Ny helikopter kan ikke bruges fuldt ud i Arktis

Danmarks ni nye MH-60R Seahawk-helikoptere kan egentlig godt sende billeder og sensordata tilbage til de skibe, som helikopterne skal operere fra. En evne, som de nuværende Lynx-helikoptere ikke har. Og en evne, som vil kunne være til stor nytte for eksempel ved søredning eller lignende i farvandene omkring Færøerne og Grønland.

Men Forsvaret har valgt, at kun de Seahawk-helikoptere, som skal bruges til internationale missioner til eksempelvis piratjagt ved Adenbugten, skal være i stand til at sende billeder og data tilbage til skibene. De Seahawk-helikoptere, som skal anvendes i de arktiske egne og operere ud fra støtteskibene i Thetis-klassen, får ikke disse evner.

”Som beskrevet tidligere, er de kommende danske SEAHAWK-helikoptere til anvendelse i Arktis ikke udrustet med sensorer og kommunikationssystemer på samme måde som de øvrige danske SEAHAWK-helikoptere, ligesom inspektionsskibe og inspektionsfartøjer ikke er udrustet med kommunikationssystemer til at modtage overvågningsbilledet fra helikopterne,” står der i den analyse af Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis, som blev offentliggjort for en uge siden.

Login

 • Anmeld

  Henrik

  Lidt dårlig formulering i artiklen.
  Helikopterne har evnen til at sende data tilbage lige meget hvor de flyver og lige meget hvilke sensoer de er udrustet med.
  De er skibene i Nordatlanten der indtil videre ikke kan modtage fra de linksystemer Sea Hawk’en har.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @ Henrik

  Andreas citerer fra rapporten.

  "de kommende danske SEAHAWK-helikoptere til anvendelse i Arktis ikke udrustet med sensorer og kommunikationssystemer på samme måde som de øvrige danske SEAHAWK-helikoptere"

 • Anmeld

  Christian

  Jeg troede at man havde købt 9 ens Seahawk??? Skal man så til at flytte rundt på FLIR og radarer, når helikopterne skal til eftersyn, ellers sendes nordpå? Og selv når der er helikoptere sendt på internationale missioner, så skal dem man træner på i Danmark jo have det samme udstyr. Ellers kan man jo ikke forberede sig til at blive udsendt.

 • Anmeld

  Christian

  "Med henblik på situationsbestemt at kunne forstærke SEAHAWK-helikopterens overvågningskapacitet yderligere, er der anskaffet
  moduler med elektroniske lyttesystemer og det datalink-system (Link 16), som ville muliggøre elektronisk videresendelse
  og udveksling af overvågningsoplysninger med skibe, fly og hovedkvarterer." (side 167 i rapporten) Så det er "elektroniske lyttestystemer" og link 16, der er tale om. "Der er ikke anskaffet moduler til samtlige
  SEAHAWK-helikoptere, men alle helikopterstel er forberedt til montering af disse moduler og til det supplerende
  besætningsmedlem i form af en sensoroperatør, som i givet fald skal betjene de mange sensorer og kommunikationssystemer."
  (side 167)

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Gad vide om ikke det "Ku-band Tactical Common Data Link (TCDL) Hawklink System" der mangler på nogen af de 9 helikoptere. Det er linken mellem skib og helo.
  Det vil kræve at skibet kan modtage de signaler, som sikkert også er krypterede. Altså at der også er købt udstyr til skibet.
  Her er det altså et lokalt skib/helo netværk - ikke Link 16.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Man kan sige at der i indkøbet atter er blevet spinket og sparet - og det bliver så ris til egen røv senere hen.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Jeg mener ikke, inspektionsskibene er blevet opgraderet til link 16.

  @ Andreas

  Kan "Nye Kommentarer" feltet indeholder 10 kommentarer igen? Fem er alt for lidt.

 • Anmeld

  Cphmoose

  "elektroniske lyttesystemer" - Man kan undre sig over hvad elektroniske lyttesystemer er.

