmål er hvad har vi råd til?

 • Anmeld

  Tor

  @LHA Ja det kan vara så att jag har Gripen-bias. Det står jag för. Det betyder inte att jag i varje fall tror att Gripen är rätt för Danmark. Det tror jag, men jag kan också se hur t ex de andra alternativen skulle vara ett bättre val om bombkampanjer är en prioritet. Att den här blogen har F-35 bias tycker jag är helt tydligt. Det är en åsikt och jag tvingar ingen att hålla med om det.

  Jag tror inte att jag uttalat mig om vad danska krav-specificationer? Det var isåfall inte meningen.

  Det kanske stämmer angående förpliktelser att leverera. Det vet jag inte mycket om. Men jag vet att Danmark och många andra länder köper massor av olika vapensystem från Sverige. Bl a CV9030 och det verkar vara ok? Dessutom vet jag att källkoden och alla Gripens system är helt tillgängliga för köparen att modifiera.
  Det finns ingen "svart låda" i planet som på F-35. Programkod Danmark inte skulle ha tillgång till oavsett om man äger planet eller inte. Hur tryggt är det?

  Om vi fortsätter diskutera trygghet skulle jag tycka att det är ganska tryggt att ha tillverkningslandet som grannland. Det kan vara Tyskland eller Sverige. Det borde vara lättare att komma reservdelar då eller?

  Med tanke på Sveriges och Danmarks nyligen tecknade avtal för utvidgat försvarssamarbete, något som jag tror bara kommer öka pga a kostnadskäl, kunde man tro att det skulle vara ganska tryggt att ha hela Sverige för danska flygplan att kunna ombasera i. Finland och Sverige har redan börjat utvecklingen. Gripen anses ha goda chanser i Finland som ersättare till F18.
  Gripen landar på finsk vägbas:
  https://www.youtube.com/watch?v=kj9YKu7_oXc

  Jag förstår inte varför en del tror att USA helt garanterat förser Europa med teknologi och samarbete i 40-50 år? Det är väl omöjligt att veta? Varför skulle USAs garanti vara så mycket mer värd än en svensk? Sverige ligger nära och är relativt sett ett likadant land med samma likadan kultur. Är Danmark verkligen en livsnödvändig partner för USA? (Jag menar inte idag, jag menar i en okänd politisk framtid)

  @cphmoose
  Gripen vann evalueringarna i Schweiz och Brasilien. Därför valdes systemet. Att något vinner en evaluering betyder inte att det är bäst på allt (t ex långa bombuppdrag med tung last, vilket är en svaghet där Gripen inte är stark jmf tvåmotoriga konkurrenterna. F16 skulle inte heller stå sig så bra mot Rafale eller Typhoon, det fungerar visst ändå?) När du evaluerar något väger du förmåga mot pris. Vad är behovet? Vad kostar det? Vad är det mest ekonomiska alternativet som uppfyller alla krav och behov? Alternativet som bäst passar vinner. Det betyder inte att en Toyota är bättre än en Porsche. Det betyder att Toyotan vann därför att den löste uppdraget till bäst pris.

  Vem är det som refererar till Saabs pressmeddelanden? Många uppgifter kommer från Svenska regeringen eller Flygvapnet. Du kanske hellre litar till USA? Ett land som rankar betydligt sämre än Sverige enligt korruptionsindex (Swe 4 vs US 17).

  https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index

 • Anmeld

  Tor

  ps Ursäkta de många stavfelen. Det är sent.

 • Anmeld

  CP

  @ E Petersen Jeg er som sagt enig i at F35 er bedre som bomber. Dermed ikke sagt at Gripen ikke kan bombe. F35 er en dårligere all-rounder, det betyder muligvis ikke så meget i lande som har råd til flere forskellige flytyper. Det har DK ikke.
  Det vil være min påstand at Gripen kan bombe ligesågodt som F16.

  Har du undret dig over at Pentagon nu ærger sig over der ikke bliver bygget flere F22? Hvorfor mon det...

  Det er noget frygtelig vås det der. Gripen er og vil fortsat være NATO kompatibel. Den er mere kompatibel end Rafale. Jeg ved ikke hvad det er du tænker på med kompatibel, men det har ingen gang på jord. Nej, det er ikke en kodebog fra 1960, det er heller ikke instruktionssættet til Mars raketten.

 • Anmeld

  CP

  @ Halken. Som sagt, vis mig tallene til at understøtte den påstand. Jeg har forsøgt at fremlægge et temmelig detaljeret datagrundlag som absolut ikke giver dig ret.

  Det nytter ikke noget at bare antage vi får 1++% træf med alle misillerne på max afstand. Verden er ikke, har aldrig været og vil aldrig blive så god. Hvis F35, eller andre fly kommer op mod modstandere i større mængder, så vil der komme WVR kampe. Hovmod står for fald, den hovmod skulle helst ikke koste for mange piloter livet.

 • Anmeld

  CP

  @ cphmoose. Man kunne vel sige det samme om hypen omkring F35. Hvor ved du fra hvordan flyet vil performe? Det kommer ikke fra live tests...

  Jeg kunne også vende den om, vores kære nabo holder sig som regel neutral og sælger derfor til gud og hvermand (noget de tidligere har fået en del kritik for).

  Men okay, hvis vi er bange for den store nordiske krig er ved at blusse op igen bør vi vel genoverveje. Jeg ser det ikke ske.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @CP

  Ja F-35 er et primært striker fly og ikke en dogfighter men den er jo ikke nyt – og LM har heller ikke lagt skjul på dette – så ja hvis hvis man ville have dogfight fly skal man slet ikke kigge efter F-35 – det er det ultimativt ringeste valg i mine øjne

  At følge en standard er jo ikke ensbetydende med at der er 100 % systemintegration, men at du bla., som i dette tilfælde, opfylder en række kriterier for at udveksle data henover en forskellige platforme.

  Og F-35´s komplekse software kan sagtens opfylde kravet men, det er SAAB´s opgave efter hver opdatering af få deres systemer tilpasset. Det gælder også for den alm. softwareindustri. Og da Danmark som det eneste land køber fly til diverse ”bombe” missioner såsom Irak/Libyen vil komme til at stå med denne regning da det er begrænset hvad SAAB har af økonomiske muligheder for at følge dette op konstant.

  Og at Gripen vil bombe lige så godt bliver jo også påstand mod påstand – Jeg ser det ud fra det faktum, at Gripen aldrig har deltaget i sådanne missioner og hverken Sverige eller Gripen kunderne bruger ressourcer eller flyvetimer på dette ergo bruger SAAB ikke udviklingskroner på dette for der er intet payback.

  Modsat F-35 der med der bruger en stor del af den astronomisk store budget på dette område og derfor min konklusion om, at F-35 bliver en langt bedre platform – helt naturligt når de fleste ”hovedkunder” inkl. USA primært vil bruge flyet til dette formål.

  Ja der er mange i USA der drømmer om flere F-22 men det er jo som at P…. i bukserne for problemet er jo driftsomkostningerne på flyet. Flere enheder er grounded på pga. og piloterne får slet ikke det antal timer de skal i følge NATO standarden – HOV. Kravet er så vidt jeg ved 180 timer og en F-22 pilot får max 140 timer. Tankevækkende når F-22 som er rendyrket Dog fighter givetvis kræver det bedste piloter.

  F-35 er hamrende dyrt – men fastholder man, at Danmark fortsat skal prioritere bidrag som Libyen/Irak højt er der desværre kun F-35, på den lange bane, tilbage(2050+). Ellers skal man indstille konkurrence og lave nye kravspecifikationer til flyene. Oprindelig ville jeg helst have F-18SH il formålet, men her får vi også bare en dobbelt regning når vi skal skifte flyene igen allerede i 2040(max 15 års drift).

 • Anmeld

  E. Petersen

  Fejl F-22 er bygget som rendyrket Air to Air fighter :-)

 • Anmeld

  CP

  @ E Petersen

  Jeg mener ikke flyenes primære opgave er strike, men air policing. Det mener forsvaret også. At det gerne skulle have mulighed for begge dele er kun naturligt.

  Gripen har rigelig mulighed i dag for at angribe jord og sømål. Lad os lige for et øjeblik lege at vi får en større regning for opgraderinger, hvis vi er de eneste som skal bruge den mulighed. Vi kan brænde rigtig rigtig mange penge af på det før vi nærmer os prisen på F35. Så i sidste ende vil økonomien stadig være bedst i Gripen.
  Man kunne også diskutere om ikke vi så rigeligt kan bombe med det vi har nu, og så vælge ikke at opgradere hver eneste gang der er mulighed for det. Allerede nu kan flyet bombe med alt mellem Mk. 82 og Paveway, man kunne spørge om ikke det er nok.

  At Gripen ikke har bombet hænger vel meget sammen med brugerne. Men jeg er helt enig med dig i det ikke på nogen måde er flyets spidskompetence.

  F35 lider under den vanvittige designbeslutning at man skal kunne presse en VSTOL motor ind i en supersonisk jager. Man kan software og hardware opgradere alt det man har lyst (og råd) til. Det ændrer ikke på at flyet grundlæggende har et strukturelt problem. Det er også derfor Pentagon hellere vil have flere F22.

  Og ja, de er hylende dyre. Det er stealth fly nemlig. Jeg vil foretrække trænede piloter i lidt billigere fly (ingen af dem er ligefrem gratis) end flotte dyre fly som står på jorden. Simulatorer kan gøre meget, men det er ikke det samme. F35 bliver ikke ligeså dyrt at flyve som F22, men det bliver dyrt. Og der kommer ikke flere penge.

  Så spørgsmålet er til sidst om vi vil bombe med lidt ældre bomber, eller om vi slet ikke vil bombe fordi det koster for meget..

  Der er meget i denne sag jeg ikke forstår, f. eks at man har efterspurgt 2 sæders F18 modellen. Og jeg så også helst at der blev startet forfra i stedet for dette morads.
  Men jeg vil til enhver tid holde på at Gripen (og Eurofighter plus en håndfuld andre fly) vil kunne opfylde vores behov. Og med meget mindre omkostninger.

 • Anmeld

  CP

  Hvis du i øvrigt ser på hvad Gripen allerede i dag har af pods og sensorpakker, så viser det sig faktisk at Saab har en god track record mht system integration. Jeg er ærlig talt ikke så bekymret.

 • Anmeld

  Leadbottom

  Problematikken er ikke hvilket er bedst, men snarer har vi råd til at bruge F35 i konflikt områder, hvad hvis vi mister et??? hvordan skal vi så få det erstattet når der ikke er penge til at reparere en helikopter fra Afghanistan?
  Jeg tænker også på hvad vi bruger vores F16 til når vi ikke leger med de store. Air policing og der skal man være synlig, agil og kunne reagere hurtigt. Hvis man endelig vil have et fly med kapabiliteten til at kunne bombe, klare sig i en duel og samtidig have mulighed for at flyve lidt nord på så skulle man muligvis kigge på Sukhoj Su-34.
  Jeg ved det lidt ude af proportioner i denne diskussion men det er alt vel, når det drejer sig om type valget at kampfly her i Danmark.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @CP

  Enig - air policing er den vigtigste opgave – det synes forsvaret også – og enig i at F-35 ville være det dyreste valg til dette formål – men hvis vi antog, at det var stort set det eneste man vil bruge vores fly til – så ville det billigste være, at købe 12+ F-16V og så fortsætte – at spare et systemskifte væk vil til enhver tid være billigst.

  Så der må jo stå noget i kravspecifikationen, til de nye fly, som gør at den option aldrig har været en mulighed og jeg tror som sagt, det er fordi man prioriterer højt, når Danmark kan være med fremme i ”forreste” linje, hvis NATO efterspørger bidrag til Libyen/Irak lignende missioner.

  Og det er så her jeg nok er lidt uenig med dig. For hvis NATO landene kræver, hvert land kan stille med nogle våbenkapaciteter kamptropper/artilleri/fly m.m. Så kan DK tilbyde kampfly til dette fremfor f.eks. kamptropper og udgiften på Irak/Afghanistan var ca. 20 milliarder - læg hertil den ekstra udgift til at ”lappe” på de fysiske/psykiske skader som hundredevis af soldater har pådraget sig over de kommende årtier i form af offentlige ydelser og det faktum at de aldrig kommer til at bidrage til samfundskagen igen – så kan du gange prisen med mindst 2 – ja så har du betalt for 20 stk ”dyre” f-35 med drift frem til min. 2040+.

  Det er som sagt så en lidt anden måde at anskue tingene på – men når min familie i NATO regi bidrager med 4. største bidrag målt i kroner og ører ønsker jeg også max udbytte af de penge og jeg får i hvert fald mere med 20 stk. dyre ”bombefly” fremfor at sende vore unge mennesker i krig ud fra nogle helt eller delvist baserede løgne fra pentagonhøgene.

 • Anmeld

  Schmidt

  En grund til at F-16V ikke er med, er at den ikke er blevet tilbudt. Lidt det samme som at Gripen ikke er med, de trak sig. Nu kan vi kun håbe, der kommer et nyt udbud. Hvor F-16V og Gripen er med. Hvis nogle ikke vil sælge, kan vi ikke købe. LM vil heller sælge F-35 og ikke F-16V, derfor blev vi ikke tilbudt F-16V. Saab var oppe mod unfair konkurrence, derfor trak de sig. Der er sket meget siden. Man kan håbe LM kan se, at DK ikke vil/kan købe F-35 og derfor tilbyder F-16V og at Saab der nu har en chance, kommer med igen.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @Schmidt

  Enig F-16V blev ikke tilbudt - Det blev F-18SH heller ikke fra start det var først da Rafale ikke svarede på invitationen og Eurofighter trak sig ud, man pludselig fik F-18 på banen.

  Så mon det ikke mere var et spørgsmål om at man havde fået et tilbud på F16V, i det øjeblik man spurgte.

  Det kan godt være man forsøger at bilde folk ind at det er en åben konkurrence - men når man fra start investerer 2 milliarder kr. i udviklingen af den ene kandidat uden at kræve noget som helst igen "skriger" det til himlen, man helt klart satser på denne kandidat, med mindre en af de andre kan komme med "århundredets" tilbud

 • Anmeld

  CP

  @ E Petersen Tjo, tja... Der ved jeg ikke rigtig. F16V må vel som minimum være on par med vores nuværende fly, så de ville nok kunne løse samme strike opgaver.

  Man kan jo altid diskutere hvem som skal have hvilke kapaciteter. NATO var ikke begejstrede da vi opgav ubåde, og så vidt jeg har læst efterspørger de også mere transportkapacitet. Så det er næppe så enkelt. Men du har da helt ret i at det betyder noget. Og vi skal gerne beholde evnen til strike, også selvom det ikke er vores primære behov.

  Der er nogle få fly som er helt håbløse i den afdeling, de fleste er sådan lala (gripen, rafale etc.) og nogle rigtig gode, Tornado og lignende. Det kan godt ske F35 kommer i den klub. Faktisk er det overvejende sandsynligt.
  Jeg er til gengæld noget mere loren når det kommer til dens CAS evner, den skal jo afløse A10. Men det får vi så at se.

  Vi har siden murens fald leveret rigtig megt til NATO. Det vil vi fortsat kunne med nye fly uanset typen. Om vi så i stedet leverer force protection eller andet vil tiden vise. Problemet er når vi bruger så mange penge på selve grejet at der ikke er råd til missioner. Og de 20mia kommer vi ikke til at se igen, bare spørg kommunerne.

 • Anmeld

  S.O.H. Poulsen

  Vi tværer rundt i forskellige argumenter for og imod de forskellige kandidater, men vi kommer ingen vegne med det. Reelt handler det først og fremmest om økonomi.
  Lige nu vil flertallet af politikere fortsat gerne have et dansk luftvåben, da det giver nogle muligheder for at deltage aktivt i internationale missioner på en måde, som er mindre risikabel end kamptropper, jf. Libyen 2011.
  Men hvis vi ender med for få fly med for mange problemer, som det vil være for dyrt at eliminere, så kan opbakningen til Forsvarets brug af kampfly fordufte. Over night.
  I disse år er politikernes primære fokus økonomien - og ud fra dén synsvinkel er de tydeligvis parat til at slagte alle tænkelige hellige køer: flygtningekonventioner, velfærdsydelser, ulandsbistand, miljø, Danmarks omdømme m.v.. Det er naivt at tro, at politikerne ikke kan komme til den konklusion, at DK ikke har råd til et luftvåben.
  Derfor: hvis luftvåbenet skal overleve til bedre tider, skal vi have ’det billigst bedst egnede’ fly. Om det passer mere eller mindre perfekt i en Nato sammenhæng er reelt af mindre betydning.
  Vi risikerer, at dette kampflykøb - hvis det overhovedet bliver til noget - er det sidste i dansk forsvarshistorie ....

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  @ Tor

  Jeg mener man skal se på sagen UDEN "bias" overhovedet. Ellers bliver det fejl. Mange her på sitet anklager Andreas for at have bias for F-35 - Sagen er nok nærmere at når man fylder de rigtige komponenter i computeren / vurderingen, så vil resultatet være tæt på ens.

  Men der er store forskelle på S og DK. Borger versus stat og historisk m.h.t. konflikter - Dansk erfaring ledte til at vi tilsluttede os NATO i 1949. Disse forhold har formet det danske samfund og sikkerhedspolitik siden.

  Når jeg her på sitet læser svenske indlæg mener jeg det tydeligt fremgår at dette ikke indgår i vurderinger.

  Forskellene (DK & S) er blevet beskrevet vidt og bredt i de sidste par år både i bøger og avis artikler.

 • Anmeld

  Schmidt

  @S.O.H
  Hørt. Lad os få nogle fly på banen, vi har råd til og brug for.
  fsk. F-16V og Gripen.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @E.Petersen

  Hvilke offensive våben mener du, Saab ikke vil eller allerede har integreret på Gripen?

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Svend-Erik
  I princippet er intet integreret på Gripen E i og med den ikke har fløjet endnu.

  Hvor meget der kan føres over fra C/D og Gripen demo vil jeg ikke kloge mig på men da vægt fordelingen og fordelingen af våben pylon er ændret skal man teste sig igennem et utal af kombinationer for bare at flyve de eksisterende våben.
  Radaren er helt ny og endnu ikke færdig udviklet så der skal arbejdes med alle de våben der har brug for at tale med radaren.

  Noget tyder på at et våben ala Brimstone kunne være ønskeligt / nødvendigt i fremtiden og eller evt SDB begge mangler på Gripen.

  Det er for offensivt til min smag men der mangler er langt rækkende stand OFF våben ala Storm Shadow eller NSM /JSM. Sverige har haft en debat om trussels billede nødvendig gjorde den slags våben - men så vidt jeg ved blev det ikke til noget.
  Flyvevåbnet har tidligere har hede drømme om SEAD våben hvad du også mangler på Gripen.


  Cphmoose

 • Anmeld

  E. Petersen

  @SEH

  Hvis du læser mine indlæg fremgår det tydeligt at SAAB vil intrigere mest muligt - men det er nu en gang pengepungen der sætter begrænsningen og fremadrettet vil der være langt højere krav til systemintegration med langt mere komplekse platforme som vil medføre store ekstraomkostninger.

  Og du ender som man så ofte ser - du tror du sparer noget ved at vælge den "billigste" løsning fra starten - men ender med en stor ekstraregning.

  Og i værste fald sorteres du fra fordi du ikke har valgt den optimale løsning sammen med dine sædvanlige samarbejdspartnere.

  Og det er ikke grebet ud af den blå luft - selv Australien er det kommet på dagsorden

  "But Australia has cut or scaled back its own work on new data links and improved satellite communications systems. If the E-7 and sites on the ground can’t “talk” with the new planes, the JSF’s biggest advantage is suddenly … moot."

  F-35 bliver et kompleks halvlukket "cybershow" uden lige og det er begrænset hvad SAAB har af midler ofr at i mødegå dette -

 • Anmeld

  CP

  Der skal da helt sikkert testes en del, men så igen er indledende våbenintegration en del af købsprisen. At der så senere bliver udviklet nye våben som skal indarbejdes er en anden ting.
  Saab har erfaringen med Meteor, og E modellen bliver bygget med den erfaring i hånden. Resten af pakkerne er det samme.

  Hvis man virkelig gerne vil have et standoff våben (hvilket jeg ikke antager DK vil) kan man bruge Taurus 350. Men så skal der betales ved kasse 1..

 • Anmeld

  Ole

  Jeg fandt lige denne sammenligning imellem Rafale og Gripen.
  Flot filmet og animeret.
  https://www.youtube.com/watch?v=fyH4uhC1Hyo

 • Anmeld

  Halken

  @CP

  "Basically, it’s because the F-35’s stealth and sensors allow it to spot enemy aircraft long before they are spotted. The result? The F-35 gets a weapon lock and kills the enemy before the enemy knows the F-35 is there."

  Sagen er F22 er en air superiority jet og det er den man sender ind for at nedkæmpe et fjendtligt luftforsvar som S400 og fjendtlige fly. F35 brager ind bagefter og nedkæmper en masse andre ting. 4 generation fly vil man holde ude af en konflikt i starten, da de vil være lette skydeskiver for fx S400. F35 er øvrigt mere LO end F22.

  Så hele ideen med F35 er at de med avancerede sensorer kan detektere og sende et missil i hovedet på en Gripen, inden at Gripens systemer har opdaget at de er der og kan lave en lock på det.

  "He believes “the anti-F-35 crowd are so focused on how we fought in the last century with old equipment that they can’t conceive of, or understand the information edge advantage aircraft like the F-22 and F-35 provide.”"

  "The reasonable conclusion of all this: the F-35 is not a top dogfighting aircraft because it wasn’t designed to be one. And it wasn’t designed to be one because it is better to kill the enemy from a distance before the enemy can target you."

  http://breakingdefense.com/2015/07/f-16-vs-f-35-in-a-dogfight-jpo-air-force-weigh-in-on-whos-best/

  Husk at vi faktisk ikke kender F35s virkelige egenskaber inden for sensorer og EW, men vi kan formode at de er kraftige, og at de har sensor fusion, så flyene deler info og vi ved at de kan sende et missil afsted mod en fjende uden at vende flyet mod fjenden. Kommer du flyvende i en SU35 eller Gripen med tændt radar, så ved jeg godt hvilket cocktpit jeg vil sidde. F35 vil have detekteret truslen og lagt et forslag til action frem for piloten, der sikkert bare skal trykke på "fire" en enkelt gang eller to for at sende et missil eller to afsted mod angriberen/e. Så missilerne er på vej lige så hurtigt som piloten kan beslutte det. Imens har modstanderen i bedste fald opdaget F35’eren... Men de radarer som kan opdage et F35 bliver det svært at få plads til i et fly. Og selvom at man kan detektere det, er det ikke sikket at man kan få en måldata der er gode nok til et missil.

  F35 er ikke bygget til dogfight.

  Men vi kender ikke dets virkelige kapabiliteter:
  "Combine that information with the kinetic, cyber and electronic warfare capabilities of the F-35 and we may know why South Korea, Japan, Israel and Australia have all recently committed to buy substantial numbers of F-35s, in spite of the aircraft being behind schedule, facing significant technical problems and, of course, being really expensive overall. Several sources with direct knowledge of the negotiations — from government and industry — tell me that each country went in to discussions with the Pentagon with a great deal of skepticism. But once country representatives received the most highly classified briefing — which I hear deals mostly with the plane’s cyber, electronic warfare and stealth capabilities — they all decided to buy. That kind of national and fiscal commitment from other countries may say more about the aircraft’s capabilities than anything else. "

  Canadierne som gik til valg på bla at droppe F35 har trukket i land. Det bliver interesant at følge med hvad der sker.

  Jeg ved at de har set på data for missil kills vs kanon kills i de seneste krige, men kan ikke lige finde hvor at det var nævnt. Det er korrekt at man fjernede kanonen på Phantom interceptoren, og det var for tidligt. Men man skal ikke bruge det eksempel til at tro at sådan vil det altid være for evigt. Misssiler, radarer og detektorer udvikler sig konstant.

  For F35 er det en fejl hvis at de ender i en dogfight og derfor er det ikke designet til at være en god platform til dogfight. Til gengæld er det en god platform til at skyde fjender ned på afstand og det er det som man regner med er the-name-of-the-game i fremtiden.

  Jeg tror bestemt at F35 er langt det farligste fly af de som er i spil i DK. Det er også det dyreste. Gripen er et glimrende fly og billigt. Så spørgsmålet handler ikke om hvad det der bedst, det er ret klart. Pris og evner hænger godt sammen. F35 er desuden et striker, hvilket Gripen er mere so so til. F35 er lagt det bedste til missionerne i udlandet. Men det vil koste kassen, når en SH ofte kan det samme.

  Spørgsmålet handler om hvad har vi brug for og hvad vil vi bruge på det.

 • Anmeld

  Halken

  @SOH Enig.

  @SEH

  “But Australia has cut or scaled back its own work on new data links and improved satellite communications systems. If the E-7 and sites on the ground can’t “talk” with the new planes, the JSF’s biggest advantage is suddenly … moot.”

  Jeg er ikke sikker på at jeg forstår hvad der menes. En af F35s største fordele er at de har sensor fusion og det med tiden vil blive bygget sammen med andre af amerikanernes systemer, så situation awareness stiger eksponentielt, da landbaserede radarer og AWACs etc vil dele information. På sigt vil det indbefatte alle platforme, men i starten nok kun mellem de individuelle F35.
  Så den fordel eksisterer måske kun de næste 10-15 år for F35.

 • Anmeld

  CP

  @ Halken
  What man has done, man can undo..

  Missiler bliver bedre, det samme gør modsvarene. Stealth bliver bedre (dog ikke lige i dette tilfælde) det samme gør sensorpakkerne. LM bliver helt helt stille når snakken falder på L bånds radar og IRST.

  Det kan altsammen koges ned til at 100 års luftkamp har vist at vi ikke kan forlade os 100% på missiler. Det bedste bevis leverer amerikanerne selv. Deres stealth fly har nemlig kanoner ombord. I B og C versionen som pods, for designerne opdagede for sent at de ikke kunne klare sig uden.

  Jeg er ganske overbevist om at det bliver en fremragende strike fly. Jeg er også ligeglad. Det fly vi her i landet skal bruge er primært et A2A fly.

  I en 1-1 kamp vil F35 sandsynligvis vinde over Gripen, Rafale, Eurofighter osv.. Men med de priser er det ikke et sandsynligt scenario. Og så har vi balladen.

  Vi kommer til at se droner i større antal før missilteknologien opnår det du drømmer om. I mellemtiden har selv de bedste missiler i realistiske kampsituationer omkring 0.3 - 0.4 pk. Skal de affyres må maksafstand falder det som en sten. Kommer de realistisk tæt på ender de selv med at blive opdaget. Og skal de bære nok ryger stealth fordelen. F35 er ikke egnet til luftkamp. Selvfølgelig kan den forsvare sig selv, det er jo ikke det jeg siger. Og den vil have en fordel i BVR kampe

  "In the first moments of a conflict I’m not sending Growlers or F-16s or F-15Es anywhere close to that environment, so now I’m going to have to put my fifth gen [aircraft] in there and that’s where that radar cross-section and the exchange of the kill chain is so critical.”
  Hostage har helt ret her. Men han taler også om SEAD og first strike. Det skal vi ikke blandes ind i tak..

