Balkan-veteraner kan først søge om kompensation i 2019

VENTETID: Først mere end 22 år efter at de kom til skade kan veteraner fra Danmarks militære indsats på Balkan i 1990'erne begynde at søge om kompensation.

Tidligere danske soldater, der pådrog sig psykiske eller fysiske skader under indsættelse af danske styrker på Balkan i starten og midten af 1990'erne, kommer til at skulle vente op mod et år før de kan få behandlet deres sager og få tilkendt kompensation på linje med veteraner fra senere internationale indsættelser.

Det fremgår af et svar fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til Bjarne Laustsen (S) i Folketingets Forsvarsudvalg.

Veteraner ligestilles
I dag kan veteraner kun få godtgørelse for psykiske og fysiske skader, hvis de er kommet til skade efter den 14. august 1996. Det var nemlig her reglerne om blandt andet ”kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte” blev indført og kun blev gjort gældende for personer, som var kommet til skade efter ordningernes indførelse.

Login