Minister: Ingen Leopard-kampvogne til salg

Det kan godt være, at Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, godt kunne tænke sig at opruste det danske forsvar ved at købe brugte kampvogne og infanterikampkøretøjer i Tyskland og Holland, sådan som flere baltiske og østeuropæiske lande har gjort det. Problemet er blot, at der ikke er nogen til salg lige p.t.

Det oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i et svar til Folketingets forsvarsudvalg:

"Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har undersøgt muligheden for at anskaffe brugte kampvogne af typen Leopard2A6 fra Tyskland henholdsvis Holland. De til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse tilsvarende myndigheder i Tyskland og Holland oplyser, at der ikke er brugte kampvogne til salg," skriver ministeren i sit svar vedrørende en mulig anskaffelse af Leopard-kampvogne.

Login

 • Anmeld

  Anders Eriksen

  Til Redaktør:
  Tak for informativ artikel.

  **"Opruste danske forsvar", måske snarere Gendanne Dansk forsvar.
  (vi har reduceret vor beholdning af MBT/LEO fra ca 50, til ca 30)
  Forsvarsministerens svar tyder i retning af HVAD???? ingen/anden løsning, vi ved det ikke??, ligeså LARMENDE TAVSHED fra andre partier??

  **Godt at se at K+DF er lidt klar over Danmarks nuværende situation, Link:
  http://www.defencewatch.dk/
  Den åbne høring bliver endog meget interessant at følge

  **Samtidig et noget "uldent"svar fra vor LA/Udenrigsminister, efter hans besøg i Arkangelsk, link:
  http://www.arktisknyt.dk/

  **Jeg synes det tyder på en "vis handlingslammelse" af Folketinget, idet jeg formoder, at man er "vel-orienteret" af FE, ang. den militære situation i, og omkring Dansk territorialt område.

  **Tilbage står endnu en løsning på et vitalt sikkerhed-problem for Danmark, nemlig spørgsmålet om datasikkerhed, idet det er erkendt, at ca 100.000 danskeres personfølsomme data er blevet "lækket/hacket/ect., men man fortsætter med implementeringen af digital kommunikation, overalt i den offentlige administration, tyskerne har nu gjort således, for at styrke deres datasikkerhed, link:
  http://www.dw.com/en/german-army-launches-new-cyber-command/a-38246517
  Om dette tiltag også vil beskytte civile områder, ved jeg ikke pt.

  Fortsat god debatlyst
  Med venlig hilsen
  Anders Eriksen

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  "Og hvis der var, så ville det have sin pris at opdatere dem til den version, som de danske Leopard’er er."

  Ikke er, men bliver!

  Den nuværende version af de danske kampvogne er A5, dog med danske tilføjelser kaldet DK

 • Anmeld

  H. Eriksen

  De til FMI tilsvarende myndigheder i Tyskland og Holland oplyser, at der ikke er brugte Leopard 2A6 kampvogne til salg.
  Min kommentar: Har FMI overhovedet spurgt, dem som har annonceret Leopard og PZH2000 til salg ?

  FMI anslår, at det vil koste ca. 40 mio. pr. kampvogn at opgradere fra A6 til A7, og med en tilhørende driftsudgift på ca. 1 mio. årligt pr. kampvogn.
  Min kommentar: Har FMI anslået det estimat, for at modgå indkøb og opgradering af Brugte kampvogne?

  Den til FMI tilsvarende myndighed i Holland oplyser, at der ikke er brugte CV 9035 til salg.
  Min kommentar: Har FMI overhovedet spurgt, dem som har annonceret CV 9035 til salg ?

  På baggrund af ovenstående er det ikke muligt for FMI at estimere en pris som forespurgt.
  Min kommentar: Så let slap FMI for at svare på det spørgsmål.

  Det har ikke været muligt inden for den rådige tid at indhente prisoverslag på anskaffelse af brugte MLRS systemer. Det er derfor ikke muligt for FMI at estimere en pris som forespurgt.
  Min kommentar: Så let slap FMI også for at svare på det spørgsmål.

  FMI
  Mål- og resultatplanen danner grundlag for opfølgning på, om FMI leverer de resultater, som Forsvarsministeriet og FMI har fastsat som strategisk vigtige.
  http://www.fmi.dk/om-fmi/Documents/fmi-maal-og-resultatplan-2017.pdf
  FMI har for 2017, 3 strategiske pejlemærker:

  1) FMI skal prioritere tilstrækkelig logistisk støtte til indsatte enheder, samt enheder på vej i indsættelse i nationale som internationale operationer.
  Den operative styrke skal også modtage den nødvendige logistiske støtte.
  Dette sikres ved styring af materiel i overensstemmelse med koncern ledelsens strategi.
  Samt gennem aftaler med kunderne og fokus på koncernens og kundernes prioriterede behov.

  Min kommentar: Her må enhver som følger debatten herinde erkende at Forsvarsministeriet og FMI til dato har prioriteret anderledes end de Danske skatteydere, og det Personel i forsvaret som er blevet udsat for FMI og Koncernens prioriteringer.
  FMIs funktion bedst kan betegnes som NED-prioritering af Dansk Forsvar.

  2) FMI skal professionalisere anskaffelses-, bortskaffelses-, it- og forretningsudviklingsprojekter som grundlag for at være en samarbejdspartner i koncernen.
  Dette sikres gennem udvikling af portefølje-, program-, projekt- og risikostyringen, der skaber grundlag for en systematisk, effektiv, ensartet og sikker gennemførelse af anskaffelses-, bortskaffelses-, it- og forretningsudviklingsprojekter.

  Min kommentar: Jeg får umiddelbart den tanke at FMI er infiltreret af personer fra Business school som anvender intetsigende ordvalg, og ikke personer som har begreb om våbenteknik og Forsvar.

  3) FMI skal udvise økonomisk ansvarlighed gennem fokus på effektivisering og driftsoptimeringer.
  Dette sikres ved en robust ressourcestyring, som er præget af omkostningsbevidst opgaveløsning.
  Min kommentar: Her må man erkende at FMI har ramt langt ved siden af sin logiske strategi.


  Min konklusion:
  Forsvarsministeriet og FMI har ikke erkendt behovet for sikkert Artilleri PZH2000, Mangel på Kampvogne, Mangel på PV 9035 Mangel på Luftforsvar, Mangel på SM-2 til Flåden, Mangel på panserværn, LMG, og terrængående MAN lastbiler til HJV, og Forsvarets behov for værnepligtige.
  Forsvarsministeriet og FMI har fejlet ved ikke at vælge indkøb af brugt materiel.

  FMI er en del af Forsvarsministeriets koncern.
  En koncern er en sammenslutning af selvstændige selskaber. Moderselskabet udøver bestemmende indflydelse over datterselskabernes beslutninger.
  Hvem ejer Moderselskabet i forsvarsministeriets Koncern?
  Hvem er FMI en anerkendt samarbejdspartner for?
  Hvem er FMI loyal overfor, de Danske skatteydere eller?