  I en blandet flåde er det ikke et problem. Men vi har ikke en blandet flåde.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @EP

  Gripen har skam Link 16, så det har fuld Nato kompatibilitet.

  @Cphmoose

  Kender du andre fly udover Tornado og (næsten) Eurofighter, der har integreret Brimstone på nuværende tidspunkt?

  Integrering er planlagt for Super Hornet, F-35 og Gripen.

  Gripen får Mectron MAR-1 SEAD missilet (ARM).

  Saab vil integrere SDB I og SDB II bomber på Gripen.

  Af standoff våben til Gripen kan nævnes AGM-154 JSOW, AGM-158 JSSM og Taurus KEPD 350.

  http://saab.com/air/gripen-fighter-system/gripen/gripen/the-fighter/Gripen-NG/

  Jeg forstår ikke helt, hvor denne bekymring om, hvilke våben Gripen har/får stammer fra?

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Halken

  "Så den fordel eksisterer måske kun de næste 10-15 år for F35."

  Tja, Gripen har kunnet det samme i mange år. Selv Viggen kunne det. Amerikanerne vil med F-35 egentligt blot indhente noget af det, svenskerne allerede kan.

  F-35 bruger vil også bruge Link 16 ligesom Gripen til at kommunikere med AWACs, skibe, landbaserede radarer osv.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Halken

  "Sagen er F22 er en air superiority jet og det er den man sender ind for at nedkæmpe et fjendtligt luftforsvar som S400 og fjendtlige fly. F35 brager ind bagefter"

  Så nu er F-35 reduceret til et second-day-of-the-war strike fighter? :)

  "F35s virkelige egenskaber inden for sensorer og EW, men vi kan formode at de er kraftige, og at de har sensor fusion, så flyene deler info og vi ved at de kan sende et missil afsted mod en fjende"

  Igen, det er ikke nogen nyhed. Svenskerne har kunnet det samme de sidste 30 år.

  "The JA 37 was continuously upgraded throughout its lifetime. In 1985, the "fighter link" went into service, permitting encrypted data communication between four fighters. This enabled one fighter to "paint" an airborne enemy with guidance radar for the Skyflash missiles of the three other fighters in a group while they had their search and guidance radar switched off."

  https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_37_Viggen

 • Anmeld

  Tor

  @LHA
  Ja, klart att danskar och svenskar är olika och har olika språk och historia. Och du har rätt i att politik ser olika ut.

  Men jag menar att det beror på perspektiv. Jag har bott många år utanför Skandinavien och vill påstå jämfört med t ex USA eller UK så är skandinaver ganska lika varandra. Det är klart skandinaverna själva inte håller med. Vad är det man säger om får? För fåraherden är de alla olika. För någon utanför är alla likadana.

  Jag tänkte i ett långt perspektiv, bortom militärallianser och nutida maktförhållanden. Vem vet hur världen ser ut om 100 år? Oavsett politisk världsbild så kommer iallafall de landområden som idag kallas Sverige och Danmark att ligga bredvid varandra geografiskt. Någon form av utbyte kommer alltid att existera.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  @ Tor

  Jo den er go nok - Når man sidder på den anden side kloden tilsammen, da ligner vi hinanden.
  Men da jeg jobbet på Karlskronavarvet, fortalte folk dér, at alt det onde kommer nordfra. :-) ( 1658 )

 • Anmeld

  Tor

  Nja, allt det onda 1658 kom väl snarare marscherande över isen västerifrån? Men det är riktigt. Vad befolkningarna i Skåne och Blekinge blev utsatta för skulle kallas etnisk rensning idag. Så var det heller inga demokratier. Länderna kallades Sverige och Danmark, men det var ju helt andra typer av stater. Ofta ledda av maktgalna inavlade despoter som får många diktatorer i vår tid att se snälla ut i jämförelse.

  https://www.youtube.com/watch?v=lcw2k-7H3k8

 • Anmeld

  jenoghen

  @E. Petersen, du skriver:

  "Det kan godt være man forsøger at bilde folk ind at det er en åben konkurrence – men når man fra start investerer 2 milliarder kr. i udviklingen af den ene kandidat uden at kræve noget som helst igen “skriger” det til himlen, man helt klart satser på denne kandidat, med mindre en af de andre kan komme med “århundredets” tilbud"

  Det kan du jo have en pointe i, men det var jo unægteligt også et helt andet dyr, da den beslutning blev taget. Siden er "tingen" bare blevet dyrere og dårligere. Jeg kan ikke huske en eneste spec. på F-35, der er justeret op.

  Der er jo også en grund til, at US Air Force gerne vil beholde A-10 og have flere F-22. Men som den amerikanske Air Force secretary sagde: We’ve got what we got - ikke just nogen rosende karakteristik af F-35erens kvaliteter.

  Det er da åbenlyst, at Boing gerne vil konkurrere med LM, mens LM ikke ønsker at udbyde F-16. De ønsker for alt i verden at sælge F-35. Man køber jo ikke bare et fly, men et system så pengestrømmen til aktionærerne sikres lang, lang tid ud i fremtiden - også med de danske skatteydere som intetanende donorer.

  Og skal vi virkelig købe det dyreste fly for at please nogen. Det er jo i virkeligheden sørgeligt, at vi har mistet gode folk, nedslidt flyene, mekanikerne og brugt budgettet på noget, der hovedsageligt har produceret et slutresultat, der er langt værre end det oprindelige problem.

 • Anmeld

  Anders Thomsen

  1) Sverige ville ikke være forpligtet til at levere i enhver tænkelig situation, og det ville USA heller ikke. Hvis det skulle være et krav, så ville der ikke være noget alternativ til et danskproduceret fly. Og hvad skal vi så stille op med vores svensk-byggede infanterikampkøretøjer eller de svenske ildledelsesradarer, som sidder på over halvdelen af flådens skibe?

  2) Hidtil har udvikling og opdateringer af Gripen været billigere med flere størrelsesordener end det tilsvarende på F-35. Der er næppe belæg for at tro, at det pludseligt vil forholde sig lige omvendt på grund af magisk NATO-tryllestøv.

  3) Vi har for nyligt bygget tre yderst slagkraftige fregatter uden budgetoverskridelser og inden for tidsplanen. Skrogene var bygget i Estland og Letland, samlet i Danmark, og udstyret med italienske dækskanoner, amerikansk missil-launcher, hollandsk varslings-radar, tysk stævn-sonar, en luftværnskanon fra Schweiz og et ildledelsessystem fra ingen andre end vores allesammens SAAB. Det kan man opnå når man kigger på pris og kvalitet og ikke på forløjede og ulogiske såkaldt "strategiske" og "industrielle" parametre.

  4) Hvis vi i Danmark valgte at teste de tre resterende kandidater efter samme fremgangsmåde som Schweiz, altså hvis vi udsatte flyene for en reel komparativ test, så kan man spekulere på hvilken kandidat der ville vinde, Typhoon eller F-18. F-35, derimod, ville med sikkerhed tabe stort i alle kategorier. Sandsynligvis ville det ikke engang kunne stille til start eller overhovedet formå at gennemføre testen. Så denne fremgangsmåde har vi fravalgt. Ligesom Norge. Og Holland.

 • Anmeld

  jenoghen

  @Anders Thomsen. Godt skevet, og det jo lige nøjagtigt efter de samme principper, Gripen platformen er opbygget. Forbedr et allerede vellykket design.Tag det bedste, hvor det er tilgængeligt. Og læg dertil state of the art situation awareness.

 • Anmeld

  CP

  @ Anders Thomsen. Det kan vist ikke blive meget mere præcist.

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Svend-Erik Hansen

  Nu gør du I princippet det jeg ikke kan lide ved Gripen debatten - nemlig citerer en SAAB pressemeddelelse.

  Du sætter ligehedstegn mellem hvilke våben SAAB siger kan hænges på Gripen og de våben som faktisk er integreret.

  Integreret betyder for mig at våbnet er købt og clearet til operationel anvendelse af et tilfældigt flyvevåben der vil dele deres data med os og fabrikanten.

  Hvis vores behov for våben er forskelligt fra Sveriges hænger vi selv på regningen. Og det opfatter jeg som en dum og uønsket situation både økonomisk og politisk.

  Hvad Brasilien burger af penge på at hænge egne, Syd Afrikanske eller Israelske våben på Gripen, har vi næppe gavn af,

  Gripen E har en anden vægt fordeling, nye pyloner under bugen og en anden radar / ildledelse - Noget kan derfor føres over fra C/D men meget skal laves igen på et fly der endnu ikke har fløjet.

  Så pt. er status at intet er integreret på Gripen E- det er muligt andre kan, men jeg kan ikke finde en kilde der præcist siger hvad der vil blive integreret på Gripen E af våben som en del af den svenske bestilling. Det eneste clue er at der er en kontrakt på integration af Meteor.

  Se i øvrigt http://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2014-07-14/saab-masters-low-cost-weapons-integration for noget SAAB selv ros, der tilgengæld giver et billed af omkostningerne ved integration af våben.

  @Anders Thomsen
  "Uden budget overskridelser" - det har du ikke umidelbart belæg for at konkludere. Lindø tabte i følge rygterne alvorlige penge på både støtteskibe og fregatter. Alle andre værfter ville have sendt regningen videre.

  En stor del af udrustningen er leveret af forsvarets værksteder og der har du ingen åbne kilder der siger noget om budgetter og faktiske omkostninger. Derudover fik finansudvalget en ekstra regning på lincenser til ildledelses systemet.

  Og endelig har du ingen åbne kilder der belyser hvilke del leverancer der er gået ud og ind af fregat projektet undervejs. At holde budgettet er relativt banal projektledelse - at holde specifikationen er kompliceret.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Cphmoose

  Det, jeg reagerede på, var, at jeg ikke forstår, hvor denne pessimisme, ang. Saabs vilje og evne til at integrere våben på Gripen, kommer fra?

  Jeg kan sagtens følge dig ang. det med pressemeddelelser. Der er ikke underskrevet kontrakter på alle de våben, Saab ønsker at integrere på Gripen E, men det er der heller ikke for alle de våben, LM ønsker, at F-35 skal kunne bruge.

  Det er i virkeligheden lidt af en nyskabelse alle de europæiske våben, LM forestiller sig integreret på F-35, den ros skal de have.

 • Anmeld

  Anders Thomsen

  @Cphmoose

  1) Lindø tabte ikke alvorlige penge på de tre fregatter. Ikke i følge de rygter jeg har hørt

  2) Ingen andre værfter ville have sendt regningen videre, heller ikke hvis regningen altså eksisteret. For sådan var købsaftalen nemlig ikke skruet sammen.

  3) En del af fregatternes udrustning kommer fra flyvefisken-klassen. Det har aldrig været nogen hemmelighed, og vi ved præcist hvilke komponenter det drejer sig om. Det er frit tilgængelig information.

  4) En efterregning på et ildledelsessystem fra SAAB er pebernødder ved et materielindkøb på over fire milliarder. Især sammenlignet med de mange indkøbsfadæser forsvaret har belemret os med igennem tiden. Og så synes jeg i øvrigt at det er morsomt, at alle søværnets krigskibe er bygget op om ildledningsradarer og software fra SAAB, en leverandør uden for NATO som åbenbart er komplet uspiselig for vores flyvevåben.

  5) Hvis det var en relativt banal sag at holde budgettet, så ville vi have modtaget vores 48 prisbillige F-35 for fem år siden, og nytkampfly.dk ville være blevet nedlagt.

 • Anmeld

  CP

  @cphmoose. Som jeg forstår det handler våbenintegration ikke så meget om pyloner og vægtfordeling som det handler om kommunikation, og at få fly og våben til at snakke sammen.

  Men igen, det er prismæssigt irrelevant. De våben som Saab lover kan hænge på en Gripen E bliver integreret som en del af den indledende (faste) købspris. Det kan da godt være de så har problemer, det kan vi være ligeglade med.
  Nu gætter jeg, men MBDA vil nok gerne sælge Meteor missilet til os hvis vi vil have det. Så der skal nok blive delt information.

  Jeg forstår ikke synspunktet, hvorfor skal det her være et problem? Uanset hvor meget jeg sætter hjernen i skummel konspirations mode kan jeg ikke se hvorfor et fly skulle være stillet dårligere her end et andet.

  Hvor mange våbensystemer er det i øvrigt lige F35 er testet med?

 • Anmeld

  E. Petersen

  @SEH

  At Gripen har link 16 siger jo ikke ret meget. Det er en forældet teknologi i sin nuværende form der blot er et værktøj til, man kan udveksle små datamængder mellem gamle og nye NATO våbensystemer. Men systemet er hæmmet af at skulle tale samme med gammel 70ér teknologi.

  Man kan også få en altair 8800 fra 1975 til at tale sammen med moderne it udstyr det sker bare med en hastighed der mindst 1 million gange for langsom. Selv portene på denne enhed blev brugt langt op i 90érne.

  Og datahastigheden på link16 siger alt - fra 2,4 KBit/sec og/eller 16 Kbit/sec. Min gamle DABradio fra 1999 kører med 128 Kbit/sec gennem luften. og det er håbløs forældet 90ér teknologi.

  Link16 udvikles løbende og når først F-35 bliver standarden i luften bliver link16 opgraderet til link16000 og så har de andre at følge med.

 • Anmeld

  E. Petersen

  Som sagt har jeg ingen favorit - men tager udgangspunkt i, hvordan Danmark har besluttet at vælge kampfly

  og der står direkte

  "Det er således væsentligt at holde for øje, at en anskaffelse af et våbensystem af en størrelse og omfang som et nyt kampfly medfører et implicit valg af strategiske samarbejdspartnere de næste 30-40 år i relati-on til luftoperationer"

  http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/evt_anskaf_ny_kampfly.pdf

  I det afsnit står der jo direkte hvem valget vil falde på. For hvem er det lige vi har kørt parløb med de sidste årtier.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @jenoghen

  Jeg næsten enig i alt det du skriver og har selv flere gange i mine debatindlæg med GD fremhævet at F-35 langt hen ad vejen er et gigantisk industriprojekt, der er ”to big to fail” og hvor LM´s fornemmeste opgave stadig er at skaffe et overskud til sig selv og aktionærerne.

  Men der sidder trods alt også rigtig mange i Pentagon/USAF m.m. og kontant vurdere på om F-35 bliver et aktiv for USA fremfor alternativer.

  Og min påstand er her at F-35 er bygget op omkring F35B og den slår forgængeren AV-8B massivt på alle punkter. Samtidig bruger USA langt størstedelen af deres fly på striker missioner - ergo skal de have et fly der kan udføre dette optimalt og bedre end deres nuværende fly. Samtidig vil F35B medføre at USA lige pludselig har 10+ minicarriers i form af deres assultship , hvor de over de sidste 2 årtier så har sparet 4 super carrier væk og bare denne besparelse kan næsten betale for alle deres F35 fly.

  At flyet så er blevet 70 % dyrere end planlagt er jo bare ærgerligt – det bliver de fleste af deres flyprojekter som regel. Og det er også her jeg mener at, dem der råber på flere F-22 , mens de ønsker F-35 projektet lukket, ikke er andet end gnavne gamle mænd

  F-22 blev lukket fordi flyet var astronomisk dyrt at bygge (efterkalkulation viste 4 milliarder pr fly inkl. udvikling). Man har ikke råd til at benytte potentialet i 187 stk. man i dag har pga. driftsomkostningerne – så vil det være komplet idiotisk at bygge flere. Og sidst men ikke mindst man ombygger det suverænt bedste air to air fly til air to ground missioner for at have noget at bruge flyene til.

 • Anmeld

  Bättre flyg än stå i hangaren

  @Cphmoose

  Vad är det för unika vapen du tror att Danmark måste ha som inte kommer att finnas på Gripen? Du har hittat på en sak som inte är relevant, även om det skulle vara sant så går det ju att beställa men på amerikanska plan är det i princip omöjligt att beställa något icke amerikanskt vapen hur mycket du än vill betala.

  Sen är det ju rätt lustigt att Danmark har betalt och betalar mycket mycket mer bara för att vara med i JSF redan nu än vad det skulle kosta att få dit ett unikt vapen för Danmark på Gripen.

  Om du tittar tillbaka historiskt så blev ju F-16 mycket sämre i att bomba än gamla danska Saab Draken, som ju var kraftigt modifierade för danska ordern mot svenska Drakar, F-16 behövde en dyr MLU för att få nya vapen.

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Anders Thomsen

  1)Det er en sag om hvilke rygter man lytter efter. Men hvis Lindø kunne have bygget fregatterne på budgettet så havde værftet stadig været í drift.

  2) Det er ellers sådan man gør i udlandet.

  3) Kan du så ikke finde en åben kilde der prissætter værdien af overførte systemer og værdien af forsvarets værksteders eget arbejde? Jeg kan ikke finde den.

  4) Nu ligger efterregningen på SMART/L og ARPAR radarens software som er en væsentligste del af ildledelsen på fregatterne og det er der ikke meget SAAB over. Og eftersom det blev behandlet som en tillægs bevilling i finansudvalget er der pr definition tale om en overskridelse.

  5) Nej det ville vi ikke. For USA har en markant anderledes tilgang til militære projekter end DK og Sverige har. I USA og aero space bestemmer specifikationen (næsten alt) så finder man pengene bagefter og ignorer tiden.

  Projekter er altid et "trade of" mellem tid, pris og kvalitet/kapacitet. Normalt kan du få to af dem - men ikke den tredje.

  På JSF er det belyst i uhyggelig grad hvad der sker når man fokuserer på kvalitet/kapacitet. På Fregatterne ved du ikke hvilken afvejning der er lavet undervejs og det samme gælder i øvrigt Gripen. Lidt karrikeret kan du sige at hvis alle 3 ting går op i en højere enhed, så er der fordi kunden er blevet snydt.

  Cphmoose

 • Anmeld

  CP

  @ E Petersen
  Jo da, der kommer nok en fremtidig standard. Men det er jo ikke Saab som skal opfinde den dybe tallerken. NATO standarder kan altså indarbejdes i eksisterende systemer uden at skulle forgylde flyene. Når man har kunnet gøre det før kan man gøre det igen. Hele pointen med Gripen er jo netop at man ikke har lavet et så kompliceret system at selv projektets egne programmører farer vild i det.

  Når det kommer til integration af nye standarder tror jeg bare jeg holder mig til Saab, så kan LM beholde deres udviklingshelvede for sig selv.

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Bättre flyg än stå i hangaren

  I will reply in English to avoid getting lost in translation. I am trying to make a political and a technical point.

  The political point is that we can always be sure that the US will support our fighter planes when they for political reasons needs our participation in their wars. If and when Denmark (re)join the Syrian Air war - they will provide spare parts, weapons, and updates to our self defense systems (threat libraries).

  It may come at price - financially and / or political but they will help us. This is incredibly important to Danish politicians. I do not personally believe in these military interventions but the powers that be in Denmark seems them as nearly the only reason for buying new combat planes. Stockholm has currently no intension of committing the Gripen this particular war. Either for political or military reasons.

  As a Gripen customer we would have to have the infrastructure and the logistics to act independent of SAAB and the Swedish government in any given intervention. That is a major technical, financial and political problem for us. This problem does not apply to Brazil and CH. One wants to use Gripen to develop its own military industry and the other wants to do air policing.

  You may be right that integrating any given weapon that we need may be cheaper than buying American. But that’s not the point. The point is will Sweden have the same needs as we have in the future? and if not will you then integrate the weapons we need? and will the producers of these weapons allow SAAB and us to do it? To me it is a problem - you don’t have to agree but it pretty much define the difference between Denmark and Sweden.

  Secondly I am trying to make a technical point saying that weapon integration is complicated and expensive and something that’s quite complicated. You don’t have to agree to this point - but I think it is valid.

  I said that one of the lessons of the specially modified Danish Draken and the upgrades we did to the navigation and weapons delivery system based on systems lifted from the English Jaguar was that we most likely would never want to be in that situation again. You can’t compare it to the F16 mlu as that introduced basically was a new air plane.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Tor

  @Bättre flyg
  Draken bättre än F16 på attack? Skämtar du? Draken är en hög höjd/hög fart interceptor. Den är absolut inte ägnad till attack.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @EP

  "Link16 udvikles løbende og når først F-35 bliver standarden i luften bliver link16 opgraderet til link16000 og så har de andre at følge med."

  F-35 har MADL. Det ligger ikke i kortene, at andre systemer vil få dette.
  Derfor bruger F-35, ligesom Gripen, Link 16 til at kommunikere med andre systemer.
  Bortset fra F-22, som kun kan modtage på Link 16, hvis jeg husker rigtigt.

  "F-22 blev lukket fordi flyet var astronomisk dyrt at bygge (efterkalkulation viste 4 milliarder pr fly inkl. udvikling)."

  Hvad vil prisen for ét F-35 blive, hvis man stoppede ved 187 stk. F-35? (Relativt set, svarer 187 F-22 nok nærmere til 600 stk. F-35)

 • Anmeld

  E. Petersen

  @CP

  Ja enig – men jeg ser bare problematikken fra den anden side – du skriver

  ”Når det kommer til integration af nye standarder tror jeg bare jeg holder mig til Saab, så kan LM beholde deres udviklingshelvede for sig selv.”

  Ja og det er i sidste ende USA der stort set skal betale hele denne regning jf. de i følge planen skal bruge 80 % af de byggede F-35 fly.

  Men vælger vi en anden kandidat står i med regningen for integrationen den betaler USA ikke. Og hvis/når F35 er standardplatformen i luften er regnestykket helt enkelt.

  F35=USA=NATO

  Så det bliver F35 platformen der definerer standarden i luften og vælger du andet - står du selv med regningen. Og den bliver langt større. Spørg enhver kompetent softwareprogrammør - hvordan han vi skabe systemintegration med et kompleks halvlukket system som en hær af dygtige programmører forsøger at færdiggøre. I bedste fald vil han ryste på hovedet – i værste fald løbe skrigende væk.

  Så kan man vælge denne indsats fra (Libyen/Irak missioner) ved at gøre ligesom Ungarn, Tjekkiet, Schweiz, m.m.- kun at købe fly til airpolicing og så bruge gammeldags teknologi(link 16) som sikkert er rigelig til dette formål - men det strider mod aftalegrundlaget og det glemmer folk herinde konstant.

  Danmark har ikke lagt sig fast på et bestemt antal fly - men der står direkte i projektafgrænsningen at Danmark skal til enhver tid have 2 fly til 24 timers beredskab et fly til rekognoscering og op til 8 fly til en international indsats i ½ år samt evt. yderligere 8 fly i ½ år. Der står intet nævnt om ”skyer” af air to air fly til forsvar af dansk luftrum eller lign.

  Det fremgår helt tydeligt hvad prioriteringen er. Så kan man være utilfreds med dette valg - men så taler vi om et helt nyt setup.

 • Anmeld

  CP

  @ E Petersen
  Der er flere sider til denne sag. Jeg er sådan set enig i at USA vil vedligeholde F35, og bære størstedelen af costen. Den vej rundt vil F35 brugere have adgang til de nyeste våben rimelig konstant. Der er nogle andre upgrades, bla a EOST som er utrolig besværlige da de kræver plads og strøm som bare ikke er til rådighed. Her vil man normalt bruge pods, men den mulighed har F35 ikke (med mindre man vil ofre stealth). Andre lande vil udvikle systemerne (Rafale og EF), eller USA til F18 etc. og så kan Saab indarbejde det i Gripen.
  Det er sådan set fuldstændig som det har været hele tiden, og sådan vil det også fortsætte.

  Men at Saab, som brændende ønsker at sælge Gripen, skulle sætte sig på halen og nægte at assistere i videreudvikling finder jeg ret langt ude. Også når det kommer til det økonomiske. Sverige har helt bevidst valgt at være NATO kompatibel, det ændrer sig ikke.
  Hvad angår våbentyper kan man jo altid diskutere hvad der skal til. Gripen bruger allerede JDAM og MK82, det skulle vi så rigeligt kunne bombe Syrien med. Hvad fremtiden bringer ved ingen af os.
  F35 er lukket, men det er våbenproducenterne ikke. De vil gerne sælge deres systemer. Det eneste problem jeg kan se er hvis amerikanerne lukker deres egne våben. Men hvis de vil have Dannebrog i flagaleen er det usandsynligt.

  Lad os lige se lidt i historiebøgerne. Det problem du beskriver har endnu ikke vist sig. Jeg savner stadig en god forklaring på hvorfor det pludselig skulle dukke op.

 • Anmeld

  Bättre flyg än stå i hangaren

  @Tor

  Du blandar ihop svenska och danska Drakar, de danska skiljer sig från de svenska eftersom dom byggdes för mark attack, förstärktes med fler balklägen och mer bränsle.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @CP

  Enig - SAAB ønsker at sælge Gripen – men det kniber at skaffe ordrer og specielt til NATO lande der deltager i Irak/Libyen lign. missioner - der er ikke solgt et eneste fly.

  Og den 4. industrielle revolution rammer også militært udstyr – der gælder ingen undtagelser. Så når flyene i dag kan udveksle få KB data per sekund med andre platforme er det utilstrækkeligt.

  “Sen. John McCain, R-Ariz., recently complained that 75 percent of pilots are returning without dropping any ordnance, due to delays in decision-making up the chain of command.”

  At 3 ud af 4 missioner I Irak/Syrien ender med dette skyldes jo ikke at piloten sidder og “fedter” rundt med et landkort i cockpittet.

  Det skyldes at simpelthen ikke modtager tilstrækkelig opdateret datamateriale hurtig nok, om ændringerne på slagmarken - så piloterne gentagne gange, visuelt kan melde tilbage, at den data information, de har modtaget, ikke stemmer overens med det de observerer nu. Og de personer der skal godkende den alternative mission heller ikke har et tilstrækkelig billede til at kunne gøre dette.

  Det vil kræve gigabyte af data der ”flyver” mellem forskellige platforme og en mangedoblet computerkraft der kan bearbejde disse data og skabe et aktuelt billede af slagmarken for piloten ”just in time” samtidig med at flyets AI analyserer og afleverer de informationer mab ønsker i den rigtige rækkefølge til piloten og tilbage til kommandoenheden.

  Og det er så en af de spec. hvordan F-35 ikke bliver kritiseret, men hvor piloterne udtaler at overbliksbilledet er langt bedre og overskueligt i dette fly.

  Og igen så kan man tro på at denne teknologi kommer til at fungere i praksis eller lade være.

  Det bliver dyrt rigtig dyrt i drift både for F-35 og de alternativer der vælger at følge trop - men kan succesraten for missioner øges fra de nuværende 25 % bliver det i sidste ende langt billigere.

 • Anmeld

  Halken

  Nu er det ikke sådan at fordi Gripen har link16, så kan det alt det en F35 kan minus stealth. Hvis at det var tilfældet, så tror jeg at LM havde brugt de 300 mia USD på at købe Saab og så havde der stadigvæk været lidt vekselpenge ;-) Og så puttet Saabs avionics ind i et stealth fly.

