Brud på persondatasikkerheden i Forsvaret 

Der er sket et brud på persondatasikkerheden for medarbejdere i Forsvaret, der var udsendt til Mellemøsten i perioden fra slutningen af 2012 til udgangen af 2016. Bruddet er håndteret, men muligt berørte bør udvise opmærksomhed, lyder det fra Forsvaret.

Der er sket et brud på persondatasikkerheden for medarbejdere, der var udsendt i eller på tjenesterejse for Forsvaret til Mellemøsten i perioden fra slutningen af 2012 til udgangen af 2016. Herudover kan også personer uden for Forsvaret, fx besøgende delegationer ved Forsvarets missioner i regionen, være berørt.

Forsvaret har opgjort, at det drejer sig om flere end 3.000 medarbejdere, der kan have fået kompromitteret deres personlige oplysninger – det vil sige for eksempel navn, cpr-nummer, pasnummer og billede.

Sagen har været genstand for en grundig og tidskrævende undersøgelse.

”Det er en beklagelig sag, og derfor informerer vi bredt”, siger oberst Michael Hyldgaard, der er chef for Operationsstaben i Forsvarskommandoen, og fortsætter:

Login