  Måske Nationale Politikere skulle begynde at interessere sig for hvorvidt Per Pugholm Olsen, Thomas Ahrenkiel, Niels Bundsgaard, og hele FMI konceptet er egnet til et fortsat Dansk Forsvar.

  Drop FMI.
  Genetabler Forsvarets Materiel Kommando.
  Stop privatisering af National Forsvar og infrastruktur.
  Mvh.

 • Anmeld

  H.b

  Hvad koster nye A7 kampvogne egentligt.
  Og kan man ikke købe endnu ældre kampvogne end A6 og opgradere dem til A7.
  Skal vi have flere kampvogne må det vel dreje sig om 14 til 16 styk. (Eller hvad)

 • Anmeld

  Jens Juul

  Finland gjorde en god handel med Nl: køber 100 A6 brugt for 200 mill euro, eller blot 1,5 milliarder. Inkl. Reservedele til 10 år.
  http://defense-update.com/20140119_finland_buys_dutch_leopards.html

  Der skrives her at opgraderingen fra A4 til A6 estimeres til 5 millioner euro, hvilket minder om FMT estimatet ovenfor (40 millioner kr). Her estimeres ny A6 til 10 millioner euro. Jeg ved ikke hvor meget dyrere en A7+ er.

 • Anmeld

  Jens Juul

  Topkonfigurationen leopard A7+ ser ud til at koste ca. 18 millioner euro (ca 135 millioner kr) fra ny.
  http://worlddefensereview.blogspot.de/2012/07/germany-for-sale-in-saudi-leopard-2a7.html?m=1

 • Anmeld

  H. Eriksen

  @ Jens Juul. Tak for informationen.
  Det er da imponerende at du kan finde priser på det ønskede, i løbet af 6 timer, når man tænker på at FMI har brugt uger på at oplyse stort set ingenting.

  1 Ny Leopard 2A7+ koster 135 mio. Kr.
  1 Ny Leopard 2A6 koster 75 mio. Kr.
  1 Brugt Leopard 2A6 Finland 2014 15 mio. Kr.
  1 Opgr. Leopard 2A4 til 2A6 37 mio. Kr.
  1 Opgr. Leopard 2A6 til 2A7 40 mio. Kr.

  1 Brugt Leopard 2A6 opgr. til 2A7 55 mio. Kr.
  En besparelse pr. kampvogn på 80 mio. Kr.

  Det bekræfter at FMI har en negativ holdning til at købe brugt materiel, og at spare penge.

  Her er et link som beskriver forskellene på de forskellige vers. Leopard kampvogne: http://www.fprado.com/armorsite/leo2.htm
  Mvh.

 • Anmeld

  H.B

  Hvad så med priserne på CV9035
  Findes der nogle bud på det ?

 • Anmeld

  Emil

  @ H. Eriksen; Hvor har du desværre ret. FMI er et monster baseret på DJØF’er uden megen militærfaglig kunnen. Og hvis det ikke er blevet manduceret på universitetet aner de intet!

 • Anmeld

  Halken

  Nu er indkøb hverken en DJØF disciplin eller en militærfaglig disciplin, men en kommerciel disciplin. Det er måske det som er problemet, hvis FMI er fyldt med begge de to første og ikke nogen af den sidste gruppe ?? At dømme ud fra nogle af de ting man ser, så kunne meget godt tyde på det. Man ryster på hovedet over ret banale fodfejl som ender med at koste forsvaret en hel del kroner.

 • Anmeld

  Jens Juul

  Måske FMI ikke har google ;-)
  Ovenstående betyder faktisk ikke, at der er kampvogne til salg brugt. Efter Krimm har de fleste nato-lande sikker revurderet behovet for at "forære" materiel væk, og den trang er næppe blevet mindre med Trump. Så måske FMI har ret i at "brugvognsmarkedet" er tyndt...

 • Anmeld

  H.b

  Vi har ialt 38 kampvogne nu, som skal opdateres til A7
  Men har læst at vi har købt 51 + måske flere.
  Hvor er de ? Er de i et depot et sted ? Eller sendt retur ?

 • Anmeld

  H. Eriksen

  Jens Juul siger: Efter Krim har de fleste nato-lande sikker revurderet behovet for at “forære” materiel væk, og den trang er næppe blevet mindre med Trump.

  Min Kommentar: Den Teori kan forklare en del:

  Vi har gennem årene indkøbt 77 stk. F-16 Jagere 14 er gået til, og i dag har vi kun 30 operative. Hvor er de sidste 33 stk. F-16 henne?

  Vi havde engang et DE-Hawk luftforsvars system, Hvor er det henne i dag?

  Vi havde tidligere 51 Leopard Kampvogne. I dag har vi 38.
  Hvor er de sidste 13 kampvogne henne?

  Vi havde engang et MLRS batteri, Hvor er det henne i dag?

  Drop al indkøb af materiel pr. omgående
  Politikerne må først give en fuld redegørelse for det materiel som skatteyderne en gang har betalt.

  Som skatteyder forlanger jeg at Regeringen forklarer hvor det ovennævnte udstyr er henne.
  Hvis det er blevet solgt vil jeg vide til hvilken pris udstyret er solgt til, samt hvilket tab det derved medfører Danmark at genanskaffe tilsvarende udstyr.
  Det her skal politikerne stilles til ansvar for.

  Jeg vil sk### en hatful på om de Baltiske lande, Finland eller Polen, har brug for militært udstyr.
  De skal saft suse mig ikke have foræret det materiel som jeg som skatteyder en gang har slæbt for at være med til at betale. Jeg har betalt min skat med det formål at sikre vore egne soldater en fair kamp til Forsvar af Danmark.
  Ikke til at fungere som NATO eller EU skatteslave.
  Nationale politikere og Pressen må vågne op og begynde at stille spørgsmål til det der foregår.
  Det her begynder jo at lugter af højforræderi.

  H. Eriksen

 • Anmeld

  D. Jensen

  HA …… 135 millioner for en blikdåse med en kanon.
  Kampvogne og gammeldags kanoner er ubrugelige for dansk forsvar når vi ikke kan invaderes fra land. Giv resterne til Baltikum.
  750 driftspersonel med kampvogne og kanoner årligt koster Danmark mindst 1 milliard.
  For dette beløb kunne vi have 40-45 F-35 i stedet for 27.
  Styrk dansk forsvar. Køb flere F-35 og fyr FMI.

 • Anmeld

  Dan

  H. Eriksen du kan måske finde lidt svar ud af dette:
  "The service life distribution for the global F-16 fleet shows the service life ranging from 1 to 30 years. Surprisingly enough 5 active airframes have a service life of 30 years, making them the oldest F-16s still in service. The average service life of the active F-16 fleet is 17.2 years."
  Kilde: http://www.f-16.net/fleet-reports_article10.html

  Wikipedia skriver også:
  "Senest omkring 2020 skal F-16 trods moderniseringer udskiftes, da flyvestel kun er beregnet til at holde et vist antal tusind flyvetimer. Det skyldes faren for metaltræthed."
  Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon

  Hvad angår din efterlysning af det andet isenkram kan man jo blot sige at der for panserets vedkommende ikke har været uddannet mandskab til at besætte det, i og med at besparelser har fundet det nødvendigt at skære det bort. Det samme gør sig også gældende for det andet materiel du nævner.