  Det som F35 kan er en helt ufattelig integration af de forskellige systemer, samt kraftige sensorer, og en uekendt ew kapabilitet, samt at situation awareness er delt mellem de forskellige fly, og det fly der skyder fjenden ned behøver ikke selv kunne se fjenden, da måldata mm kan distribueres.

  Nej, jeg gjorde ikke F35 til et anden dags fly. F22 er bare bedre egnet til airsuperiority mens at F35 er designet til at tage S400 ud. Samme dag, men forskellige opgaver. F35 kan det samme som F22, men skal det løse den opgave, skal der bruges dobbelt så mange F35 til at løse den samme opgave som F22.

  Spørgsmålet er ikke at F35 er et dårligt fly. Det er det ikke, og det får det ikke lov til at blive. Om det er 2/3 bedre end Gripen? Tja. Gripen er ikke så god til at slæbe bomber til at smide i hovedet på araberne, som jo er et af politikernes foretrukne sysler for vores fly, da de skal have flere sorties for at nå samme bombemængde, og de er mere sårbare hvis nu russerne eller nogle andre kom til at smide et missil eller manpad efter det.

  Men F35 er et dyrt fly, og spørgsmålet er om vi mener at det er det der skal til i fremtiden og vi kan finde politisk opbakning til det. På den anden side vil det give en større sikkerhed længere frem i tiden. Spørgsmålet er om F18 og Gripen vil være lige så relevante i 2025, når kineserne sælger 4,5 gen fly til Assads efterfølger eller hvem vi nu ikke kan lide på det tidspunkt.

  Personligt kan jeg godt se fordelene ved F35, da det vil betyde at vi let kan deltage i diverse internationale missioner, og med det fly er der mindst risiko for at de danske drenge og piger kommer hjem i en body bag, og dermed kan politikerne bedre tillade sig at rende rundt ude i verden og hælde bomber i hovedet på gedehyrder og andre vi ikke kan lide. Men det koster. De vil samtidig være en alvorlig trussel mod Putin som ikke har vist at kunne lave mere end en håndfuld af 5 gen fly.

  Vil de danske fly gøre en stor forskel? Nej, vi optræder altid i gruppe med NATO og USA, og til airpolicing vil vores F16 kunne udfylde rollen, fordi det kræver ikke en dyt ud over hastighed og et par missiller. De udkæmper ikke luftkampe deroppe når de laver airpolicing.

  Så spørgsmålet er hvad vi vil og hvad vi vil bruge på det. Alle flyene kan løse basisopgaven. F35 er fremtiden, men en dyr fremtid. De andre billigere, men de her fly skal leve i 30-40 år....

 • Anmeld

  E. Petersen

  @ Halken

  tak jeg kunne ikke have skrevet det bedre er 100 % enig :-)

 • Anmeld

  CP

  @ E Petersen
  Det er faktisk morsomt du nævner det med dataudveksling. Hvor absurd det end lyder er det en af F35 akilleshæle. Og det bliver enten hylende dyrt eller utroligt rodet at opdatere.
  http://foxtrotalpha.jalopnik.com/is-the-f-35s-targeting-system-really-10-years-behind-cu-1676442535

 • Anmeld

  E. Petersen

  @CP

  Jeps og tragisk for projektet indtil videre - men det er ikke unikt for dette udviklingsprojekt sammenlignet med andre udviklingsprojekter - det her måske så bare det største industrielle projekt nogensinde .

  Det bliver dyrt at opdatere de første mange gange og rigtig rodet - og var det ikke USA der sad med "styrepinden" var projektet lukket i for længst grundet manglende økonomiske midler.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Halken

  Undskyld jeg klipper i dit indlæg, men jeg synes, myterne om Gripen og F-35 kører lidt i ring.

  "Nu er det ikke sådan at fordi Gripen har link16, så kan det alt det en F35 kan"

  Gripens Link 16 er nøjagtig det samme som F-35s Link 16. Der er ingen forskel.

  Omskrivning af dine ord:
  Det, som Gripen kan, er en helt ufattelig integration af de forskellige systemer, samt kraftige sensorer, og en ukendt ew kapabilitet samt, at situation awareness er delt mellem de forskellige fly, og det fly, der skyder fjenden ned, behøver ikke selv kunne se fjenden, da måldata mm. kan distribueres.

  "Gripen er ikke så god til at slæbe bomber til at smide i hovedet på araberne"

  Gripen er det optimale fly til at smide bomber i hovedet på arabere, da man kan købe flere Gripen end dyrere fly, og har råd til at flyve flere skarpe og træningsmissioner.
  Et F-35 er muligvis bedre egnet til deep strike missioner, men det kræver jo, du har et F-35, du kan sende afsted, og dertil har økonomi til det. Ellers er det jo bare en teoretisk mulighed.

  Kun 24 F-35 fly vil gøre det rigtigt svært at deltage i internationale missioner, da det vil være stærkt begrænset, hvor mange fly, hvis nogle, vi kan sende afsted.

 • Anmeld

  UR

  Halken: "til airpolicing vil vores F16 kunne udfylde rollen, fordi det kræver ikke en dyt ud over hastighed og et par missiller. De udkæmper ikke luftkampe deroppe når de laver airpolicing. "

  Nej, så længe "gæsterne" i eller på kanten af ens luftrum høfligt viger bare man viser flaget, så behøver flyene såmænd ikke engang være bevæbnede. MEN det må være at foretrække at vise sig i et fly der har en reel afskrækkende virkning, end et "gæsterne" ved de er overlegent?? For det er jo bl.a. for at teste ens villighed og evne, og det sidste er ikke uvæsentligt!

 • Anmeld

  CP

  @ E Petersen. Jeg ved ikke om du læste artiklen helt.. Men det er hardware opgraderinger vi taler om, altså en pr. styk regning. Og det er udelukkende et problem fordi flyet skal være stealth.

  Så jeg siger bare, uanset hvem som skal opgradere hvad, så bliver F35, også efter anskaffelsen et uhyre kostbart bekendtskab. Og i meget højere grad end alle andre fly.

  Diskussionen om hvorvidt Saab eller andre vil være behjælpelige med at integrere nye systemer gider jeg ikke bruge mere tid på, det er for langt ude. Om vi så ville bære atombomber ville det stadig være billigere end F35

 • Anmeld

  E. Petersen

  @CP

  Jo det gjorde jeg og for opdateringerne på F-35 og andre gælder det både hardware og software øget datamængde kræver oftest forbedret hardware.

  Omkring dit syn på SAAB og deres villighed - ja - så bevæger jeg mig rundt i en industriel verden dagligt , hvor det i 99 % af tilfældene er pengepungen der sætter begrænsningen - Hverken SAAB eller andre er hævet over denne lov.

 • Anmeld

  CP

  @ E Petersen Det kan da være vi arbejder samme sted så...

  Selvfølgelig handler det om penge. Det er hele min pointe. Vi har nemlig ikke pengene her i DK. Selv om vi fandt nok kroner til anskaffelsen ville vi blive "tvunget" ud i dyre opgraderinger. LM ligger under samme begrænsninger som Saab. De skal tjene penge. Så et retrofit kit til F35 bliver også dyrt for DK.

  Og min varige påstand vil være at det er dyrere på næsten alle punkter at opgradere F35. For os i DK, uanset hvor meget amerikanerne gerne vil hjælpe os.

  Villighed handler som du siger om penge, sandere ord er ikke sagt. Både LM og Saab vil være villige, det koster bare mere hos LM.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @CP

  Nej det kniber med pengene til nye fly.

  Og ja det kan sagtens være F-35 ender med at være det dyreste - for projektet er måske først i mål om 10 år eller senere :-).

  Vore holdning her og nu er så bare forskellig lige på det punkt.

  Slutpointen for mig er, hvis vi kan stille x antal kampfly til rådighed for international indsats og måske derigennem forhindre - vi skal deltage i konflikter som Afghanistan/Irak indsatsen igen med det kedelige slutresultat - ja så er det for mig ligegyldigt om vi ender med F-35, Gripen eller et tredje fly - har som sagt ingen favorit.

 • Anmeld

  jenoghen

  Nu taler man jo også meget omkring F-35s evne til situational awareness, men det er mit indtryk, at Gripen NG ikke er langt bagefter (og faktisk i nogle tilfælde foran) F-35.

  Der er jo således tale om, at den IRST, der bruges i Gripen er Skyward-G, som er en videreudvikling af den Selex Pirate, som bruges af Eurofighter Typhoon.

  Jeg er næsten sikker på, at den AESA radar, som sidder i F-35 er fast, mens den i Gripen er svingbar hvilket giver en langt større synsvidde. Desuden bygger den på (som den første nogensinde) på GaN teknisk, der anses for at give mere pålidelige og sikre signaler i forhold til den traditionelle GaA teknisk, som jeg er næsten sikker på sidder i AESA radaren på F-35.

  Man skal derfor passe på med at tro, at USA nødvendigvis er foran med alting. Det kan meget vel vise sig, at situational awareness i en Gripen NG formation er mindst lige så god som i en F-35 formation IMHO.

 • Anmeld

  Per Sørensen

  Der findes 3 gode youtube clips med myterne omkring F35. Ganske informative og adresserer mange af de issues der omtales i debatterne på dette site

  https://www.youtube.com/watch?v=ZtZNBkKdO5U

  Se alle 3 film

 • Anmeld

  GD

  Men, men, men, denne her er da endnu bedre til at sætte fut i fejemøget... det begynder allerede på slide 3.

  http://www.dtic.mil/ndia/2012targets/WMcCoy.pdf

  Hehehe!

 • Anmeld

  CP

  @ GD, hvor er det godt du er leveringsdygtig i humoristisk materiale..

  Jeg forventer fuldt ud at cphmoose er på vej for at fortælle dig hvad man kan bruge marketingsmateriale til. EOTS og IRST i F35 er fra dengang tyskergarn var populært.

  Men okay, staten har for vane at falde for den slags, så du ender nok med at holde den lange ende.

 • Anmeld

  GD

  Flere kalorier.

  Dutch Lightning testers – part 1

  ....

  Air combat manoeuvring

  But did the Dutch F-35 pilots perhaps have a hard time ‘killing’ Dutch F-16s in simulated air combat manoeuvring (ACM) over Edwards? After all, the inability of a US F-35 to finish off a F-16 – either because it lacks sufficient maneuverability or thrust from its Pratt & Whitney F-135 engine – was much reported.

  “The F-35 will have a large advantage going into the visual arena against fourth generation or aircraft like the Su-35, due to its advanced sensors, stealth and datalink capability and resulting increased situational awareness. We have already seen this during testing at Edwards”, says ‘Gladys’, one of the RNLAF pilots at Edwards.

  The visual fight will most likely already be decided before the adversary knows it’s in a dogfight, continues Gladys. “Even so, slow-speed and high angle-of-attack performance is much better than many fourth generation fighters like the F-16. High angle of attack testing has been an eye-opener for previous F-16 pilots, who are not used to very good slow speed performance. Straight line acceleration is also much better. At higher speeds, the F-16 has the sustained turning advantage (as it does over many aircraft like the F-18), but only when fighting in training configurations without any missiles or bombs. When flying in combat configs, even the high speeds sustained fight becomes much closer.”

  Upgrades & serviceability

  Each day at Edwards, the Dutch better get to know their two silver-grey and somewhat sinister looking aircraft, unassumingly known as F-001 and F-002. Modifications are an ongoing thing. A major upgrade in 2016 and 2017 is the installment and testing of the latest and ‘combat-ready’ Block-3F configuration instead of the current Block-2B, which is the same software found in the United States Marine Corps (USMC) F-35B that reached Initital Operational Capability (IOC) in July last year. “Right now, we are successful in reaching 60 percent serviceability whereas we aim at 70 percent. That is still considerably better than the F-16 in the early stage of its career,” says Erik Rab, who supports Dutch testing from the F-35 Joint Program Office in Washington, DC.

  følg link for mere
  http://airheadsfly.com/2016/01/26/dutch-lightning-testers/

 • Anmeld

  Halken

  @SEH og andre

  Link16 er link16. Men Gripen er ikke F35 avionics/indmad uden stealth. F35 pakken er langt mere end det. F35 bashingen som nogle fanboys ynder er bestemt ikke berettiget og mange gentager information der er tilbagevist. Ja, F35 er er dyrt fly. Nej, det er ikke en fejl eller et dårligt fly, og Gripen og EF er ikke svaret på alle piloters bønner. Den situation awareness og informationsdeling som er for F35 er på et nyt niveau end 4,5 gen:

  "Those tests proved two F-35s can work jointly using both aircraft’s sensors, AN/APG-81active electronically scanned array (AESA) radar and Multifunction Advanced Data Link (MADL), and share this information with accompanying F-16s using Link-16.”

  Og når man får mere erfaring med flyet of udarbejdet taktikkerne for de forskellige modstandere, der spiller til F35s fordele og de andres svagheder, så stiger kill-ratio yderligere. Og igen, vi kender ikke alle F35s hemmeligheder.

  Så jeg henviser min post ovenfor. Spørgsmålet er ikke om F35 er et dårligt fly, for det er det ikke. F35 er det mest kapable fly i konkurrencen. Men det er også det dyreste, så har vi pengene til det og skal vi bruge de ting det kan? (Og hvor meget tvinger US armen rundt på LLR - men det er et andet spørgsmål).

 • Anmeld

  olavi

  @ Halken
  Ett av F-35 återstående och kanske svåraste problem att lösa som rör situational awareness är "sensor fusion" och delning mellan en grupp av stridsflygplan. Dessa teknologier, som ständigt utvecklas, har sedan 1980-talet funnits i Viggen och senare i Gripen. 4 Gripen C/D kan via "fighterlänken" TIDLS dela sensordata. På F-35 försöker man replikera detta!

 • Anmeld

  GD

  Al sensor fusion er ikke lige! Man kan ikke sige sensor fusion = sensor fusion og så er alt nivelleret i forhold til F-35....

  Patching The F-35’s Data Fusion Gap

  Data fusion would seem to be simple, as the use of mobile telephones with fused data applications is widespread. However, for the F-35, the data must be extremely precise—the system cannot confuse a school bus for a mobile missile erector, for example. The threat data relies on thousands of mission files that cue the F-35’s software, indicating what objects are (a surface-to-air missile site, enemy radar, enemy vehicle, etc.).

  Doing this on a single jet is a challenge in and of itself, but creating a single, fused picture based on data collected by four jets in different locations with varying views of the battlespace is another challenge altogether. This is the latest of many unprecedented tasks being tackled by the F-35 team.

  læs mere meget mere...
  http://aviationweek.com/defense/patching-f-35-s-data-fusion-gap


  *************

  unprecedented
  [uhn-pres-i-den-tid]

  adjective
  1. without previous instance; never before known or experienced; unexampled or unparalleled:
  an unprecedented event.

 • Anmeld

  CP

  Fremragende artikel GD, virkelig oplysende..
  Jeg saksede lige følgende.

  "Prime contractor Lockheed Martin and officials from the Pentagon’s F-35 Joint Program Office (JPO) say"

  "The result is expected to be a reduced pilot workload and improved awareness of the battlespace, including threats as well as objects that should not be targeted."

  “Ideally with fusion working at the 100% level, each F-35 has its picture from its own sensors and shares that picture over the data links"

  Som de siger i de amerikanske film Thats a whole lot of if´s...

 • Anmeld

  olavi

  @ GD
  Helt korrekt. F-35 har en lång väg att gå för att nå den nivå som redan finns i Gripen!

 • Anmeld

  GD

  Ja eller du kan læse resten af artiklen og meget af det andet materiale der findes online, og det vil gå op for dig at der er meget andet til sensor fusion end den plot/track fusion der er normen...

 • Anmeld

  CP

  Prøv nu lige at hør her GD, jeg bliver aldrig fanboy, men jeg skal gerne medgive at F35 bliver et fremragende fly. Det bliver nok et af de bedste strikefly de næste 20 år. Når de engang bliver færdige med det. Sensor fusion teknologien er uden tvivl noget af det mest avancerede (når det kommer til at virke). Og selvom de flere gange har sænket deres forventninger bliver det stadig et godt fly. Det fly kommer til at virke, om så USA skal gå bankerot.
  Det vil ikke under nogen omstændigheder et godt CAS fly. Og det bliver ikke en god A2A maskine. Det indrømmer selv amerikanerne, så jeg kan ikke forstå hvorfor du ikke vil.

  Hvis nu vi f. eks sammenligner Gripen med F35 i A2A bliver det mudret. Ja, F35 er bedre BVR. Og mange vil forsøge at bilde os ind at det enden på det hele. Mange piloter har betalt dyrt for den holdning. F35 har fået eftermonteret kanon, Pentagon har talt om at genstarte F22 produktionen (kommer aldrig til at ske) og den berømmede sensor fusion bliver linket op til WVR missiler. I WVR vil Gripen vinde. Det er et hav af simulerede tests, naturligvis ingen faktiske, og de viser alle at F35 taber.
  Gripen bliver aldrig den fødte bomber, men den kan altså godt.

  F35 koster (forhåbentlig) 85mio$ + motor + reservedele + ekstremt dyre upgrades da der ikke er mere plads i skroget + ..... Levetidsomkostningerne bliver astronomiske.

  Skal vi have det bedste. Ja da. Hvad hvis det koster to månelandinger plus det løse? Hmmm. Måske ikke kunne mindre gøre det.

 • Anmeld

  Henrik

  GD og Halken

  Uanset om sensor fusion i F-35 bliver så fantastisk som LM påstår, så skal F-35 dele info med deres parter. Fregatterne som er udstyret med en radar der dækker 480km bruger link-16. Gripen, EF, Rafale og andre fly bruger link-16, selv AWACS bruger link-16. Link-16 er NATOs standard system. Hvad nytter det at F-35 bruger deres eget super avanceret system når alle samarbejdes parter bruger link-16. Link-16 (sensor fusion) går ud på alle parter skal kunne hente data hos hinanden.

 • Anmeld

  pron

  @ jenoghen sier: Desuden bygger den på (som den første nogensinde) på GaN teknisk, der anses for at give mere pålidelige og sikre signaler i forhold til den traditionelle GaA teknisk.

  Dette er bare tull. Raven ES er en AESA radar bygget med GaA t/r-moduler. Gripen E bruker GaN for EW suiten(jammers and passive warning systems)

 • Anmeld

  Bättre flyg än stå i hangaren

  @pron

  Och även du har fel GaAs ska det vara och inte GaA :)

 • Anmeld

  jenoghen

  @pron indrømmet, det var ikke Selex Raven aesa (min huskefejl), men det er en del af Gripens situational awareness suite, og som det lyder:

  Gripen E--1st MRF with Gallium Nitride(GaN)-based AESA Radar
  "Our worst competitor said ‘you are now six years ahead of us.’’-- Lennart Sindahl, Saab’s deputy CEO
  MRFPAF note : GaN transistors can operate at much higher temperatures and work at much higher voltages than gallium arsenide (GaAs) transistors and less sensitive to ionizing radation, thus they make ideal power amplifiers at microwave frequencies. Further that JAS 39 Gripen NG (E and F variant) electronic warfare (EW) system is also based on gallium nitride technology,
  source info link :http://www.defensenews.com/…/Gallium-Nitride-Gets-Fighter-D…
  FARNBOROUGH, ENGLAND — Gallium nitride, the semi-conductor material long seen as the next big thing in radar, is to be used by Saab on the Gripen E aircraft, officials said Tuesday at the Farnborough International Airshow.
  European and US firms have for years been plotting how to replace the gallium arsenide in their active electronically scanned array (AESA) radars with gallium nitride (GaN), which boosts power, but has been prohibitively expensive.
  Now, as US firms such as Raytheon begin to use them in ground radars, Sweden’s Saab is to use GaN on the Gripen E, albeit not in a radar, but in wingtip electronic warfare systems.
  The substance will be used in jammers and passive warning systems, boosting efficiency by 25 percent, said Ulf Nilsson, the head of the Gripen program.

 • Anmeld

  CP

  Nu har jeg efterhånden opdaget at vi skal købe et bombefly i stedet for et A2A fly. Eller sådan lyder det herinde. Men dette må alligevel være deprimerende læsning..

  http://pogoarchives.org/labyrinth/11/09.pdf

  Det her er faktisk seneste opgørelse (luftkampe er heldigvis ikke hverdagskost). Og det punkterer fuldstændig den myte F35 forsøger at opbygge.

  Ja ja, der er kommet nye og bedre missiler. Der er også kommet nye og bedre counter meassures. Mange piloter har endda lært ikke at flyve ligeud med et missil i rø...

  Til dem som stadig mener BVR er svaret skal jeg kun bede om en enkelt, bare en (1) hæderlig neutral dokumentation for at det nu er tip top. Ikke to eller ti, bare en.

 • Anmeld

  Janes

  Gripen er ude fordi det var det ringeste valg - fakta

  Flyet er et discount fly der kun kan bruges til afvisning og til at nedkæmpe de russiske skrotbunker (95% af deres fly)

  Danmark skal have et 5. generationsfly, fremstillet af det land der har erfaring, knowhow og penge og kun USA har dette - Ergo køb F-35

  F-35 vil til enhver tid vinde på alle punkter og skulle det fejle poster Big Sam de nødvendige penge i det.

  Så kære DK -køb F-35 for guds skyld og brug det, som vores hårdtslående våbenkapacitet.

  Men lad være med at gentage Norges fejl og købe for mange fly - for som alle 1. klasses amerikansk producerede fly koster det - men det gør alle fly i dag.

  Gør som Holland - køb det halve - 18-20 stk. så har vi altid 6 stk. til udsendelse. Og skulle det ske, vi hvert 10. år løber tør for flyvetimer må tyskernes lige køre et par måneders afvisning indtil vores fly er igennem service

  PS vælg lige England i stedet for Italien til dette

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Janes

  Nemlig! :D

  (du skal nok være forberedt på, der er nogen, som ikke lægger mærke til, du er ironisk)

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Advarsel: Her følger lidt Gripen info.

  IRST mod stealth fly:

  "Crucially, however, the IRST adds a level of self-defence to engagements with low-RCS targets that other ­ fighters equipped only with AESA radars would lack.

  As a passive sensor, it emits no signals and is therefore undetectable as it scans for targets. Once a target is acquired, the IRST can continue to track it whilst undetected, waiting until the last possible moment to switch to an active (but detectable) sensor such as the AESA radar.

  With ‘lock on after launch’ (LOAL) technology, the IRST can even be used to guide a missile toward the target without using any active sensors at all, letting the missile seeker conduct terminal guidance to the target.

  Not only does this make the Gripen E/F an effective ‘counter-stealth’ platform at a very affordable cost, it also makes the platform much more survivable against any opposing ­ fighter – stealth or otherwise."

  Decoy jammer mod radar trusler:

  "In addition to the on board EW and self-defence suite, the Gripen will also be the first aircraft to offer the new ‘BriteCloud’ off-board active decoy from Selex. BriteCloud is a self-contained Digital RF Memory (DRFM) jammer for ­ fighters, and was launched by Selex on 6 November 2013. Saab will offer BriteCloud as an electronic warfare option on all versions of Gripen.

  BriteCloud is specifically aimed at defeating modern tracking systems, both ground-based and air-based. Its DRFM technology is able to defeat even contemporary chaff discrimination techniques, effectively creating a convincing false target that allows a wide range of threat systems to be countered."

  http://saab.com/region/india/about-saab/stories/saab-india-stories/2014/gripen-es-electronic-wizardry-is-the-future/

  (Cphmoose, beklager, at jeg bruger Saab som kilde)

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Svend-Erik
  Jeg har ikke noget mod SAAB som kilde. Jeg vil bare gerne have noget kildekritik. Det var stort da jeg gik i skole i 80’erne.

  Fx "With ‘lock on after launch’ (LOAL) technology, the IRST can even be used to guide a missile toward the target without using any active sensors at all". Øh Meteor, AMRAAM og andre der behøver et mid-course opdatering skal vel have den fra data linket der er bygget sammen med radaren og ikke fra IRST. Ellers sender du bare våbnet x km ud i luften og håber på det finder noget. Og anyway Eurofighter har IRST og det kan fås til F18 om et øjeblik - så jeg kan ikke se at det er en specifik Gripen feature.

  Bright Cloud jammer’en er sikkert the best thing since sliced bread. Men den slags ting er ofte afhængigt at viden om de våben de skal jamme og den slags kommer ofte fra USA. Formuleringen "

  Its DRFM technology is able to defeat even contemporary chaff discrimination techniques" må nogle iøvrigt gerne hjælpe mig da jeg ikke kan gennemskue sammenhængen mellem chaff og aktiv jamming. Chaff giver et falskt ekko - jamming forstyrer radaren.

  Cphmoose

 • Anmeld

  CP

  Det er vel selve essensen af sensor fusing at man kan bruge samtlige sensorer ombord til målopdatering. Så vidt jeg ved kan man endda bruge jordbaserede kilder til midflight opdateringer.
  Der er ikke noget unikt over IRST, russerne er meget glade for det.

  Så vidt jeg kan læse mig til er Britecloud (som også kommer til andre fly) en avanceret chaff med indbygget jamming. Den skyder ud fra flyet som en chaff og kan afgive en radarsignatur som ligner flyet. Det kræver ikke viden om det angribende våben, men virker så vidt jeg kan se kun på x-band.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Cphmoose

  "Øh Meteor, AMRAAM og andre der behøver et mid-course opdatering skal vel have den fra data linket der er bygget sammen med radaren og ikke fra IRST."

  Suverænt det bedste spørgsmål længe. Måske har du ret. Lad os prøve at finde ud af det.

  "ts DRFM technology is able to defeat even contemporary chaff discrimination techniques”"

  Jeg forstå det som, at BriteClouds lokkeduer (hehe) ikke bliver filteret væk af den fjendtlige radar eller søgehovedet på det fjendtlige missil.

  Det er endnu et våbenkapløb. Missilerne skal jo prøve at undgå at gå efter chaff/flairs i stedet for selve flyet, men det er så blevet meget sværere for missilet at gøre med BriteClouds jammerduer :)

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Umiddelbart tyder det ikke på, at datalinket mellem Meteor og Gripen gør brug af radaren som antenne, men der er under alle omstændigheder kun tale om et split-sekund for at opdatere missilets kurs.

  "Meteor will be ’network-enabled’. A datalink will allow the launch aircraft to provide mid-course target updates or retargeting if required, including data from offboard third parties.

  With Eurofighter and Gripen, it is a two-way datalink, which will be able to transmit missile information such as functional and kinematic status, information on multiple targets, and notification of target acquisition by the seeker."

  https://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_(missile)#Datalink

 • Anmeld

  Bättre flyg än stå i hangaren

  Här http://foxtrotalpha.jalopnik.com/saabs-gripen-ng-fighter-has-an-awesome-way-to-make-its-1743963539 är en trevlig artikel och video om hur förträfflig Gripens radar är i jämförelse mot fast monterade AESA radars.

 • Anmeld

  E. Petersen

  Her lidt mere til debatten.

  "Mills is generally right about the F-35, though — it’s not designed as an air-superiority fighter, and as the excellent New York Times video above shows, the jet was designed with other missions and less hostile environments in mind. Moreover, the aircraft’s strongest suit, its stealth capability, is beginning to look less decisive as radar technology advances. It’s also really expensive.

