Bisserup bliver ny forsvarschef - et trin ned af magtstigen

Forsvarsministeriets magtfulde koncernstyringsdirektør, generalløjtnant Bjørn Bisserup, er efter forsvarsminister Peter Christensens indstilling ved kongelig resolution udnævnt til forsvarschef og general med virkning fra den 10. januar 2017. Og selvom han dermed får en temmelig cool titel på sit visitkort, så er der reelt tale om et skridt ned ad magtstigen. Forsvarschefen sidder nemlig i Værnsfælles Forsvarskommando, der blot er én ud af i alt otte styrelser under Forsvarsministeriet på linje med andre "styrelseschefer" så som cheferne for Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Ejendomsstyrelse, Regnskabsstyrelse og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt chefen som Hjemmeværnet. De syv styrelseschefer referer til koncernstyringsdirektøren. Så sat på spidsen kan man godt betragte udnævnelsen som en degradering.

bjoern-bisserup-560Bisserup har faktisk allerede været forsvarschef. Endda to gange. Begge gange dog med ordet "konstitueret" foran. Først i 41 dage i efteråret 2009, da Tim Slot Jørgensen måtte trække sig som følge af den såkaldte "Jagerbogssag". En sag, hvor daværende forsvarsminister Søren Gade i et tv-program ellers sagde at ansvaret i sidste ende peger på "far her". Bisserup sagde i den forbindelse nej tak til at få slettet "konstitueret" fra visitkortet og blive rigtig forsvarschef.

Anden gang var i 2012, hvor Bisserup fik 78 dage på posten efter at den daværende forsvarschef, Knud Bartels, var blevet valgt til formand for NATOs militære komité. Efter den store strukturændring i Forsvaret, som Nick Hækkerup nåede at få igangsat, indtog Bisserup i stedet posten som koncernstyringsdirektør. Her kørte han parløb med departementschef Lars Findsen indtil denne i december sidste år blev degraderet til chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Login