  Man kan godt bande over den sikkerhedspolitiske situation, men indtil for få år siden havde ingen forudset at Rusland ville skabe sikkerhedspolitiske situationer som vi ser. At have beholdt isenkrammet havde sikkert betydet at man havde haft et endnu ringere sundhedsvæsen end vi har i dag.

  Og så kan det godt være at du er ligeglad med de baltiske lande, men de ligger nu engang hvor de gør. Det være sagt betyder det jo også at de er danske (europæiske) bufferlande, ligesom Danmark (og europa) er det for Amerika. Har de brug for noget af vores materiel (som vi realistisk set ikke bruger alligevel) har det været belejligt at yde en hjælpende hånd. Det kaldes realpolitik, og man kan da godt argumentere med "hvad så hvis...", men det kommer der jo ikke pølse på pind af. Vi har sparet på millitæret, men det er da vist slut nu.

 • Anmeld

  H. Eriksen

  Jeg har undret mig over hvor mange af brugerne herinde, samt flåden forsvandt hen den 4.4.2017.
  Svaret kom så i nat, da USA bombede Syrien.

  @ D. Jensen. Jeg kan så fornemme at du ikke er soldat, da du er her endnu.
  Det passer godt overens med din hovedløse support for F-35 Fly, samt din mangel på indsigt i hvilken rolle Danske kampvogne vil spille ved landsætning af fjendlige styrker på Dansk territorium.

  Jeg forlanger en omgående og uvildig revision af al Militær inventar i perioden fra 2000 - 2017.
  Drop straks alle indkøb, indtil der er placeret et ansvar for tab af forsvars Materiel.
  Mvh.

 • Anmeld

  Rytteren

  @Jens Juul
  Det har du nok ret i.
  http://www.defensenews.com/story/defense/land/vehicles/2015/04/18/germany-to-buy-back-tanks-amid-russia-threat/25879281/

  @H. Eriksen
  Betyder det at du nu tror på FMI, når de siger Holland og Tyskland ikke har brugte Leo2 til salg?!?

  H.E.: "Drop al indkøb af materiel pr. omgående"
  Det harmonere dårligt med hvad du ellers har skrevet...

  Og dine spørgsmål burde du nok kende de fleste svar på. Den med F-16 har været oppe mange gange. Men en gang til: Vi har 47-48 stk. hvoraf 30 stk holdes operative. Du ved, rotationsprincip. Resten, de ældste, bliver brugt som reservedele.

  MLRS, ja de blev solgt til Findland.

  Leoparderne, er du bange for at FMI har solgt nogle af dem?!?

  Angående prisen på brugte Leo2. Mener du at FMI skulle gå til FM med prisen på 15mil/stk. baseret på Findlands køb af 100stk for 3år siden, hvor der angiveligt var omkring 200 stk til salg? Hvor seriøst er det lige?

 • Anmeld

  H.b

  Det vil koste mellem 700.000.000 kr og 1.000.000.000 kr at opgraderer vores 38 kampvogne.
  Det er altså et sted mellem 18,5 og 26 millioner. Pr styk for at gå fra vores A5 til A7
  Hvordan kan det så koste 40 millioner at gå fra A6 til A7. Det forstår jeg ikke.
  Og hvor gemmer vores sidste 13 kampvogne sig ?. Vi købte jo 51 i 2003 eller deromkring.
  Hvorfor spørge om priser på brugte kampvogne hvis vi har nogle i depot ?

 • Anmeld

  H. Eriksen

  Dan Skrev: For panserets vedkommende har der ikke været uddannet mandskab til at besætte det, i og med at besparelser har fundet det nødvendigt at skære det bort.

  Min Kommentar: NEJ for Panserets vedkommende har skiftende regeringer nedskåret mandskabet og solgt materiellet til dumping pris, eller givet det til de Baltiske Lande.

  Dan skrev: Det samme gør sig også gældende for det andet materiel du nævner.

  Min Kommentar: NEJ for det andet materiels vedkommende har skiftende regeringer også nedskåret mandskabet og solgt materiellet til dumping pris, eller givet det til de Baltiske Lande.

  Dan Skrev: Indtil for få år siden havde ingen forudset at den sikkerhedspolitiske situation vil blive som vi ser den nu.

  Min Kommentar: Det kan da vist kun være Klaphatte eller Landsforrædere indenfor politik, der ikke kunne forstille sig den udvikling, eller som bevidst har handler for at undergrave Dansk suverænitet.

  Dan skrev: At have beholdt isenkrammet havde sikkert betydet at man havde haft et endnu ringere sundhedsvæsen end vi har i dag.

  Min Kommentar: I så fald ville det være en politik i stil med den afvikling vi har set af Dansk Forsvar gennem de sidste 20 år.

  Dan skrev: Det kan godt være at du er ligeglad med de baltiske lande, men de er jo bufferlande for europa og Danmark, ligesom europa er det for Amerika.

  Min Kommentar: Den teori kan kun bunde i at skiftende regeringer længe har anset Baltikum som Theatre for WWIII. Skiftende Regeringerne har derfor uansvarligt afvæbnet Danmark for at opruste Baltikum til et kommende opgør med Rusland.
  En handling som tangerer højforræderi mod den Danske befolkning, da teorien ikke tager højde for at en fjende kan angribe fra Vest, eller via ICBM.
  Politikerne har reelt lagt landet åben for en invasion, lige som i 1864 og i 1940.
  Årsdagen for den 9 April er om 2 dage.

  Dan skrev: Har Baltikum brug for noget af vores materiel (som vi realistisk set ikke bruger alligevel) har det været belejligt at yde en hjælpende hånd. Det kaldes realpolitik.

  Min Kommentar: Hvis Baltikum har brug for Materiel, så skal vi saft suse mig ikke afvæbne os selv, for at kunne opruste dem. Hvor åndsvag kan man være?
  Hvis vi har materiel som ikke bliver brugt i en periode, så kan Forsvaret jo bare at køre det på lager indtil den sikkerheds politiske situation ændre sig. Og det gør den Historisk set altid.

  Hvis der er Danskere som finder det belejligt at yde Baltikum en hjælpende hånd til at opruste, Så må de finde pengene i egne lommer, via indsamling.
  Regeringen skal F##### ikke bruge nogle af de +50 mio. kr. jeg har indbetalt i skat til det formål. Kan i så fatte det.
  At afvæbne Danmark er ikke real Politik, det er mildest talt Dumhed. Mere konkret så tyder det på en bevidst handling, og dermed bliver det et spørgsmål om Højforræderi.

