Fare for fortsat mangel på flymekanikere trods akutte tiltag

Det vakte gevaldig opsigt ikke mindst i medierne, da de mekanikere, som var udsendt sammen med de danske F-16 fly til Mellemøsten i august sidste år i et brev til forsvarsministeren gav udtryk for, at de ikke kunne holde til mere. De havde brug for en timeout. F-16 flyene er efterhånden så vedligeholdelseskrævende og antallet af flymekanikere er så få, at de i august fik nok og råbte vagt i gevær.

Den nytiltrådte forsvarsminister Carl Holst valgte at blive liggende i hængekøjen og læse briefingbøger for at forstå det område, som han kun nåede at være minister for i 93 dage. Det udløste en heftig kritik og var vel reelt den første sag, som sammen med andre sager førte til, at han til sidst trak sig som minister.

Ude i virkeligheden blev der nedsat en arbejdsgruppe til at se på problemet med manglen på flymekanikere i Forsvaret.

Login

 • Anmeld

  Henrik Gormsen

  Hvad med at hyre civil mekanikker kapacitet. Der er da en del af de forhenværende mekanikere der kunne komme ind hurtigt hvis de blev hyret gennem deres nuværende firmaer ??

 • Anmeld

  Troels christensen

  Man kan desværre ikke bare hyre civile da folk stadig skal oplæres og det er meget svært at finde folk som vil gå meget ned i løn end hvad de kan tjene civilt
  Angående de forskellige tiltag så virker de på papiret men mange af dem bliver anset som fjollede og umulige at gennemføre på gulv niveau

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Forskellen på mangel af mekanikere mellem de 3 wings afspejler tydeligt at det er lettest at rekruttere folk hvis man ligger nær en stor by med alt hvad den tilbyder. Hvordan man vil overkomme det problem bliver spændende at se.

 • Anmeld

  MadsT

  Forsvaret lider selvfølgelig under den politiske styring, som ikke rækker længere end til næste forsvarsforlig. Det er svært at genetablere tabt kapacitet i samme tempo som det afskaffes. Desværre var det Draken og Karup der måtte betale prisen for murens fald, idet der ike blev købt erstatningsfly og flyvestationen var droslet ned til T-17 aktivitet i næsten 10 år. Desværre, fordi man inden for flyvevåbnet ikke kan forestille sig et Karup uden fly....! Da Værløse og Vandel skulle lukkes, burde man have konsolideret alle F-16 på Skrydstrup med det samme. Det med en eskadrille i Aalborg vidste alle kun holdt til næste forlig. Samtidig skulle alle helikoptere og transportfly være placeret i Aalborg. Aalborg og Skrydstrup var fuldt fungerende flyvestationer med kapacitet til de antal stel og operationer der køres. Så havde man haft stabilitet fra starten af reorganisationen og man skulle ikke bruge kræfter på genopbygning af Karup.

 • Anmeld

  Halken

  Flyt hele baduljen til Karup og luk alt det andet. At placere F35 i Skrydstrup af lokale hensyn er helt ude i skoven.

 • Anmeld

  Allan Bager

  Lars Henrik

  I fortsættelse af det vil jeg foreslå man lukker Karup og Skrydstrup og koncentrere det fremtidige flyvevåben på Aalborg og i Tirstrup, da de to flyvestationer ligger i nærheden af store byer hvor folk vil være ...

 • Anmeld

  Halken

  Ikke noget dårligt forslag. Men mon ikke at jorden i Aalborg er mere værd end den i Karup, hvor at der i forvejen er helikoptere og nato. Samler man det hele der, kan man lukke de to andre. Med motorvejen over silkeborg, er vil der kun være en times transport til Århus, og lidt mere til Aalborg.

 • Anmeld

  Golf Oscar

  @Allan Bager

  Super dårligt forslag Allan. De sidste 2 gange man lukkede en Flyvestation (Værløse) eller en kapacitet (Da man flyttede F-16 fra Aalborg til Skrydstrup), da regnede man med at alle mekanikere blot ville følge med. Realiteten var at kun et fåtal valgte at flytte med jobbet, måske fordi konen havde et godt lønnet job, man ikke ønskede at rykke familien op med roden eller at man ikke ønskede at flytte langt væk fra fra famile og venner.

  Man bør lære at de fejl man tidligere har begået. Hvis folk siger at de skrider hvis arbejdspladsen flyttes, så må man hellere lytte til dem frem for at tænke at de nok ikke vil gøre alvor af det.

  Næste ting er at det ikke nytter noget at lukke flere flyvestationer, da flyvevåbnet også har behov for alternative flyvepladser i tilfælde af dårligt vejr på eksempelvis Skrydstrup. Så nytter det ikke at man ikke kan flyve (lande). Man kan selvfølgelig lande på de civile pladser, men de er ikke så vilde med at man lander med armerede fly (afvisningsberedskabet). Desuden mangler de faciliteter som bremsekabler og sikringsvolde, men det kan jo anskaffes.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  I de områder hvor man ligger langt fra et stort byområde, ville det være naturligt at man søgte tæt samarbejde med skolesystemet, og henvendte sig til de årgange, som skal til at vælge uddannelse - Hvis man gør det til en fast rutine hvert år, så vil man få folk som ønsker at blive i området.

 • Anmeld

  Steen Morthorst

  Sålænge der er omkring 20.000 i forskel i månedsløn på civile og militære teknikere, tror jeg ikke nogen andre forslag vil hjælpe på problemet BUM !! :-)

 • Anmeld

  bengt78

  Det er da bare utroligt man kan holde på folk med så stor lønforskel??

 • Anmeld

  Troels Christensen

  ja det er jo det de ikke kan og derfor har vi problemet med stor mangle på flymekanikere
  det gør det så ikke bedre at de har over halveret lønnen for nye elever under 25
  fjernet muligheden for at blive tjenestemand samt CU for nye folk

 • Anmeld

  Jack

  Fine rationelle analyser ovenfor (rekruttering, løn, fastholdelse mv.), men I glemmer, at placering af Forsvarets tjenestesteder er politiske valg, og at de indgår i politiske studehandler som betaling for indrømmelser på andre områder.

  I kan derfor afskrive muligheden for, at der tages de hensyn, der tjener Forsvaret bedst.

  Desværre er realiteterne, at Forsvaret ikke kan driftes/drives efter almindelige markedsøkonomisk fornuft.