Læs de centrale notater og rapporter om kampflyanskaffelsen

DOKUMENTATION: Her er samlet en række centrale danske og internationale rapporter og baggrundsnotater om Danmarks anskaffelse af kampfly. 

Anskaffelsen af nye kampfly til det danske forsvar bygger på en række dokumenter, som Altinget har samlet her sammen med den amerikanske rigsrevisions årlige statusrapporter om F-35 kampflyprojektet.

Forsvarsministeriets temaside om kampflyanskaffelsen 

Aftale om anskaffelse af nye kampfly

Login