  Dan skrev: Man kan da godt argumentere med “hvad så hvis…”.
  Min Kommentar: Hvis og Hvis min R## var spids.

  Dan skrev: Vi har sparet på millitæret, men det er da vist slut nu.
  Min Kommentar: NEJ Politikerne har givet vort Forsvars materiel væk, og det skal de stilles personlig økonomisk til ansvar for NU.

  Held og lykke med WWIII.

 • Anmeld

  H. Eriksen

  Hej Rytteren.

  Gennem de sidste 20 år har mange af os som har gjort tjeneste i Forsvaret, kunne se hvad vej den valgte kurs bar hen imod. Direkte mod afvikling af Dansk Suverænitet.

  Tab af Suverænitet betyder at DIN og MIN holdning bliver ligegyldig, da vi ikke længer har evnen til at sætte trumf bag vore krav. Vi bliver reelt slaver for en Finans Elite, hvilket har været hele formålet med den udvikling vi har set de sidste 20 år.

  Det har været en deprimerende udvikling for os som ønsker at bevare et suverænt land, og demokrati, eftersom vi har været oppe imod et tågehorn af Privatiserings Propaganda.
  Samtidig har et flertal i befolkningen haft travlt med at nyde FESTEN, indtil det økonomiske kollapse i 2008.

  Desværre så skal en stor del af befolkningen have realiteterne helt ind på kroppen for at kunne erkende dem. De er ikke i stand til at visualisere konsekvenser af de handlinger som politikerne iværksætter.
  Det har reelt været nytteløst i 20 år at argumentere imod den udvikling, for folk vil generelt ikke anerkende konsekvenserne før de står direkte i dem

  Nu står vi der så (lige som 1864 og 1940), denne gang på kanten af WWIII, med et afviklet forsvar, og en kæmpe statsgæld. Så nu vil flertallet af befolkningen formentlig erkende problemerne.

  Hvad gør vi nu lille du?

  Jeg forlanger at Vi Standser Ulykken:
  Stop Indkøbe af F-35, som kun er en stor malkemaskine, der malker nationen for alle midler til selvforsvar.
  Stop Indkøb af Nexter artilleri, som også malker nationen for midler til Selvforsvar, uden at sikre vore soldater beskyttelse.
  Iværksæt en revision, så vi har beviserne til en kommende rettergang mod de ansvarlige.
  Start Mobilisering og indkøb af ammo NU.

  Vi bliver nød til at stille vore politikere til Ansvar for den udvikling som de har været promotor for.
  Da det nu er 3 gang i Danmarks historie at befolkningen bliver taget røven på af ”sine egne” politikere, så bliver vi nød til denne gang at statuere et eksempel, så eklatant, at det vil gå over i historien.
  Det kan vi kun gøre ved at få alle facts på bordet, og via domstolene dømme de ansvarlige iht gældende lovgivning.

  Eftersom Trump på 100 års dagen for Tsar Ruslands fald, nu har givet start skuddet til WWIII, så vil det formentlig være et spørgsmål om tid inden Militær undtagelses tilstand indtræder i Danmark, og dermed dødsstraf for Landsforræderi.

  Jeg håber virkelig at det ramaskrig, som Trumps bombninger har udløst i den Amerikanske befolkning, kan formå Trum og de Neo konservative på andre tanker.
  Men min overbevisning siger at WWIII har været planlagt længe, og vil blive eksekveret.
  Alt er på plads til opgøret.

  Held og lykke til alle Danskere.

 • Anmeld

  Rytteren

  @H. Eriksen

  LOL Det var noget af en omgang ;)
  Men der stod ikke så meget om facts. Men det er ok, det havde jeg heller ikke forventet.

  Men tag ikke fejl. Jeg er enig med dig i (og gennem mange år) at der er blevet skåret alt for kraftigt i forsvaret. Og det har kostet kapaciteter, som det tager tid og penge at få tilbage.

  Men jeg ser ingen grund til ikke at holde sig til facts. Og hvorfor lede efter tvivlsomme konspirationer i kampvogne og flystel, når der er 20 års nedskæringer lige til at tage fat i og uddele ansvar for?

  For min skyld kan du forlange hvad du vil. Du må bare finde dig i at folk herinde retter på dig engang i mellem.

  Og så ser jeg ellers frem til dit næste underholdende indlæg :)

 • Anmeld

  H. Eriksen

  Rytteren skrev: LOL Det var noget af en omgang
  Min Kommentar: JO men det har også trykket længe (20år)
  Mit udfald er nu ikke møntet på dig personligt, men på argumenterne.

  Jeg forsøger reelt at påpege nogle fare, som den næste og min egen generation, af gode grunde ikke har oplevet endnu. (En Generation ca 35 år)

  Rytteren skrev: Jeg er enig med dig i (og gennem mange år) at der er blevet skåret alt for kraftigt i forsvaret. Og det har kostet kapaciteter, som det tager tid og penge at få tilbage.
  Min Kommentar: Tak for din support. (Vi) bliver flere og flere på holdet for hver dag.

  Rytteren skrev: Men hvorfor lede efter tvivlsomme konspirationer i kampvogne og flystel, når der er 20 års nedskæringer lige til at tage fat i og uddele ansvar for?

  Min Kommentar: Fordi vi nu atter en gang bliver vidne til er en svaghed i vort samfunds system.
  Netop den hvor en fjendtlig Elite, den ene generation efter den anden kan udnytte vort samfund, fordi den næste generation, ikke er advaret om, og har fantasi til at forestille sig konsekvenserne af de ændringer som Elite foreslår vore politikere, at ændre samfundet med.

  Der er desværre for mange Politikere som ikke evner at gennemskue disse konsekvenser, og hopper på limpinden.
  Derfor har vi her i landet embedsmænd og militær Officerer, som er skolet til fingerspidserne i hvilke konsekvenser politikernes historiske valg har fået for vort eget og andre samfund.
  De Personer har vi så bare ikke hørt en skid til i pressen, mens tid var.

  Derfor bliver vi nu nød til at statuere et eksempel, som fremtidige politikere kender konsekvensen ved at hoppe på limpinden den ene generation efter den anden.

  Hvis du er i tvivl om hvad jeg taler om, så søg info vedr. den økonomiske og sikkerheds mæssige udvikling op til krigen i 1864, samt op til WWII i 1940. Mønsteret er akkurat det samme som vi har oplevet de sidste årtier.

  Rytteren skrev: For min skyld kan du forlange hvad du vil.
  Min Kommentar: Der findes en gylden regel som siger: Den som tiger samtykker.
  Den regel benytter politikerne sig af, hvis ikke de får en spade lige i panden af befolkningen.
  Med mit krav, kan ingen være i tvivl om at jeg ikke sanktionere den udvikling som er forgået, og Politikernes fortsatte kurs.
  Mon politikerne stadig tager din "tavshed" til indtægt for at du sanktionere for deres valg.
  Hvis ikke du sanktionerer for deres valg, så bliver du nød til lige som jeg at forlange at de stopper.
  (Derfor forlanger jeg), ikke fordi jeg er mere berettiget til at forlange end andre skatte slaver.