  But there is another side of this debate developing: the assumed rules of air-to-air combat may be shifting from speed to sensor capability and payload. As a report from the Center for Strategic and Budgetary Assessments found last year, ’advances in electronic sensors, communications technology, and guided weapons may have fundamentally transformed the nature of air combat.’ Other than its stealth capability, these are attributes where the F-35 boasts significantly advances. It seems the stealth characteristics that were the big selling point of the F-35 may become second tier, and its sensor and communication capabilities could make it the plane for our time."

  http://www.lowyinterpreter.org/post/2016/01/29/Could-the-F-35-be-the-plane-for-our-time-after-all.aspx

  Og Det lidt pussige er at alt efter brillerne man har på kan det tydes både positivt og negativt for F-35

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Bättre flyg än stå i hangaren
  swash plate ideen kan jeg godt forstå er en fordel. Men oprindeligt var et af argumenterne for AESA at man undgik mekaniske elementer. Så det er tab og vind. Skulle vi få for mange penge engang kan vi glæde os over at der er plads i vingerne på JSF til ekstra antenner.

  @Svend-Erik
  Uanset hvad er det et af de steder hvor sensor fusion bliver interessant. En stresset pilot opdager aldrig en link transmission - -men måske gør flyet.

  "DRFM technology is able to defeat even contemporary chaff discrimination techniques" - Jeg kunne have lavet mit hjemmearbejde og læst op på DRFM. Det giver en form for mening qua at den forstyrelse DRFM skaber ikke ligner chaff for det angribende flys radar.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Schmidt

  F-35 bliver nok det bedste fly engang. Men vi har ikke råd. Det er politikere der skal finde pengene. Hvem skal de tage dem fra, De ældre, skole, sundhedsvæsen. det vil de ikke, det giver ikke stemmer.
  Lille DK har ikke brug for verdens bedste (og dyreste) kampfly (måske engang).
  Vi har brug for et godt nyt multirole fighter fly (måske ikke den største bomber. Men den kan).
  Vi vil ikke være de eneste i Nato, til at flyve Gripen.
  Nogle tvivler på support fra Saab i alle sammenhæng, glem det. de har samme interesser som os. Det er ikke Rusland eller Kina vi køber af.
  Gripen har alt. Hvad vi har brug for til en pris, vi har råd til.

  Selvfølgelig vil det være fedt, at kunne sige ude i verden. Vi har 30 stk F-35. Hvis der skal være råd til det. Hvad skal så nedlægges, inden for forsvaret ???.

  Jeg vil heller kunne sige, vi har 30 Gripen, vi har råd til at flyve i dem. vi kan være med internationalt, da vi har fly nok og de virker.

 • Anmeld

  Dan

  Det er en spændende tråd denne her. Der kommer masser af pro et con, især hvad angår Gripen, hvilket er vildt mærkeligt. Der er også en del religion med, men lad det nu fare...

  D.d. er der tre kandidater: F-18SH, F-35JSF og EuroFighter Typhoon.

  Hvorfor burde F-18/EFT være det foretrukne valg frem for F-35?

 • Anmeld

  Halken

  @Olavi

  Jeg tror at de også får det løst. Sammen med alle de andre ting. Når man udvikler ny teknologi så går det sjældent efterplanen. Men det betyder ikke at man ikke kan, det tager bare lidt længere tid og er helt normalt. Det er ikke et spørgsmål om det kan laves, men om hvor mange ressourcer man skal kaste efter det.

 • Anmeld

  Halken

  @Alle

  Det er meget godt med copy/paste fra Saabs pressemateriale. Det er lidt som at når Boeing snakker F18 og stealth ;-)

  Hvad er Gripens svagheder i forhold til F35?

 • Anmeld

  jenoghen

  Og i virkelighedens verden har USA jo heller ikke rigtigt råd til F-35. Når nu næste økonomiske krise (er så småt begyndt - kig på aktiemarkederne), så begynder smalhals at dukke op.

  "The Pentagon is planning multiple acquisition and modernization programs, including updating all three legs of the nuclear triad, that will start putting extraordinary budget pressure on the agency in the 2020s, cresting at $232 billion in fiscal year 2022, says the report by the Center for International and Strategic Studies."

  Rapporten kan downloades her:
  https://csis.org/files/publication/160126_Harrison_DefenseModernization_Web.pdf

 • Anmeld

  Schmidt

  @Halken
  Hvad er Gripens svagheder i forhold til F35?
  Der er nok nogle svagheder. Men hvad er de i forhold til, pris og hvad vi (DK) har brug for.
  Gripen er et godt kamp fly, der fint kan bruges indenfor Nato.
  Jeg vil heller spørge. Hvad har F-35 som Danmark ikke kan leve uden.

 • Anmeld

  Schmidt

  Hvad har F-35 som DK ikke kan leve uden.
  Hvad mangler Gripen som DK ikke kan leve uden.
  Kan nogle lave en seriøs liste.

 • Anmeld

  CP

  @ Halken. Det er vist blevet gennemgået flere gange. F35 er et væsentlig bedre strike fly, især fordi stealth giver mening i SAM situationer. Det kan bære større last. Hands down sejr til F35. Med strike mener jeg udelukkende tunge våben, ikke CAS.

  BVR vinder F35 også, nærmest åbenlyst. Denne sejr er dog pyrrisk, da BVR missiler i de sidste 50 år har scoret det svimlende samlet antal nedskydninger af.... 8. Der er ingen, absolut ingen grund til at tro det vil ændre sig. Missilerne bliver bedre, det gør countermeassures også. Lockheed Martin vil gerne bilde os andet ind. Flotte plancher, masser af farver.. Intet bevis.

  Man må konkludere at A2G er F35 domæne. Det bliver nr. 1 de næste mange mange år inden for det felt. Gripen kan godt strike, men det er på ingen måde en spidskompetence, A i JAS39 skulle næsten være i parantes.

  Vi bomber aldrig alene (hvor skulle vi lette fra), og vi har kunnet klare os med F16, som vel er omtrent on par med Gripen. Men "credit where credit is due".

  F35 bliver et godt fly, og meget anvendeligt i en blandet flåde.

 • Anmeld

  Tor

  Nja, "A" i JAS Gripen är stor bokstav. Till skillnad från F16 var flygplan 39 från början konstruerat för attack. Sjömålsförmåga med robot 15 är av de viktigaste uppgifterna för svenskt flygvapen. Men Gripen är ett lätt flygplan och tar därför mindre än F35 och Rafale. Men jämför med t ex F16 eller gamla F18 så är Gripen E lika bra.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Halken

  F-35 kan 1.360 kg internt og 6.800 kg eksternt.

  Gripen E kan tage 7.200 kg. eksternt.

  Læg dertil, at man med de nuværende valutakurser kan få to Gripen for hver F-35, virker Gripen som en suveræn platform til bombemissioner.

 • Anmeld

  GD

  Det er > 2.300 kg internt for F-35. F-35 behøver heller ikke afsætte eksternt payload til fuel, som den bærer internt. Rækkevidden for Gripen vil være langt kortere og med mindre våbenlast. Sliddet på Gripen flystellet vil også være langt større. Indekserede fatigue hours rasler af Gripen ved stor last. Gripen er en let point defence fighter der er presset ind i jord-luft-rollen.

  Bortset fra YF-16, har F-16 været multirolle fra starten, herunder også luft-jord attack.

 • Anmeld

  GD

  *jord-luft = luftjord...

 • Anmeld

  E. Petersen

  @SEH

  her er nogle svenske tal for Gripen NG vs F-35

  http://www.flygboken.se/Sid%2052.pdf

  Gripen NG 6000 kg´s last altså kan den ikke tage 6800 kg

  F-35 18500 kg´s last (bemærk F-35 tallene i tabellen er misvisende med 20100 kg´s last)

 • Anmeld

  CP

  @ GD Hmm... Nu er jeg ikke ekspert i metalurgi og stress tests af flystel. Jeg har måttet slå lidt af dine fine udtryk op.

  C/D udgaverne ligger omkring 20% komposit, jeg er ikke helt sikker på der er færdige tal til rådighed for E/F udgaverne. Så det er nok lige tidligt nok at tale om hvor hurtigt flyet falder fra hinanden. Det er også lidt svært at sige da de nuværende brugere ikke rigtig for alvor har kastet sig ud i strike missioner.
  Det bedste svar til din påstand må være - tja.. Med mindre du kan angive kilder.

  Gripen er modulær, som man tydeligt ser med den enorme mængde våben og udstyr man kan til og fravælge. Der er intet til hinder for at smække en targeting pod og et par JDAM´s på den. Den bliver aldrig ligeså god til det som F35, men den kan godt klare det.
  Jeg ved ikke om der er opgørelser for hvor mange gange vi har sendt fly ud på strike missioner. Jeg tror ærlig talt ikke det er vores største udfordring.

  Man kan mene hvad man vil om marketing materiale. Men Gripen er ligeså meget multirolle som F16. Jeg er klar over du ikke kan fordrage flyet. Fair nok. Men du kan ikke fornægte A2G arsenalet.

 • Anmeld

  CP

  @ E Petersen, det eneste jeg kan finde er 18000 pund last for F35.. Er du sikker på det ikke er det du mener?

 • Anmeld

  Bättre flyg än stå i hangaren

  Ett citat från Wikipedia om F-16 "Designed as an air superiority day fighter, it evolved into a successful all-weather multirole aircraft."

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  F-35s maksimale last er 18,000 pounds (8,160 kilograms) if. USAF

  http://www.af.mil/AboutUs/FactSheets/Display/tabid/224/Article/478441/f-35a-lightning-ii-conventional-takeoff-and-landing-variant.aspx

  Gripen C angives til 5.300 kg og, Gripen E skulle kunne tage 2.000 kg mere.

 • Anmeld

  olavi

  @ SEH

  18,000 pounds är med vapen internt och externt, alltså inte i stealth mode.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Ja, de 8 ton for F-35 er samlet set, både eksternt og internt.
  F-35s interne hardpoints kan maksimalt tage 3.700 lbs (1.678 kg) if. LM, men det er ikke nødvendigvis den vægt, den rent faktisk kan flyve med.

  http://theaviationist.com/wp-content/uploads/2015/01/Weapons-Stations-Capacity_v1.jpg

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Interne hardpoints for F-35A er så 5.700 lbs (2.585 kg).
  Det er 1.678 kg for F-35B

 • Anmeld

  GD

  @ CP

  Jeg kan godt lide Gripen, problemet er, at den offentlige diskurs er baseret på Gripen-religion, ikke fakta.

  I øvrigt er det ikke så interessant hvad flyet er bygget af, som hvad det er dimensioneret til at kunne slæbe.

  @ Bättre flyg etc.

  Men F-16 var designet til at være multirolle...

  "In October of 1974, Defense Secretary James R. Schlesinger announced that that he was considering production of the winner of the ACF contest to satisfy USAF, Navy, and export requirements. Up to that time, the LWF/ACF program had been largely an academic exercise for the USAF. The design emphasis would now be changed to that of a multi-role aircraft."

  "On January 13, 1975, Air Force Secretary John McLucas announced that the YF-16 had been selected as the winner of the ACF contest. The Air Force placed a contract for fifteen FSD (Full-Scale Development)"

  "Fighter-bomber instead of lightweight day fighter

  In 1977, the Air Force announced plans to buy an additional 783 F-16A’s and B’s. At this time, the USAF specified that the plane was to serve as a fighter-bomber, in contradiction to its initial plans for the LWF as a lightweight day fighter."

  http://www.f-16.net/f-16_versions_article25.html

 • Anmeld

  CP

  Ja tak, der er da også forskel på 18000kg og 18000 pund! Er det en B2 vi skal til at købe :-)
  F35 har to interne pladser. Teori er fint, men det tungeste system den kan bære er 2000 pund GBU31 eller Mk 84. Gange to må det være 4000 pund ~ 2000 kg. Den kan naturligvis bære mere på vingerne, hvad det så end skal gøre godt for..

 • Anmeld

  GD

  4 interne pladser, CP... Og flere med pyloner....

 • Anmeld

  CP

  @ GD. Flyet er dimensioneret til at slæbe adskillige tons våben. Du har lige undergravet dit eget argument.

  Jeg er som sådan ikke religiøs om Gripen. Som jeg tidligere har skrevet er der adskillige begrænsninger, og punkter hvor F35 vil være klart overlegen.

  Problemet er at vi ikke har en blandet flåde. Så giver F35 pludselig ikke længere så meget mening i mine øjne. Der ser jeg så en religiøs bevægelse, som fuldstændig ignorerer facts.

  Og af de resterende typer foretrækker jeg Gripen. Jeg ville ikke blive ked af det hvis vi købte Eurofighter i stedet, det springende punkt mellem de to er rent økonomisk.

 • Anmeld

  CP

  @ GD, jeg beklager, troede vi talte A2G våben her, ellers giver det ikke rigtig mening at tale om vægt. Ellers har du naturligvis ret. Der kommer forhåbentlig en rotary launcher engang i fremtiden så det bliver 6+2.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Jeg ønsker ikke at nedsable F-35. Den er en rigtig god deep strike fighter.

  Den kan tage 2 bomber og 2 (måske 4) missiler til beskyttelse mod fjendtlige fly dybt ind over fjendtligt territorie uden eksterne tanke.
  I hvert fald, hvis den holder alt, hvad den lover.

  Hertil kan den også tage våben med eksternt som et traditionelt fly alt efter hvilken missionsprofil, der skal flyves.

  Den kapacitet får man bare lov til at betale dyrt for.

  Gripen derimod er i stand til at operere tættere på fjendtligt territorie, da den ikke behøver samme store flyvebaser som F-35 og dermed reducere behovet for lufttankning og eksterne tanke.

  Det er muligt et operere med flere Gripen for samme penge, hvorved man kan få større våbenlast samlet set eller have flere fly som eskorte.

  Samtidig i 99 % af tiden, hvor der ikke flyves bombemissioner, giver Gripen mulighed for langt mere Air Policing og rigtige trænningsflyvninger.

 • Anmeld

  CP

  Jeg tror vi skal være realistiske og indse at Gripen og F35 vil operere fra samme baser. Ja, Gripen kan sådan set godt bruge landeveje, men det vil aldrig komme til at ske i en Nato operation.

  Tanken om at skulle bygge to baser med fuld infrastruktur er ikke tillokkende.. :-)

 • Anmeld

  Tor

  Det handlar inte om religion utan sunt förnuft. Ska man köpa det dyraste, med alla "bells and whistles". Specifikationer är inte allt. Ett vapensystem är bara ett del i ett system av system.

  Det är inte så att Saudi Arabien skulle få f35 och vips skulle dom kunna besegra danska flygvapnet. Ett effektivt flygvapnet, verkan i målet, är det som räknas.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @CP

  Jeg tænker ikke på landeveje blot, at der vil være større krav til basestrukturen, herunder logistik, for F-35 end for Gripen.

 • Anmeld

  olavi

  @ CP
  Vid en framtida storkonflikt är det inte alls osannolikt att NATO-flyg, t ex danska Gripen, skulle kunna nyttja svenska flygbaser eller landsvägsbaser, som inte är användbara för F-35. Sverige och Finland har slutit värdlandsavtal med NATO..
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/i-en-sa-grundlaggande-fraga-som-en-natoansokan-bor-sverige-och-finland-agera-ge/

 • Anmeld

  CP

  Hvad er det lige for nogle mål danske fly skal ramme fra svenske og finske baser?

  De steder vi sender fly hen er der i 99,99% af tilfældene enten briter eller amerikanere. Og de kommer til at bruge F35.

  Jeg mener det er en fin ting at kunne, men jeg regner bestemt ikke med at vi kommer til at gøre det.

 • Anmeld

  GD

  @ CP

  En af ideerne med rækkevidden på F-35 er jo netop at få baserne ud af rækkevidde for Scud, Iskander, m.fl. Nej, F-35 behøver ikke flyvestationer der er større og mere sårbare end Gripen...

  Systemer svarende til BAS90 er temmeligt udbredte, Taiwan, Singapore, Finland, etc, uden at disse har Gripen.

 • Anmeld

  olavi

  @ CP
  Jag skulle naturligtvis ha skrivit "en EVENTUELL framtida storkonflikt". Jag trodde att Danmarks medlemskap i NATO motiveras av ett gemensamt försvar i händelse av en storkonflikt, främst med Ryssland, och inte av en önskan att kunna medverka att bomba tredjevärldsländer när USA kallar... Skall inte Danmarks flygvapen vara utformat för maximal effekt vid en storkonflikt?

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Jeg synes, det skrevne bliver noget overfortolket.

  At Gripen er designet til at kunne operere fra en landevej, er ikke det samme som, at man behøver at gøre det.

  Det betyder at bliver det nødvendigt eller, hvis man ser det som en fordel, kan man gøre det.

  Det betyder også at kravene til basefaciliter, logistik og personel er mindre, hvorved man har større valgfrihed ift. base. Eller, at man har ressourcer til at sende flere fly afsted end ellers.

  Gripen vil altså give Danmark en større mulighed for at operere i en mere selvstændig grad end F-35, men det er ikke det samme som, at man politisk ønsker, eller har brug for, sådan en mulighed.

  Vil alle nato- og allierede blive opgraderet til F-35? Er det nødvendigt eller kan F-35 operere fra alle slags baser og civile lufthavne? Jeg ved det ikke.

  Briterne vil flyve Eurofighter (RAF) og F-35B (RN), ikke F-35A fra landbaser.

 • Anmeld

  CP

  @ GD, jeg siger ikke at baser som kan servicere F35 er mere sårbare eller miere komplicerede. Jeg siger bare at NATO typisk vil udpege et antal baser som alle flytyper opererer fra. Der bliver ikke lavet baser specielt til f. eks Gripen bare fordi den skal bruge kortere bane.

 • Anmeld

  jenoghen

  Hollænderne får 37 F-35. Ud af disse vil 5 blive placeret i USA. De 32 resterende fly betjenes af 29 piloter. Med betragtning i, at en del fly hele tiden er service, så anser man fra hollandsk side, at der kun kan stilles 4 stk. til rådighed for internationale missioner.

  Jeg spørger så, hvor mange Danmark kan stille med til internationale missioner, hvis man køber en 20-24 stk?????

  Of the 37 Lightning IIs, five constantly remain in the US for training and testing. The 32 aircraft in the Netherlands are flown by 29 combat ready pilots who use the jets for operational training and Quick Reaction Alert (QRA) to protect Dutch and NATO airspace. Combined with the fact that a number of jets is always in maintenance, it leaves only four F-35s with pilots available for missions abroad at any time. Four fighter jets on deployment is a long way from the more substantial contributions the RNLAF made to international military campaigns in the past.

 • Anmeld

  CP

  @ olavi, jow jow, sådan var det heller ikke ment. Du omtaler så den sidste 0,01%. Det er som sagt praktisk at kunne, men i den situation tror jeg ikke det er landingsbanernes længde vi skal bekymre os om..

 • Anmeld

  CP

  Jeg kommer til at tænke på en interessant ting... Nu kommer der jo til at være adskillige luftvåben i Europa med både Eurofighter og F35 fly. Italien, Spanien og UK. Kunne det ikke have værdi at spørge dem hvad tanken bag det er? Deler de opgaver, eller bliver de sat til hver deres specifikke opgave. I givet fald, hvad er fordelingen så..

  Det var måske en opgave for readaktøren af denne hjemmeside.

 • Anmeld

  GD

  @ CP

  Der bliver heller ikke lavet specielle rullebaner til F-35. Alt hvad en F-16 kan bruge, kan også bruges af F-35.

 • Anmeld

  Schmidt

  Er det ikke interessant, eller er der ingen der kan. Prøv at lægge hånden på hjertet, og svar.
  Hvad har F-35 som DK, ikke kan leve uden.
  Hvad mangler Gripen som DK, ikke kan leve uden.
  Kan nogle lave en seriøs liste.
  Håber meget på et par svar.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Schmidt

  "Hvad har F-35 som DK, ikke kan leve uden."

  Venner

  "Hvad mangler Gripen som DK, ikke kan leve uden."

  Venner

  Jeg kan desværre ikke komme det nærmere.

 • Anmeld

  GD

  Med F-35 kan vi komme vore allierede og naboer i nærområdet (FIN/SVE/NOR/Baltikum/Polen) til hjælp/undsætning fra flyvestationer i DK (der ligger dybt). Vi kan afpatruljere luftrum over de lande der i fredstid og krigstid der er dækket af det russiske landbaserede luftforsvar.

  Med Gripen stopper festen ved dansk luftrum. Vi deltager ikke i et fælles forsvar.

 • Anmeld

  Schmidt

  Jeg tror i glemte, at læse. "Prøv at lægge hånden på hjertet, og svar"

 • Anmeld

  CP

  @ GD Læser du overhovedet det jeg svarer? Hvad er det der med rullebaner, jeg siger kun at NATO fly vil operere fra fælles baner. Slut færdig.

  Og hvorfor er det lige du ikke vil forholde dig til det faktum at det taktiske oplæg for en F35 som jager overhovedet ikke giver mening?
  Da Gripen ikke skal være stealth kan den bære droptanke. Det gør F16 rutinemæssigt, så skulle den med aktionsradiusen vist være barberet.

 • Anmeld

  CP

  @ SEH Med den slags venner hvem skal så bruge fjender..
  Kan vi ikke bare forære USA pengene?

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Schmidt

  Venner er et meget præcist og hånden på hjertet svar.

  Jeg opfatter det som manglende garantier om operationel støtte og garanti for udvikling og våben integration. Det er formodentlig en korrekt analyse selv om at ingen af Gripen tilhængerne forstår mig.
  Jeg er ret sikker på at den svenske regering ville have tilbudt os Gripen og holdt SAAB i konkurrencen hvis flyet er så billigt og effektivt som tilhængerne hævder og der var svensk politisk vilje til at støtte os ubetinget iUSA krige. Alternativt har de dansk svenske forhold langt større problemer en grænsekontrollen i Kastrup.

  Så er der ikke andre forklaringer tilbage end at vi vil have samme fly som "vennerne". Så hånden på hjertet: "Gripen mangler venner"

  @diskusionen om baser
  Kan vi ikke droppe al snak om operationer fra landeveje? De koncepter det svensk flyvevåben arbejdede med og som ikke har været praktiseret læng havde INTET med SAABs reklamefilm at gøre. I realiteten var der tale om komplette baser baseret på nøje udvalgte og præparerede vejstrækninger og med forberedt infrastruktur. CH har kørt et lignende koncept med Hunter, F5 og F18 så det forudsætter ikke Gripen. Der er sikkert noget motorvej i Jylland der kan rettes ud og sikres af hjemmeværnet som midlertidig flyveplads men det er næppe relevant for det politikerne mener vi skal bruge kampfly til.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @GD

  "Med Gripen stopper festen ved dansk luftrum. Vi deltager ikke i et fælles forsvar."

  Det udsagn giver ingen mening overhovedet.

  @Cphmoose

  "Jeg opfatter det som manglende garantier om operationel støtte og garanti for udvikling og våben integration."

  Hvilke våben er det, du frygter, der ikke vil blive integeret på Gripen E? Hvilke våben er ikke blivet integeret på de Gripen C, der benyttes af Nato lande, som Danmark idag benytter på F-16?

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @GD

  F-35 kan ikke flyve til det østlige Baltikum uden eksterne tanke eller lufttankning.

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Svend-Erik
  Ikke noget specifikt. Men hvis det ikke er operationel støtte, træk på svenske lagre og evt. en situation hvor Sverige ikke kan købe våben eller få adgang til teknologi i USA , så er du reduceret til konspirations teorier eller regulær politisk afpresning. Sky Flash på Viggen var mere nød en lyst.

  Alternativt er du over i at Gripen er en dårlig flyver i forhold til vores behov og at den svenske regering godt ved det. Og for de fleste i den her debat svarer det til, at jeg påstår jorden er flad og nattehimlen er lavet af sort fløjl.

  Jeg ved godt at jeg ikke kan flytte en eneste Gripen tilhænger, men jeg forsøger i det mindste at give bud på hvorfor Gripen ikke længer er i den danske konkurrence. Bud der er baseret på politiske og tekniske overvejelser i stedet for at antage at processen bare er syg og dybt uretfærdig.

  Hvis vi antager at processen i Dk og Norge er / var nogenlunde objektiv, hvad er der så af muligheder udover dem jeg har nævnt?

  Cphmoose

 • Anmeld

  GD

  @ CP

  Rullebaner: Jeg misforstod hvad du skrev.

  F-35 taktisk oplæg som jagerfly? Den har jeg svaret på en halv snes gange før.

  Samme eller bedre aerodynamisk performance som SH eller F-16(det viser sig det er det bedste fra hver type) ikke større forskel mellem F-35 og Gripen under praktiske forhold, så det gør noget. Den bedste flyelektronik, tjek. stealth, tjek.

  @ SEH De skal også have lufttankning, men qua forspring i elektronisk overvågning /situational awareness plus stealth, gør det muligt at operere op til den russiske grænse, og med meningsfyldte mængder fuel ombord <- afstand til FLOT.

 • Anmeld

  Kenneth

  "The F-22 takes 42 man-hours of maintenance for each hour in the air. About half of those maintenance hours are taken with repairing its radar-absorbent-material (RAM) coating."

  Nu gäller det här F-22 men även F-35 har massor av underhållstimmar per flygtimme! Och har man endast tillgång till några få plan then what…??? Som bekant så tar det endast 10 minuter för Gripen att landa fylla på med bränsle och ammunition och iväg. F-35 står kvar på marken i timmavis efter att Gripen är uppe i luften och gör nytta. Och nyttan av snabb information har aldrig varit större än nu och vad ska man då ha för användning av ett plan som står mer på marken än är uppe i luften?

  Apropå Air-Policing: Vad gör de danska F-35 när ryssarna trycker gaspedalen i mattan.

  Svar: Ingenting för de hänger inte med! ;)

  Till er alla som menar på att F-35 är så överlägset att det ser alla plan före fienden ser det. Radartekniken går framåt som allt annat. Gripen E har Skyward G IRST. Skyward-G can silently detect threats, at beyond-visual range without relying on active (radar).

  Och ryssarna ligger inte på latsidan heller...

  "Detection in other parts of the electromagnetic spectrum has improved a lot over the last twenty years. Chief of these is infrared search and track (IRST) which enables an F-35 to be detected from its engine exhaust from over 60 miles away. The latest iteration of the Su-27 Flanker family, the Su-35, has IRST and L band radar on its wings. L band and lower frequency radars can see stealthy aircraft over 100 miles away. So an Su-35 can see a F-35 well before the F-35 can detect it. Stealth, as an end in itself, has outlived its usefulness, and maintaining that RAM coating is killing the budget for no good reason."

  Ryska Su-35 är tydligen planet att tävla emot idag.

