EL: Hold fast i resterne af aftalen om atomnedrustning med Iran

DEBAT: Danmark og de øvrige europæiske lande skal ikke sætte gang i en militær mission i Hormuz-strædet, men i stedet holde fast i resterne af atomnedrustningsaftalen, mener Eva Flyvholmm (EL).

Af Eva Flyvholm (EL)
Forsvarsordfører

Pennen er stærkere end sværdet, lyder et gammelt ordsprog, og der er i hvert fald altid menneskeliv at spare, hvis konflikter kan løses gennem forhandlinger og aftaler i stedet for krig.

Derfor er min opfordring til den nye regering først og fremmest at være opmærksom på, hvordan vi kan bidrage til nedrustning og politiske løsninger på de konflikter, der truer vores verden.

Et af de rigtig gode eksempler på, hvordan ting skal gøres, er efter min mening atomnedrustningsaftalen med Iran. 

12 års europæisk superdiplomati fik stoppet udviklingen af atomvåben og opblødte de ellers meget fastlåste politiske relationer til Iran. 

Det tog desværre meget kortere tid for den nye amerikanske præsident Donald Trump at fucke det fuldstændig op, da USA forlod atomnedrustningsaftalen. 

Det er et eksempel på, hvordan ting absolut ikke skal gøres.

Hold hovedet koldt
Nu står vi så i en situation, hvor konflikten mellem især USA og Iran er meget tilspidset. 

Samtidig har både USA og briterne efterlyst militær deltagelse i missioner i Hormuz-strædet. 

Indtil videre har den danske regering givet tilsagn om at ville sende flåden – i hvert fald til en europæisk militærmission. Det er endnu uafklaret, om den bliver europæisk eller amerikansk ledet. Uanset hvad er det i min optik en rigtig dårlig ide.

Danmark og de øvrige europæiske lande skal ikke sætte gang i en militær mission i Hormuz-strædet. Vi skal holde hovedet koldt og holde fast i resterne af aftalen om atomnedrustning. Der er alt for meget på spil.

Det er en meget anspændt situation, og det kan gå helt galt mellem Iran og USA lige nu. Derfor er det så afgørende, at Europa spiller en fornuftig og afdæmpende rolle. 

Med militær optrapning fra europæisk side lægger vi os alt for tæt op ad Trumps aggressive linje. 

Det vil være et fejltrin, der kan få store og farlige konsekvenser, fordi det spiller os muligheden for at bruge pennen og de politiske redskaber af hænde.

Følg ikke Trumps linje
Argumentet for missionen er at skabe maritim sikkerhed. 

Men man kan ikke se det adskilt fra den store politiske krise. Det er også åbenlyst, at øget spændingsniveau eller reel krig ikke gør noget godt for sejlsikkerheden i området.

En meget skadelig effekt af den forliste atomaftale er også, at de højreekstreme og nationalistiske kræfter i Iran bliver styrket. Præstestyret står for en hård og uforsonlig politik både internt og eksternt.

Det er klart, at vores mål bør være at føre en politik, der styrker de mere moderate kræfter i Iran. For sikkerhed og stabil fred opnås bedst ved demokrati og frihed.

Der er således meget at tabe ved at slå ind på Trumps egenrådige krigeriske linje. 

Hvis Danmark og de øvrige europæiske lande skal værne om atomnedrustningsaftalen og være i stand til at sikre politiske løsninger på konflikten aktuelt, så er det bedst at sætte ind med pennen og lade fregatterne blive hjemme.

Forrige artikel Forsvarsordfører for K: Danmark skal bruge to procent trods bastante Trump Forsvarsordfører for K: Danmark skal bruge to procent trods bastante Trump Næste artikel Ekspert: Trump behøver ikke påvirke dansk Arktis-strategi Ekspert: Trump behøver ikke påvirke dansk Arktis-strategi