  Rytteren skrev: Du må bare finde dig i at folk herinde retter på dig engang i mellem.
  Min Kommentar: Det kaldes demokrati når folk ikke er direkte enige med mig, og demokrati er den styreform jeg gene vil beskytte. Så ret i/du bare.

  Rytteren skrev: Og så ser jeg ellers frem til dit næste underholdende indlæg
  Min Kommentar: Tak for din opmuntring. Mine indlæg er nu ment i alvor, men derfor kan sandheden jo godt være underholdende, fordi den ofte rammer ens indre logiske sans spot on.
  Et gl. mundheld: Dårlig er den spøg som ej på sandhed hviler, og elendig er den sandhed som ej til Joken smiler.

  Held og lykke til alle Svenskere. (Ny Lastbil terror)
  Mvh.

 • Anmeld

  Jens Juul

  Eriksen: hvis du ville skrive halvt så lange indlæg, så bille du sikkert få dobbelt så mange læsere. Blot et råd.

 • Anmeld

  Schmidt

  Kloge ord fra Jens Juul

 • Anmeld

  H. Eriksen

  @ Jens Juul
  Du rammer et dilemma som jeg er bevidst om.
  Men du har ret.
  Folk mister ofte interessen på forhånd, hvis de ser kilometer lange indlæg.

  Jeg mærker dog et stigende respons fra brugere som reelt søger forklaringer direkte fra militær folk, på vor sikkerheds mæssige situation. (Måske har de mistet troen på medierne).
  Dem vil jeg gerne klæde på til at deltage i debatten.
  Men det indebærer ofte "trivielle" facts som erfarne militær folk er helt bevidste om.

  Men dit råd er taget til efterretning.
  Tak for din respons.
  Mvh.

 • Anmeld

  Emil

  @ H. Eriksen. Det er desværre ikke helt ved siden af, hvad du skriver. I FKO snød man også lidt på vægten i gamle dage. Logistik midler blev ikke altid brugt efter hensigten - her blev politikerne snydt. De blev også snydt med de FMS midler der blev overført til banken i Denver - eller politikerne blev ført bag lyset. Pludselig kunne man købe Stinger missiler uden et aktstykke. Så mon ikke alle har været lige gode om det?

 • Anmeld

  H. Eriksen

  Emil skrev: Politikerne blev også snydt med de FMS midler der blev overført til banken i Denver. Pludselig kunne man købe Stinger missiler uden et aktstykke.

  Min Kommentar: Dine udstalelser er stærkt fouroligende, hvis de ses i lyset af de seneste afsløringer med samarbejde mellem Terror grupper og The US Government.

  jeg håber (Ikke) du kan henvise til dokumentation, vedr din påstand.
  Mvh

 • Anmeld

  TomK

  @H. Eriksen

  Sikke en gang vås. Sæt dig dog bare en smule ind i tingene før du skriver.

  Alle der bare ved den mindste smule om flyvevåbnet ved, at vores problem med F16 er, at vi er ved at løbe tør for flyvetimer på stellene. Det handler altså ikke om, at vi ikke har fly nok. Det handler om at de ikke må flyve længere.

  Derfor flyver vi med de nyeste stel og bruger udtjente fly som reservedele.

  MLRS er et endnu mere tåbeligt eksempel at nævne. For det første skal man ikke have fulgt meget med for at vide, at vi har solgt dem til Finland. Mysteriet løst.

  HAWK er udviklet i 50’erne og blev efter flere opdaterringer nedlagt i 2005, og der er mig bekendt ingen planer om at genoplive dette missilsystem. USA har taget afløseren i brug for næsten 25 år siden. Der er ingen der har svært ved at finde ud af, hvor missilerne blev af. Der er bare ingen som ønsker at genindføre dem.

  Det ville da også svare til, at vi i stedet for F35 skulle genindføre Draken, hvilket jo i øvrigt ville være meget passende da Draken bar betegnelsen F-35 i DK.

  Kampvogne. Ja vi havde 51 men havde kun råd til at opdatere 38 af dem (tror det var til A5 status). Vi har altså mere end 38 Leoparder, de sidste er bare ikke tidssvarende.

  Jeg kunne blive ved. Vrøvl, vrøvl, vrøvl.

  Hvis du repræsenterer forståelsesniveauet i forsvaret i dag, så forstår jeg godt politikerne gør hvad de kan for at nedlægge det. Det gør mig også temmelig glad for, at jeg selv kom ud af det system i tide.

  Jeg er bestemt ikke tilhænger af de overdrevne og ugennemtænkte nedskæringer fra politikernes side, men hvis vi havde en ledelse i forsvaret der selv fulgte med tiden og brugte pengene rigtigt og effektivt, så ville vi for det første komme meget længere for de penge vi fik, og for det andet ville politikerne få mindre lyst til at skære ned, hvis de så en strømlinet og effektiv organisation, der leverede et tidssvarende bud på, hvad Danmark har brug for i 2017 og frem.

  TomK

 • Anmeld

  H.b

  TomK
  Det lader til du ved noget om kampvognene.
  Er det ikke rigtigt forstået at vi i 2003 og 2004 eller deromkring købte 51 A5 kampvogne.
  Men at vi kun bruger de 38 stykker i dag.
  Altså mangler der 13 A5 kampvogne, som er hvor?
  Det må da være billigere at opdaterer disse 13 til A7 sammen med de 38 styk.
  End at købe andre brugte eller nye kampvogne.
  Og ønsket må jo være at oprette en eskadron mere.
  Eller har jeg misforstået noget?

 • Anmeld

  CP

  Vi købte A4 varianter som blev opgraderet til A5 DK.

 • Anmeld

  H.b

  CP
  Tak. så blev jeg klogere.
  Jeg kan dog stadig ikke helt forstå hvorfor man vil købe brugte A6 kampvogne og lave dem om, når vi har 13 styk A4
  som vi har betalt, og som kan laves om til A7.
  Jeg kan godt regne ud at det bliver en dyre opgradering men vi skal jo ikke købe dem igen (forhåbentligt)

 • Anmeld

  Cphmoose

  Som jeg skrev i et andet spor. Spørgsmålet er hvor mange der er tilbage.
  Der er afskrevet mindst en Leooard 2 i fuld opdateret udgave i Afghanistan.
  Så spørgsmålet er hvor mange der er kommet hjem i en tilstand hvor de ikke økonomisk kan repareres.

  Cphmoose

 • Anmeld

  H. Eriksen

  @ TomK.
  Det er netop fordi at jeg via debatten herinde, er blevet informeret om faktiske forhold i forsvaret, at jeg begynder at stille spørgsmål og krav til politikerne.

