Besvarede § 20-spørgsmål

Danmark stemte for lovliggørelse af pesticid
Danmark stemte for at lovliggøre pesticiden maleinhydrazid, da dette blev diskuteret i ministerrådet, oplyser miljøministeren i dette svar til Folketinget.
Læs hele besvarelsen her