  På sajten som den här texten är hämtad ifrån, se längst ner, finns ett diagram över instantaneous turn rate plotted against sustained turn rate: Där ligger Gripen i topp medans F-35 producerar fler änkor…

  "Simulation has the Gripen E shooting down the Su-35 at almost the same rate that the F-22 does. The Gripen E is estimated to be able to shoot down 1.6 Su-35s for every Gripen E lost, the F-22 is slightly better at 2.0 Su-35s shot down per F-22 lost. In turn the Su-35 is better than the F-35, shooting down 2.4 F-35s for each Su-35 shot down. The Su-35 slaughters the F-18 Super Hornet at the rate of eight to one, as per General Hostage’s comment. How that comes about is explained by the following graphic of instantaneous turn rate plotted against sustained turn rate:"

  Och även om det inte blir nån dog fight så är Gripens litenhet samt höga manöverförmåga ett plus för att undvika inkommande missiler. Och det är inte enbart F-35 som kan se på långt håll…!

  I övrigt så är det inte bara det stora landet i väster som kan bygga bra grejer. Men så är det ju det här med politik oxå…

  Kom att tänka på en sak: Eftersom F-35 inte duger till att skydda sig självt så kan Danmark köpa in Gripen till att utgöra ett skyddande "paraply"! På det viset blir alla parter nöjda. Nåja, förutom fransoserna that is… :)

  http://dailycaller.com/2016/01/22/american-gripen-the-solution-to-the-f-35-nightmare/

 • Anmeld

  GD

  Kenneth skrev:

  "Apropå Air-Policing: Vad gör de danska F-35 när ryssarna trycker gaspedalen i mattan."

  De bliver afskåret, for de ved ikke hvor de danske F-35 er, og hvordan de skal undgå dem. For det andet har russerne ikke fuel til at gå overlyd i dansk luftrum (Tu-160 undtagelse). Optankning er for langt væk. Lavpraktiske operative begrænsninger... ikke tal fra "jagerfly kort"

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Cphmoose

  Det afhænger vel ikke af flytypen om,såfremt våbentypen er integreret på flyet, vi kan trække på amerikanske eller andre nato allieredes våbenlagre?

  Hvis Gripen er så dårlig en flyver, hvorfor er nordmændene så imponeret over svenskere, når de møder dem i deres fælles øvelser? Eller tjekkerne og ungarerne, som er ualmindeligt tilfredse med deres Gripen?

  For mig virker det meget følelsesmæssigt og uden egentligt faktuelt indhold når, man konstant prøver at tale Gripen ned.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @GD

  Der er vist efterhånden ikke nogen, som stadig tror, at F-35s stealth niveau beskytter det mod Ruslands moderne radarsystemer.

  Har F-35 en fordel over Gripen E i elektronisk overvågning?

 • Anmeld

  Schmidt

  Har F-35 en fordel over Gripen E i elektronisk overvågning?.
  Lige nu har den ikke. Med tiden får den måske overtaget.
  Men hvad kræver vi (DK), at have nr.1 eller bare at være med fremme.

 • Anmeld

  GD

  F-35 stealth virker fint på alle kamfly radarer og alle radarhoveder i missiler. Det gælder også awacs. L-bånd i kampfly er en and, som forfatteren til den engelske artikel er hoppet på. IRST er nødløsninger-vi-gør-en-dyd-ud-af-nødvendigheden-b-løsninger. VLO går ikke væk. Fordel F-35.

  På jorden er trenden mod 30 cm radar, fordi L bare ikke leverer varen godt nok?

  Vigtist. Dine muligheder for elektronisk krigsførelse forøges voldsomt når dine fly er stealth. Fordel F-35.

  Stealth er en kæmpe fordel og bliver ved med at være det. ikke stealth kræver mange flere modforanstaltning, kraftigere jamming, langt mere manøvre og fuelforbrug etc for at kompensere.

 • Anmeld

  Marcus

  Jag syns det skulle varit meget sjov hvis Danmark hade købt Gripen. Jag syns Gripen skulle ha passat Danmarks behov gott.
  Av de alternative der står kvar ær Eurofighter best men dyrt
  Så jeg syns superhornet ær tillräckligt gott før meget mindre pengar. Køp ikke f-35. Det ær långsamt och svænger dåligt.
  Kike på youtube klippet nedan.
  Hälsningar en svensk som älsker Danmark

 • Anmeld

  Henrik

  @GD
  Stealth har en vis fordel ved strike missioner, men i luftkamp er det meget begrænset. Stealth virker ikke fra alle sider, man bliver nød til at finde de vinkler man vil have flyet skal være stealth når det udvikles. F-35 er stealth nedefter og fra fronten, i en luftkamp kan fjenden befinde sig over flyet, i en afvisning vil fjenden altid befinde sig over flyet. Når F-35 først begynder at dreje vil vinklerne på flyet forskydes og den vil hurtigt være synligt fra flere sider. Derudover tror jeg ikke der er nogen pilot der går i en luftkamp uden at have radaren tændt. Når radaren er tændt er en F-35 lige så let at spore som alle andre.
  Så i en luftafvisning vil F-35 ikke have nogen fordele. Her vil Gripens hurtighed give den fordelen.

 • Anmeld

  GD

  Forkert, det er ikke sådan en stealth signatur ser ud. Radarstrålerne bliver reflekteret som spikes generelt bagud og op, og siden russeren er synlig for F-35 radar uanset hvad, så sørger F-35erne bare for ikke at vende en spike mod russeren. Yup, realtime i F-35.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Hvorfor bliver den myte ved med at køre i ring?

  F-35 er ikke optimeret mod UHF/VHF radarer.

  Russerne og AMERIKANERNE siger åbent, de kan levere midcourse guidance til missiler med disse raderer.

  Alle med disse raderer, Awacs eller landbaseret, kan opfange F-35 og lede deres fly tæt nok på, de f.eks. kan bruge IRST til, passivt, at låse deres missiler på F-35.
  F-35 opdager ikke disse fly medmindre, det tænder sin radar eller har awacs støtte.

 • Anmeld

  Henrik

  @GD
  "F-35 taktisk oplæg som jagerfly? Den har jeg svaret på en halv snes gange før.

  Samme eller bedre aerodynamisk performance som SH eller F-16(det viser sig det er det bedste fra hver type) ikke større forskel mellem F-35 og Gripen under praktiske forhold, så det gør noget. Den bedste flyelektronik, tjek. stealth, tjek."

  - Det må være noget du skriver i en presset situation.
  Lyt til Pentagon, og kig på USAF og USN’s planer for F-35, den skal fortrinsvis fungere som striker.
  Jeg er ikke i tvivl om F-35 bliver en rigtig god striker, men der er nok en grund til USAF vil opgradere deres F-15 og USN har brug for deres F-18 SH, der fortsat brug for en jager.

 • Anmeld

  Henrik

  @GD
  "Forkert, det er ikke sådan en stealth signatur ser ud. Radarstrålerne bliver reflekteret som spikes generelt bagud og op, og siden russeren er synlig for F-35 radar uanset hvad, så sørger F-35erne bare for ikke at vende en spike mod russeren. Yup, realtime i F-35."

  Nej og ja. Når man skal konstruere et stealth fly bliver man nød til at finde de vinkler flyet skal være usynligt fra og så sørge for der ikke er nogen flader der vender i den retning. Man kan ikke gøre et fly usynligt i alle retninger. De spikes du tænker er den måling der bliver foretaget fra forskellige sider, og det er rigtigt man ikke vil vende en spike mod russerne. Derfor er F-35 stealth fra front og nedefra, det er den perfekte vinkel i en strike mission.

 • Anmeld

  GD

  Nej, F-35 er all-aspect stealth, men bedst fra fronten, naturligvis.

 • Anmeld

  GD

  F-35 er en air supriority fighter second only to the Raptor og all-aspect stealth.

  Læs videre...

  The F-35 is actually a family of three aircraft designed to replace aircraft in the Air Force, Navy, Marine Corps and the British military. Other nations interested in participating in the program include the Netherlands, Belgium and Norway.

  Plans call for the F-35 to be the world’s premier strike aircraft through 2040, Aldridge said. "It will provide air- to-air capability second only to the F-22 air superiority fighter," he said [Pete aldridge, undersecretary of defense for acquisition, technology and logistics].

  The plane will allow the Air Force forces to field an almost all-stealth fighter force by 2025. The Navy and Marine variants will be the first deployment of an "all-aspect" stealth airplane.


  The F-35 is actually a family of three aircraft designed to replace aircraft in the Air Force, Navy, Marine Corps and the British military. Other nations interested in participating in the program include the Netherlands, Belgium and Norway.

  Plans call for the F-35 to be the world’s premier strike aircraft through 2040, Aldridge said. "It will provide air- to-air capability second only to the F-22 air superiority fighter," he said [Pete aldridge, undersecretary of defense for acquisition, technology and logistics].

  The plane will allow the Air Force forces to field an almost all-stealth fighter force by 2025. The Navy and Marine variants will be the first deployment of an "all-aspect" stealth airplane.

  http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=106

  @ SEH de awacs du nævner er alle decimetriske - her er F-35 steath aktuel.

 • Anmeld

  GD

  @ @ SEH de awacs du nævner er alle decimetriske – her virker F-35 stealth stadig, men ikke lige så godt. Så de bruger decimetriske bølgelængder (<30cm) til sammen med bedre signalbehandling (AESA, computing) til at få en *forbedret* detektion af VLO fly og missiler!

 • Anmeld

  Henrik

  All-aspekt stealth er noget salgssnak LM selv har fundet på. Uanset hvad de finder på af smarte floskler, så kan LM så vidt jeg ved ikke ophæve naturlovene. Stealth coating giver overfladen et mere diffust reflektion men det er kun en lille hjælp til de store flader som vinger og haleror.

 • Anmeld

  GD

  @ SEH skrev

  "Russerne og AMERIKANERNE siger åbent, de kan levere midcourse guidance til missiler med disse raderer."

  Du mener at de siger de kan cue decimetriske L og X ildlederadarer? Ikke at jeg ikke tror dig men her vil et link hjælpe. Disse missiler bruger typisk X/Ka/Ku til deres søgehoved.

 • Anmeld

  GD

  Det er ikke LM der siger det og det er ikke LM der har skrevet specifikationen!

 • Anmeld

  olavi

  @ GD

  Citatet är från 2001! Du kan inte allvarligt mena att vad som utlovades då för femton år sedan fortfarande skulle gälla idag!

 • Anmeld

  Schmidt

  Vågen nu snart op. F-35 er eller bliver nok et fint fly. Men vi har ikke råd.
  Enten får vi ikke fly nok. Der skal bruges mange timer på, at servicer en F-35.
  Hvis vi skal have fly nok og samtiddig, have råd til at flyve i dem. Skal forsvaret nedlægge noget andet. Hvad.
  Hvad galt er der i at købe et godt fly, som F-16V eller Gripen.
  Skal det bare være det vildeste fly der findes.

 • Anmeld

  GD

  Hvad siger dem med de faktiske kvalifikationer og indsigt?


  http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Forsvarsutskottet/Oppna-utfragningar/Oppen-utfragning/?did=H0C220121108ou2&doctype=ou

  Her er fra forsvarsupskottet - et åbent udvalgsmøde.

  Jan Salestrand er ikke kun [C LEDS, Forsvarsmakten], men har rang af generalløjtnant.

  Og han siger så:

  “…[F-35] er den kanskje mest tydliga kandidaten att vara det vassaste [stridsflygsystem]..” [ca. 29 minutter inde]

  Bemærk den Powerpoint slide han henviser til.

  WIN F-35

  Saab
  http://forum.keypublishing.com/attachment.php?attachmentid=235770&d=1425831723
  WIN F-35

  Norge
  WIN F-35

  Schweiz
  Gripen MS21 & E militærfagligt sidst

 • Anmeld

  GD

  olavi siger:
  29. januar 2016 kl. 21:52

  @ GD

  Citatet är från 2001! Du kan inte allvarligt mena att vad som utlovades då för femton år sedan fortfarande skulle gälla idag!

  ******
  F-35 meets or exceeds specification. Det er tidligere i tråden blevet hævdet at amerikanerne designede F-35 til at være et "bombefly".

  Men hermed er det dokumenteret at målet var:

  “It will provide air- to-air capability second only to the F-22 air superiority fighter,” he said [Pete aldridge, undersecretary of defense for acquisition, technology and logistics].

  The plane will allow the Air Force forces to field an almost all-stealth fighter force by 2025. The Navy and Marine variants will be the first deployment of an “all-aspect” stealth airplane.

 • Anmeld

  GD

  F-35 meets or exceeds specification. På stealth, naturligvis. All-aspect.

 • Anmeld

  Henrik

  @GD
  "Study of the shaping of the aircraft and comparison with other designs shows that the Joint Strike Fighter can provide genuinely good stealth performance only in a fairly narrow ~29° sector about the aircraft’s nose, where the shaping of the nose, engine inlets, panel edge serrations, and alignment of the leading and trailing edges of the wings and stabilators results in the absence of major lobes or “spikes” in the radar signature. The ±14.5° angular limit is constrained by the principal reflecting lobe of the leading and trailing edges of the wings and stabilators. The signature degrades rapidly due to the influence of the lower centre fuselage as the angle swings past ±45° off the nose, refer Diagram 4."

  http://www.ausairpower.net/APA-2009-01.html

 • Anmeld

  jenoghen

  @Schmidt, det er jo fakta - uanset om man vil den ene eller den anden. Som jeg skrev lidt før kl 15, så får hollænderne 37 stk. F-35, og de vil kun kunne stille med 4 til internationale opgaver.
  Vi får måske kun halvdelen.
  Vil vi så overhovedet have nogen til at støtte den amerikanske krigsførelse?
  Det kunne jo være rigtig komisk (læs: tragisk), hvis vi køber flyet pga. de internationale opgaver, og det så ender med, at vi ikke kan stille med nogen fly, når det kommer til stykket.

 • Anmeld

  GD

  @ Henrik,

  Kopp gør et fornuftigt arbejde, men det er det man kalder et eksperiment. Han afrapporterer på de data/forudsætninger og den øvelse han laver.

 • Anmeld

  Kenneth

  @ jenoghen

  Tragikomiskt var det ja.

  Ja jistanes vilket råttbo det har blivit av det hele. Det blir inte lätt för beslutsfattarna, för som de säger på utrikiska.

  You’re damned if you do, you’re damned if you don’t…!

  Som svensk så är jag glad att vi har vårt eget plan. Vi slipper mycket skit både här och där.

 • Anmeld

  jenoghen

  @GD sjovt nok, så ser det jo ud til, at ikke engang Air Force secretaty, Deborah James, er enig med dig om F-35erens fortræffeligheder: "So we’ve got what we’ve got. We’ve got the F-35 coming, approaching initial operating capability. It’s not the same, but they will complement one another and we’ll have to go forward as is."

  De har tydeligt ikke what they want.....

  Det går også skidt med softwaren:

  A Dec. 11 memorandum from Gilmore to Frank Kendall, undersecretary of defense for acquisition, technology and logistics, and Gen. Paul Selva, vice chair of the Joint Chiefs of Staff, also warns that the program is risking trouble by attempting to define Block 4, the first post-service-entry upgrade, early this year, when Block 3F and its predecessor, Block 3i, are still “problematic” and performing poorly in testing.”

  http://aviationweek.com/defense/testing-chief-warns-jsf-software-delays

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @GD

  Du blander tingene lidt sammen.

  Ja, L båndet er >30 cm, men UHF båndet er >1 meter.

  E-2D Advanced Hawkeyes APY-9 radar er UHF og kan guide missiler tæt ind på fjendtlige fly. Missilernes søgehoveder har ingen problemer med at låse på et stealth fly. De skal blot tættere på, hvilket f.eks. awacs fly kan sørge for.

  http://news.usni.org/2014/06/09/u-s-navys-secret-counter-stealth-weapon-hiding-plain-sight

  Ja, russerne kan cue deres x/s båndradarer med UHF/VHF. Dermed kan deres målsøgningsradarer mangedoble den energi, de sender ud, og låse på et stealth fly.

  Se Nebo-M 3D

  http://www.ausairpower.net/APA-Rus-Low-Band-Radars.html#mozTocId939511
  http://www.ausairpower.net/APA-Nebo-M-Annex.html

  http://aviationweek.com/technology/new-radars-irst-strengthen-stealth-detection-claims

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Jeg mente naturligvis mindre end og ikke større end.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_spectrum#By_frequency

 • Anmeld

  Henrik

  @GD
  "Kopp gør et fornuftigt arbejde, men det er det man kalder et eksperiment. Han afrapporterer på de data/forudsætninger og den øvelse han laver."

  Det er også det man skal, alternativet er man æder alt råt hvad LM siger.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @GD

  Du blander tingene lidt sammen.

  Ja, L båndet er >30 cm, men UHF båndet er >1 meter.

  E-2D Advanced Hawkeyes APY-9 radar er UHF og kan guide missiler tæt ind på fjendtlige fly. Missilernes søgehoveder har ingen problemer med at låse på et stealth fly. De skal blot tættere på, hvilket f.eks. awacs fly kan sørge for.

  http://news.usni.org/2014/06/09/u-s-navys-secret-counter-stealth-weapon-hiding-plain-sight

  Ja, russerne kan cue deres x/s båndradarer med UHF/VHF. Dermed kan deres målsøgningsradarer mangedoble den energi, de sender ud, og låse på et stealth fly.

  Se Nebo-M 3D

  http://www.ausairpower.net/APA-Rus-Low-Band-Radars.html#mozTocId939511

  http://aviationweek.com/technology/new-radars-irst-strengthen-stealth-detection-claims

 • Anmeld

  GD

  @ Henrik,

  Hvis du bruger Kopps arbejde på den måde, så ved du ikke om du kommer til en rigtig eller forkert konklusion. Du vælger så bare den der passer i dit kram.

  @ jenoghen,

  Du kan udlægge Deborah James på så mange måder at der er frit valg... :-)

  Ang. Gilmore: Det er jo kendte udskydelser af våbenintegration, funktionalitet (f.eks. big sar), modellering i salis. Inden for normalbilledet, men den kan der så koges suppe på igen.

 • Anmeld

  Tor

  En jämförelse mellan JSF och Gripen skriven av en svensk fd Gripenpilot.

  http://wisemanswisdoms.blogspot.nl/2014/09/gastinlagg-gripen-e-vs-jsf.html?m=1

 • Anmeld

  Bättre flyg än stå i hangaren

  En liten kommentar att kunna använda sina flyg på alternativa banor, när en UAE F-16 kraschade och blockerad landningsbanan på Sigonella var det bara Gripen som kunde flyga sa alla andra inklusive danska F-16 var utslagna och då kan vi ju säga att det var en riktig krigssituation.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @Bättre flyg än stå i hangaren

  Det kommer aldrig til at ske for F-35, kan vi forstå.

 • Anmeld

  Marcus

  F35 ær et fult (grim) flyg i jæmförelse med tex Rafael , f16, gripen osv

 • Anmeld

  Schmidt

  Mange har sagt, at Gripen er en død sild. Det er den også indtil der kommer et nyt udbud.
  Men er F-35 ikke også død og færdig i DK pga. prisen ???. Vi har ikke råd til nok fly og de få vi har råd til, vil være så dyre, at vi ikke kan flyve ret meget i dem.
  Hvorfor blive ved med, at skrive om F-35 ?. Den er forhåbentlig også ude af konkurrencen.
  Hvor skulle pengene komme fra. Hvilken politiker tror i kan finde X antal Miliader, til et fly der er så meget ballade om, og hvor skulle pengene komme fra.
  Hvad skulle lukkes/nedlægges i forsvaret for, at finde penge.
  Skal man lukke et hospital, så bliver man da ikke valgt igen.
  Hvor mange plejehjem, skal der lukkes, eller skoler.
  Jeg vil godt se den politiker/ regering, der tør.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Problemet er, at alle flyene i konkurrencen er for dyre.

  Superhornet måske 70-75 mio. USD
  F-35 måske 85 mio. i 2020, nu ca. 108-114 mio. USD
  Eurofighter? måske 90-100 mio.

  Gripen 35-40 mio. USD

 • Anmeld

  Henrik Ø

  @Schmidt du har ret. It’s the Economist stupid. Vi har ikke råd og slet ikke hvis vi skal genoprette flåden i Østersøen og styrke samme i Arktis. Gripen er klart bedste mulighed. Af de nuværende må F18 være den eneste realistiske og også en fin og robust maskine med en stærk organisation bagved.
  I denne lange tråd blev det påpeget, at konkurrencen primært vægter internationale operationer frem for territorial suverænitets hævdelse. Det er måske fordi den er udskrevet for en del år siden og derfor burde den omskrives og vægtes anderledes i lyset af en stærkt ændret strategisk situation I forhold til Rusland.

 • Anmeld

  CP

  @ GD taktisk forlader F35 sig på bvr missiler. Disse virker ikke, der har i hele historien været 8 kills.
  Det kommer ikke til at ændre sig. Ergo skal man kæmpe wvr = ingen fordel til F35. Det vil ingen forholde sig til.

 • Anmeld

  pron

  @CP Disse virker ikke, der har i hele historien været 8 kills.

  Da slutter du å telle tidlig i historien, for etter Deserst Storm er det bekreftet 20 kills. Trenden er med andre ord stigende.
  Dette kan du finne selv med å søke etter "Promise and Reality: Beyond Visual Range (BVR) Air-To-Air Combat"

 • Anmeld

  CP

  @ problemer, beklager, men jeg kan ikke finde de tal du taler om.. Har du et link? Jeg er ikke sikker på det har været 20 A2a kampe siden desert storm.

 • Anmeld

  pron

  http://pogoarchives.org/labyrinth/11/09.pdf

  Det er jo også verd å merke seg at både sensorer, SA og raketter har utviklet seg mye siden 1991.

 • Anmeld

  pron

  @Svend-Erik Hansen sier: Gripen 35-40 mio. USD

  Hvis du virkelig tror du får kjøpt Gripen E for denne prisen så tror du på julenissen.

 • Anmeld

  CP

  @ pron Jeg forstår ikke hvad du mener. Den rapport du linker til fortæller at der sandsynligvis ikke er foretaget bvr nedskydninger siden golf krigen. Hvor kommer de 20 fra? Bare fordi en nedskydning er med et bvr missil betyder det jo ikke det er sket på afstand.

  Jeg kan ikke se du har bevist noget som helst, ja missiler er blevet bedre, det er countermeassures også.

  Hvis du kan sandsynlig gøre at det nu skulle være bedre hører jeg gerne om det. Men spar mig venligst for LM materiale.

  Det er jo ikke F35 flyets skyld. Det er bvr missiler og systemer som ikke kan leve op til hypen. Men det gør bare at F35 dumper i a2a..

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Naturligvis tror jeg på nisser. Og, der har nok været mange, som troede på Santa Claus, den amerikanske udgave af julemanden.

  Vi ved, hvad svenskerne giver for et Gripen. Og, vi ved, hvad schweizerne fik det tilbudt til ved 22 stk.

  Så mon ikke Danmark, et Nato land, kan få det til en pris midt imellem på ca. 40 mio. USD ved 48 stk.

  En handel med Danmark ville være guld værd for Saab, når de skal deltage i den canadiske, belgiske og finske konkurrence.

 • Anmeld

  Tor

  Danmark har mycket starkare förhandlingsläge mot Saab och Sverige än man har mot Lockheed.

 • Anmeld

  Bättre flyg än stå i hangaren

  En prisreferens finns i http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec04_08.pdf där det står att delserie 3 levererats 1500 miljoner kronor billigare an avtal vilket motsvar 10% alltså bör avtalet ha varit på avtalet varit på 16667 miljoner kr eller 260 miljoner kr per plan vilket med dagens dollarkurs 8,579 ger ett styckepris på 30 miljoner dollar.

  Sen är ju kontrakt med köparländer inte bara flygplanet så kontrakt inkluderar en massa annat också.

 • Anmeld

  Jörgen Johansson

  http://nextbigfuture.com/2016/01/f35-stealth-fighter-software-is-still.html
  .....
  https://www.rt.com/usa/330738-f35-delays-software-trials/
  Ad to this the F18E/F with no order book beyond -18, and Eurofighter..?
  Guess Denmark should go for affordable Gripen and UCAV:s

 • Anmeld

  Marcus

  Usa har ett starkt förhandlingsläge. USA - Hvis ni icke köper detta flyg ( som vi själva helst icke vill ha) så hjälper vi icke dere i krig.
  Problemet är att hela denna försvarsdoktrin bygger på kalla krigets dagar. Jag syns icke att det är Ryssland som är hotet idag. Hotet i vart fall här i Sverige kommer i inifrån. Då spelar det egentligen ingen roll vad man har för flyg.
  Som flygentusiast är det dock sjovt att följa med i debatten.
  önskar en god söndag

 • Anmeld

  Schmidt

  Om han er betalt af Saab ????. Men det lyder godt. Det fly kunne DK godt leve med. http://bestfighter4canada.blogspot.dk/p/blog-page_2.html
  Jeg kan ikke vurdere om der er fejl. Men gerne høre om der er.

 • Anmeld

  pron

  @Svend-Erik Hansen sier: Så mon ikke Danmark, et Nato land, kan få det til en pris midt imellem på ca. 40 mio. USD ved 48 stk.

  Ja, det høres jo så sannsynlig ut når vi vet at F-16E kostet $42m for 10 år siden.

 • Anmeld

  Tor

  @marcus
  Ett danskt forum för stridsflygplan är inte rätt plats att diskutera svensk politik.

 • Anmeld

  Marcus

  Tor: vissa saker hänger ihop. Tex att Ryssland sägs vara ett stort hot sägs i hela västvärlden. Kollapsar Sverige så påverkar det grannländerna också.
  Ps Vad hade tex Frankrike för nytta av sina Rafael i november i Paris?

 • Anmeld

  Marcus

  Hur det än är så önskar jag Danmark lycka till i framtiden.
  . Tack

 • Anmeld

  olavi

  Även Norge med sina stora oljeinkomster har insett att militära materialinköp inte slutar med anskaffningskostnaden, utan man måste ha råd att bruka (och uppgradera) dessa dyra maskiner. I högsta grad gäller det stridsflygplan, där pilotens skicklighet, uppövad under många timmars dyr flygtid, är en förutsättning för systemets effektivitet.

  "Til sammen kostet de fem fregattene 21 milliarder kroner i 2006. Nå ligger de til spott og spe, som et monument over elendig budsjettering, urealistiske ambisjoner og sløsing med fellesskapets penger...
  Det er dette som skjer når man kjøper mer enn man har råd til å drifte."

  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/F-35-kampfly_-fregatter-og-fellesskapets-forsvar--Cathrine-Sandnes-og-Ingeborg-Eliassen-8319839.html

 • Anmeld

  Schmidt

  @CP
  Håber mange vil læse den artikel. Det vil gå DK ligeså.

 • Anmeld

  MikeKiloPapa

  "Cathrine Sandnes, journalist, redaktør, forfatter - leder av tankesmien Manifest og daglig leder av Forlaget Manifest."

  "Ingeborg Eliassen, journalist, forfatter og dramatiker."

  Forfatterne til ovennævnte artikel.

  Man må sige at de er super velkvalificerede til at udtale sig om emnet ;-)

 • Anmeld

  CP

  Det kan man mene om hvad man vil, faktum er at skibene ligger der og at man ikke har råd til at bruge dem.

  Det var måske værd at reflektere over i stedet for at trække en stråmand fordi man ikke kan lide sandheden.