  JA: F16 er gamle, og trænger helt sikkert til udskiftning.
  Og selvfølgelig skal piloterne ikke flyve i fly som lider af metaltræthed.
  Hvis 33 F-16 Fly er blevet skrottet, som følge af metal træthed, så er det OK.
  Problemet er at folk som dig bliver hysteriske og kalder mig et våsehoved, når jeg forlanger at få revideret hvad som er sket med de i alt 77 F-16 fly, vi har købt gennem årene.
  Det ændre nu ikke ved at jeg stadig forlanger en revision af all indkøbte F-16 fly.

  NEJ Vi har ikke solgt vore MLRS til Finland.
  Det har vore politikere, og formentlig til Brugt pris.
  De MLRS mangler vi nu i dag, hvilket medfører at vi nu bliver nød til at genindkøbe Nye, og formentlig til en lang højere pris.
  Derfor forlanger jeg at politikerne bliver stillet til ansvar for en dum og uansvarlig handling.
  Sådan er vilkårene for alle andre Danskere.

  Mht. HAWK, så har vi i dag ingen luftforsvar på Dansk territorium.
  Debatten herinde har dog afsløret at Terma havde udviklet en DE-HAWK løsning, som formentlig hurtigt kan genetableres som et midlertidigt luftforsvar, med en rækkevidde på op til 60Km.
  Indtil der blev fundet midler til et mere moderne system.
  Problemet er at ingen endnu har, kunne redegøre for hvor HAWK missilerne er henne.
  Ved du TomK, hvor HAWK missilerne er henne?
  Derfor forlanger jeg at få at vide hvad som er sket med dem.

  Mht. Kampvognene så forlanger jeg stadig en revision af al indkøbt inventar til forsvaret, siden år 2000 – d/d.
  Hvis mindst 13 kampvogne endnu ikke er opgraderet, så må de jo stå på lager.
  Da vi nu mangler kampvogne til en 3 Eskadron, så forlanger jeg at vide hvor alle indkøbte kampvogne er henne, inden vi begynder at investere i flere kampvogne.

  Jeg vil lige gøre opmærksom på at jeg ikke arbejder i forsvaret, men er Dansk Statsborger og skatteyder. Derfor kan/skal forsvaret ikke stå til ansvar for mine udtalelser.

  Jeg er ikke enig i din konklusion at det er Forsvaret som har skaltet og valtet med vort materiel og økonomiske midler.
  Jeg mener at det alene er Politikerne og FMI som bærer ansvaret for de nedskæringer som Dansk Forsvar lider under i dag.

  Drop FMI
  Genindfør Forsvarets Materiel kommando.
  Mvh.

 • Anmeld

  TomK

  @H. Eriksen

  Problemet med dine indlæg er du stiller spørgsmålstegn ved ting, som er fuldt belyst.

  Det får dig til at lyde som en af de konspirationsteoretikere, som tror USA aldrig har været på månen :)

  Det er ekstremt veldokumenteret, hvad der er sket med vores indkøbte F16, og hvorfor vi mangler nye. Ja faktisk har vi så få timer tilbage på stellene, at vi ikke kan forsætte den nuværende brug med udstationeringer. Så løber vi tør før F35 kan fases ind.

  Historien med Leopard kampvognene er den samme. Vi køber 51 men har kun råd til at opdatere og benytte 38. Så begynder man at tage dele fra de opmagasinerede vogne til at holde de 38 opdaterede vogne rullende, og efter en del år på den måde, så er det ikke længere en økonomisk realistisk mulighed at få alle 51 ud at rulle igen, for slet ikke at nævne at vi både hvad angår F16 og Leopard har mistet et par stykker undervejs.

  MLRS er et system, som vi simplet hen ikke har råd til at holde kørende i DK. Det var derfor vi udfasede det. Problemet er ikke, at det ikke er et godt system, for det er det, og problemet er heller ikke så meget driftsudgifter på selve systemet. Problemet er ammunitionen. Ved at bruge MLRS fremfor mere konventionelt artilleri stiger ammunitionsudgifterne ekspotentielt, og det giver jo ikke mening at have systemet, hvis man ikke har et rimeligt krigsberedskab af raketter liggende.

  Det er derfor artilleriet er ved at anskaffe nye mere konventionelle artilleri pjecer, og der er slet ingen der forestiller sig vi skal have MLRS tilbage, så jeg ved ikke, hvor du overhovedet får den ide fra. Prøv evt. at læse de andre artikler på denne hjemmeside, og så vi du opdage der er et større udbud af artilleri i gang, hvor MLRS end ikke er indbudt, da det ligger langt uden for det vi søger.

  Vedrørende HAWK så prøv eventuelt at besøge koldkrigsmusseet på Stevns. Der står en lang række af køretøjerne, radarsystemerne, øvelsesraketterne, kommandostationerne osv. Selve raketterne (ammunitionen) vil jeg stærkt gå ud fra vi har solgt videre til de få lande, der stadig bruger HAWK. Det ville jo være mærkeligt at beholde ammunition til et system man har nedlagt.

  Burde vi have et luftforsvar i Danmark. Tja, det ville da være rart, men vi er nød til at være realistiske, og vi kan ikke få det hele. Og skulle vi genetablere et luftforsvar, så er løsningen altså under alle omstændigheder ikke at genoplive et forældet system fra slut 50’erne. Ja, det er opdateret og forbedre mange gange, men selve grundsystemet viser altså sin alder, og det er ikke noget at arbejde videre på, hvis man skal starte noget nyt op i dag.

  Realiteten i det danske forsvar er, at man får en pose penge, og dem skal man prøve at få mest muligt for. Burde posen være lidt større, ja det ville jeg også være tilhænger af, men der er altså også grænser for, hvad det bør være nødvendigt at bruge på forsvarsudgifter.

  Og uanset om vi kommer op i nærheden af de 2% af BNP anbefalet af NATO, så er Danmark stadig et lille der aldrig have penge til at købe alt det nyeste isenkram inden for alle grene af forsvaret. Selv om det uden tvivl ville være et godt forsvar, så har vi bare ikke råd til at have 50 stk. F35, MLRS, moderne fregatter (med våben og radarer), ubåde, Patriot Missiler, 100+ Leo II A7 kampvogne, kamphelikoptere, osv. osv.

  Vi må vælge. Nu valgte vi så at prioritere luftvåbnet med køb af F35, som har en prisseddel der får priserne i alle andre dele af forsvaret til at blegne.

  Var det fornuftigt? Jeg er ikke sikker, hvis vi tænker på at forsvare Danmark, men jeg forstår hvorfor valget blev truffet, fordi signalværdien og fleksibiliteten i et moderne luftvåben er meget mere synlig udadtil (både for fjender og allierede), en små omkostningsmæssige mere ansvarlige forbedringer i alle værn, som uden tvivl ville være mere effektive, hvis Danmark rent faktisk skulle forsvares.