  Det giver vel god mening ikke at slæbe rundt på den forkromede ESM / ECM pakke. Men det er da tæt på hjernedødt hvis man ikke kan overføre radar og FLIR billede til Thetis klassen.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Bjarne

  Mon ikke de omtalte "elektroniske lyttesystemer" dækker over ALQ-210 ESM-systemet?

  Vedr. link så er nedennævnte tekst fra rapporten nok være at læse, inden man begiver sig ud i gisninger:

  6.5.2. Datalink-systemer og datanetværk
  Analysearbejdet har påvist, at der er behov for at kunne knytte de danske og andre nationers enheder i det arktiske område sammen i et elektronisk netværk med henblik på overførsel af overvågningsdata, effektiv ledelse af enhederne mv., herunder udveksling af positioner, situationsbilleder og søgemønstre mellem enhederne i eftersøgnings- og red-ningstjenesten.
  Det er konstateret, at Forsvarets enheder i det arktiske område i dag ikke anvender nogen form for datanetværk. Imidler-tid anvender Forsvaret eller planlægger at anvende en række datalink-systemer og datanetværk i forbindelse med opgave-løsningen i andre geografiske områder, herunder det danske område. Der er primært tale om de militære linksystemer Link 11, Link 16 og Link 22 samt satellitkommunikationsprotokollen Joint Range Extension Protocol (JREAP), som muliggør anvendelse af de nævnte datalinksystemer via langtrækkende satellitkommunikation. Disse datanetværk er militære og internationalt standardiserede. Det vurderes, at disse systemer også vil kunne dække behovet for taktiske datanetværk i det arktiske område. Anvendelse af Link 11, Link 16, Link 22 og JREAP vil således kunne skabe den ønskede sammenknytning af enheder og hovedkvarterer i det arktiske område, bidrage til opbygningen af et dækkende situationsbillede og vil dermed bidrage til at muliggøre informationsbaserede operationer. Disse systemer kan derfor hurtigst muligt udbredes til alle danske enheder og hovedkvarterer i det arktiske område.
  Hvis Link 11, og fremtidigt Link 22, også skal kunne anvendes ved Arktisk Kommando via HF-radiokommunikation, så vil dette kræve, at Forsvarets antennepark i Kangerlussuaq udbygges med ekstra radioer og antenner. Den islandske kystvagt råder dog over HF-radioer og -antenner på Island. Man har fra islandsk side tilkendegivet, at det danske forsvar efter nærmere aftale vil kunne benytte disse radioinstallationer.
  Forsvarets nuværende materielanskaffelsesplan indeholder omfattende anskaffelser af disse linksystemer, herunder til enheder i det arktiske område. Anskaffelserne er finansieret. Der planlægges i overensstemmelse hermed i perioden frem til og med 2018 installation af Link 11, Link 16 og JREAP i Forsvarets inspektionsskibe af THETIS-klassen og inspekti-onsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen, samt i perioden frem til 2022 installation af Link 22, som vil afløse Link 11. Forsvarets fregatter er allerede fuldt udrustet med Link 11, Link 16 og JREAP m.m.
  Det er endvidere klarlagt, at de nuværende satellitkommunikationssystemer ved Arktisk Kommando (WGS og Iridium) som udgangspunkt kan forbindes til disse datalink-systemer ved anvendelse af JREAP, idet der dog mangler enkelte