 • Anmeld

  Schmidt

  @MKP
  Er du i tvivl, om det er korrekt.
  Tror du virkelig DK har råd. Tror du det bare er drama.
  Hvad vil F-35 koste DK og Hvor skal de penge komme fra.
  Det kunne være flot, med et par svar fra F-35 elskerne.
  Det bliver vist mest til mudderkast, når man ikke kan komme med nogle svar. Hvordan skal vi få råd.

 • Anmeld

  MikeKiloPapa

  @Schmidt

  "Det vil gå DK ligeså."

  Næppe....modsat hvad der bliver givet udtryk for i artiklen har Norge nemlig masser af kapaciteter at skære af/i .

  Kapaciteter som Danmark enten for længst har afskaffet eller simpelthen aldrig haft. Det danske forsvarsbudget er desuden nu så lavt at hvis man vil skære yderligere eller pålægge det væsentlige ekstra udgifter ( fx til kampfly) ja så kan man simpelthen ikke opretholde alle 3 værn.
  Det er et faktum som politikerne ikke kan komme uden om og derfor er nød til at forholde sig til ved næste forlig. Så worst case scenariet er status quo og det er sandsynligt med en beskeden forøgelse af budgettet.

 • Anmeld

  MikeKiloPapa

  @CP

  jeg har ingen aktier i det norske forsvar og dermed ingen interesse. Jeg pointerer blot at de to damer næpe har den indsigt der skal til for at komme med en fyldestgørende og retfærdig kritik.

  "skibene ligger der og at man ikke har råd til at bruge dem."

  At nogle af Nansen klassen ligger stille , skyldes i højere grad mangel på velkvalificerede personnel, som i stor stil forlod Sjøforsvaret til fordel for den lukrative oliesektor,end det skyldes pengemangel.

  Problematikken skyldes også dels at den norske regering, mod forsvarschefen og Sjøforsvarets anbefaling, valgte at erstatte MTB kapaciteten (Hauk klassen som blev erstattet af den meget dyre og avancerede Skjold klasse) Det trak yderligere personel og penge væk fra fregatterne.

 • Anmeld

  MikeKiloPapa

  @Schmidt

  "Er du i tvivl, om det er korrekt. "

  Jeg tror i hvert fald at det er en meget overfladisk, overdrevet og noget unuanceret version som vi bliver serveret.

  "Tror du virkelig DK har råd."

  Nej....Jeg VED at vi har råd.!!!

  "Hvad vil F-35 koste DK"

  Ikke så meget mere end andre fly at det spiller nogen rolle i det store billede.

  "Hvor skal de penge komme fra."

  Uanset hvilket fly vi vælger så drejer det sig om en investering på 2-3 milliarder om året i ca 10 år.
  Hvis ikke vi man kan finde det beløb ud af et årligt statsbudget på +1100 milliarder kroner så er det sgu fordi man ikke vil.
  Til sammenligning bruger vi 44% af budgettet , eller hvad der svare til lidt under 500!! milliarder om året på overførselsinkomster/offentlig forsørgelse.
  Mon ikke man kunne frigøre en smule midler der ;-)

  "Det bliver vist mest til mudderkast"

  Pot.Kettle. Black....Google det

 • Anmeld

  pron

  Damene har delvis rett. Problemet har eksistert i mange år, og under mange forsvarsministere. Forsvaret foreslår en plan, og så blir dette overstyrt av politikere for å sikre arbeidsplasser og distriktspolitikk. Forsvaret i Norge har også blitt veldig topptungt over flere år, og med lønnsnivået vi har i Norge så spiser dette også kraftig av driftsbudsjettet. Samt at politikere i mange år har bedt forsvaret gjøre AAAA, men de gir de kun penger til å gjøre C.

  Bakgrunnen for artikkelen i Aftenposten er at de lanserte en bok om det samme, og F-35 spesielt. I boken fremgår det tydelig at de ikke helt vet hva de snakker om, for den inneholder masse faktafeil.

  Når det gjelder F-35 sin påvirkning på driftsbudsjettet fremover så er innvirkningen mye mindre enn mange tror. Sitat fra et tilsvar som ble gitt:

  - Som statssekretæren også har sagt så tilsvarer grunnkostnaden for drift av F-16 i det vi kaller et normalår rundt 4% av 2015-budsjettet. Med F-35 blir det dyrere, men flyene ville likevel ikke tatt mer enn 5% av det samme budsjettet. Det blir derfor helt feil å hevde at det er F-35 som alene tvinger frem endringer i Forsvaret.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  jeg er ikke helt sikker på, hvad F-16 E har med sagen at gøre?

  Vi ved, prisen starter på ca. 33 mio. USD for et partnerland (Sverige), og derefter er det blot et spørgsmål om hvor meget ekstra, der bliver lagt til prisen.

  Om 40 mio. USD er sandsynligt for et Gripen E, ved vi ikke. Jeg augmenterer blot for, at vi burde kunne få en bedre pris end Schweiz.

  En hel del afhænger naturligvis af valutakurser, hvor de for nuværende favoriser Gripen.

 • Anmeld

  pron

  @Svend-Erik Hansen
  Saab anslo selv en pris(Defence News) på rundt $80 million per jet noen år siden. Nå har svenske kroner svekket seg mye mot dollar, men dette betyr også at mange av delene som kjøpes inn fra andre land(som er mange) har blitt dyrere. At noen får kjøpe Gripen E for under $60 millioner er å tro på julenissen.

 • Anmeld

  CP

  Hvad skal man mene om det her? Skal journalister nu være juristuddannet for at kommentere krimistof? Eller professionele sportfolk four at kunne kommentere sport..
  De to damer kan fint have talt med personer som ved noget om de skibe. Det faktuelle i artiklen fejler ikke noget Suppe - hår - ligegyldigt.

  Hvis vi drømmer at LM får presset F35 prisen ned på 80mio$ skal der stadig en motor til yderligere 20mio i, og så alt det andet knas som ikke er med i hovedprisen. De 60mio for Gripen er den fulde pris. Så har vi ikke talt om den lange liste af voldsomt dyre upgrades F35 allerede nu trænger til. Og for at blive helt forpustet koster F35 en bondegård at drive.

  Hvis nu det var flyet! som bare fik alle onde til at lægge sig med poterne i vejret kunne det for min skyld koste det dobbelte.
  Men, F35 KAN IKKE fungere som A2A fly. Det er et fantastisk strikefly, men forlader sig 100% på bvr våben. Det kommer til at koste piloterne livet.

  Fint hvis vi skulle have en blandet flåde. Men det skal vi ikke. Og når først flyene er købt er katastrofen fuldendt.

 • Anmeld

  CP

  Hvis man kan tåle at læse om bvr uden at kvæles i LM propaganda kan man kigge denne igennem..
  https://defenseissues.wordpress.com/2013/04/27/usefulness-of-bvr-combat/

  Til dem som mener at F35 er en gamechanger kan jeg kun sige. Fysikens love kan selv ikke USAF ændre på.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @pron

  Du tænker på dette:

  "Saab’s preliminary costs submitted to the government suggest the company can deliver a Gripen E/F at roughly $80 million per jet."

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ir2YOrdUttcJ:archive.defensenews.com/article/20121119/DEFREG01/311190008/Sweden-8217-s-Possible-Gripen-Cut-Prompts-Force-Capability-Fears+&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk

  Jeg aner ikke, hvordan de 80 mio. hænger sammen med noget.

  Prisen endte på 33 mio. USD

 • Anmeld

  pron

  CP sier: Hvis vi drømmer at LM får presset F35 prisen ned på 80mio$ skal der stadig en motor til yderligere 20mio i.

  Nei, det skal ikke det. Planen er at F-35A med motor skal leveres til $80 millioner (in then-year dollars, accounting for inflation). Det er noen forutsetninger som skal oppfylles som du kan lese om her: https://www.f35.com/news/detail/lockheed-martin-follows-blueprint-to-drive-down-f-35-costs

  Du kan godt benekte at de klarer dette, men det er lite trolig at du er bedre til dette enn LM.

 • Anmeld

  pron

  @ Svend-Erik Hansen - Jeg aner ikke, hvordan de 80 mio. hænger sammen med noget. Prisen endte på 33 mio. USD

  Det er mulig du har fortalt det før, men hvor har du tallet $33 mill fra? Selv på "The aviation forum" hvor det er mange Gripen tilhengere er de enige om at prisen er mye høyere enn hva du snakker om. Det er diskutert flere ganger i denne tråden: http://forum.keypublishing.com/showthread.php?116825-Saab-Gripen-amp-Gripen-NG-thread-3

 • Anmeld

  CP

  @ pron. Fair nok, måske har jeg set forkert. Til gengæld er skroget på testmaskinerne allerede begyndt at spræke fordi flyet skulle på slankekur i 2005.

  Jeg kan godt lide den måde du får det til at lyde som om det bare er mig og ikke andre som bekymrer sig om prisen...

  Som sagt er prisen også det mindste af mine bekymringer.

  Flyet kan ikke bruges af lande med en enkelt type flåde. Som f. eks Danmark.

 • Anmeld

  Schmidt

  Hvis så mange andre Nato lande køber F-35. Mon ikke de vil blive glade for, at DK køber Gripen, så er der et A2A fly til at passe på dem :-)

 • Anmeld

  Jim (The American Guy)

  Sorry my Danish is not so good yet so I’ll have to write in English.

  Why bother with replacing the F-16s at this point when there is no money to afford the replacements?

  Why not just abandon the whole Nytkampfly process and budget the money for missiles and personnel for the 3 Danish built Iver Huitfeldt-class frigates?

  It’s my understanding that the Iver Huitfeldts can also be adapted to use Tomahawk cruise missiles so it seems you can purchase the SM-2/6 missiles which are a needed and intended purchase anyways; in addition add in the ability to accept the cruise missiles over time and now you have 3 ships that can provide both the defense of DK and be able to attack if needed. (Not to mention a bit of deterrence)

  Yes, then you will have no planes to shoot at Toyota Hiluxs in the desert or air police eastern Europe but you have 3 ships + the 2 Absalon class ships that can participate in NATO operation and still defend Danmark.

  I don’t see how 18 new aircraft that we can’t afford are going to be viable in a full scale war; and are they worth the money to chase bombers in eastern Europe and bomb other countries in midst of civil war? (Mostly caused by the U.S.)

  Look how the crash of 1 helicopter in the desert affects the whole Dansk military budget, what happens when a F-35/Eurofighter/Super Hornet hits the ground? You potentially loose a human and it definitely hurts the wallet (and military options) more then a helicopter.

  I know my opinion means nothing but it just makes more sense to me to use the limited funds for the existing Danish built systems (frigates) than on new purchases.

  Jim

 • Anmeld

  CP

  Ja, det er da et godt spørgsmål Schmidt... Du tænker måske på Italien, UK og Spanien? Som beholder deres Eurofighters?

  Flere andre små lande har den samme flade indstilling som DK. Vi skal bare købe amerikansk, så får vi hjælp hvis der er problemer.

  Kunne vi ikke bare give dem pengene, og så droppe flykøbet?

 • Anmeld

  CP

  The mere thought of having to buy air-policing from NATO makes the danish politicians convulse..

  No, we don´t have the money. They are going to spend it anyway.

 • Anmeld

  pron

  @CP. Hvis til ett kampfly de siste 50 årene som har blitt utviklet hvor det ikke er oppstått sprekker i skroget under testing, og hvor de måtte gjøre større eller mindre endringer underveis. Husker jeg riktig måtte hele haleseksjonen på F-18 endres underveis.

 • Anmeld

  CP

  @ pron. Nu skal det jo ikke lyde som om alle andre projekter kører lige efter en snor, og kun F35 har problemer.
  Jeg er ikke fundamentalist. F35 bliver et godt fly til det formål det er bygget til. Men man har været nødt til at tage nogle designvalg som i dag bider lidt i bagen, og det indrømmer LM og JPO også selv.
  Problemet er særlig slemt her fordi lrip flyene går ud til kunderne, i stedet for at bruge testrigs som producenten beholder bagefter. Det er ikke flyets skyld men LM´s.

  Helt generelt må man på meget komplicerede projekter forvente komplicerede problemer. Fair nok, jeg accepterer at der må være nogle ting. Men de fleste er enige om at man har bidt over for meget her.
  Når nu man skal til at opgradere systemerne, og finder ud af at der ikke er plads til det nye, så finder vi ud af hvad det virkelig koster at drive en flåde af stealth fly. Så er det ligegyldigt om motoren er med i prisen, det bliver grotest dyrt. LM er ikke en velgørenhedsorganisation. Og selv med en stor global flåde kommer det til at koste DK dyrt.

 • Anmeld

  Kenneth

  @ CP "Når nu man skal til at opgradere systemerne, og finder ud af at der ikke er plads til det nye, så finder vi ud af hvad det virkelig koster at drive en flåde af stealth fly."

  Det är en sak som jag har påpekat ända sedan före Norge bestämde sig för F-35. Ett STORT problem F-35 har i egenskap av stealthflyg är att de från början har "målat in sig i ett hörn". Skrovet är som det är, färdigt med det! Alla ändringar som ska göras dikteras av formen på planet.

  Saab med flera kan lägga till och dra ifrån lite här och där just för att de har ett större spelrum. Gripen är inget stealthflyg men har på grund av sin storlek en form av det tillsammans med andra åtgärder. Det är helt enkelt två olika sätt att resonera. Men Gripen är heller inte menat att bomba Moskva eller länder Långt Bort i Sta’n utan att försvara hemlandet. Och man, jag i alla fall, får berömma Saab för att de på så kort tid lyckats ta fram så gott som ett nytt plan utifrån det gamla, för det är inte mycket kvar av C-modellen jämfört med E.

 • Anmeld

  Kenneth

  PS Och Saab går emot strömmen. E-modellen blir till och med billigare än C-modellen som i sin tur var billigare än föregående modeller. Bara att klara av en sån sak som att plöja ner en massa än mer avancerad teknik till BILLIGARE ! pris är en bedrift i sig!!!

 • Anmeld

  Kenneth

  US TO GET 500 F-35 JETS BEFORE TESTING COMPLETES

  The US Defense Department plans to purchase a fleet of 500 Lockheed Martin F-35 fighter jets before finding out if they perform well in combat situations, a Pentagon official says.

  Inte undra på att allt skenar iväg och går överstyr. The whole thing has become a runaway train – or a loose cannon if you like. :(

  http://www.presstv.ir/Detail/2016/01/31/448173/F35-Pentagon-Gilmore

 • Anmeld

  Urban

  För det första ! SwAF är fullständigt nato kompatibelt och certifierade samt är med i nato övningar hela tiden. För det andra Ungern,tjekien och snart slovenien är gripen användare och en av dom aktivaste i nato i Europa. Det är bara ta närmsta nato samanställnings broschyr och titta på bilderna ! Gripen !

  Det är redan flera natoländer i Europa som använder Gripen och det finns utrymme till att fler kommer till att bli användare.

  Saab och Dassault klev av detta köp för att det finns krafter i Danmark som redan bestämt sig för att köpa f-35, allt annat är ett demokratiskt spel för gallerierna.

  Blir det nu så att Danmark inte vill ha ett stridsflyg så kan Danmark hyra in Tjekiska flyg för airpolicing, dom tar redan hand om två-tre andra länder med sina Gripen.

  Sista punkten ! Delarna i Saab Gripen E är tillverkade av redan befintliga och testade matriel tex motor från superhornet, radar delar delas med Eurofighter etc etc så gripen’s motor tillexempel har redan byggts i över 1000 exemplar redan.

  Gripen E kommer bli ett mycket bra flygplan, lita på det.

 • Anmeld

  Schmidt

  @Urban
  Du kan skrive. Hvad du vil.
  Men mod tåber, kæmper selv guder forgæves.
  Nogle personer vil ikke tro på, at Gripen er det bedste DK har råd til og brug for.

 • Anmeld

  Schmidt

  Undskyld mit forrige indlæg. Det var ikke pænt, at skrive tåber.

 • Anmeld

  E. Petersen

  Den må være den længste tråd hidtil - 261 indlæg og ikke et ENESTE om Rafale. Siger vist noget om det fly.

  Også tankevækkende at Anderas K. selv bringer Gripen ind i debatten igen - når han tidligere direkte har bedt om færre indlæg omkring dette fly :-) - jo dette site ville være dødt hvis ikke Gripen tilhængere stadig bidrog til debatten :-)

  Nuvel Gripen NG bliver et super godt fly - ingen tvivl om dette og helt sikkert til en lavere pris end F-35. Så kan man diskutere herfra og til produktionen stopper, om prisen bliver 40 eller 80 millioner USD/stk.

  Fakta er at du altid skal lægge 400 - 500 millioner oven i alle flypriser til diverse våbenpakker uddannelse m.m.. og så udlignes prisforskellen en del.

  Men Gripen tilhængere glemmer oftest:

  1. Gripen har selv meldt sig ud af den danske konkurrence og lige meget, hvor meget man drømmer, er det her ikke et tivoli, hvor man får en ekstra tur. Skal Gripen ind i konkurrencen igen skal den aflyses og genstartes.

  2. Danmark ønsker ikke at indkøbe et stort antal kampfly til storskala krig mod Rusland.

  3. Danmark skal ikke bruge et A2A fly. Danmark har i projektgrundlaget bedt om 8 fly til internationale operationer(hvor vi primært bruger dem til at kaste bomber) , 2 til afvisning og et til rekoniceringsopgaver i alt 11 stel, hvor xx antal reservestel skal lægges oveni.

  Og det er nu en gang hovedårsagen til at Gripen står hvor den står i den danske konkurrence - det kan lave grundpriser for flyet, stor manøvredygtighed, hurtig motorskift, lavt brændstofforbrug m.m. ikke ændre på.

 • Anmeld

  Schmidt

  Hvis projektgrundlaget skulle laves i dag, så det nok lidt anderledes ud. Der er løbet meget vand i åen tiden.
  Mon ikke vi alle ved. Hvorfor Saab trak sig ud. Tror de har fortrut, Men når man tænker på. Hvordan det hele så ud dengang. Kan jeg godt forstå de trak sig.
  Gripen er bedst til A2A. Men kan fint kaste bomber.
  Du skriver at prisen vil udligne sig. F-35 er dyre i indkøb, dyre at holde i luften, dyre at opdatere, dyre i alt. Hvordan skal prisen så kunne udligne sig.

 • Anmeld

  CP

  Jeg ville som sådan have det fint med Rafale. Og Eurofighter for den sags skyld. Jeg har svært ved at forsvare prisforskelen, som der helt klar er, men fint for mig.
  http://nytkampfly.dk/archives/297
  458 mio ALT inklusive. Det skulle man nok bare have taget imod..

  Jeg er enig i at de selv har meldt sig ud, og jeg forstår også hvorfor de gjorde det efter den norske konkurrence. Mange herinde ser gerne konkurrencen genstartet, hvis man ikke kan eller vil finde penge til F35 sker det sandsynligvis.

  Nej, der er ikke en storkrig lige om hjørnet (dog), derfor skal man stadig kunne tage kampen op hvis det er, det ligger lidt i navnet - forsvaret..

  Danmark har et fåtal af gange bombet, ellers har man lavet air supremacy. Det var først i 2001 vi fik LANTIRN til vores F16. Gripen kan bombe ligeså godt som F16. Det samme kan Rafale. Det eneste fly som ikke opfylder de opgaver (hvis afvisning skulle udvikle sig) er F35.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @Schmidt

  Hvis dit antal af fly er lavt og dit time antal er lavt er vil udgiften til basestrukturen udligne prisen.

  Jvt. Østrig. De har det måske billigste kampfly setup i Europa - men den højeste time pris 500000 kr/EF time - men kun 20 % er udgift til flyet.

  Timeprisen på F-35 A er "kun" 200000 kr/time uden setup og nedadgående da flyet stadig er i udviklingsfasen.

  Så ja det bliver dyrt per time - men lagt sammen med dit setup udviskes prisen og ved deltagelse i internationale missioner såsom Libyen/Irak er den største enkeltpost ammunitionen og der er ingen forskel fra fly til fly på denne pris.

  Når man regner udgifter skal hele pakken med herunder basesetup, træning, simulatorer, ammunition, pilotlønninger m.m. og så vil din totale besparelse i procent indsnævres betragteligt.

  Jeg er ikke F-35 Fan tværtimod(har nok nævnt det 100+ gange efterhånden ) men jeg ved hvordan man regner reelle omkostninger ud for et stort projekt.

  Og ja verden har forandret sig og gør det hele tiden, men om det er nok til at konkurrencen skal aflyses og genstartes er nok tvivlsomt.

 • Anmeld

  Kenneth

  @ E. Petersen "Danmark har i projektgrundlaget bedt om 8 fly til internationale operationer".

  jenoghen skriver så här i ett av hans inlägg, vet nu inte varifrån han har fått de siffrorna men intressant är det.

  "Hollænderne får 37 F-35. Ud af disse vil 5 blive placeret i USA. De 32 resterende fly betjenes af 29 piloter. Med betragtning i, at en del fly hele tiden er service, så anser man fra hollandsk side, at der kun kan stilles 4 stk. til rådighed for internationale missioner".

  Jeg spørger så, hvor mange Danmark kan stille med til internationale missioner, hvis man køber en 20-24 stk???"

  Mmm, hur lyckas man "knöla in" åtta danska plan till internationella operationer med så få flyg? Speciellt med tanke på att x antal plan alltid ska servas eller uppdateras osv. Det blir inte många plan kvar för att hålla Dannebrogen högt på hemmaplan.

 • Anmeld

  CP

  https://www.youtube.com/watch?v=cJz-vca1AQE
  Det er alligevel lidt sjovt, gad vide om luftvåbnet havde sendt ham afsted hvis typen var helt og aldeles håbløs..

 • Anmeld

  Schmidt

  @E.Pertersen
  Du må undskylde at jeg er lidt tungnem. Men i de udgifter du nævner
  "Når man regner udgifter skal hele pakken med herunder basesetup, træning, simulatorer, ammunition, pilotlønninger m.m. og så vil din totale besparelse i procent indsnævres betragteligt."
  Er F-35 billiger end Gripen.
  F-35 vil stadig være dyre i hele levetiden pga. vedligehold og opdatering. I indkøbet har vi ikke råd til det antal der er brug for.
  Med et andet fly, kan vi få det antal der skal til. et fly der kan flyve. et fly der kan løse, de opgaver DK har.

 • Anmeld

  Urban

  Jag brukar inte klaga på Artiklar skrivna här, men denna är helt förfärlig faktiskt. Inte mycket som stämmer i det hela taget. Jag är ledsen men så är det.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @Kenneth

  De er ikke 4 Fly - det er 4 flystel altså ca. 32000 timer til internationale bidrag over 30 år. DK ønsker at udsende OPTIL 8 fly i et 1/2 år ad gangen er det så 4 stel eller 8 stel jeg kender ikke regnereglen.

  Og typisk regner man "efter gammel tommerfingerregel" at 80 % af dine timer i kampfly er træningstimer.

  Og skal hollænderne også have x antal stel til afvisning vil det setup ikke blive anderledes med et andet fly.

  Meget afhænger jo også af hvor mange træningstimer der overføres til simulatoren. Norge skar rask væk 27% af deres reelle flyvetimer kontra det oplæg de startede med.

  Vi må også bare tro på at, fejlprocenten på F-35 reduceres kraftigt for lige nu er den alt for høj, sammenlignet med andre fly, og med de mål der er opstillet. Men flyet er også under udvikling mindst 10 år endnu.

  Og så er det jo bare ærgerligt USA bygger 500 F-35 de skal "lappe" på senere - men de er fanget i "kattepinen" om at, produktionsstart ikke kan skubbes længere. Hele produktionssetuppet er klart og koster kassen, hvis det ikke udnyttes optimalt.

  Og hvis vi derudover kun skal have 2 fly til afvisning og et fly til rekognoscering er der ikke behov for ret mange fly .

  So sagt tager jeg udgangspunkt i det projektgrundlag der foreligger og ikke i en parallel verden for, hvordan jeg gerne vil have den til at se ud.

 • Anmeld

  Jack

  Dollarkursen fortsætter sin himmelflugt, og alene ved udgangen af 2. KVT (hvor beslutningen om valg af kampfly efter en stor, herlig debat vil være truffet) vil den være steget 9 %. Med udgangen af året ca. 20 % til svimlende 8,28 DKK. Der er i mit sind ingen tvivl om, at debatten i vid udstrækning vil foregå på baggrund af hurtig omregning til DKK, og at det prompte vil udløse et anafylaktisk chok blandt dem, der skal bevilge de penge. Det vil blive uendeligt svært at komme til at diskutere andet end økonomi og i særdeleshed i forhold til F35.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @pron

  De 33 mio. USD for Gripen kommer herfra.

  225 mio. DDK pr. Gripen E.

  http://ing.dk/artikel/jubel-december-saabs-gripen-kampfly-165199

  225 mio. DKK er 33 mio. USD

 • Anmeld

  CP

  2 fly til afvisning? Det er 2 fly 24/7, der skal indkøbes en del for at opnå den dækning..
  Det problem vi har lige nu er hvad man i firmasprog kalder capex. Altså her og nu omkostningen af indkøb. At man så skal poste flere penge i det hen ad vejen (opex) er politikerne ligeglade med, det kan de skubbe ind i forskellige kasser. Og i her og nu omkostninger er F35 dyr, i virkeligheden nok også for dyr.

 • Anmeld

  Kenneth

  @ Jack "Dollarkursen fortsætter sin himmelflugt, og alene ved udgangen?".

  Inom vissa branscher så använder de sig av en sk valutasäkring, tror jag det heter. Så mot en viss avgift så drabbas man inte av om en viss valuta går upp eller ner. Finns inte detta för såna här köp?

 • Anmeld

  Jack

  Kenneth, jeg kender ikke Forsvarets nøjagtige mekanismer i relation til kurssikring, men den kan vel tidligst ske, når der er skrevet under på en kontrakt. Og hvis der skrives kontrakt i december 2016 med LM, hvad så? Er kurssikring, at prisen på fx dollar aldrig kan stige fra index 100, men kun falde? Tror jeg næppe. Derfor: Big problem.

 • Anmeld

  olavi

  @ Jack @ Kenneth

  Kurssäkring är vanligast för att säkra intäkter, t ex för för företag som Volvo, med stora intäkter i USD och kostnader huvudsakligen i SEK. Det var i varje fall tidigare vanligt med fleråriga kontrakt baserade på prognoser.

 • Anmeld

  H:B

  Hvad kan Gripen E. Som nyeste model F16V ikke kan ???

 • Anmeld

  Kenneth

  @ Olavi: Tack för det Olavi, det var det jag for efter. Även om det inte stämde så bra i just det här fallet.

 • Anmeld

  CP

  Jeg vil tro F16V kan meget af det samme som Gripen? Eller ved du noget specifikt...

 • Anmeld

  pron

  @Svend-Erik Hansen

  Tallene du opererer med kommer fra følgende melding i linken din.
  For efter måneders snakken frem og tilbage fik Saab en produktionsaftale med den svenske regering om at opdatere 60 eksisterende Gripen-kampfly til det, der kaldes E-versioner til 13,5 mia danske kr. Og det er vel en grunn til at de velger dette, for de mener det er billigere enn å bygge helt nye fly.