  Glad for at høre du ikke er i forsvaret. Det genopretter da lidt af min tillid til det danske officerskorps :)

  TomK

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  @ TomK

  M.h.t. luftforsvar på land - prøv så at læse denne, og specielt de efterfølgende kommentarer - specielt hvem det er og hvad.
  http://olfi.dk/2017/03/24/seks-bud-paa-hurtig-effektiv-styrkelse-dansk-forsvar/

 • Anmeld

  H. Eriksen

  @ TomK
  NEJ. Ingen, end ikke dig TomK, har til dato redegjort for hvor det materiel som er indkøbt til forsvaret er henne. Det gælder både F-16, Kampvogne, MLRS systemet, Hærens HAWK luftforsvar, Søværnets HAWK missiler, og Hærens Pansrede Mandskabsvogne.

  Jeg er tilhænger af at øge forsvars budgettet, MEN MEN MEN:
  Vi har lige et par meget alvorligt juridiske spørgsmål vi skal have afklaret først.
  Hvor er det materiel henne som vi en gang har købt?
  Hvem har ansvaret for det tab af forsvarets materiel?
  Jeg forlanger en revision af all Forsvarets materiel, med status fra 2000 – d/d, da meget tyder på at FORVALTERNE har solgt/ bortgivet EJERNES ejendom, uden Ejernes accept.

  De ansvarlige skal straffes, og gøres personlig økonomisk ansvarligt for det tab af materiel, det Danske samfund har lidt, under de ansvarliges Forsvaltning.
  De inkompetente forvaltere skal fjernes fra al offentlig forvaltning, så vi undgår gentagelser.
  Først derefter kan vi begynder at investere nye milliarder i vort forsvar.
  Hvis ikke vi gennemfører den ovennævnte process, så vil de nye milliard investeringer i Forsvar, blive formøblet på præcis samme måde som det nu tabte.

  Drop indkøb af F-35
  Drop indkøb af Nexter artilleri.
  Revider Forsvaret Materiel
  Straf de ansvarlige økonomisk, for tabet af Forsvarets materiel.
  Straf de ansvarlige for at undergrave Danmarks suverænitet.
  Forbyd de ansvarlige at holde offentlige stillinger.

  Øg Forsvarsbudgettet.
  Genopret Territorielt luftforsvar.
  Invester i 40stk Gripen-E
  Invester i SM 2 til Flåden.
  Invester i brugt PZH 2000 eller ny K9 Artilleri.
  Invester i brugt CV 9040
  Invester i 3stk U-212 Ubåde.
  Genindfør fuld værnepligt.
  Mvh.

 • Anmeld

  Hepe

  Altså.. hvor mange Leoparder gik tabt i Afghanistan?? Vi startede med at købe 51 stk brugte A4’er som blev opgraderet til A5. Senere købte vi yderlige 6 A4’er. Altså 57 Leopard 2’er. Har vi solgt nogen? Næh, det tror jeg ikke. Jeg ser virkelig gerne at hæren får den 3. kampvognseskadron. Det kræver 42 KVG + plus en lille reserve på 5-6 stykker. Altså 47-48 som alle selvfølgelig bør opgraderes til den højest standard med L55A1 kanon osv. Det må kunne lade sig gøre med hvad vi selv har på lageret.

  CV9035.. Ja, virkelig dumt vi ikke købte flere til at starte med. Men egenligt syntes jeg ikke vi har behov for flere. Jeg håber nemlig at alle CV9035’er samles i Holstebro sammen med Leopard 2. Det giver mulighed for at lave én bataljon med 2 KVGESK og 1 PNINFKMP samt én bataljon med 1 KVGESK og 2 PNINFKMP’er. Vigtigt at de 2 typer enheder er samlet og træner rigtig meget sammen. Men jeg syntes vi seriøst bør overveje om ikke en del af vores nye Piranha 5 Inf-busser bør bevæbnes med noget der er mere slagkraftigt LEMUR/TMG.

  M270 MLRS giver slet ingen mening. Vi har lige investeret i SKH’er på hjul også overvejer nogen købe gamle bæltekøretøjer som opererer ’bagved’ vores rørartilleri og TMT’er. Og dem der muligvis er til salg skal helt sikkert opgraderes før de kan skyde med M31 raketter fremfor de gamle M26’er som ikke er GPS guided og er fuld af bombletter, som er et ’no-go’ for Danmark.
  Bedre vi får indkøbt et ordenligt antal GPS guided granater til vores nye SKH’er OG TMT’er. Efter min mening :)

 • Anmeld

  Simon Petersen

  @Hepe

  Det er sådan set også en fin ide at give hæren en ekstra kampvognseskadron, men det er bare ikke helt så simpelt.

  Eskadroner indgår i bataljoner, der indgår i brigade(r). Hvis du tilfører en tredje eskadron, skal den så indgå som en ekstra eskadron i den ene bataljon, og hvorfor skal bataljonerne ikke være ens? Eller vil du faktisk indføre en esktra bataljon, med de ekstra anskaffelser det medfører? Ekstra infanterikompagnier med ekstra PMV/IKK, ekstra stabsenheder, logistik etc etc.

  Indføringen af nye våbensystemer, eller tilførelsen af ekstra enheder har større konsekvenser end bare den konkrete enhed man indfører. Resten af organisationen skal følge med og være afstemt.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Der er ikke meget brigade over en brigade, hvis den kun indeholder en enkelt bataljon :)

 • Anmeld

  Mads

  "Eskadroner indgår i bataljoner, der indgår i brigade(r). Hvis du tilfører en tredje eskadron, skal den så indgå som en ekstra eskadron i den ene bataljon, og hvorfor skal bataljonerne ikke være ens? Eller vil du faktisk indføre en esktra bataljon, med de ekstra anskaffelser det medfører? Ekstra infanterikompagnier med ekstra PMV/IKK, ekstra stabsenheder, logistik etc etc."

  Kan I forklare en civilist hvad problemet er i at have bataljoner af forskellig størrelse. - Bunder det i en historisk "sådan er det" og alting er opbygget efter det? - Eller er der andre komplikationer.
  Wikipedia gør ikke en klogere, den nævner et spænd i både mandskab og antal kompagnier.

 • Anmeld

  Hepe

  @Simon Petersen

  Jeg snakker om at 1. baltaljon/JDR får 2 KVGESK og 1 PMINFKMP.. og selvfølgelig et stabskompagni. Det er ikke så forskellige for hvordan den ser ud idag. 2.bataljon får 1 KVGESK og 2 PNINFKMP’er.

  MEN.. mange i hæren ønsker gerne at vi får en operationel og slagkraftig brigade, som kan sende til fx Baltikum. Men det er vi langt fra at kunne mønstre i lang tid frem.. selvom det næste budget muligvis bliver en del større end det nuværende. Men noget virkeligt godt, er der jo sket det at bataljoner og brigader ikke er meget værd hvis underafdelinger og delinger ikke er homogene og slagkraftige. Derfor er både KVGESK, PNINFKMP og MEKINFKMP’er på vej til at overgå til 4 vognsdelinger,fremfor de nuværende med 3 vogne. 14 KVG’er i én Eskadron og 13 IKK’er i ét PNINFKMP. Vi har nok IKK’er til dét.
  JDR skal så være hærens videnscenter for højintensitets krigsførelse. Skulle der ske et eller andet i østeuropa eller hvad ved jeg.. som kræver noget slagkraftigt, så er det langt bedre at sende fx en slagkraftig regimentskampgruppe(1. og 2. JDR bliver til én stor kampgruppe med fx 2 KVGESK og 2 PNINFKMP) forstærket med opklaring, artilleri osv. så den kan operere på egen hånd, lidt ligesom en lille brigade. Den kunne fx indgå som en opklaringenhed eller reaktionsstyrke, under en division.

