Boeing taber aktindsigtssag i byretten

AKTINDSIGT: Københavns Byret gav Forsvarsministeriet fuldt medhold i sagen om Boeings adgang til mere end 10.000 dokumenter om Danmarks indkøb af nye kampfly.

Boeing får ikke lov til at få udleveret mere end 10.000 dokumenter om evalueringen af Boeings F/A-18E/F Super Hornet og to andre kampfly i den danske kampflykonkurrence. Det slog Københavns Byret fast, da der fredag eftermiddag faldt dom i den sag, som Boeing havde anlagt mod Forsvarsministeriet. 

Efter at have tabt den danske kampflykonkurrence i juni 2016 søgte Boeing i september 2016 aktindsigt hos Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder i grundlag, evalueringer og beslutninger, herunder i den politiske proces og beslutning for den fulde periode fra 2005 til og med 2016. Det blev angivet, at der anmodedes om aktindsigt i aktlister og alle akter for alle tre kandidater. Baggrunden for anmodningen var efter det oplyste navnlig en bekymring hos Boeing, om myndighederne under evalueringsprocessen havde inddraget forkerte data for F/A-18 Super Hornet, herunder med hensyn til stellevetid.

I løbet af 2017 traf Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Værnsfælles Forsvarskommando afgørelser om, at den foreliggende aktindsigtsanmodning ikke kunne imødekommes. Afgørelserne blev navnlig truffet med henvisning til, at det ville kræve et ekstraordinært ressourceforbrug at behandle anmodningen. Der havde forinden været en dialog mellem Boeing og myndighederne om at søge aktindsigtsanmodningen afgrænset og konkretiseret.

Login