DF blåstempler ønske om observatørpost i EU-forsvarssamarbejde

FORBEHOLD: Dansk Folkeparti siger god for regeringens ønske om, at Danmark bliver observatør i EU's forsvarsagentur, som forsvarsforbeholdet forhindrer os i at deltage i fuldt ud. Enhedslisten ser det derimod som første skridt på vejen mod at afskaffe forbeholdet.

Dansk Folkeparti vil godt acceptere, at Danmark bliver observatør i EU's forsvarsagentur, European Defence Agency (EDA), sådan som regeringen ønsker det og i sidste uge spurgte de øvrige EU-lande om lov til. Så længe det sker uden at komme på kant med det mere end 25 år gamle forbehold mod dansk deltagelse i EU's forsvarssamarbejde.

Det blokerer i dag for, at Danmark kan blive fuldgyldigt medlem af agenturet. Ulemperne ved at stå helt udenfor er dog så store, at regeringen nu forsøger at presse Danmark ind som observatør. En rolle, som ingen andre lande har i dag. Alle de øvrige 27 EU-lande er således fuldgyldige medlemmer.

Antaster ikke forbehold
På et møde i sidste uge for EU-medlemslandenes forsvars- og udenrigsministre i Bruxelles, hvor både Claus Hjort Frederiksen (V) og Anders Samuelsen (LA) deltog, fremsatte de to ministre ønsket om observatørposten.

Login