DUF: Danske og arabiske unge er vigtige for diplomatisk maratonindsats

REPLIK: Samarbejdet mellem danske og arabiske unge spiller en vigtig rolle for at skabe alternativer til ekstremistiske fællesskaber i Mellemøsten, skriver DUF-formand Chris Preuss.

Af Chris Preuss
Formand, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver i et debatindlæg i Altinget 28. januar, at uro i Mellemøsten kræver en diplomatisk maratonindsats, og at alle midler skal bringes i spil.

Det officielle diplomati løber i disse dage hurtigt for at reducere spændinger og finde en konstruktiv vej frem.

Samtidig er Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og vores partnere i Mellemøsten også i færd med et langdistanceløb for at styrke unges muligheder for en positiv fremtid i deres hjemlande og skabe demokratiske alternativer til ekstremistiske fællesskaber.

Det er en indsats, som er støttet af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet, og som understøtter og supplerer ministeriets øvrige arbejde med dialog, stabiliseringsindsatser og støtte.

Unge skal være demokratisk drivkraft
Mere end 60 procent af befolkningen i Mellemøsten og Nordafrika er under 30 år, hvorfor et selvstændigt og tværgående fokus på unge i Danmarks arbejde i regionen er kærkomment og nødvendigt.

Den store ungdomsgeneration oplever markante udfordringer, når det kommer til at tage del i samfundsudviklingen og udøve deres sociale, politiske og økonomiske rettigheder.

Men fremfor at se unge som en trussel bør vi snarere se dem som en enorm transformativ ressource, der kan være med til at skabe positive forandringer i deres samfund.

Igennem DUF arbejder danske unge og arabiske unge i regionen for at øge unges indflydelse og skabe forpligtende fællesskaber, baseret på demokratiske principper.

Selvom freden og stabiliteten i Mellemøsten fortsat er udfordret, oplever vi i vores arbejde stor grund til optimisme. Det største håb for fremtiden kommer fra unge, som engagerer sig, og som vil dialogen, samarbejdet og den demokratiske udvikling.

Disse unge skal styrkes, og vi skal give dem rum og ressourcer, så vi sammen kan bidrage til at dæmme op for mismod, frustration og polarisering.

Skaber grobund for en fredeligere fremtid
DUF's dialogambassadører fra Danmark, Jordan, Egypten og Tunesien er et eksempel på, hvordan det gavner demokratisk udvikling og fredelig sameksistens, når unge styrkes i at fremme dialog og forståelse på tværs af nationale, politiske, sociale og religiøse skel.

Siden 2009 har dialogambassadørerne nået over 30.000 unge med dialogaktiviteter, som mindsker grobunden for polarisering og konflikt lokalt – og bygger bro mellem unge i Mellemøsten og Danmark.

Det samme gælder i Tunesien, hvor KFUM-Spejderne i mere end ti år har samarbejdet med den tunesiske spejderbevægelse, landets største civilsamfundsorganisation, om at lede en demokratisk udvikling i landet.

I 2018 og 2019 alene er mere end 10.000 unge tunesere blevet trænet i demokratisk medborgerskab og i at kunne påvirke beslutningsprocesser i deres nærmiljø og samfund.

Uro i Mellemøsten kræver rigtig nok dansk maratondiplomati, som ministeren skriver. I DUF er vi stolte af at bidrage til det langsigtede og vigtige mellemfolkelige diplomati, der styrker relationerne mellem Mellemøsten og Danmark, skaber grobund for fredelig sameksistens i regionen og giver unge handlerum til at skabe positive forandringer for dem selv og i deres samfund.

Forrige artikel S om ekstrabevilling til Forsvaret: Styrk Arktis-indsats, cyberforsvar og veteraner S om ekstrabevilling til Forsvaret: Styrk Arktis-indsats, cyberforsvar og veteraner Næste artikel Alternativets Unge: Danmark skal ud af Nato Alternativets Unge: Danmark skal ud af Nato
Minister går ind i missilkrig

Minister går ind i missilkrig

INDKØB: Hæren skal først og fremmest se om de kan genbruge missiler på lager til sit nye luftværnssystem, lyder det fra forsvarsministeren, der dermed blander sig i betændt intern missilkrig i Forsvaret.