Danske krigsskibe på arktiske sommertogter

MISSION: To af det danske søværns største og tungest bevæbnede skibe er på sommertogt i de arktiske farvande.

To af det danske søværns allerstørste skibe er i løbet af sommeren på togt i Arktis. Det er fregatten Peter Willemoes og støtteskibet Absalon, der begge debutterer i de arktiske farvande og blandt andet patruljerer langs Grønlands kyster. De tre danske fregatter af Iver Huitfeldt-klassen og de to støtteskibe af Absalon-klassen er bygget til at kunne varetage opgaver i Østersøen og under sydligere himmelstrøg. Skibene har derfor aldrig været nordpå i det danske kongerige før nu.

De to skibstyper er nemlig ikke udstyret med isforstærket skrog og kan derfor ikke operere i arktiske farvande året rundt, sådan som de fire inspektionsskibe af Thetis-klassen og tre inspektionsfartøjer af Knud Rasmussen-klassen kan. Men i de isfrie sommermåneder kan de godt. Og det gør de så i tilsammen to måneder, mens de støtter Arktisk Kommando med blandt andet overvågning, søredning og suverænitetshævdelse.

Mens Thetis-skibene kun er udstyret med en kanon på fordækket, så er fregatterne af Iver Huitfeldt-klassen og støtteskibene af Absalon-klassen blandt andet også udstyret med antiskibsmissiler og luftforsvarsmissiler samt torpedoer.

Login