  Men du kan da ikke bruke dette tallet når du snakker om hva en Gripen E koster å kjøpe. Da må du ta utgangspunkt i et fly som bygges fra start.

 • Anmeld

  jenoghen

  Så er det DOT&E tid. 48 sider om F-35, og det går rigtig godt. Ingen overraskelser blot:

  Interestingly, the Joint Program Office has this year released its response before the OT&E report is made public, instead of ignoring it for weeks as in previous years.
  It also is worth noting that this year’s report includes 48 pages on the F-35, over one-third more than the previous year’s 34 pages and more than double of the 2013 report’s 20 pages, the clear implication being that each year there are more issues to cover than previously.
  While Lt Gen Bogdan claims “There were no surprises in the report,” this is not factually true, as it contains many new issues that are not yet in the public domain. These include:
  -- continuing issues with the ejection seat:
  -- problems with heat management of the weapons bays;
  -- vibrations, stresses and other bomb bay problems are out of the flight parameters of the AIM-120 missile and Small Diameter Bombs;
  -- Mechanical rubbing between the gun motor drive and wall of the gun bay require structural modifications to the bay;
  -- Fleet aircraft are limited to 3 Gs when fully fueled
  -- Under certain fl ight conditions, air enters the siphon fuel transfer line and causes the pressure in the siphon fuel tank to exceed allowable limits in all variants;
  -- The program completed the final weight assessment of the air vehicles for contract specification compliance; all versions are within a few hundred pounds of contractual not-to-exceed limits;
  -- Refueling from tanker wing pods was prohibited due to response anomalies from the hose and reel assemblies and the F-35B aircraft with the air refueling receptacle deployed;
  -- For the F-35A, the airspeed at which the weapons bay doors can be open in flight (550 knots or 1.2 Mach) is less than the maximum aircraft speed allowable (700 knots or 1.6 Mach).
  -- For the F-35A, the airspeed at which countermeasures can be used is also less than the maximum speed allowable, again restricting tactical options in scenarios where F-35A pilots are conducting defensive maneuvers;
  -- Although over three years have already been lost to inaction, the Program Office still does not plan to put Block 3F upgrades to the USRL on contract until late in 2016.
  -- New cracks were discovered in various components of all versions;
  -- Verification, Validation, and Accreditation (VV&A) activity completely stalled in 2015 and did not come close to making the necessary progress towards even the reduced set of Block 2B requirements.
  -- Low availability rates are preventing the fleet of fielded operational F-35 aircraft from achieving planned, Service-funded flying hour goals.
  -- A deficiency in the air vehicle’s maintenance vehicle interface (MVI)—the hardware used to upload aircraft data files—corrupted the aircraft software files during the upload process.)

  http://www.defense-aerospace.com/dae/articles/communiques/F-35_DOTE_2015.pdf

 • Anmeld

  jenoghen

  @E. Petersen, jeg synes ikke, at dit svar på hverken mit eller Kenneth henvisning til mit spørgsmål giver nogen mening. Hvis Holland med sit indkøb kun kan stille med 4 stk. F-35 til internationale opgaver, hvordan hulen skal Danmark med noget i retning af det halve antal fly kunne stille med 4/8 stk. til internationale opgaver?

 • Anmeld

  jenoghen

  @H:B + CP
  Mon ikke Gripens situational awareness suite er noget mere avanceret end en F-16V? Det var i hvert fald i den retning, jeg ville søge efter forskelle først.

 • Anmeld

  jenoghen

  Det er også muligt at læse AWSTs lidet flatterende gennemgang af ’succes historien’:

  http://aviationweek.com/defense/test-report-points-f-35-s-combat-limits-0

 • Anmeld

  olavi

  @ pron

  Den ursprungliga planen att producera Gripen E till Flygvapnet genom "modifiering" av Gripen C har övergetts. Alla Gripen C behövs och kommer att finnas kvar i många år. Det finns alltså heller inga plan för leasing. Kostnaden för Försvarsmakten för 60 beställda "nyproducerade" Gripen E är oförändrat 16,4 miljarder SEK, dvs ca. 273 MSEK/st. För övrigt var det endast Martin-Baker katapultstol och delar av bränslesystemet som avsågs att återanvändas. SAAB kommer vid behov att nyproducera Gripen C.

 • Anmeld

  Schmidt

  Lidt om pris. det er godt nok et par år gammelt. Men ikke helt ved siden af.
  "As of 2012 a Janes Aerospace study estimated the Cost Per Flight Hour (CPFH) of the Gripen at about $4700"
  Det må da have noget at sige. Det er da noget andet end F-35.

 • Anmeld

  pron

  @ olavi
  Takk for informasjonen. Jeg mente også det var slik, men ettersom jeg ikke var sikker så skrev jeg det ikke.

  @ Schmidt
  Ja, Gripen er helt sikkert billige i drift enn F-35, men å tro at du kan gjøre det for $4700 er det ingen som tror på.

 • Anmeld

  Urban

  @H:B "Hvad kan Gripen E. Som nyeste model F16V ikke kan ???"

  Framför allt radarsignaturen. Gripen E är helt ombyggd med nya material ny teknik osv, därför har man kunnat göra den ännu mer svår att se på radarn, Nya plaster och kolfibertekniker används och Gripen är tillverkad av över 30% av sin vikt i composite(alla vingar och vingstrukturer mm). Men många andra saker som till exempel swashplate radarn och EW suiten. Förutom det finns ingen supercruise på f-16. Datafusion,datalänk TILDS. Som innefattar "grupp beteende" RWR osv.

 • Anmeld

  Urban

  @Pron 50000 svenska kronor i timmen ! Den siffran är direkt tagen från Svenska flygvapnet. Tro det eller ej.

  Gripen C som levererades till SwAF Levererades 1,5 miljarder kronor billigare än bestämt. http://www.mynewsdesk.com/se/forsvarets_materielverk__fmv/pressreleases/stark-milstolpe-av-gripenprojektet-258602

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @pron

  "Riksdagen sa på onsdagen ja till att det nya stridsflygplanet Gripen E får bli helt nyproducerat. Men planet ska inte bli dyrare."

  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3832283.ece

  "Enligt flygvapenchefen Micael Bydén är priset i dag 48.000 kr per flygtimme när försvarsmakten flyger med ett C/D-plan.

  Lars Ydreskog bedömer nu att kostnaderna kan minska med 30-50 procent när E-versionen är klar. Att bryta kostnadsspiralen var en filosofi som krävde helt nya arbetsmetoder. Ett sätt var att skrota alla pappersritningar, enligt produktionschefen Lars Ydreskog."

  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3817857.ece

 • Anmeld

  pron

  @ Svend-Erik Hansen

  Ja, det er godt mulig at de sier det, men ettersom alle land beregner dette forskjellig så sier det egentlig ingenting. Og derfor blir det også så store sprik mellom tallene selv for ganske like fly.

  For Norge sin del så tilsvarer grunnkostnaden for drift av F-16 i det vi kaller et normalår rundt 4% av 2015-budsjettet. Med F-35 blir det dyrere, men flyene ville likevel ikke tatt mer enn 5% av det samme budsjettet.

  Altså ikke så stor forskjell som noen tror.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @ pron

  Du har ret. Selvom F-35 skulle blive dobbelt så dyr som Gripen E at flyve, vil 24 stk. F-35 blot koste det samme som 48 stk. Gripen E.

  Ingen forskel i andel af budgettet der.

  De danske F-16 koster 125.000 SEK pr. time at flyve.

 • Anmeld

  Tor

  Att Gripen E kostar mindre att tillverka än Gripen C har också att göra med att man kunnat finputsa ritningar och förenkla konstruktionen.

  "For example, for Gripen NG, currently one machine part is being used to manufacture a radar frame, but the number of machine parts was more than 20 for the same in Gripen C. This not only delivers cost efficiency, but also means that every new aircraft will be less complex and quicker to put together."

  http://www.gripenblogs.com/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1349

  För övrigt synd att det inte är mer tal om Rafale. Det är ett fantastiskt flygplan. Betydligt mer kapabelt än Gripen och bättre lämpat för attack än Eurofighter.

 • Anmeld

  jenoghen

  @Tor, det er mit indtryk, at vi med rette skal fokusere meget på situational awareness, og her står Gripen E meget stærkere end Rafale. Måske tager jeg fejl. Korriger gerne.

 • Anmeld

  Tor

  @Jenoghen
  Jo, det är en bra poäng, Gripen har mer avancerad datalänk, bättre länk med Meteor och ett användargränssnitt (UI) som är utvecklat med "networked warfare" i åtanke från början. Stridstaktik baserad på jaktlänken har utvecklats sedan 80-talet och Gripens instrument och datarepresentation är baserad på detta. Gripen har dessutom uppdaterats snabbare och oftare än Rafale.

  "Bättre" beror såklart på hur man menar. Men Rafale är mer kapabelt än Gripen i attackrollen, det kan ta mycket tung last, mer än F35 eller Typhoon, och det har mycket goda flygegenskaper. Men det är också dyrare att köpa och använda än Gripen.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @jenoghen

  Holland kan sende 4 stk F-35 ud konstant - men kan også vælge at sende flere fly ud i en kortere periode.

  Danmark vil kunne udsende optil 8 kampfly ud i max ½ år ad gangen - men så er der bare en længere pause efterfølgende. Fordi der ikke er 8 nye fly klar.

  Det option har man ønsket tilbud på jvf. tilbud på 24 30 og 36 stk. F-35 (hvor end de vil finde de penge)

  Det er helt naturligt. Tjekkiet skal også bruge 14 Gripen for at have et 24 timers afvisningsberedskab med 2 fly konstant parat.

  Og Tjekkiet udtaler at med det antal fly ville de aldrig være i stand til at deltage i Natooperationer som (Libyen/Irak)

  Det har ikke noget med flyet at gøre - men det faktum at bare for at have et 24 timers beredskab skal du minimum bruge 14 piloter. Og de skal årligt træne mindst 120 timer hver - ja så skal du bruge langt størstedelen af dine flyvetimer til træning.

  Man bruger typisk et kampfly 200 - 250 timer årligt. Så skal de hollandske piloter minimum have 120 - 180 timers (180 oprindelig NATO-krav men er nedjusteret) ja så tag gns. 150 timer på 30 piloter = 4500/ 225 (timer pr fly) så er det 20 fly bare til træning. 4 fly udstationeret konstant skal jævnlig byttes og der skal lige være et par stykker tilbage holdende klar til afvisning ja så rammer man hurtigt 37 stk. Det gælder for alle kampfly.

 • Anmeld

  Schmidt

  Nogle der ved. Hvor stor forskel der er på mængden=tiden af service på F-35 vs Gripen. Selvfølge er der forskel på de forskellige services et fly skal have.
  Der er skrevet en del om. Hvor nemt en Gripen er, at vedligeholde, og hvor svær en F-35 er.
  Er der nogle der har et bud.
  Nu ikke noget med, at 2 mand kan skifte en motor på en mark på 2 timer :-).

 • Anmeld

  jenoghen

  @E. Petersen, det var heller ikke en kommentar til flyet men det simple faktum, at vi sandsynligvis ville få ca. det halve antal F-35, som Holland købte.

  Jeg noterer, at Holland vil holde 5 i USA. Men specielt med flyet, så ser jeg en fare for, at der skal ske langt mere vedligehold af F-35 (i Italien?), og at det således vil betyde, at der er færre fly til rådighed på et givent tidspunkt samtidig med, at der er færre af dem til at starte med (ser lige, at Schmidt er inde på noget af det samme).

  Jeg tror ikke, at ligningen går op med 20 eller færre F-35 til Danmark.

 • Anmeld

  CP

  Altså, jeg ved at F22 kræver 48 timers vedligehold per flyvetime, med hovedparten af det til vedligehold af stealthcoatingen. Det bliver til et fuldstændig astronomisk cost per flighthour, som faktisk gør at piloterne ikke flyver nok.

  Der når vi ikke hen med F35, som bruger en anden coating. Men der skal stadig bruges en del tid på at holde overfladen ren = stealthy. Derudover er en del subsystemer indbygget i F35 og dermed sværere at komme til i forhold til "almindelige" fly som har tingene siddende nærmest på ydersiden.
  Som med alt andet, jo mere kompliceret det bliver desto mere kan gå i stykker.
  I sidste ende ved vi det ikke, det er ikke et fly som er i drift. Det kommer ikke i nærheden af F22, men det bliver en del over F16. Der er kommet bud på alt mellem 10 og 30000$, personligt mener jeg et seriøst bud må ligge på omkring 15-20000.
  Det tal indeholder som regel ikke arbejdsløn, da det svinger alt efter hvor flyet står (vi er dyre i DK).

  Gripen er allerede i drift, der er ikke nogen god grund til at E versionen skulle være meget dyrere end C, det koster svenskerne 4800$ per flyvetime.

  Det er rimeligt at antage F35 vil bruge mere tid på service, alene fordi det skal gennemgåes så minutiøst. Men det bliver igen et gæt hvor meget.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @ EP

  "Det er helt naturligt. Tjekkiet skal også bruge 14 Gripen for at have et 24 timers afvisningsberedskab med 2 fly konstant parat.
  Og Tjekkiet udtaler at med det antal fly ville de aldrig være i stand til at deltage i Natooperationer som (Libyen/Irak)"

  Tjekkiet kan sende 5 Gripen til Air Policing over Island og Baltikum.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_Air_Policing

 • Anmeld

  E. Petersen

  @jenoghen

  Ja har selv i tidligere tråde peget på min skepsis overfor vedligehold i Italien - men F-35 er så kompliceret og krævende servicemæssigt at der ikke er andre muligheder (udover England).

  Mit eneste bud på at de selvfølgelig kan udsende 8 fly i et ½ år men der vil så minimum blive en tilsvarende pause efterfølgende - men jeg kender ikke "elastikken" i dette setup - mon man ikke vil bruge det magiske ord simulatortimer maksimalt :-)

 • Anmeld

  E. Petersen

  @SEH

  ja i nogle få måneder - ligesom DK vil udsende 8 fly optil ½ år.

  Det 2 fly er ikke en statisk værdi - der gælder samme regler for de tjekkiske kampfly som danske og de vil aldrig kunne udsende 5 fly permanent.

 • Anmeld

  H:B

  Hvor mange F-16 piloter har vi i Danmark?.

 • Anmeld

  Schmidt

  Nu bliver Gripen måske også grønt. "Test flights with #biofuel on #Gripen expected to begin early 2017, within a joint project"
  Fra Gripen news i dag :-)

 • Anmeld

  Henrik

  @E. Petersen

  "Danmark skal ikke bruge et A2A fly. Danmark har i projektgrundlaget bedt om 8 fly til internationale operationer(hvor vi primært bruger dem til at kaste bomber) , 2 til afvisning og et til rekoniceringsopgaver i alt 11 stel, hvor xx antal reservestel skal lægges oveni."

  Hvis det er det de bedt så skulle måske kigge på hvordan F-16 bliver brugt i dag. Afvisning er langt den største opgave. I øjeblikket opererer de med 2x2 altså 4 stk skal stå klar 24/7. Hvis de første 2 er på afvisning skal de næste 2 stå klar. Hvis man i fremtiden arbejder med kun 2 stk skal være afvisningsklar, så må der ikke ske nogen overraskelser.

  Det lugter lidt af at amerikanerne har en striker de vil tilbyde, så strikker vi lige en forespørgsel sammen så det passer.

 • Anmeld

  Jörgen Johansson

  More news about the choise who made Saab close down Denmark.
  http://www.news.com.au/technology/innovation/military/pentagon-official-declares-f35-joint-strike-fighter-not-capable-of-unsupported-combat/news-story/d4c120babe07e2549dd5fe159d1b57c0

  Promise there will be more countries backing off from this disaster. Hope Denmark will be strong and independent enough.

 • Anmeld

  pron

  @Svend-Erik Hansen sier - De danske F-16 koster 125.000 SEK pr. time at flyve.

  Er dette offisielle tall, og hvilket år er de fra?
  Ser vi litt nærmere på tallet fra flygvapenchefen Micael Bydén i dag 48.000 kr per flygtimme när försvarsmakten flyger med ett C/D-plan som ble skrevet april 2014. Så tallene er nok fra 2013, og Jet-1A kostet vel i underkant av SEK 10 vil jeg tippe, og da forsvinner noe i underkant av SEK 30.000 bare i utgifter til fuel. Da skal SEK 20.000 dekke lønn til pilot, lønn til bakkemannskap, service av flyet og drift av basen.

  Og så skal de til og med senke dette 30-50% med Gripen E hvis jeg forstår det riktig.
  Det er noe med disse tallene som ikke henger sammen. Sverige må i alle fall regne ut kostnadene for hver flytime på en helt annen måte enn alle andre.

 • Anmeld

  CP

  Der er jo forskel på at tale timepris og så bare tage alle omkostninger og dele med antal enheder...

  Som regel oplyser man timepriser uden løn og brændstof. Hvordan skulle f. eks DK med nogle af de højeste timelønninger og Thailand med nogle af de laveste ellers kunne sammenligne?

  Det er fuldstændig normalt. De 125.000 kommer sandsynligvis ved at tage et årsbudget, og så dele det med antal flyvetimer. Det er bare utrolig svært at bruge for et andet land.

 • Anmeld

  Schmidt

  Hvor svært kan det være.
  F-35 er for dyr, vi har ikke råd til det antal, vi har brug for. Gripen har en pris der passer. vi kan købe det antal, der er brug for.
  F-35 har meget høje udgifter i hele levetiden, de vil stå på jorden lang tid pga. vedligeholdelse.
  Gripen er "nem" at vedligeholde = billig.
  F-35 er langt mindre A2A end Gripen er bomber. Gripen har mindre payload = bomber. Men bombe det kan den.
  USA kan ikke undvære deres gode venner i europa = Danmark. Vi bliver ikke sat uden for døren. De få F-35 vi vil have råd til, er en dråbe i havet, og mon ikke de heller vil have en partner med fly "nok" end en med for få fly, som ikke har råd til, at flyve i dem.
  Sverige er vores nabo som vi har meget godt samarbejde med. Jeg er helt sikker på, vi altid vil kunne få dele. Hvem vil nogensinde købe Svensk Hvis de lukker til et land som Danmark.
  F-35 LM skal og vil ikke give garanti på modkøb. Det problem har Saab ikke. Sidst de lovede modkøb var det 180%.
  Nato kompatibelt. Det har vi vist fundet ud af, ikke er et problem. Flere Nato lande har Gripen nu.
  Ang. antal lande der har købt Gripen. Mon ikke der kommer flere, det er det bedste fly til prisen og jo flere lande der køber jo flere lande kommer der.
  Hvad angår at hænge under Gripen til, at kaste efter folk på jorden, er der nok at vælge af. de kan næste have alt med.
  Hvis jeg mangler nogle fordele ved Gripen, må vi gerne hjælpe.
  Hvis jeg mangler nogle ulemper ved F-35, må i gerne hjælpe.

 • Anmeld

  pron

  @CP
  Da kan vi vel være enig om at diskusjoner rundt timepriser er bare å glemme så lenge vi ikke vet hva som inngår og formlene som benyttes.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Jeg kan desværre ikke finde den artikel, jeg havde i tankerne, men her er en lidt ældre fra 2010, hvor vi havde 62 stel, hvoraf 48 var operative.

  "Uden udgifter til fornyelse giver det en pænt høj pris på 75.000 kroner (DKK) for at flyve en time med et F-16. Beløbet dækker afskrivning, vedligehold og brændstof, men ikke løn og altså heller ikke omkostninger til moderniseringer."

  http://ing.dk/artikel/pris-holde-en-flaade-paa-62-f-16-fly-180-190-millioner-aarligt-106032

 • Anmeld

  CP

  Så kan vi jo ikke regne på nogetsom helst. Vi ved ikke engang hvad den endelige pris på F35 bliver.

  Det er helt normalt at sammenligne vedligeholdelsespriser, ellers køber vi jo fly fuldstændig i blinde.

  Vi kender ikke den præcise pris for F35, men så længe man ikke kokser alt for meget rundt i det kan man sagtens bruge det.

 • Anmeld

  pron

  @CP
  De som sitter og regner på dette har selvsagt tall for dette, og kan gjøre sammenligninger.

  Men for oss som ikke sitter på dette så blir det en verdiløs diskusjon.

 • Anmeld

  Kenneth

  Angående olika kostnader för F-35.

  This Chart Shows The Staggering Hourly Cost Of Operating US Military Aircraft

  Dec. 30, 2014

  Enligt diagrammet här ligger kostnaden per flygtimme för F-35 på $32.00. Vet inte om den siffran stämmer? Man har läst allt mellan $21.000 och just $32.000 men hur man än vrider och vänder på det så är det DYRT!

  Jämför man med Gripen som ligger på en kostnad runt kostar runt $5-6 000 så är det en viss skillnad...

  http://uk.businessinsider.com/chart-shows-hourly-cost-of-military-aircraft-2014-12?r=US&IR=T

 • Anmeld

  Kenneth

  Enligt följande artikel krävs det 17 mekaniker för att underhålla ett F-35 plan. Vet inte hur många som krävs för Gripen men åtminstone på mig så låter 17 mekaniker många.

  Och driftskostnaderna ligger på två tredjedelar av hela kostnaden.

  The F-35 O&S Cost Cover-up

  (Source: Defense-Aerospace.com; published Feb. 04, 2014)


  The F-35 selected acquisition report (SAR) reported last Spring that there had been no progress in reducing its staggering $1 trillion, 50-year life-cycle cost. Then in June 2013 it was reported that "the company and the U.S. military are taking aim at a more vexing problem: the cost of flying and maintaining the new warplane.

  " Not only was the total cost stratospheric but the cost per flying hour was much higher than the legacy fleet at $31,922.

  FY13 DOT&E Report
  -- Mean Flight Hours Between Critical Failure (MFHBCF)
  variant--threshold/observed
  F-35A--20/4.5

  -- Mean Corrective Maintenance Time for Critical Failure (MCMTCF)
  variant--threshold/observed/FY12 Report
  F-35A--4.0/12.1/9.3

  So you fly the F-35A for 4.5 hours, get a critical failure, and then it takes 12.1 hours to fix it, or nearly three hours longer than it took last year. (That’s hours, not manhours; Eglin AFB has seventeen mechanics per F-35.)

  If anybody thinks the acquisition cost is high, and it is, it will be totally eclipsed by the operating cost. An independent audit by KPMG has estimated the cost of buying and operating the F-35 warplanes at $600-million per jet, two-thirds of that operating cost.

  Captain Overstreet of the F-35 program office warned in November that while development costs are high for the F-35, they will be “dwarfed” by the sustainability costs. Back in May 2011 Defense Undersecretary for Acquisition Ashton Carter described current projected costs for the F-35 as “unacceptable.”

  http://www.defense-aerospace.com/articles-view/feature/5/151303/a-look-at-f_35’s-true-o%26s-cost.html

 • Anmeld

  CP

  Nej pron det har de ikke, for F35 er ikke operativ. Ingen ved hvad det fly kommer til at koste, og det er en del af hele problemet. For når de vurderer hvad det skal koste skyder de med vilje for lavt så flyet fremstår mere atraktivt.

  Der er f. eks nogle herinde som forsøger at fremføre den fuldstændig langt ude teori at F35 og Gripen stort set ender i samme pris. Mine ører er ikke faldet af endnu, men det er lige ved.

 • Anmeld

  olavi

  USAF har publicerat kostnadsuppgifter för 2015. Där framgår att CPFH är dubbelt så hög för F-35A som F-16C/D, USD 42,169. Var kostnaden hamnar i framtiden är förstås en öppen fråga.
  https://www.flightglobal.com/news/articles/f-35a-cost-and-readiness-data-improves-in-2015-as-fl-421499/

 • Anmeld

  jenoghen

  Endnu et bevis på, at F-35 ikke er "jack of all trades":

  Defense Secretary Carter: A-10 will stay until 2022

  http://www.airforcetimes.com/story/military/2016/02/02/secdef--10-stay-until-2022/79687644/

 • Anmeld

  CP

  Komiske Ali i fuld gang...

  http://dailycaller.com/2015/09/10/f-35-program-leader-do-we-really-need-to-test-the-f-35-against-the-a-10/

  At han af alle skal brokke sig over spildte skattekroner burde næsten være forbudt ved lov.

 • Anmeld

  Halken

  Jack of all-trades master of none. F35 er ikke en magic bullet og kan ikke konkurrere med et single mission fly. Et singlemission fly vil altid performe bedre i sin mission end et multimission fly - ikke overraskende ;-) Men USAF kan ikke lide A-10 af en eller anden grund, selvom at det er et billigt fly og noget af det mest velegnede til at sende ned til araberne, og noget af det første de sender derned. Desuden har generalerne i USAF åbenbart meget lidt forståelse for den moralske støtte som A-10 giver mænnerne på jorden og jeg tror desværre at de undervurderer den kraftigt. Et singlemission fly som A10 der er bygget til hårdt brug som som hurtigt kan smide en masse bly i hovedet på fjenden og som styrker moralen hos ens egen styrke, samt skaber frygt hos vores fjender når kanonen siger brrrrr! bør være en vinder.

  Til de strategiske overvejelser, så truer russerne kraftigt, da de kan løbe baltikum over ende.
  http://foreignpolicy.com/2016/02/03/if-russia-started-a-war-in-the-baltics-nato-would-lose-quickly/

  F35 eller Gripen i den scenarie? Hm.

 • Anmeld

  Andreas

  OBS OBS OBS OBS

  Kære læsere

  Har I seriøst skrevet 324 kommentarer til dette indlæg, mens jeg har været på ferei ?!? I er for vilde. Tak for debatlysten. Formoder det som sædvanligt er foregået i en sober tone.

  Jeg har ikke en jordisk chance for at læse alle indlæg, når I er så aktive. Så send mig en privat mail, hvis der er noget jeg skal gribe ind over for og give et gult kort til en debattør.

  Mvh
  Andreas

 • Anmeld

  jenoghen

  @Andreas, alt er under kontrol. Nu skal det jo så også tilføjes, at vi igen er begyndt at diskutere noget interessant - nemlig det fly, vi tidligere ikke måtte snakke om ;-)

 • Anmeld

  Schmidt

  @Halken
  F35 eller Gripen i det scenarie? Hm.
  Begge 2.
  Tror de vil være gode sammen. F-35 er god til, at bombe og kan A2A.
  Gripen er god til A2A. Men kan også kaste bomber, endda mange forskellige.

 • Anmeld

  Schmidt

  Det er da muligheder, for salg, også her.
  http://www.reuters.com/article/finland-defence-saab-idUSL8N15I2D1

 • Anmeld

  Bättre flyg än stå i hangaren

  Ryktet säger att t.o.m. USAF skär ner på beställningarna, med 5, p.g.a. för lite pengar http://www.defensenews.com/story/breaking-news/2016/02/03/us-air-force-cuts-five-f-35-fighter-jets-budget-request/79769342/

 • Anmeld

  Halken

  @Sch Kun F35 kan operere i A2/AD som S400 som russerne nok vil anvende, og F35 kan operer sammen med USAF, norske og engelske F35.