  Arktis-analysen juni 2016
  174
  elementer i form af computere og software ved Arktisk Kommando for at kunne modtage overvågningsinformationer mv. via disse link-forbindelser. Det vil derfor være et hensigtsmæssigt tiltag snarest at tilvejebringe de manglende com-putere og software ved Arktisk Kommando samt at gennemføre en demonstration af de beskrevne datanetværk.
  Det vil endvidere være et hensigtsmæssigt tiltag at arbejde for at de arktiske enheder, som for nærværende ikke er planlagt at blive udstyret med de nævnte linksystemer, bliver dette. Det vurderes, at der primært er tale om SEA-HAWK-helikoptere, HERCULES-fly og CHALLENGER-fly. Link 16 er allerede planlagt implementeret på danske SEAHAWK-helikoptere i internationale operationer, men er ikke planlagt installeret i danske helikoptere, der anvendes i Arktis. Endvidere er de planlagte SEAHAWK-helikoptergrupper i det arktiske område ikke dimensioneret med reserve-dele eller uddannelse til at understøtte anvendelse af Link 16 på helikopterne. Installation af Link 16 på HERCULES er allerede en del af det planlagte opdateringsprogram for flytypen.
  På kort sigt vil det være en mulighed at udruste en række af de nævnte skibe og fly med Maritime Domain Awareness-systemet, som vil knytte enhederne sammen i et uklassificeret digitalt netværk, som bl.a. vil muliggøre udveksling af positioner, situationsbilleder og søgemønstre mellem de deltagende enheder i en eftersøgnings- og redningsaktion. Dette system beskrives senere.
  Anvendelse af de militære datalink-systemer forudsætter, at anvendelsen planlægges og reguleres jf. en række militære og civile bestemmelser. I det danske område samt i forbindelse med internationale operationer udføres denne opgave for hele Forsvaret af Flyvevåbnets værnsfælles Joint Data Link Operations Centre i Karup. Det vurderes, at dette center også vil kunne løse opgaven i relation til det arktiske område, forudsat en mindre styrkelse af bemandingen.
  En enkelt ulempe ved de beskrevne militære datanetværk er det forhold, at informationer, der transmitteres via netvær-ket, som udgangspunkt er klassificerede, hvilket vil vanskeliggøre deling af overvågningsbilledet med civile myndigheder mv. Dette taler for, at rådighed over et supplerende uklassificeret datanetværk vil være ønskeligt, fx i form af det nævnte Maritime Domain Awareness-system.
  Den planlagte installation af Link 11 og Link 16 på skibene vil i øvrigt skabe mulighed for datakommunikation med datalink-udrustede fly, såfremt disse måtte være til rådighed i afgrænsede perioder til understøttelse af fx redningsaktio-ner. Denne kommunikation vil være baseret på tilstedeværelse af link-udrustede skibe i området, som kan modtage og videresende flyenes overvågningsbillede. Med henblik på at muliggøre kommunikation med flyene uden at være afhængig af tilstedeværelsen af et skib, kan der arbejdes for at etablere et antal landbaserede Link 11 og Link 16-stationer, hvilket i øvrigt vil gavne datakommunikationen med fly og skibe i området generelt.