  Så kan vi muligvis kigge på brigade niveauet i 2020-2021.. når der skal forhandles igen.

 • Anmeld

  christian beier

  Ukraine laver ret billige kampvogne til 4,6 mio. USD pr.stk !

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  @ Hepe

  Det ville være en fordel IKKE at skrive i indforstået hær-kode. Der findes mennesker som ikke har de koder på rygraden. SKH & TMT etc . Ken evt. gættes men burde ikke være nødvendigt.

 • Anmeld

  R.Bruns

  @H.Eriksen

  F16 er/bliver skildt af i reservedele.

  Leopard 1’erne blev solgt for underpris til FFG som solgte dem videre til Argentina (efter renovering og opgradering).

  DeHAWK kan jeg ikke lige huske hvor blev af. Vidst nok solgt til USA.

  M203 MLRS blev alle solgt til Finland, som bruger dem til uddannelse (for at reducere slid på de operative).

  Stinger er stort set også solgt til Finland (Finnerne var jo snu og gunnede up med fint NATO materiel for billige penge).

  M113’nerne er solgt til Orlas Produkthandel (JATOB).

  De fleste SKH’er (også dem fra mobiliseringsdepoterne) røg også op til Orla.

  @Hepe.
  (G)MLRS giver fantastisk god mening. Jeg var selv glad for de Engelske og USA’s i Afghanistan. God og præcis langtrækkende ildstøtte.

  Raytheon har i øvrigt udviklet et diskount "krydsermissil" på basis af deres MALD Drone.
  Et "krydsermissil" som kan affyres fra både MLRS, F16, og vores frigatter. Til en kostpris af ca.400.000,00 dollar pr stk. Som jo er væsentligt under de ca.34.000.000,00dollars som et normalt krydsermissil koster.
  MALD kan desuden bruges til en bred vifte af andre funktioner.

  @Simon Petersen
  Det varierer meget hvormange kompagnier/eskadroner der er i en battalion.
  Men normalen er 2-3 kompagnier/eskadroner/batterier og 1 stabs-kompagni/eskadron/batteri.
  Men i disse "sparetider" er vi nogle steder næsten nede på 1-2 "halv kompagnier" plus en stabsdeling i nogle "fuldtbemandede operative" battalioner.

  Feks hos Artilleri’et. Hvor vi i dag kun har 1kanonbatteri tilbage!
  Eller Opklarings Battalionen som kun består af to små eskadroner og et værnepligtskompagni!

 • Anmeld

  Hepe

  @ R. Bruns
  Jeg ved selv fra Afghanistan hvor effektiv GMLRS er. Kan sende et 200 punds sprænghoved 70-80 væk. Men hvad skal vi bruge det til? Det er et divisionvåben. Total over-kill. Caesar kan skyde ud til +50 med GPS special styret ammo. Capable of supporting a brigade.

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  @ Hepe
  Du skriver:

  Som jo er væsentligt under de ca.34.000.000,00dollars som et normalt krydsermissil koster.

  Hvis Tomahawk er et krydsermissil, så kan jeg oplyse at prisen er ca 2 mill $US for et block IV.

 • Anmeld

  R.Bruns

  @Lars-Henrik.

  Jep. Jeg fik lige kludret i nogle priser der.

  Beklager.

  MALD koster fra 120.000,00 dollars pr.stk alt efter konfiguration.

  Det er stadig billigere en hvad både en normal "kamp"drone og hvad et krydsermissil koster.

 • Anmeld

  S.G

  Hej, jeg undre mig om det ikke er muligt at indkøbe nye flystel til F16?

 • Anmeld

  Christian Beier

  Danmark skal ikke spilde sin tid i udlandet.
  Det er skal være et massivt stort mobiliserings forsvar.

  Resten er rent pjat, Irak, Syrien, osv osv osv...spild af penge.
  Har slidt forsvaret i bund og ikke gjort forsvaret noget godt.

  Det er ikke værd at spilde en krone eller et liv på den flok, lad dem lege selv...

 • Anmeld

  Christian Beier

  UK har 60 Challenger kampvogne sat på lager og ikke i brug overhovedet.
  Det er en kampvogn der er Leopard overlegen

 • Anmeld

  MikeKiloPapa

  @Christian Beier

  "Det er en kampvogn der er Leopard overlegen".....På absolut ingen områder overhovedet.!!...Vores Leoparder er allerede i den nuværende version væsentlig bedre end Challenger 2 mht mobilitet, pansring og ildkraft og efter opgraderingen til "A7+ bliver forskellen bare endnu større.
  Challengeren er en god (og flot)kampvogn men den har nogle mangler i forhold Leo2 , M1A2 Abrams, Leclerc osv.

  Udover at være den langsomste af alle moderne vestlige KVGer så har den også flere seriøse svagheder i sit frontpanser, helt ubeskyttet ammunitionslagring , og kommandøren har ikke, som i de andre KVG, sit eget uafhængige termiske sigte men kun dagoptik.
  Mht til ildkraft er den faktisk endnu værre stillet da Challengerens riflede kanon og ammunition er betydeligt mindre kraftfuld end de glatløbede ditto hos konkurrenterne. Tillige findes der kun meget ringe udvalgt af ammunitionstyper til den.

  Det faktum at briterne stort set ikke har opgraderet Chally 2 siden den blev introduceret i 1998, gør også at den efterhånden virker noget bedaget sammenlignet med de andre moderne KVGer.
  Briterne har faktisk seriøst overvejet at udskifte den med lige præcis Leopard 2, pga det manglende udviklingspotentiale der er i Challengeren.

 • Anmeld

  Simon Petersen

  @MKP

  Enig! Godt skrevet!

 • Anmeld

  Lars-Henrik Arvedsen

  Vedr Challenger

  Upgradering synes på vej, og tyskerne bliver involveret:

  Noget af det MKP nævner fremgår af denne artikel som er skrevet for et engelsk publikum.

  http://home.bt.com/tech-gadgets/challenger-2-tank-life-extension-project-11364157785979

 • Anmeld

  E. Petersen

  Og ligesom Russerne t-50/SU-57 program ikke ligefrem kører på skinner så ser deres "state of art" T-14 kampvogne også at være kommet i hård modvind

  https://thediplomat.com/2017/10/russias-future-armor-force-could-be-in-trouble/

  https://www.nextbigfuture.com/2017/10/russian-armata-production-falters-shift-to-upgrading-old-tanks.html