  Det er af de få scenarier hvor at F35 kommer til sin ret, men der kommer det også meget til sin ret. Med Gripen vi man få uacceptabelt høje tabstal og så kan de flere fly man får råd til hurtigt få ben at gå på.

 • Anmeld

  Beirit

  Alla nya kryssning missiler är stealt. Så.Svenskar och finnar kommer fixa dom nästa 2-300 åren oxo relax.

 • Anmeld

  Halken

  Her er en ret god gennemgang af F35 i forhold til Canada.
  http://manglermuldoon.blogspot.dk/2013/01/canada-and-f-35.html

 • Anmeld

  CP

  Den gennemgang er faktisk ret interessant.. Man ser at der er mange fordomme og antagelser både for og imod F35.
  Jeg er ikke enig i alt det han skriver, blandt andet hans gennemgang af mødet mellem to F35 og SU35 er ikke realistisk.
  Og jeg er meget bekymret for at kineserne har stjålet meget data fra programmet som kan bruges mod flyet.

  Det være sagt, hvis - hvis de kan få CUDA missil systemet til at virke står F35 sig lidt bedre.

  Jeg mener stadig ikke det nødvendigvis vinder A2A, og det er alt for kostbart. Han roser bla. a EOTS systemet som er over 10 år gammelt og stort set skal opgraderes øjeblikkeligt for en lille formue. Men om 15 20 år kan flyet da have vokset sig ind i sin rolle. Hvis man har råd.

 • Anmeld

  E. Petersen

  Og ligesom F-35 kunderne må påregne sig en stor ekstraregning for stigende dollarkurs ja så slipper Sverige(Gripenkontrakten) heller ikke

  Dog er det kun halvdelen af kontraktbeløbet der er påvirket af dollarkursen

  "Och exponeringen mot utländsk valuta är stor, det handlar om halva kontraktsbeloppet, enligt Dan Averstad."

  Kilde: Dagens Industri (Sverige 8. januar)

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Fra artiklen:

  "I avtalet har man enligt honom tagit utgångspunkt i valutakursen under första kvartalet 2012. Då stod dollarn i omkring 6,70 kronor.

  Det kan jämföras med dagens kurs på 8,50 kronor, en uppgång med dryga 25 procent, vilket om förhållandena består skulle motsvara en kostnadsökning på åtskilliga miljarder kronor.

  Och exponeringen mot utländsk valuta är stor, det handlar om halva kontraktsbeloppet, enligt Dan Averstad."

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ONJWlmFVkLMJ:www.di.se/di/artiklar/2016/1/9/gripen-hotar-ge-forsvaret-miljardsmall/+&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk

  Jeg får det til, at Gripen E stiger fra 225 mio. DKK til 253 mio. DKK.

  Det er vel stadig til at leve med :)

 • Anmeld

  E. Petersen

  @halken

  godt link - viser med al tydelighed at fremtidens A2A scenario er så kompleks det ikke er en simpel lineær ligning med speed*G-kraft der afgør situationen.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @SEH

  Det lyder helt rigtigt - Norge regnede vist med 20 % - så dine 10 % er vist lige i øjet.

  Så holder (den optimistiske pris) på F-35 er det 567 mio. DKK med dagens kurs.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @SEH

  Hov glemte lige at Gripen prisen er en 2012 pris den skal omregnes til 2019 pris (F-35 prisen var i 2012 DKK 442 mio. DKK).

  Passer også med at F-35 prisen oprindelig ikke skulle være meget højere end Gripen - men den pris er jo ligesom skredet med ca 75 %.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @ EP

  Faktisk er det en 2014 (dec. 2013) pris.

  Med den nuværende valutakurs og 5 års fremskrivning til 2019 via oldmoney.dk får jeg 266,5 mio. DKK for Gripen E.


  F-35s 2019 pris med den nuværende dollarkurs er 578 mio. DKK

 • Anmeld

  Kenneth

  @ Svend-Erik Hansen

  Lägg därtill kostnader för bränsle och underhåll för F-35 och räkningen går genom taket…

  Flygkostnad/timme för Gripen E ca $5-6.000 eller 48.000 SK

  Flygkostnad/timme för F-35 allt från $21.000-$32.000 till över $40.000 det är tydligen ingen som riktigt vet. En sak är dock klar – svindyrt blir det hur man än räknar.

  Och underhållet lär visst ligga på två tredjedelar av inköpskostnaden.

 • Anmeld

  Kenneth

  PS Räkna sedan in en annan post som sällan förs fram, nämligen kostnaden för infrastruktur gällande den nya flygplatsen – det blir tydligen bara en kvar... Norge har räknat på det där och priset blir även där skyhögt. Har för mig att priset, mer eller mindre, skulle ligga runt kostnaden för Gardermoen när det byggdes. Har tyvärr inte den länken kvar.

 • Anmeld

  Halken

  CP, artiklen er halvgammel, men mange af argumenter han afviser, er gentaget i den her tråd. Man starter forfra hver gang.

  At russerne snakker om radar som kan afsløre LO fly i SU35. Lad os nu se. Sådan skal fylde en hel lastbil og koordineres med en anden type radar.

  --
  EP, Der er mere i det. At afskrive F35 A2A egenskaber er lidt optimistisk, inden at vi har set hvad den kan. Men når det er tænkt/designet til at være farlig for alle minus F22 eller noget i den stil, så bliver det interessant at se hvor god den er.

  ---
  Japanerne mener også at stealth er fremtiden, i øvrigt sammen med kineserne. Det er vist mest russerne der ikke kan lide rønnebærene. De er blevet kritiseret kraftigt af inderne, for ikke at levere varen. Men det er måske derfor de taler det ned.
  http://foxtrotalpha.jalopnik.com/everything-we-know-about-the-x-2-the-future-of-japanes-1755710322

 • Anmeld

  Jörgen Johansson

  Another one, underlining F35 is no A2A, nor a bomber... What is tha lemon?
  http://www.businessinsider.com/f35-problems-2016

 • Anmeld

  CP

  Halken, ja det er den, og hans argumenter bliver ikke bedre med alderen. Han kan forsøge alt det han har lyst til, 2 SU35 med 14 bvr missiler og lidt ekstra til wvr kommer til at tæve 2 F35. CUDA systemet er ikke lige om hjørnet.

  Min pointe er at mange slår på F35 uden grund, flyet bliver udmærket til strike. Men mange forsøger også at fremhæve kapaciteter som bare ikke er der.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @SEH

  Når du kun regner inflation er der nogle svenske teknikere/ingeniører m.m. der bliver godt sure på dig hvis de ikke får en reallønsfremgang i alle de år - inflation+ lønindeksering = 1,03 årligt - bruges på maskinudstyr hvor du ikke kan øge afsætningsmængden.

  Og en pris forhandlet på plads i 2013 er max en 2013 pris

  regnestykket hedder

  (225 millioner x 1,03^6 (2013 - 2019)) = 268,65 millioner

  hertil skal lægges de 10 % på totalbeløbet som dollarkursens stigning har medført (20 % stigning på det halve beløb i følge linket

  = 295 millioner DKK for et Gripen mod 567 millioner DKK for et F-35.

  Og trækker du 75% fra de 567 millioner ender du på 324 millioner som F-35 skulle have kostet i følge planen altså kun lidt over Gripens pris.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @ EP

  F-35s 2019 pris på 578 mio. DKK (85 mio. USD * 6,8) er kun en fremskrivning af inflation (75 mio. USD i 2012) if. LM.

  Ja, det var planen, at F-35 skulle kunne en masse og koste det halve af i dag, men det blev vist lige omvendt.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Her er, hvad LM skriver:

  "The most recently contracted unit costs for Low Rate Initial Production lot 7 (not including the engine) are:

  F-35A: $98 million
  F-35B: $104 million
  F-35C: $116 million

  An F-35A purchased in 2018 and delivered in 2020 will be $85 million, which is the equivalent of $75 million in today’s dollars."

  https://www.f35.com/about/fast-facts/cost

 • Anmeld

  jenoghen

  @E. Petersen, NEJ, jeg må skuffe dig, det var 75 mio. $, der var 2012 target. Det kan læses ud af LMs egen oversigt for 4. kvartal 2015.

  Og der står i øvrigt også at læse, at prisen for F-35A i LRIP 8 er 94,8 mio. $ (uden motor). F-35B koster i LRIP 8 102 mio. $ og F-35C i LRIP 8 koster 115,7 mio. $.

  I øvrigt viser deres program status, at Danmark forventes at købe 30 stk. F-35A.

  Spørgsmålet er så, om det er noget de ved - eller kun noget, de tror, at de ved?

  https://www.f35.com/assets/uploads/downloads/13567/f-35fast_facts4q2015_.pdf

 • Anmeld

  Schmidt

  @jenoghen
  Håber bare de drømmer, og der kommer et nyt udbud.
  Er der ikke snart sket så meget, ude i verden. både politisk og på fly siden, at det hele må overvejes på ny.
  Hvad er chancen for, at der kommer et nyt udbud. Det er nok ikke nok, at jeg håber det kommer.

 • Anmeld

  E. Petersen

  @ SEH

  Du skriver selv

  An F-35A purchased in 2018 and delivered in 2020 will be $85 million, which is the equivalent of $75 million in today’s dollars.”

  Og artiklen er fra 2016 altså ikke 2012 kr. De 75 millioner er 2016 kr 1,03^4 (2012-2016) *75 = 84,4 millioner USD - så det passer fint hele vejen igennem

 • Anmeld

  E. Petersen

  @jenoghen

  Det er Lrip8 priser leveret i 2016 - det har altså intet med fly i 2019 at gøre - LRIP8 er stadig low initial production rates

  Du skriver

  Spørgsmålet er så, om det er noget de ved – eller kun noget, de tror, at de ved?

  Det ved i hvert fald ikke at vores pengekasse til nye fly er temmelig tom :-)

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @ EP

  Ikke helt. De 75 mio. i Todays dollars har været brugt siden 2012/13 (LRIP 7).

 • Anmeld

  E. Petersen

  @SEH

  Lrip7 blev først leveret i 2015 ’

  Lrip5 er 2013

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Ja, de blev leveret senere, men blev bestilt i 2013. Pointen var bare, at de today dollars, der snakkes om, er fra ca 2012-13. Den pågældende side er ikke blevet opdateret i flere år.

  https://www.f35.com/news/detail/principle-agreement-reached-on-two-lower-cost-f-35-contracts/

 • Anmeld

  E. Petersen

  @SWEH

  aah Svend - hvis du først sender et link og jeg påviser tallene i henhold til dateringen i dit eget link passer og så du efterfølgende påstår dit link så er uaktuel og ikke opdateret så står jeg desværre af.

  hvis du vil ha ret for enhver pris får du da det.

 • Anmeld

  Edge

  "Rafale bliver dog endnu ikke brugt af andre end franskmændene selv."

  + Egypten (24) + Qatar (24).

  + Indien (36) ?
  + Forenede Arabiske Emirater (60) ?

 • Anmeld

  pron

  @Kenneth - Har för mig att priset, mer eller mindre, skulle ligga runt kostnaden för Gardermoen när det byggdes. Har tyvärr inte den länken kvar.

  Gardermoen sto ferdig i 1999, og kostet vel noe over 9 milliarder den gangen.

  Utbyggingen på Ørland er beregnet å koste 7–8 milliarder kroner fram til 2020.

  Pengene kan selvsagt ikke sammenlignes direkte, for det har vært mye inflasjon i mellomtiden.
  Her en artikkel om Ørland - http://www.tu.no/industri/2016/01/05/om-to-ar-kommer-de-nye-f-35-flyene-til-norge.-her-skal-de-bo

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @ EP

  Det handler ikke så meget om at få ret. Det er mere et spørgsmål om at komme til bunds i det (så meget som vi nu kan).

  Her er et link fra juni 2013, hvor der tales om 75 mio. i today dollars for F-35:

  https://web.archive.org/web/20130731091057/http://media.aerosociety.com/aerospace-insight/2013/06/20/paris-air-show-day-3/8298/

  For mig betyder det, at de 85 mio. USD i 2019 for F-35 blot er en fremskrivning af 6 års inflation.

  Med andre ord er jeg forholdsvis sikker på, at de beløb 2019 pris), vi skal sammenligne med, er 578 mio. kr for F-35 og 267 mio. kr for Gripen E.

 • Anmeld

  Kenneth

  @ pron

  Tack för länken, nu har jag istället för ingen länk alls en uppdaterad sådan! :)

  "Samlet vil investeringer på kampflybasen beløpe seg til 7–8 milliarder norska kroner fram til 2020. Dette gjelder både nye investeringer til F-35 og fornyelse av eksisterende bygg og anlegg ved flystasjonen, men det er et forsiktig anslag."

  7-8 miljarder för Ørland och då är det en försiktig uppskattning.

  Om man jämför kostnaden med Öresundsförbindelsen allena, utan landförbindelser, år 2000 så kostade den drygt 20 miljarder svenska kronor. Jistanes vad åren går tyckte inte det var länge sedan man såg bron byggas…

  Det är ingen liten kostnad för Ørland flygplats. Nu verkar det inte som kostnaderna för diverse infrastruktur, bullerskydd å de å sånt runt omkring är medräknat? F-35 för en väldig massa oväsen av sig och det bor folk runtomkring. Vanliga hushåll och förmodligen x antal bönder med flera. Det blir kostnader för bullerskydd och kanske till och med att flytta på folk? Det kostar nog nån miljard.

  Om, eller snarare när (!) Danmark väljer F-35, vilken flygplats kommer kommer då att bli aktuell? Antar att det som i Norges fall enbart kommer att handla om en (1) flygplats. Plus att Danmark i än större grad drabbas av bullret från F-35. Antar, utan att veta, att den danska flygplatsen har en större population i närheten än i Norge?

 • Anmeld

  Jörgen johansson

  Rafale comes with french weapons. A not negligeabel issue to deal with

 • Anmeld

  Rytteren

  Jeg syntes ikke denne monster tråd er helt færdig...

  Har længe undret mig over hvorfor Grippen reelt sprang fra, i stedet for at svare på RBI’en. Men som Andreas nævner i artiklen, er det vel meget sandsynligt at Saab ikke var i stand til at finde det nødvendige modkøb efter de nye regler?

  Er der i den forbindelse, nogen der ved hvad der var af modkøb i CH?

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Efter ordren fra Brasilien er der ikke længere plads på produktionslinjen før 2023-24, hvilket formodentligt er for sent for et dansk køb af Gripen E.
  Så er spørgsmålet naturligvis om, det ville være muligt at rykke nogen af de svenske Gripen til senere.

 • Anmeld

  Jan Nielsen

  @ Jörgen johansson
  Rafale bruger også meteor og storm shadow, altså ikke franske våben, og kan også anvende de typer laserguidede bomber, som vi allerede anvender

 • Anmeld

  Erik

  Rättelser till artikeln !

  1. 2 Natoländer har Gripen idag. Gripen E kommer troligtvis säljas till fler länder, kanske även Nato länder.

  2. Gripen blev utsedd till vinnare i Schweiz trots resultaten i testerna. Gripen ansågs ha vad som krävdes.

  3. Det spelar ingen som helst roll om det byggs få gripen e. Dom viktigaste delarna i gripen är redan massproducerat och delas med andra flygplan.

  4. Motköp, det vore väl faan om man inte kunde hitta motköp i Danmark som vi gör massor av affärer med.

 • Anmeld

  Rytteren

  @Erik

  Ja, i følge de gamle regler skulle Saab nok kunne skrabe noget sammen. Men de nye regler fra EU kræver at alt modkøb skal være direkte relateret til Grippen E. Og problemet bliver ikke mindre af, at mange delene ikke produceres i Sverige.

 • Anmeld

  CP

  Saab sprang fra fordi de lige var blevet tørret i Norge, og var tæt på at blive det i Belgien. Det kan godt være USA er vores allierede, men de lægger massivt politisk pres på når det kommer til våbenkøb. Det tror jeg godt svenskerne kunne se.

  Der forelå jo en modkøbsaftale på 180%. Det er urealistisk højt, men der kunne vel bygges en del komponenter i DK, især hvis produktionslinien skal udvides. Gripen ligger industriteknisk væsentlig bedre til DK end F35.

 • Anmeld

  Schmidt

  @CP
  Hvilket er en af grundene til, at Gripen skal med igen.

 • Anmeld

  Rytteren

  @CP
  "Saab sprang fra fordi de lige var blevet tørret i Norge, og var tæt på at blive det i Belgien."

  Hmm, jeg har svært ved at se det som en god grund til at springe fra. I teorien skulle de jo "bare" besvare RBI’en, læne sig tilbage og se hvordan tingene udviklede sig. Så kunne de jo ha stået ganske godt i konkurensen i dag...
  Hvis altså de havde været i stand til at besvare RBI’en tilfredsstillende...

  "Gripen ligger industriteknisk væsentlig bedre til DK end F35."
  Det kan du have ret i. Spørgsmålet er bare stadig om der er nok!

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Man må ikke håbe, det senere viser sig, der er blevet lavet en "Norge".

  Det ville have været svært at undgå at vælge Gripen, hvis Saab stadig have været med.

 • Anmeld

  Cphmoose

  @CP
  Hvorfor er Gripen bedre til dansk industri end de to andre?
  Meget af den oplagte produktion i DK fx pyloner røg til Ruag da CH købte.
  LM har en god track record med at opfylde modkøb i DK. De andre er mere ukendte størrelser.
  I mine øjne mister en leverandør der tilbyder 180 procent modkøb all kommerciel troværdighed.
  Men okay den forkætrede norske process så et større industri potentiale i Gripen end i JSF i forhold til at udvikle norsk industri.

  Cphmoose

 • Anmeld

  tomp

  Sel fø li skal Gripen med igen, og det kommer de også, fordi vi DK økonomi ikke har råd til at sige nej til "et godt tilbud"

  Det er kun et spørgsmål om tid og henvendelse fra DK regering til Svensk Regering, så kommer fornuften tilbage efter "chefskiftet" på Slotsholmen og et par ting mere.

  Gripen er en uforchromet FUNGERENDENE billigere løsning en JSF F-35 med MASSER af lig i lasten ( og flere strømmer til) Tro mig.

  Gripen er en god deltager med potentiale som winning team, og de er fantastiske til briefinger og marketing af deres produkt. Det kan de være stolte af !! vh TOM.P

 • Anmeld

  CP

  Det er lidt ligesom Eritrearapporten nu bliver brugt af UK, selvom vi ved at den er fejlbehæftet.
  Hvis man deltager i en konkurrence og så får en sviner af den kaliber Norge gav Saab, så deltager man ikke i flere konkurrencer hos F35 partnerlande. De rapporter som de nationale kampflykontorer producerer kommer ud i det offentlige rum. Og de bliver brugt som ammunition i andre konkurrencer.

  Det jeg vil sige med at Gripen passer bedre til DK industriteknisk er i virkeligheden at alle andre fly end F35 passer bedre til DK. Det teknologiske niveau LM bevæger sig på, hvor alt skal overhældes med flydende platin inden det kan forlade fabrikken, er vist ikke lige dansk spidskompetence.

  Jeg har nok lidt opgivet drømmen, så pt hepper jeg på Eurofighter.

 • Anmeld

  Schmidt

  Man kan kun håbe politikerne ser lyset = Gripen. Men hvorfor skulle de lige pluslig begynde at tænke klart. Det er vel en evne man mister, når man går ind i politik ?.

 • Anmeld

  Schmidt

  Jeg syntes der kommmer flere og flere gode nydheder fra Saab.http://www.livemint.com/Companies/RPY9NAB0BQNaSrKaCThOAI/Saab-offers-to-make-Gripen-in-India-with-transfer-of-techno.html
  Mulighed for at flere fly bygges og at Saab laver flere former for tilbagekøb.

 • Anmeld

  Henrik

  Jeg har en teori om Saab pludselig forsvandt.

  Saab Gripen består af mange amerikanske dele så hvis ikke Saab ikke har en hvis opbakning fra USA så kommer Gripen ikke i luften. Det er forholdsvis let for USA at kontakte svenskerne og bede dem om at holde sig ude af konkurrence hvor F-35 deltager.
  Derudover står USA og skal finde en afløser for T-38 Talon. Saab og Boeing har indgået samarbejde om en mulig afløser på 900 træningsfly. Det er ikke svært at forstille sig at Saab kunne presses ud af en dansk konkurrence hvis de vil deltage en kunkurrence på USAF træningsfly.

 • Anmeld

  jenoghen

  @Henrik, den teori har jeg været inde på for længe siden . Jeg er også overbevist om, at Saab blev presset ud. De får kun lov til at sælge til lande, som USA ikke vil proppe F-35 ned i halsen på.

 • Anmeld

  Henrik

  @jenoghen
  Præcis, og hvis man er i tvivl så findes der et godt eksempel, da englænderne fik spoleret Gripen salg til Agentina. Agentina og England er gamle fjender, så hvis Saab ville sælge Gripen til Agentina så var der slut med brug af BAE dele.

 • Anmeld

  Schmidt

  Hvor er det synd for Danmark og USA.
  Vi kan måske ikke købe de fly, Nato og DK vil få mest ud af ift. et lille land som DK.
  Penge til det antal F-35 vi skal bruge, vil vi aldrig kunne finde.
  Selv når vi ikke taler penge, vil F-35 så være det bedste for DK.

 • Anmeld

  Brian

  Klart vi skal nok holde og langt væk fra dette fly F-35 når der er talt om de problemer som det har. Og prøv at samarbejde igen med Saab med deres Gripen

 • Anmeld

  jenoghen

  @Schmidt, det er lige netop det, som er det smadder uheldige, og som CP flere gange har været inde på. F-35 er aldrig det rigtige valg for Danmark - heller ikke når vi ser bort fra prisen.

  Vi skal ikke have en day one bomb truck, som USAs logrende hale. Vi skal have et fly til at forsvare Danmarks territorium, hvilket er noget, som aldrig har været hensigten med F-35. Den funktion kom jo først for alvor ind i billedet, da der var for få F-22.

  Vi skal have noget, som vore piloter kan træne i - ikke kun i en simulator. F1 racere træner også i flotte og dyre simulatorer. Men de vinder aldrig et løb, før de træner intensivt i en rigtig racer.

 • Anmeld

  tomp

  @ Schmidt

  Du må da ha skrevet forkert, eller du modsiger dig selv !

  Du kan da IKKE alvorlig mene at JSF F-35 (som har forladt favoritpladsen ) vil være det bedste fly for DK.

  JSF F-35 har jo knapt nok engine performance til at flyve.
  jf sammenligning med det ældgamle F-16 fly der er JSF F-35 L A A N G T overlegen bh Tom

 • Anmeld

  Schmidt

  "vil F-35 så være det bedste for DK." Det er et spørgsmål, ikke en konstatering.

 • Anmeld

  CP

  Jeg tror desværre at vi må finde løsningen i de tilbageværende deltagere i konkurrencen.

  Jeg kan ikke gennemskue hvorfor man har valgt F18 i tosæders varianten. Og jeg mener heller ikke det giver mening i dansk sammenhæng.

  Der er reelt set kun Eurofighter tilbage som kan løse de danske opgaver. Den er (også) alt alt for dyr. Og den vil indenfor en overskuelig tid skulle bruge upgrades. Men den kan det vi skal bruge, og den vil i det mindste ikke koste det meste af armen at flyve.

  Det er ærgeligt når nu vi kunne få adgang til et fuldt opgraderet fly, med alle de våben og systemer på hylderne vi kunne få brug for. Men vi har sådan set selv rettet geværet mod foden og taget aftræk.

  Man kan ikke rigtig klandre politikerne for at gå med i JSF projektet, det var en god ide dengang. Nu virker det bare som om man vil please amerikanerne uanset hvad. Kunne man ikke bare købe en enkelt F35 og så sende den til Stauning museum?

 • Anmeld

  E. Petersen

  Der er kun en løsning og den er midlertidig

  Skub konkurrencen - der er ikke afsat en krone

  Køb 8 -12 stk. F16 FV - så er der til afvisning og international bidrag til 2030+ sammen med de 30 slidte stel der så primært bruges til træning.

  Taiwan, S. Korea og Singapore er hoppet med på vognen og opgraderer deres F-16 til denne model.

  Pakistan har lige underskrevet en kontrakt på ny indkøb af dette fly. Prisen ligger rekordlav på 600 millioner DKK pr. stk. Sikkert fordi de har været oppe i mod billige kinesiske fly.

  Til den pris kan vi foretage det lille indkøb uden af slagte forsvaret på andre områder.

  I 2020 hvor konkurrencen så genstartes kan

  1. Gripen indgå igen som tidligere.
  2. Det er klarlagt om EF stadig er i produktion eller den sidste ordre er afgivet.
  3. Er der F-35 begyndt at levere som lovet.
  4. F-18 er helt ude som option da produktionen er stoppet.

 • Anmeld

  tomp

  @ CP

  Yes naturligvis Typoon fra Airbus Defence.
  KUN Eurofighter matcher alle krav BH Tom.P

 • Anmeld

  jenoghen

  @Svend Erik Hansen. Din artikel slutter jo så klogt:

  En trist effekt för de som satsat på stealth-egenskaper är att tekniken både är dyr och ofta kräver anpassningar av planen som kan försämra prestanda. Om planen ändå kan upptäckas får de bara nackdelen med stealth utan att få dess fördel med att vara svårupptäckt.

  Hvilket fly er det, man kommer til at tænke på........bum, bum, bum

 • Anmeld

  kurt.

  @Tor
  Det lyder næsten for godt. Men bestil bare 30 stk. til Danmark. :-)

 • Anmeld

  jenoghen

  Det ser ud til, at vi bør sætte kryds i kalenderen 18. maj 2016:

  On May 18 we are unveiling the first of the next generation Gripen aircraft. It’s a key milestone in the evolution of The Smart Fighter.

  http://saab.com/air/gripen-fighter-system/gripen/gripen/

 • Anmeld

  PeterB

  Hvorfor ikke bare købe 5 brintbomber og så informere vidt og bredt om at vi fyrer dem af i Danmark hvis vi bliver besat af en fjende?
  Det ville forvandle enhver invasion til en 100% selvmordsmission samt gøre det ’nyvundne’ territorium total ubrugeligt. Dermed maksimalt afskrækkende.
  Lidt ligesom man kan ’bricke’ sin telefon hvis den bliver stjålet.
  Når motivationen til at invadere Danmark således er forsvundet, kan vi herefter bruge pengene på at opbygge vores land med hospitaler, skoler og ting der giver værdi.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Så er det i morgen :)

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Livestream starter om 3½ time

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Så er det lige om lidt, Live stream starter.

 • Anmeld

  Schmidt

  Hvis man skal tror bare lidt, af det de siger, er det en super flyver. Meget moderne, med helt fremme. Alt i nyt EW.

 • Anmeld

  news

  Good info. I and my brother are using RobotFX EA. They are developing rewarding expert advisers (forex trading robots or robot fx) and fruitful MetaTrader technical indicators based on successful trading strategies. The robotfx trading tools are skillfully documented so each expert advisor trading trader can understand the idea behind it. Each RobotFX expert advisors are also available as demo version that anyone can download for free.
  news http://robotfx.ro/