 • Anmeld

  Cphmoose

  @Bjarne

  Gisninger og spekulationer er altid sjovere end faktuel viden.
  Og der er sikkert gode forklaringer- men nedenstående citat fra dit eget citat - giver ikke mening for mig.

  "Link 16 er allerede planlagt implementeret på danske SEAHAWK-helikoptere i internationale operationer, men er ikke planlagt installeret i danske helikoptere, der anvendes i Arktis. Endvidere er de planlagte SEAHAWK-helikoptergrupper i det arktiske område ikke dimensioneret med reserve-dele eller uddannelse til at understøtte anvendelse af Link 16 på helikopterne"

  Skibet får link forbindelsen - men dets primære sensor har den ikke. Og da skibene operer alene er der ikke så mange andre (bortset fra Arktis kommando) de kan linke med.

  Cphmoose

 • Anmeld

  Bjarne

  Hvilken del er det, der ikke giver mening, tænker du? Man har åbenbart valgt ikke at have den logistiske støtte til Seahawk L-16 i Arktis som jeg læser det.

  Endvidere synes jeg måske ikke, at L-16 giver så meget mening i Arktis i al almindelighed med mindre man kører det via satellit eller opretter et netværk af relæstationer. L-16 kører i frekvensbåndet ca. 960-1200 MHz og er derved begrænset til Line-of-Sight. Der er åbenbart gjort tanker om at køre det via JREAP satellitprotokollen, men jeg er ikke bekendt med, om Seahawk er istand til det. L-11 og L-22 er derimod også HF-baseret, så har du udstyret i helikopteren/flyet kan du sende kampinformation beyond line-of-sight. Jeg er ikke 100% sikker med L-22, men hverken L-11 eller L-16 kan sende imagery/video stream. Dette kræver andre systemer og normalvis kun indenfor LoS eller via mobilnetværk.

 • Anmeld

  Christian

  @ Cphmoose

  Måske er link 16 tænkt til brug, når inspektionsskibene deltager i NATO øvelser/operationer. Det lader jo til at der jævnligt bliver anvendt et inspektionsskib til alt muligt andet end sejlads i Nordatlanten.

 • Anmeld

  Henrik

  @Cphmoose
  Mig bekendt er Thetis-klassen udstyret med link-11, Absalon-klassen og Iver Huitfeld-klassen udstyret med link-16. Lidt underligt hvis man ikke har valgt at opdatere Thetis-kl. med link-16 og Helo-link når nu de alligevel skal igennem den helt store tur med ny hangar og radar. Det kan være Lars-Henrik Arvedsen er opdateret.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Jeg er bestemt ikke opdateret mhp kommunikations udstyret - Men kan læse i Bjarnes indlæg at Link11 & 16 nok er en del af det der installeres i MLU-en af Thetis-klassen som er i gang nu. Men jeg véd da at Thetis-klassens kommunikations udstyr ikke var tilstrækkeligt for deltagelse i operation RECSYR - som jo ikke er så længe siden. Men Hawklink-systemet, som kun er mellem skib og helo er så vidt jeg kan se monteret på de nye Romeo, men om det så er monteret i skibene véd jeg ikke, men det ville jo være optimalt ved fiskerikontrol, SAR m.v..

  Problemet ved de rapporter der udgives er at de er basseret på eksakt information, men ikke altid alt for præcist skrevet - og så begynder vi at gætte.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Og for at blande F-35 ind i arktis/skibsdebatten:

  Skibene ønskes også opgraderet med ROVER terminaler, så de kan modtage videobilleder fra jagerflyene ved en eftersøgning i arktis.
  F-35 Block 3F har dog hverken Link 16 eller mulighed for at sende video ned til ROVER terminaler.
  Flyene tænkes stationeret på Island og i Sdr. Strømfjord.

  https://ing.dk/artikel/forsvars-rapport-anbefaler-danske-kampfly-over-arktis-185210

 • Anmeld

  CP

  http://politiken.dk/udland/ECE3286769/danmark-risikerer-at-blive-sat-i-natos-skammekrog/

  Det kan da ikke passe, vi har jo købt F35, så skulle alle da bare elske os... :-)

 • Anmeld

  Peter

  F-35 har, i meget meget høj grad, Link 16, samt VDL.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Seahawk testes på Vædderen

  DR P1 18OKT 13-130
  Inspektionsskibet Vædderen er på et to måned langt togt i Nordatlanten. Her skal man blandt andet teste forsvarets nye Seahawk helikopter under ekstreme forhold. Derfor er man på jagt efter masser af vind og store bølger. Droner og Kanoner tager dig denne uge med ud at sejle med Søværnet. Vært: Louise Windfeld-Høeberg.

  http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/droner-og-kanoner-11#!/

 • Anmeld

  Schmidt

  Måske ikke den helt rigtige tråd. Men håber jeg kan få et par svar herinde.
  Ang. manglende flotation på den nye helikopter.
  Ifølge Forsvaret blev Seahawken valgt på grund af sit generelt høje sikkerhedsniveau, som i 2012 bl.a. omfattede 110.000 flyvetimer i US Navy uden havari over vand. Det tal er i dag over 430.000 flyvetimer.
  Man skal ikke søge ret meget på nettet, for at finde flere styrt af MH-60R Seahawk, måske ikke over vand. Men hvad betyder det at det ikke er over vand, er det ikke bare held???